Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 668 за запитом Розкрийте

Викладаючи друге питання, слухачу доцільно розкрити як безпосередню участь держави в цивільному обороті, так опосередковану участь держави в цивільному обороті через створені нею юридичні особи.
...подано загальну характеристику джерельної бази, розкрито наукову новизну та практичну значущість розробки проблеми, вивчення того що є предметом і об’єктом дослідження.
...дослідивши економічну категорію «капітал» і розкривши три аспекти оборотного капіталу: політекономічний, управлінський, фінансовий. У практиці зарубіжних та вітчизняних підприємств застосовують такі методи оцінки ефективності управління оборотним ...
Розкрийте зміст об'єктних функцій: виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, екологічну, бюджетну, політичну та інші. Зробіть аналіз нормотворчої, правозастосовчої, кадрової, установчої, організаційної, ...
Розкрийте особливості його розвитку. 8. Охарактеризуйте основні здобутки господарства пер¬вісних племен на території України. 9. Трипільська культура. Її особливості.
...життя своєї епохи, але й розкрив, на прикладі долі своїх героїв, важливі проблеми тогочасного суспільства, які несуть моральні істини й мають загальнолюдське значення. Список використаної літератури
...життя своєї епохи, але й розкрив, на прикладі долі своїх героїв, важливі проблеми тогочасного суспільства, які несуть моральні істини й мають загальнолюдське значення.
...неї Андрія і, наблизившись до розкритого вікна, викинув з нього дитину. Від тяжких травм, несумісних із життям, Андрій Марченко помер на місці.
Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Вирішити справу. Задача №2. Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером ...
...довідався лише після крадіжки, коли розкрив його у магазині. Цей ланцюжок через три години Сердінов продав невстановленій особі. Варіант 1. Після крадіжки Сердінов витяг із гаманця ...
...до положень нового ЦК України, розкрити сутність презумпції правомірності правочину. Далі слухачам слід звернути увагу на питання, пов’язані з державною реєстрацією правочинів і місцем вчинення ...
Слід розкрити також диференціацію штрафів за вбивство залежно від соціального становища вбитого (граф, віль¬ний франкський селянин, священик та ін.).
Потрібно розкрити наступні аспекти цього питання: порядок складання протоколу; порядок застосування заходів забезпечення провадження у справі про порушення митних правил (адміністративного затримання, ...
Розкрийте поняття матеріального та формального складу злочину. 6. Визначте ступінь залежності дій підлітків від діяння Дамаєва.
...історію народу, що дасть змогу розкрити в повному обсязі і його перемоги, і його біди, у фундаментальне підґрунтя досліджень необхідно покласти суто діалектичний підхід: Велика Вітчизняна ...
Розкрити порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Вирішити справу. Задача №2. Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером ...
Потрібно розкрити наступні аспекти цього питання: порядок складання протоколу; порядок застосування заходів забезпечення провадження у справі про порушення митних правил (адміністративного затримання, ...
...та методи функціональних порушень голосу, розкрили методи дослідження функціональних порушень голосу, висвітили методи розвитку мовлення дітей з діагнозом хронічний ларингіт, розробили вправи для покращення артикуляції мовлення ...
...діяльності дітей з порушеннями зору, розкрили методику використання дидактичних ігор, емпірично перевірили вплив дидактичної гри на сенсорний розвиток дітей з порушеннями зору та надали рекомендації тифлопедагогам ...
Розкрийте юридичну природу звільнення від відбування покарання з випробуванням та вкажіть, які наслідки таке звільнення тягне за собою. 2.
У першому питанні теми потрібно розкрити законодавче визначення стадій вчинення злочину, а також звернути увагу на питання про поняття стадій злочину в науці кримінального права, з’...
виявилися не відразу, і, щоб розкрити їх наявність на початкових стадіях перевороту у тому вигляді, в якому вони представляються нашим очам тепер, варто дослідити промисловий переворот ...
Розкрийте зміст основних форм та методів роботи виконавчих органів місцевих рад. Розкриваючи третє питання плану, слід зазначити, що для здійснення повноважень, ...
...діяльності все ще залишаються не розкритими і потребують більш ґрунтовного вивчення. Актуальність проблеми полягає у тому, що й досі нема чіткого визначення поняття «сільський туризм» та ...
Розкрийте зміст основних форм та методів роботи виконавчих органів місцевих рад. Розкриваючи третє питання плану, слід зазначити, що для здійснення повноважень, ...
В роботі розкрито суть та характеристику виробничого процесу. Дано характеристику організаційно технічного рівня виробництва. Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб ...
У другому розділі я розкрила види господарських об’єднання, склавши характеристику кожного з них. У третьому розділі було вивчено функції господарських об’єднань.
Розкрийте ці відмінності вводячи слова у речення. Взаємини відношення, стосунки ставлення, особистий особовий, ефектний — ефективний, нагода пригода. 4. Відредагуйте речення .
У другому розділі я розкрила види господарських об’єднання, склавши характеристику кожного з них. У третьому розділі було вивчено функції господарських об’єднань.
В даній роботі метою було розкрити тему обліку та руху грошових коштів, на прикладі конкретного підприємства розглянути механізми здійснення готівкових та безготівкових розрахунків.
...використаної літератури У дипломній роботі розкрита актуальність досліджуваної теми. Показано, що в даній економічній ситуації в Україні підприємства вкрай гостро потребують серйозних інвестицій.
Дайте визначення поняття, розкрийте особливості та педагогічні можливості уроку дослідження. Схарактеризуйте типову структуру уроку дослідження. Завдання 2. У своїй роботі вчитель застосовує різноманітні спосо­...
...гарячковим рум’янцев, з широко розкритими від хвилювання або щільно заплющеними від страху очима. Моторошне враження від картин посилюється за рахунок потужних контрасних тонів.
...формалізоване структурування в системі маркетингу, розкриті функціональні взаємозв'язки елементів складових таку систему, підлеглі визначеним закономірностям, по всій імовірності характерним для соціально економічних структур, у яких ...
Було розкрито суть кожного з методів, та докладно обґрунтовано проведенні міркування щодо їх реалізації. Дана теорія була підкріплена прикладами, які продемонстрували реалізацію ...
...з різними угрупованнями країн та розкрийте причини, які її зумовлюють 2) Як змінювалося співвідношення між експортними та імпортними операціями України з даними блоками держав Розрахункове завдання ...
В даному питанні слід розкрити практичне значення класифікації доказів у залежності від характеру впливу на особу до якої застосовуються запобіжні заходи.
...мети необхідно сформулювати наступні завдання: розкрити взаємозв’язок діалектики та метафізики; обґрунтувати метафізику традицій; дослідити розвиток метафізики пізнього радянського періоду. Об’єктом роботи є метафізика як ...
Розкрийте поняття дії та бездіяльності. Охарактеризуйте умови кримінальної відповідальності за злочину бездіяльність. Задача№3 Працівник воєнізованої охорони Синюхін супроводжував нові автомобілі.
Розкрийте поняття дії та бездіяльності. Охарактеризуйте умови кримінальної відповідальності за злочину бездіяльність. Задача№3 Працівник воєнізованої охорони Синюхін супроводжував нові автомобілі.
Всі ці питання будуть розкриті з допомогою теоретичного матеріалу на прикладах періодичних та наукових видань.
Розкрийте об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, вчинених Боріним. Задача № 2. Кримов, знаходячись у касовій залі на вокзалі станції ...
...думку в дипломній роботі я розкрив основні правові питання дсарбітражного врегулювання господарського спору на основі чинного арбітражного процесуального законодавства України та спеціального законодавства, притаманного конкретним видам ...
...передбачені законом шляхи її виправлення, розкрити особливості судово контрольної діяльності у стадії апеляційного розгляду кримінальної справи. Розглядаючи друге питання, студент повинен дати визначення підстав апеляційного розгляду, ...
Завдання ІV Розкрити зміст стратегій 1.Стратегія інноваційної діяльності 2.Стратегія запобігання банкрутству та оздоровлення фінансового стану підприємства.
2) Розкрийте роль Міністерства доходів і зборів у системі контролюючих органів. 3) Якими є основні функції головного слідчого управління фінансових розслідувань.
Розглядаючи друге питання, треба розкрити поняття “публічної влади”. Звернути увагу на проблему децентралізації та деконцентрації публічної влади. Розглянути конституційно правовий статус місцевого самоврядування, спираючись на ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.