Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 668 за запитом Розкрийте

Розкрийте поняття юридичної науки. 7. Назвіть основні характеристики юридичної науки. 8. Розкрийте поняття юридичної практики. Практичне заняття № 2 1.
...межах даної теми має бути розкрита юридична природа місцевого самоврядування та його конституційно правовий статус в Україні. Розкриваючи перше питання плану, слід зупинитися на багатоаспектності поняття «місцеве самоврядування» та розкрити зміст кожного з аспектів.
Розкрити зміст та форми Балансу 3. Охарактеризувати розділи та статті Балансу. 4. Загальний принцип оцінки статей Балансу. 5.... Розкрити зміст та суть П(С)БО 3. 2. Вказати принципи формування фінансових результатів роботи підприємства в ринкових умовах та напрями ...
Розкрийте основні методи психології. Тема 2. Виникнення та розвиток психіки Контрольні питання до теми 2 2.1.... Розкрийте взаємозв’язок психіки і мозку людини. 2.3. Визначте основні етапи становлення психології як науки. Тема 3.
Розкрийте сутність поняття «етикет»? 2. З’ясуйте основні правила службового етикету? 3. Охарактеризуйте основні правила етикету у взаємовідносинах з клієнтами. 4.... Розкрийте вплив типу особистості на якість вербальних комунікацій? 3. Що таке невербальні комунікації? 4. Яку роль відіграє зворотний зв’язок у ...
Необхідно розкрити поняття „парламентська відповідальність уряду”, висвітлити підстави та порядок дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Відповідаючи на друге питання плану, слід послідовно розкрити порядок формування Кабінету Міністрів України, ...
Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається в ході історичного розвитку психології праці Тема 3. Методи психології праці 1.... Назвіть основні потреби особистості та розкрийте їх взаємозв’язок. 5. Назвіть відомі Вам методи дослідження мотивів? Тема 10. Психологія професійної кар'єри 1.
...за мету як можна глибше розкрити тему. Тому ми вважали за необхідне розкрити такі питання як: o загальне поняття про дидактику як педагогічну теорію навчання; o ...
Розкрити особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності Завдання 7 1) Дати визначення ... Дайте визначення витрат страховика і розкрийте їхній зміст. 4. Джерела прибутку страховика та розподіл прибутку страховика? 5. Як здійснюється оподатковування страхової діяльності в Україні? 6.
Розкрити сутність моделі “Дилема ув’язнених” та покажіть її застосування у мікроекономіці. 10. Що таке картель?... Розкрийте особливості та види ринку праці. 2. Які є 2 основні види зарплати? 3. Якими факторами визначаються попит і пропозиція робочої ...
Б) Розкрийте зміст терміну тривожність. В) Які Ви знаєте ознаки тривожності? Г) Опишіть симптоми анорексії та булімії.... Г) Розкрийте співвідношення між ієрархічною моделлю Маслоу та людською мотивацією. Задача № 20. А) Макс не спав майже дві доби, готуючись до захисту ...
Розкрити порядок проведення перевірок митними органами 2.Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках нематеріальних активів та фінансових інвестицій ...
Розкрити порядок складання акту перевірки податковою інспекцією та порядок оскарження податкових рішень повідомлень 2.Розкрити послідовність, джерела та типові порушення обліку ...
Розкрийте зміст понять “соціальна та юридична відповідальність у бізнесі”. Розкрийте зміст підходів, які існують при розгляді соціальної відповідальності організацій 3.
Розкрийте зміст кваліфікуючих ознак примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК). 3. Розкрийте об’єктивну сторону захоплення заручників (...
Визначте види та розкрийте суть самостійної роботи юриста. 7. Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти, і його основні елементи. 8.... Аргументовано розкрийте гарантії юридичної практичної діяльності. 10. Основні вимоги і умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності. 11.
Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2. Хто може здійснювати захист цивільних прав, крім судів загальної юрисдикції 3.... Розкрийте поняття належності та допустимості доказів. Контрольні питання до теми 4 1. Який порядок видачі судового наказу? 2.
Треба розкрити правову ціль даного договору та основні його ознаки. У другому пункті плану автор повинен дати поняття житла як предмета договору купівлі продажу житла, розкрити його основні характеристики як об’...
Розкрити друге питання потрібно через показ змісту принципів виборчого права, закріплених у Конституції України та виборчому законодавстві....датів на пост Президента України, розкрити порядок, способи їх висування та реєстрації. При висвітленні четвертого питання необхідно дати дефініцію поняття “передвиборна агітація”, визначити основні форми її ...
У першому питанні необхідно розкрити поняття системи галузі конституційного права України. Автор має надати загальну характеристику будови конституційного права України, вказавши структуру предмету галузі. Розкриваючи друге питання плану, необхідно розкрити поняття інститутів конституційного права України.
Розглядаючи трете питання, слід розкрити порядок призначення референдумів за ініціативою Президента України, а також на вимогу громадян. Показати, як практично реалізуються ці вимоги відповідно до Закону. Розкрити порядок підготовки проведення всеукраїнського референдуму, ...
Розкрийте зміст причин інфляції, пов'язаної з надлишковим попитом. 9. У якій ситуації зростаючі доходи повинні викликати ріст цін? 10.... Розкрийте сутність формули Д Д Т Т Д. 3. Що таке статутний капітал підприємства? 4. Що ставиться до основних фондів підприємства?
У другому пункті плану варто розкрити поняття безпосереднього вчинення злочину. Тут слід визначити та показати місце виконавця серед інших співучасників, проаналізувати існуючі в науці кримінального права ... У четвертому пункті необхідно розкрити поняття схиляння до вчинення злочину, охарактеризувати дії пособника з об’єктивної та суб’єктивної сторони, висвітити види пособництва (фізичне та ...
...даній курсовій роботі ми намагалися розкрили мету та основні завдання завдання, спробували показати деякі аспекти основних питань, понять даної теми. В першому розділі курсової роботи ми ... Тут нами було розкрито зміст загальноосвітніх програм, освітньо професійних програм, навчального плану, навчальних програм. Також були визначені цілі та основні принципи викладання психології в ...
...суб'єктивного ставлення за вину, розкрити відмінність його від принципу об' єктивного ставлення, і на цій підставі показати роль вини у кримінально¬му праві, звернувши особливу ... При цьому необхідно розкрити інтелектуаль¬ний і вольовий моменти прямого умислу. Аналізуючи інтелек¬туальний момент, слід показати, що розуміється під поняттям усвідомлення особою суспільно ...
Розкрийте зміст поняття “страховий ризик”. 3. Поясніть зміст, умови придатності й основне призначення головних принципів страхування. 4....основних систем страхової відповідальності і розкрийте ступінь їхньої придатності в практиці страхування. 7. Які вимоги висовуються до правил добровільного страхування? 8.
Розкрийте зміст поняття “страховий ризик”. 3. Поясніть зміст, умови придатності й основне призначення головних принципів страхування. 4....основних систем страхової відповідальності і розкрийте ступінь їхньої придатності в практиці страхування. 7. Які вимоги висовуються до правил добровільного страхування? 8.
Автору слід розкрити ці якості. При аналізі третього питання необхідно звернути увагу на, що винність, як ознака злочину, припускає визнання діяння злочинним за ... Далі слід розкрити співвідношення понять винність та вина. Караність, як ознака злочину, означає, що в законі про кримінальну відповідальність за це діяння встановлене ...
Розкрийте їх сутність? 5. Хто відноситься до зайнятого населення у відповідності з нашим Законом про зайнятість і співставте їх з Міжнародним ... Розкрийте поняття « інфраструктура ринку праці» використовуючи різні висловлювання до нього. 8. В чому полягає особливість інфраструктури регіонального та місцевого ринку праці?
4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості Таблиця 7 Вихідні дані для завдання 7 „Рівноважний обсяг виробництва та його чинники” млрд.... 4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості Завдання 8. “Рівноважний ЧВП і фіскальна політика” На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 8 додатку, ...
1) Розкрити порядок проведення перевірок податковою інспекцією 2) Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках готівкових операцій 1. При проведенні перевірки виявлено, що працівник у представницьких цілях ... Розкрийте порядок відшкодування та оподаткування зазначених вимог 2. Яким нормативним актом регулюється оподаткування доходів фізичної особи – нерезидента, отриманих на території України?
Розкрийте предмет та метод податкового права. 2. Дайте визначення податку. 3. Розпишіть класифікацію податків. 4. Назвіть види податкових правовідносин. 5.... Розкрийте поняття «одиниця оподаткування». 7. Дайте характеристику ставок оподатковування. 8. Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин. 9.
Розкрийте об’єктивну сторону розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). 3. Розкрийте зміст кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ст.
...джерел Вступ У даній роботі розкриємо питання поняття "міграцій" і сучасні міграційні процеси на території У країни.Зростання відкритості українського суспільства неминуче приводить до дедалі більшого ... Мета курсової роботи розкрити сутність поняття „міграцій " та провести порівняльний аналіз сучасних міграційних процесів. Об'єкт дослідження міграційні процеси в України.
Розкрийте їх. 4. Об’єктом контролінгу є : а) господарські процеси; б) бухгалтерська звітність; в) фінансова діяльність підприємства; г)показники результативності роботи ... Дайте визначення центру відповідальності, розкрийте сутність класифікації за центрами відповідальності. 8. Розкрийте внутрішній зміст понять “центр прибутку”, “центр витрат”, “центр інвестицій”. 9.
...відповіді на друге питання слід розкрити основні права і обов'язки народних депутатів України відповідно до чинного законодавства. Відповідаючи на третє питання плану, слід розкрити основні гарантії депутатської діяльності.
Розкрийте поняття «творчий потенціал». 3. Розкрийте структуру творчого процессу. ТЕМА 5 1. Як Ви розумієте поняття «творча особистість»? 2.
...У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст гарантій реалізації основних прав і свобод як важливого елемена основ правового статусу громадянина України....гарантій, здійснити їх класифікацію і розкрити зміст. Доречно зауважити, що рівень забезпеченості основних прав і свобод є історично зумовленим, змінюваним явищем.
Розкрийте зміст поняття системи безпеки……………………………………..9 3.2.Сутність управління як суспільного явища…………………………………..10 Висновки…………………………………………………………………………....13 Список використаної літератури…………………………………………………....як засобів регулювання рівня безпеки,розкритий зміст поняття системи безпеки, а також визначена суть управління як суспільного явища. Аннотация В контрольной работе описаны принципы грунтования механизмов ...
Розкрийте сутність стандартизації продукції. 2. Назвіть види стандартів. 3. Дайте визначення якості продукції. 4. Наведіть основні показники якості продукції. 5. Міжнародна стандартизація. Тема 6 1. Розкрийте сутність формування технологічних систем підприємства ...
...закінченого злочину, на підставі чого розкрити зміст незакінченого злочину з матеріальними, формальними та усіченими складами. У другому пункті необхідно дати поняття готування до злочину, його об’...сформулювати поняття замаху на злочин, розкрити його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 15 КК). Далі необхідно охарактеризувати види замаху на злочин: закінчений ...
Розкрийте поняття рішення, ухвали і постанови суду (судді) в справах позовного провадження. Практичне завдання: 1. Скласти позовну заяву, додержуючись вимог ст.... Розкрийте особливості рішення та ухвали апеляційного суду. Практичне завдання: 1. Скласти апеляційну скаргу на судове рішення.
Розкрийте основні соціологічні погляди К. Маркса, Г. Спенсера, Г. Зіммеля 3. Розкрийте зміст терміну «біхевіоризм» Тема 3.
Розкрийте зміст акредитиву. 7. Яким чином здійснюються міжбанківські розрахунки? 8. Що представляє собою банківська платіжна карта? 9.... Розкрийте зміст методу «штанги». 4. У чому полягає методу процентних очікувань? 5. Особливості формування банком портфеля цінних паперів. 6.
...ознаки організованої групи як стійкість, розкрити це поняття з урахуванням думок, висловлених вченими, розглянути поняття організованої групи, що дається у судовій практиці....організації, потрібно, перш за все, розкрити ознаки, що безпосередньо випливають із змісту кримінального закону (ч. 4 ст. 28 КК), та далі, зупинитися на ознаках, якими наділяють ...
...основи розвитку мовлення молодих школярів; розкрити основні аспекти реалізації принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі; дати характеристику змістового компонента проблеми розвитку мовлення ...та підручниках з української мови; розкрити суть аудіювання і говоріння як виду мовленнєвої діяльності в початковій школі; охарактеризувати основні етапи роботи та розкрити зміст роботи над ...
...яка реалізується у досудових стадіях; розкрити особливості реалізації галузевих принципів у стадії досудового розслідування; розкрити особливості реалізації галузевих принципів у стадії порушення кррмінальної справи; визначити поняття ...
У І главі розкрито основні теоретичні засади інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах в країнах ЄС, дане визначення даного інституту, розкрито сутність, правова природа та принципи ...
1. Розкрити методи та інструменти управління в праці менеджера 2. Розкрити сутність наукової організації праці менеджера та напрямки її раціоналізації 3.
1)Розкрити сутність корпоративної культури, її типи та особливості праці менеджера з формування загальнокорпоративних цінностей 2)Розкрити сутність професіоналізму менеджера, управлінські та ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.