Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 668 за запитом Розкрийте

Відповідаючи на друге запитання, треба розкрити поняття територіальної організації публічної влади; дати поняття публічної влади, яким його бачить наука державного права зарубіжних країн. Розглянути їі елементи. Розглядаючи третє питання, треба розкрити форми державного устрою, які сформульовані ...
У другому питанні треба розкрити поняття та ознаки конституційно правового делікту (протиправність, винність та ін). Слухачу також необхідно навести класифікацію конституційно правових деліктів....поняття конституційно правової санкції, необхідно розкрити зміст та навести приклади конституційно правових санкцій з діючого законодавства України.
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості ЗАТ «Черкаське пиво»:...
Окремо бажано розкрити значення сервітуту та зміст сервітутних прав. Далі варто зупинитися на видах сервітуту та його змісті....ділянкою для сільськогосподарських потреб та розкрити такі його особливості як можливість відчуження та передачи у спадщину. Окремо варто зупинитися на правах та обов’язках власника земельної ...
Розкрити правовий статус керівництва Верховної Ради України та її органів (Погоджувальної Ради, комітетів, тимчасових комісій, депутатських фракцій). Необхідно розкрити установчу, законодавчу, контрольну та представницьку ...
...охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності як народовладдя, законність, виборність, колегіальність, гласність та інші. Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогатив ... Крім того, необхідно розкрити повноваження Голови ВРУ та охарактеризувати розподіл обов'язків між ним та його заступниками. Також слід приділити увагу підставам та процедурі ...
...кримінально правове значення складу злочину, розкрити зміст його функцій. Висвітлення наступного питання рекомендується розпочати з висновку про сукупність, систему об’єктивних та суб’єктивних ознак, що ...характеризують кожен із цих елементів, розкрити їх зміст та функції, особливо зауважити на їх співвідношенні та органічній єдності. У цьому питанні слід провести поділ ознак складу ...
...Ради України з прав людини» розкрити правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При розгляді другого питання слід звернути увагу на процедуру призначення, звільнення ... Слід розкрити гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс].
...охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності як народовладдя, законність, виборність, колегіальність, гласність та інші. Висвітлення другого питання плану передбачає визначення прерогатив ... Крім того, необхідно розкрити повноваження Голови ВРУ та охарактеризувати розподіл обов'язків між ним та його заступниками. Також слід приділити увагу підставам та процедурі ...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості КП пивзаводу «Богдан»...
...організатора у КК України не розкрито. Види діяльності до сліджуються в науковій літературі, а також отримали судове тлумачення в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику ...наукової літератури треба встановити та розкрити критерії, за якими проводиться відмежування спів учасників злочину. Особливу увагу доцільно приділити відме жуванню посереднього (опосередкованого) виконавця і підбу рювача; ...
...небезпеки, визначити її ознаки, і розкрити зміст таких ознак як “наявність”, “дійсність”, “реальність”. В наступному пункті плану, характеризуючи ознаки правомірності заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності, ...у відповідному стані, а також розкрити зміст ознак “своєчасності” і “домірності”. Четвертий підрозділ курсової роботи, необхідно присвятити проведенню відмежування “Крайньої необхідності” від такої обставини, що виключає ...
Розкрити функції політичних партій, розглянути основні напрямки, форми та методи реалізації партіями своїх функцій. Звернутися до реальної практичної діяльності політичних партій ... Далі важливо розкрити характер та зміст відносин політичних партій з органами держави, акцентувати увагу на принципі невтручання державних органів в діяльність партій, визначити ...
...У першому пункті плану слід розкрити поняття звільнення від кримінального покарання та його відбування: розкриття юридичної природи, основний юридичний зміст, відмінність від звільнення від кримінальної відповідальності.... У четвертому питанні необхідно розкрити специфічний кримінально правовий зміст. та види звільнення від відбування покарання. Аналіз п’ятого питання припускає дослідження підстав і порядку застосування ...
Даною роботою автор хоче розкрити значення в здійсненні історичних мрій українського люду, що відіграла генеральна козацька старшина, кошові, гетьмани. Всі вони внесли неоціненний вклад у ... Завдання дослідження в тому, щоб розкрити справедливість простих та чесних козаків і засудити намагання козацької старшини позбавити всіх демократії. А найголовніше, довести демократичність старшинського уряду в ...
...України) варто встановити і докладно розкрити зміст кожної з його об'єктивних та суб'єктивних ознак. Окремо слід розкрити причини не доведення злочину до кінця та ...
...як підстави необхідної оборони, і розкрити зміст таких ознак як “наявність”, “дійсність”, “реальність” як властивостей цієї підстави. В наступному пункті плану, характеризуючи ознаки правомірності заподіяння шкоди ...у відповідному стані, а також розкрити зміст ознак “своєчасності” і “домірності”. Четверте питання теми необхідно присвятити дослідженню такого ексцесу необхідної оборони як перевищення меж необхідної оборони.
У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по ОПЕРВ Черкаського обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України.... Також названа і розкрита класифікація кредитів, охарактеризовані кредитні операції. У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а ...
...ознаки, властиві одиничному злочину й розкрити їх зміст. Вирішивши це завдання, слід сформулювати поняття одиничного злочину та охарактеризувати його з точки зору співвідношення його юридичної форми ...із проблематикою множинності, то слід розкрити їх роль як структурного елементу множинності злочинів, визначити при цьому, що саме має значення для констатації у вчиненому множинності злочинів: ...
...в умовах тоталітаризму, втілених і розкритих на прикладах героїнь роману І. Багряного «Сад Гетсиманський». Мета курсової роботи полягає в з’ясуванні характерних жіночих образів в умовах ...образ жіноцтва в умовах тоталітаризму, розкритий у романі «Сад Гетсиманський» І. Багряного, а також типові образи жінок у романі «Злочин і кара» Ф. М.
Розкрити мету освіти та її принципи. 6. Назвати основні стратегічні напрями розвитку освіти в Україні. 7.... Розкрити завдання окремих елементів керованої підсистеми управління трудовим потенціалом: управління, формування і розвитком трудового потенціалу; управління ринком праці; управління використанням ресурсів ...
...варто обмежуватися однією концепцією, доцільно розкрити це питання якомога ширше. Розкриваючи друге питання роботи, необхідно відзначити, що у більшості сучасних країн вибори є ємним елементом суспільно ... Необхідно розкрити сутність виборів, а через неї і сутність виборчого права у всіх його значеннях та аспектах (об’єктивному, суб’єктивному, активному, ...
Слід також розкрити питання співвідношення конституційних гарантій з нормами галузевого законодавства. Відповідь на друге питання повинна містити визначення мети та процесуального порядку обмеження ...відповіді на четверте питання слід розкрити зміст обов’язків державних органів щодо захисту прав та свобод учасників кримінального судочинства, які покладені на них згідно з принципом ...
Розкрийте зміст основних організаційно правових методів діяльності глави держави таких як координація, планування, вироблення рішень, інформаційне забезпечення, організацію виконання і контроль ... Крім того, необхідно розкрити юридичні, організаційні, матеріально фінансові, символічно церемоніальні та інші гарантії діяльності Президента України. Розкриваючи четверте питання необхідно охарактеризувати політико правову роль ...
Розкрийте зміст основних організаційно правових методів діяльності глави держави таких як координація, планування, вироблення рішень, інформаційне забезпечення, організацію виконання і контроль ... Крім того, необхідно розкрити юридичні, організаційні, матеріально фінансові, символічно церемоніальні та інші гарантії діяльності Президента України. Розкриваючи четверте питання необхідно охарактеризувати політико правову роль ...
...зв’язку з цим необхідно розкрити поняття кримінально правових відносин, момент і підстави їх виникнення та припинення, характер і зміст структурних елементів аналізованих правовідносин, у чому ...поняття та значення складу злочину, розкрити фактичну та юридичну сторони в межах єдиної підстави кримінальної відповідальності, а також розглянути поділ на матеріальну та процесуальну (ч.
...зв’язку з цим необхідно розкрити поняття кримінально правових відносин, момент і підстави їх виникнення та припинення, характер і зміст структурних елементів аналізованих правовідносин, у чому ...поняття та значення складу злочину, розкрити фактичну та юридичну сторони в межах єдиної підстави кримінальної відповідальності, а також розглянути поділ на матеріальну та процесуальну (ч.
Розкрийте сутність і призначення шлюбного договору. 5. Визначте основні підстави виникнення права на утримання. Завдання для виконання 2.... Розкрийте поняття і значення усиновлення. 2. Назвіть правові наслідки усиновлення. 3. Які підстави скасування усиновлення? 4.
Розкрийте сутність „Плану Делора”, де і коли він був прийнятий? 6. Як визначається обмінний курс євро щодо валют інших країн? 7.... Розкрийте співвідношення між функціями ЄСЦБ та НЦБ. 6. Що лежить в основі незалежності ЄСЦБ? 7. На яких загальних принципах базується функціонування ...
У своїй роботі я постараюся розкрити сутність підприємництва, дати йому чітке визначення, розглянути такі важливі елементи, як підприємницьке середовище, партнерські зв'язки і відносини....необхідно сформулювати наступні завдання: 1) розкрити поняття та сутність підприємницької діяльності; 2) дослідити механізми розвитку підприємництва на Україні; 3) проуналізувати проблеми і стимули розвитку підприємництва на ...
...саме: проаналізувати повноваження глави держави, розкрити значення інституту “вето” та визначити його види. Розглянути питання щодо відповідальності глави держави та розкрити поняття інституту контрасигнатури.
...завдані збитки, якщо так, то розкрийте порядок відшкодування шкоди. Завдання № 3 При реєстрації новоствореного фермерського господарства як платника податків в державній податковій адміністрації громадянину Скрипському запропонували ... Розкрийте порядок та особливості розрахунку та сплати фіксованого сільськогосподарського податку Примітка. Звертаю вашу увагу, що робота виконана за новим законодавством (а ...
В аналітико – дослідницький частині розкрито сутність створення товариства з обмеженою відповідальністю, наведено бізнес – план. в якому досконало розкрито стратегія та перспективи розвитку ТОВ”ДОРА” Даний ...
В аналітико – дослідницький частині розкрито сутність створення товариства з обмеженою відповідальністю, наведено бізнес – план. в якому досконало розкрито стратегія та перспективи розвитку ТОВ”ДОРА” Даний ...
У першому розділі мають бути розкриті: 1) порядок нарахування амортизації основних засобів; 2) облік оренди основних засобів; 3) порядок обліку інших необоротних матеріальних активів; 4) методи ...щодо організації облікових робіт слід розкрити: 1) робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 2) порядок організації аналітичного обліку основних засобів; 3) систему документування господарських операцій; 4) порядок ...
Розкрити основні функції влади. 2. Дати характеристику груповим настроям. 3. Що входить в систему політико психологічних феноменів. Творчі завдання. 1.... Розкрийте зміст психологічного впливу. 3. Дайте характеристику видам психологічного впливу. 4. Засоби масової комунікації: радіо, телебачення, газетно журнальна продукція, Інтернет.
...язано з вирішенням таких завдань: • розкрити суть теоретичних та нормативно правових базисів впровадження і функціонування програми ідентифікації клієнтів; • проаналізувати ефективність побудови програми ідентифікації клієнтів у боротьбі ... У першому розділі розкрито економічну сутність ідентифікації клієнтів, проблеми побудови програми ідентифікації клієнтів та нормативно правове забезпечення функціонування програми в Україні.
Основними завданнями роботи є: розкрити особливості емоційної сфери у ранній юності; дати аналіз тривожності як емоційного явища у період переходу від підліткового до юнацького віку; ...ї; дати характеристику соціалізація агресії; розкрити роль самовизначення у подолані тривожності у період переходу від підліткового до юнацького віку.
В першому розділі роботи розкрито теоретичні аспекти управління маркетингової діяльності на підприємстві. В цій частині розкрито сутність і організацію управління маркетинговою діяльністю, досліджено теоретичні основи ...
...мети були поставлені такі завдання: розкрити економічну сутність основних засобів, обґрунтувати необхідність й удосконалити класифікацію основних засобів; надати організаційно правову характеристику підприємства, провести аналіз основних показників ... У роботі розкрита сутність основних засобів як об'єкта бухгалтерського обліку. Під час визначення змісту понять “основні засоби” і “основні фонди” відзначено різну ...
Розкрити сутність поняття правова культура. 9. Особливості поняття правової компетентності. 10. Засоби та методи правового виховання. 11. Назвати види правосвідомості. 12.... Розкрийте сутність громадянства України. 4. Зробіть класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина. Тема 6.
...в роботі поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність валютних коштів як об’єкта обліку, контролю і аудиту; – провести огляд нормативно правової бази та критичний аналіз літературних ... Розкриті функції і задачі аудиту, послідовність виконання, мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами. Для проведення аудиту на підприємстві ТОВ «...
...особливості їх формування на підприємствах, розкрити роль управління грошовими потоками в підвищенні фінансової стабільності підприємств; надати пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів та їх відображення у ... Розкриті функції і задачі внутрішнього аудиту, послідовність виконання, мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами та грошовими потоками.
...психолого педагогічну характеристику процесу учіння; розкрити поняття мотивів учіння; проаналізувати типи мотивів та їх взаємозв’язок; визначити основні засади формування мотиваційної сфери молодших школярів; дати аналіз ...сторонам мотивації молодших школярів та розкрити її динаміку; охарактеризувати методи вивчення учбової мотивації школярів.
Розкрити роль планування як однієї з основних функцій управління. 76. Облік розрахунків: за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, ... Розкрити сутність норм і нормативів матеріальних витрат для розрахунку собівартості продукції.
...в порівнянні з ЦК України розкрито, даний опис порядку посвідчення заповітів, здійснення заходів по охороні спадкового майна та видачі свідоцтва про право на спадщину....новим ЦК України і, нарешті, розкрито мету створення Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ, а також проблеми при досягненні цієї мети.
4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості Показники Варіанти 1. Сукупна пропозиція = національний дохід, AS=NI, мдрд. 3.... Розкрити зміст парадоксу бережливості Список використаної літератури
7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості. Завдання № 8 Рівноважний ЧВП і фіскальна політика На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці, необхідно визначити: ... Відповісти на питання: 3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги 3.2 Пояснити економічний зміст поняття «альтернативна вартість». 3.3 Чому міжнародна торгівля приносить вигоди ...
7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості. Завдання № 8 «Рівноважний ЧНП і фіскальна політика» 8.1 На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці , ...питання: 10.1.3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги 10.1.3.2 Пояснити економічний зміст поняття «альтернативна вартість».
7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості. Завдання № 8 8.1 На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці , необхідно визначити: 8.1.1 ...питання: 14.1.3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги 14.1.3.2 Пояснити економічний зміст поняття «альтернативна вартість».
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.