Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 215 за запитом Русі

Розвиток бюджетних відносин від Київської Русі до прийняття незалежності України 15BR> BR>2.3. Бюджетна система незалежної України 19BR> BR>Розділ 3.
Монголо татарська навала на Київську Русь. 12. Передумови виникнення давньоруської держави, версії її походження. 13. Вплив монголо татарської навали на динаміку розвитку Руських земель. 14.
...на місцевості за картою в русі Висновки Список використаної літератури Додатки
...її роль в українському визвольному русі 3.2. Проблема українського колабораціонізму Висновки Список літератури
...глибина твору української поетеси в руслі модерного літературного напрямку тісно переплітається з творчістю аргентинського письменника. Чуйна душа Лесі Українки пройнята болем своєї країни, в якій суспільство ...
...антропологічний символізм) Середньовіччя, Київ¬ська Русь V ХІ ст. Ренесанс Пізнє середньовіччя XVI ст. Просвітництво Руїна (XVII XVIIIст) Романтизм ХІХст. Модернізм XX ст. Постмодернізм Сьогодення
Адвокатура Київської русі………………………………………………………..52 3.1.2. Правове регулювання адвокатської діяльності Литовськими статутами…….53 3.1.3. Адвокатська діяльність за часів прав, за ...
...відомий ще з часів Київської Русі. Подальший розвиток він отримав у законодавстві дореволюційної Росії та у радянський період. На сьогодні усиновлення відоме праву практично всіх країн ...
На Русі в цей час були відомі поняття "статут", "закон", "звичай", але кодекс позначений легально моральним терміном "Правда".
...антропологічний символізм) Середньовіччя, Київ¬ська Русь V ХІ ст. Ренесанс Пізнє середньовіччя XVI ст. Просвітництво Руїна (XVII XVIIIст) Романтизм ХІХст. Модернізм XX ст.
...зародилися ще за часів Київської Русі, яка з кінця ІХ до другої половини ХІ століть перетворилась в одну з найбільших і наймогутніших держав середньовічної Європи.
...зародилися ще за часів Київської Русі, яка з кінця ІХ до другої половини ХІ століть перетворилась в одну з найбільших і наймогутніших держав середньовічної Європи.
...антропологічний символізм) Середньовіччя, Київ¬ська Русь V ХІ ст. Ренесанс Пізнє середньовіччя XVI ст. Просвітництво Руїна (XVII XVIIIст) Романтизм ХІХст. Модернізм XX ст. Постмодернізм Сьогодення
...Лесі Українки у соціал демократичному русі ..................... 66 ВИСНОВКИ ................................................................................................ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ................. 80 ДОДАТКИ ................................................................................................... 87 ВСТУП Актуальність теми дослідження.
Що було до Русі?. Рівне, 1994. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. М. Л., 1954. Заруба В.М. Державні утворення, суспільство і право стародавніх народів ...
...м'язів, появою перешкод при русі голови. Необхідно враховувати, що нестабільність, що є при пошкодженні шийного відділу хребта, може виявлятися періодичною травматизацією спинного мозку.
...м'язів, появою перешкод при русі голови. Необхідно враховувати, що нестабільність, що є при пошкодженні шийного відділу хребта, може виявлятися періодичною травматизацією спинного мозку.
Назвіть ознаки Київської Русі як держави. Висновки Список використаної літератури
...благодійної роботи в період Київської Русі. 21. Піднесення українського соціального виховання у козацьку добу 22. Особливості соціального виховання в радянський період.
Оборотні кошти перебувають в постійному русі, забезпечуючи здійснення всіх стадій виробничого процесу і тому важливого значення набуває досконалий процес управління оборотними коштами на підприємстві, який дозволить ...
...часів, а в період Київської Русі наше слово сягнуло державного творення: було відкрите не лише для близьких сусідів, а й для найвіддаленіших земель, збагачувалось іншими мовами ...
...підприємницьких структур перебувають у постійному русі, обслуговуючи всі стадії виробничого процесу. Традиційно серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого ...
...підприємницьких структур перебувають у постійному русі, обслуговуючи всі стадії виробничого процесу. Традиційно серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого ...
...цього визначного акту тодішня Підкарпатська Русь, яка була складовою частиною новоствореної Чехословаччини, пройшла складний шлях свого політично національного відродження у період між двома світовими війнами, поборюючи ...
...Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно митною декларацією. Курс НБУ за один долар становив – 5,33 грн.
У руслі подібних інновацій в Україні простежується тенденція збільшення частки предметів гуманітарного циклу, що має на меті формування моральності, волі і творчої ...
...участі партій у загальноросійському визвольному русі, цей період розвитку української громадсько політичної думки можна розділити на три етапи: 1) 90 ті рр. ХІХ ст. – 1904 р.
Земли Юго Западной Руси. В составе Великого княжества Литовского. К., 1987. 14. Яковенко Н. Українська шляхта. – К., 1993.
...тварини, люди, у багатоманітності, єдності, русі, мінливості. Компетентність у галузі «Природа Космосу» становлять елементарні уявлення про зорі, сузір’я, Сонце, планети: Венера, Земля, Місяць, Море, Сатурн.
...почалося ще за часів Київської Русі. Найдавніші згадки про сліди злочину на теренах сучасної України зустрічаються в давньоруських історичних пам’ятках права.
Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Право України. – 2002. №4. – С. 128 131. 6.
Руска Поляна, Черкаська область, 19602, Україна. ВАТ має три основнi цехи: цех по виготовленню стiльцiв; цех щитових меблiв; цех м'яких ...
...всі вони перебувають в безперервному русі і взаємообумовлені), аналогія (завдяки якому досягається пізнання одних предметів та явищ на основі їх подібності з іншими), синтез (вивчення об`...
Історія України – Русі – О: Маяк 1994 – 392с. 5. Мельник Л. Боротьба за Українську державність ХVІІ ст. – К.: Освіта 1995 – 192с. 6.
...досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: Виберіть одну правильну відповідь a. "рис" b. "ситуаційності" c. "конституентів" d. "психологічної" Question 20 Балів: 1 Ультраправа політична ідеологія: ...
...розробка проблеми креативності відбулася у руслі психоаналізу. Дослідження відбувалося з використанням двух методик: САТ (Самоактуалізаційний тест) для визначення рівня потягу до самоактуалізації досліджуваного, та тест Медніка «...
...соціально пізнавального досвіду студентів у руслі поставлених викладачем конкретних навчально виховних завдань, інтенсивному розвитку студентів в аспекті вибраної тематики; формуванню інтересу до подій і явищ дійсності, ...
...могучая, ты и бессильная, матушка Русь (И. А. Некрасов). А. Антитеза. Б. Инверсия. 30. Какого рода несклоняемые существительные? Кольраби, шимпанзе, кашне, авеню, банджо, иваси, Сочи.
...довше вона відбуватиметься не в руслі пошуку компромісу економічних інтересів усього суспільства, а її використовуватимуть тільки як інструмент реалізації фіскальних інтересів, тим наочніше виявиться невідповідність між ...
...наслідки своїх дій при дорожньому русі b. Відповідальність страховика за шкоду і збитки, що завдані застрахованим транспортом будь яким третім особам, згідно з умовами страхового полісу ...
...наслідки своїх дій при дорожньому русі b. Відповідальність страховика за шкоду і збитки, що завдані застрахованим транспортом будь яким третім особам, згідно з умовами страхового полісу ...
...7 Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає: a. рейтингова система оцінювання з кожної дисципліни; b. збільшення обсягів самостійної роботи студента; c.
...3 Метод, який полягає у русі теоретичної думки до все більш повному, всебічному й цілісному відтворенню предмета в думці, виявленню головних зв'язків досліджуваного суб'єкта ...
...досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: Виберіть одну правильну відповідь a. "рис" b. "ситуаційності" c. "конституентів" d. "психологічної" Question 20 Балів: 1 Ультраправа політична ідеологія: ...
...досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: a. "ситуаційності" b. "рис" c. "психологічної " d. "конституентів" Question 20 За формою державного правління Україна є: a.
...досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: a. "ситуаційності" b. "конституентів" c. "рис" d. "психологічної " Question 10 Що мається на увазі під загальним благом у сучасному ...
...досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії: Виберіть одну правильну відповідь a. "ситуаційності" b. "конституентів" c. "психологічної " d. "рис" Question 13 Що розуміється під «політичним режимом» ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.