Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 844 за запитом СИРОВИНІ

...завдання №3 Підприємство систематично закуповує сировину для забезпечення своєї діяльності. Партії сировини надходять на склад, звідки вона систематично відпускається у виробництво.
...завдання №3 Підприємство систематично закуповує сировину для забезпечення своєї діяльності. Партії сировини надходять на склад, звідки вона систематично відпускається у виробництво.
...завдання №3 Підприємство систематично закуповує сировину для забезпечення своєї діяльності. Партії сировини надходять на склад, звідки вона систематично відпускається у виробництво.
...завдання №3 Підприємство систематично закуповує сировину для забезпечення своєї діяльності. Партії сировини надходять на склад, звідки вона систематично відпускається у виробництво.
...норм питомого витрачання м’ясної сировини на одиницю продукції на ВАТ “Ювілейний” встановлено позитивні відхилення (економію) фактичного витрачання м’ясної сировини на виробництво молочної ковбаси, сосисок, ...
Середні запаси сировини і готової продукції свідчать про те, що кошти знаходяться в обороті, а запаси матеріалів в сумі 1606,6 тис. грн....50% в сумі витрат на сировину й матеріали. Це обумовлено, перш за все, тим, що фруктові наповнювачі привозять із Польщі, і розрахунки за них здійснюються в ...
...3 Необхідно проаналізувати ефективність використання сировини, визначити вплив на приріст виробленої продукції змін кількості переробленої сировини за вказаний період, вихід готової продукції з 1 тн.
...грошових коштах для авансування у сировину та скільки разів протягом кварталу обернеться ця сума, якщо: 1) витрачання за планом на квартал для закупівлі сировини А – 160 тис. грн.
...оплат праці 15 • Гудвіл 6 • Сировина 11 • Короткострокові кредити банків 30 • Малоцінні предмети 2 • Виробництво 30 • Розрахунки за претензіями 15 • Готова продукція 16 • Каса 1 • Розрахунки ...з покупцями та замовниками 4 • Сировина 12 • Розрахунки постачальниками та підрядниками 6 • Запасні частини 3 • Відстрочені податкові зобов’язання 14 • Виробництво 20 • Верстати 32 • Готова продукція ...
...Тип опера ції 1 Отримано сировину від постачальника "Київмлин": борошно в/г 1000 кг на сумму 2 Відображений ПДВ за отриману сировину 3 Отримано сировину від ВАТ "...
...еквівалентів; грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо; приріст чи зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій) 63....ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини 74. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств можуть належати: диверсифікація діяльності; створення холдингів; створення ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 200 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
Інструменти грошових ринків, їх сутність Завдання №1 Фірма А уклала договір з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 120 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 100 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 150 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 130 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 100 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 100 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
Аналіз товарооборотності сировини і товарів в підприємствах сфери ресторанних господарств Задача № 33 Визначити виробничу потужність кухні і коефіцієнт використання обладнання для випуску перших ...витрати на миття посуду, закладку сировини. Витрати часу по організаційно технічним причинам 90 хв. Фактичний випуск страв 490. Задача № 45 Проаналізувати стан запасів сировини і товарів ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 100 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...з фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму N = 100 у. о. Якщо впродовж дня сировина не поступає, фірма А несе збитки ...
...норматив оборотних коштів у запасах сировини і матеріалу, якщо відомо, що середньозважений інтервал між надходженнями сировини і матеріалів становить 40 днів, витрати на придбання сировини і ...
...залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: ...Базисний період Звітний період Запаси сировини на початок року 380 410 Надходження сировини 10800 12350 Інше вибуття сировини 60 40 Запаси сировини на кінець періоду 410 ...
в Знос основних засобів Сировина А на складі Кошти на валютному рахунку (сума вказана в дол.США), курс НБУ на 01.01.03 – 8 Готова ... Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б по ціні 15 грн / кг, в кількості 5000 20 631 45200 Накладна 3. З розрахункового рахунку у касу отримані ...
в Знос основних засобів Сировина А на складі Кошти на валютному рахунку (сума вказана в дол.США), курс НБУ на 01.01.03 – 8 Готова ... Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б по ціні 15 грн / кг, в кількості 3. З розрахункового рахунку у касу отримані кошти для виплати заробітної плати ...
...000 Знос основних засобів 576000 Сировина А на складі 58000 Кошти на валютному рахунку (сума вказана в дол..США), курс НБУ на 01.01.03 – 5,... Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б за ціною 500 грн/т, кількість тон 32500 6500 5. З розрахункового рахунку у касу отримані кошти для виплати ...
...000 Знос основних засобів 576000 Сировина А на складі 58000 Кошти на валютному рахунку (сума вказана в дол..США), курс НБУ на 01.01.03 – 5,... Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б за ціною 500 грн/т, кількість тон 500*78 = 39000*5/6 32500 6500 5.
...підприємством продукції зміни питомої витрати сировини та ціни за одиницю сировини, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки. Таблиця 2 Вихідні дані Вид сировини ...
...підприємством продукції зміни питомої витрати сировини та ціни на одиницю сировини, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки. Таблиця 2 Вихідні дані Вид сировини ...
...підприємством продукції зміни питомої витрати сировини та ціни за одиницю сировини, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки Вид сировини Питома витрата сировини на ...
...65 % – виплати на відшкодування вартості сировини та матеріалів; – 10 % – виплата заробітної плати; – 3,5 % – відрахування коштів до цільових державних фондів; – 6,5 % – інші накладні витрати. 5) Сировина й матеріали закуповуються підприємством в ...
До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, ...повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Основними завданнями аналізу й контролю стану запасів є: забезпечення та підтримання ліквідності й поточної ...
; – витрати на сировину, допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення щоденно в розмірі 4 тис. у.о.; – витрати на заробітну платню щоденно – 7 тис.... Сировина, допоміжні матеріали та матеріали виробничого призначення зберігаються 20 днів, готові вироби – 10 днів. Виробничий процес триває 6 днів.
...Знос необоротних активів 81086 201 Сировина і матеріали 24030 203 Паливо 1040 23 Виробництво 10338 22 МШП 3200 26 Готова продукція 60565 30 Каса 720 31 ...Аналітичні дані по субрахунку 201 «Сировина і матеріали» № Найменування сировини Од.вим. Кількість Сума, грн. Ціна, грн. 1 Дошка Куб.м.
переробленої сировини 1 обладнанням кг 0,745 0, Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год. 1 обладнанням кг 350 Завдання Вказати, які ...
...придбання, переробка та реалізація молочної сировини та продукції, оптова, роздрібна торгівля, виробництво продуктів харчування, зовнішньоекономічна діяльність. ВАТ „Канівський маслосирзавод” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного ...за рахунок зменшення витрат на сировину і матеріали. Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво був проведений аналіз витрат за економічними елементами.
...2 Знос основних засобів 3 Сировина А на складі 4 Кошти на валютному рахунку (сума вказана в доларах США) курс НБУ на 01.01.2011р....Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б по ціні 15 грн/кг в кількості, кг 25900*15 = 388500*5/6= 388500/6= Накладна, податкова накладна 3 ...
о витрати на сировину і допоміжні матеріали і матеріали виробничого призначення щоденно в розмірі 4 тис.у.о витрати на заробітну платню щоденно 7 ...о Сировина, допоміжні матеріали та матеріали виробничого призначення зберігаються 20 днів, готові вироби 10 днів Виробничий процес триває 6 днів Введення в ...
...та аналіз якості норм витрат сировини на виробництво продукції. 2. Оцінка роботи служб матеріально технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними видами ... Аналіз показав, що вартість сировини і матеріалів зросла в 2008 році на 42 тис.грн. або 190,91% і знизилась на 11 тис.грн.
...більш доступної, дешевої і якісної сировини, ніж сировина використовується іншими фірмами. Технологію взагалі можна потрактувати як метод рішення задач підприємства, спосіб ведення підприємницької діяльності.
...більш доступної, дешевої і якісної сировини, ніж сировина використовується іншими фірмами. Технологію взагалі можна потрактувати як метод рішення задач підприємства, спосіб ведення підприємницької діяльності.
наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії та до регіонів споживання продукції b. першочергове освоєння та комплексне використання найефективніших видів природних ресурсів c.... комплексне використання сировини c. скорочення витрат на виробництво продукції d. збільшення обсягів випуску продукції та послуг Question 19 Для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування ...
...язання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива елект роенергії. Джерелами економії матеріальних ресурсів можуть бути: 1) зниження ваги виробів; 2) зменшення питомої витрати матеріалів; 3) скорочення витрат і відходів сировини і матеріалів; 4) використання відходів ...
...валютні, кредитні, процентні, біржові, придбання сировини і матеріалів, процесу виробництва, процесу продажу, неплатежів покупців і інші. Існують також різноманітні методи аналізу ризиків, зокрема, метод аналогій, метод ...конкурентами, на третьому несвоєчасне постачання сировини і оплата продукції в строк. Саме на ці ризики підприємству необхідно звернути увагу і знайти шляхи їх зменшення.
...коштів підприємства Показники Добові витрати сировини, грн. 1325 Поточні витрати на оплату персоналу та інші, грн. 54541 Інтервал між двома черговими поставками, днів 12 Тривалість між ...надходження на підприємство та передачу сировини зі складу у виробництво наведені у таблиці 3, визначити вартість переданих у виробництво та залишених на складі запасів сировини за ...
...виробництвом окремих видів продукції (на сировину, основні матеріали, куповані вироби, напівфабрикати тощо) і можуть бути безпосередньо включені до їх собівартості. До непрямих витрат належать витрати, пов’... Це витрати на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, паливо й енергію, на оплату праці працівникам, зайнятим у виробництві продукції, та деякі інші.
...періоду, плану виробництва та вироботки сировини ПП “КІПП” на 2006 рік Показники Одиниця вимірювання 2005 2006 Календарний фонд часу, всього дн. 365 365 У т. ч.... 96,5 100 Виготовлення сировини кг. 29061 30300 “Таблиця 3.2” Показники Ікв. 2кв. Зкв. 4кв. За рік Кількість виготовленного матеріалу (кг) 8100 5600 8300 ...
...Скін") отримує в переробку давальницьку сировину словацької фірми "Слован". Готова продукція з усієї давальницької сировини вивозиться за межі митної території України в термін до 90 днів.
Річний обсяг споживаної заводом сировини змінюється в діапазоні . Вихід готової продукції складає від обсягу сировини. Готова продукція : тарно штучний вантаж з середньою масою вантажної одиниці ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.