Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 307 за запитом СТАНОВИЩЕ

Дипломна робота «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках» ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІВЕНЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
Правове становище кооперативу (товариства) 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки) 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'...
Донецьк" займає монопольне становище на ринку експлуатації та поточного ремонту житлового фонду та на ринку з оформлення документів, надання довідок наймачам, власникам, користувачам житлового ...склозавод "Пролетарій" займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку скла полірованого. У IV кварталі 2008 року ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" підвищило середню ціну за 1 ум.
Правове становище авторів 2. Особливості правового регулювання авторів 3. Правове становище патентоволодільців Список літератури
Соціально економічне становище словацьких земель у складі австро угорщини 2.1. Реформація та контрреформація на словацьких теренах 2.2. Соціально економічне становище у XVIII столітті.
Соціально економічне становище словацьких земель у складі австро угорщини 2.1. Реформація та контрреформація на словацьких теренах 2.2. Соціально економічне становище у XVIII столітті.
Методичні рекомендації до вивчення теми: «Становище жінки на території Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»BR> ВИСНОВКИBR> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИBR> ..., які дозволяють порівняти становище жіночої освіти у губерніях Російської імперії на території Південної України; у дослідженні були використанні данні з неопублікованих джерел (інтерв’ю); ...
Вступ Розділ 1. Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки Розділ 2.... Правове становище римських громадян Розділ 4. Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії 4.1.
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1.
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1.
1. Повоєнні адміністративно територіальні зміни й активізація зов¬нішньополітичної діяльності УРСР 2.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організаційно правових форм 1.1. Асоціація 1.2. Концерн 1.3.
Вступ Розділ 1. Переяславська рада як передумова розробки “Березневих статттей” ...
Вступ 1. Поняття публічного акціонерного товариства та підстави його створення 2. Порядок створення публічного акціонерного товариства 3.
Вступ 1. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю 2. Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю ...
Вступ 1. Поняття та передумови виникнення приватного акціонерного товариства 3. Права та обов’язки акціонерів приватного акціонерного ...
Вступ 1. Поняття та ознаки фондової біржі 2. Порядок створення, функціонування і особливості припинення фондової біржі 3.
Розділ 1. Сутність об’єднань підприємств за законодавством країн членів ЄС.
Вступ..................................................................................................................................3 7 Розділ 1.
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………. Розділ 1. Поняття та особливості правового становища особистих селянських господарств…………………………………………………. 1.1.
Основні економічні тенденції Економіка США продовжує зростати дещо повільними темпами. Згідно останніх розрахунків, зростання ВВП у ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………...……..4 Розділ 1. Теоретичні основи правового становища акціонерів………………...…7 1.1. Поняття акціонера………………………………………………………...…….
Зміст Вступ……………………………………………………………………….5 7 Розділ І. Теоретичні основи створення і функціонування товариства з обмеженою відповідальністю …………………………………………….8 30 1.1.
ВСТУП 1. Загальна характеристика організаційно правових форм 2. Правові аспекти створення, функціонування і ліквідації господарських об’єднань ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Правове становище державних підприємств 5. Правове становище комунального унітарного підприємства 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності 7.
Види господарських товариств, їх правове становище............................10. 3. Правове становище виробничого кооперативу.........................................20. 4. Роль господарських товариств і виробничих кооперативів в аграрному секторі економіки.........................................................................................................29. ВИСНОВКИ...........................................................................................................
...що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з ... Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача, а також виконання плану по пер ...
...що впливають на поточне фінансове становище, використовуючи при цьому певний алгоритм розрахунку показників. Виявлення подальшої зміни чинника та самої можливості його зміни і повинно визначати фінансову ... Аналіз фінансового становище проводився на основі балансу підприємства за 2004 2006 роки. Під час аналізу було виявлено, що підприємство поліпшило своє фінансове становище ...
...що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з ... Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність сфери послуг, фондовіддача.
Охарактеризуйте процесуальне становище прокурора в цивіль­ному судочинстві. Визначте підстави та мету участі прокурора у цивільному процесі. Задача №559 (гражданский процесс) Виробниче будівельно ... Визначте процесуальне становище прокурора у даній справі. Які наслідки тягне за собою, відмова від позову прокурора? Задача №564 (гражданский процесс) Михайличенко звернувся до ...
...економіки, так і на загальноекономічне становище держави. В усіх секторах економіки доходи мають тенденцію до неухильного зниження. Так, скорочення доходу в її нефінансовому секторі набрало характеру ...які тимчасово потрапили у кризове становище. Вартість їх активів не перевищує дебіторської заборгованості. За умови проведення санації ці підприємства могли б розрахуватися з боргами і успішно ...
...контрагенту, тим гіршим вважається його становище і тим більшим є рівень ризику (для тих контрагентів, з якими немає історії взаємовідносин, пропонується брати значення фактору № 2 на ...ряд факторiв, а саме: соцiальне становище мешканцiв мiста в бiльшостi нижче рiвня забезпеченостi, в результатi бiльшiсть звертається за субсiдiями, по яким держава має заборгованiсть перед пiдприємством ...
...займають у процесі визначене процесуальне становище, а саме: сторони (позивач і відповідач), треті особи як ті, щозаявляють самостійні вимоги на предмет спору, так і ті, які ...документів, які посвідчують його службове становище (ч. 3 ст. 110 ЦПК). Слід зауважити, що законодавчі положення про позбавлення обмежено дієздатного громадянина права особисто брати участь у ...
Правове становище акціонерних товариств 2. Правовий режим та джерела формування майна акціонерного товариства 3. Правовий режим дивідендів 4. Правовий режим акцій 5. Правове становище акціонерів Список використаної літератури
Становище європейських країн напередодні Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років 1.1. Економічний занепад Німеччини на кінець ХVІ століття 1.2.... Чехія та загальне становище імперії Розділ ІІ. Періоди Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років 2.1. Перший (чесько пфальцський) етап Тридцятилітньої війни (1625 – 1629 рр.
1)Соціально економічне і політичне становище. 2)Національно визвольний рух. 3)Політичні партії і їх програми та діяльність. 4)С. Бандера. 5)А. Мельник. 6)Становище церкви. 7)Митрополит А. Шептицький.
Соціальне становище жінки 1.2. Фемінізм як рух жінок за свої права Розділ ІІ. Глибина трагедії Єжені Гранде в однойменному романі Оноре ...призму образу Євгенії Гранде показано становище жінки ХІХ ст., її роль як в суспільному, так і в повсякденному сімейному житті. Як виявляється, жінка, несучи на собі ...
Становище Римо – Католицького Костьолу на території Польщі та Радянської України в міжвоєнний період………………………….....23 РОЗДІЛ ІІІ.... Об’єктом дослідження є становище Римо — Католицької Церкви та діяльність польських релігійних організацій. Предметом дослідження є процес формування та структурного розвитку католицьких організацій у 1918 – ...
...ФРАНЦІЇ 2.2 СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ АНГЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ РОЗДІЛ ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ 3.1 КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА 3.2 ДИПЛОМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ АНГЛІЇ ТА ...влаштуванні світу; • порівняти соціально політичне становище країн у міжвоєнний період; • дослідити рівень економічного розвитку країн; • встановити місце країн у системі зовнішньополітичних відносин у міжвоєнний період.
...кримінальному процесі та його процесуальне становище. 2. Процесуальне становище цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві. 3. Загальна характеристика форм відшкодування шкоди, заподіяної злочином: добровільне ...
Правове становище та види юридичних осіб некомерційних організацій…………………………………………………………………………..15 2.1. Правове становище некомерційної організації……………………...………15 2.2.
Процесуальне становище прокурора в досудовому провадженні. Процесуальне становище прокурора в суді 1 інстанції. 4. Поняття та властивості доказів в кримінальному процесі. 5.
Становище Польщі та ВКЛ після укладення унії………………….BR> РОЗДІЛ 3. БЕЗПОСЕРЕДНІ НАСЛІДКИ УНІЇ………………………………..BR> РОЗДІЛ 4.... Загальне становище церкви………………………………………….BR> 4.2. Конфесійна політика Сигізмунда Августа…………………………BR> 4.3. Діяльність ордену єзуїтів…………………………………………….BR> ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...
...службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимоганням хабара (ч. 3 ст....особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 368 КК України) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК – зразок вироку Оболонського районного суду міста Києва про засудження ...
...державі відновити і зміцнити своє становище серед країн Заходу і Сходу. Зокрема коли почав зростати вплив Росії на європейські справи проявлявся і в часи Тридцятилітньої війни ... Петро І намагався зміцнити міжнародне становище країни. В ситуації, що склалася Росія повинна була стати або залежною державою або, подолавши відсталість, ввійти в категорію Великих Держав.
Не змінилося це становище у період між світовими війнами, коли Закарпаття було приєднане за Сен Жерменським (1919) і Тріанонським (1920) договорами до Чехословаччини, всупереч ... Суспільно політичне становище Закарпаття після Першої Світової війни; Розділ 2. Сен Жермен і Закарпаття; Розділ 3. Наслідки входження Закарпаття до Чехословаччини; Розділ 4.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.