Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 307 за запитом СТАНОВИЩЕ

Задача № 10 Фінансове становище компанії характеризують такі показники: 1. Річний обсяг продажу продукції – 1 200 000 грн.; 2. Річна кількість виробів, що продаються – 50 ...
Яке процесуальне становище прокурора, що подав позов в інтересах інших осіб? Сформулюйте доводи прокурора щодо питання про можливість затвердження мирової угоди.
Фінансове становище страхової компанії дозволяє укласти лише одну угоду. Вирішення проблеми вибору було надано відділу маркетингу, розрахунки якої представлені в таблиці.
...призму образу Єжені Гранде показано становище жінки ХІХ ст., її роль як в суспільному, так і в повсякденному сімейному житті. Як виявляється, жінка, несучи на собі ...
Економічне становище України на першому етапі війни 2. Економічна політика гітлерівського режиму в Україні 3. Наслідки евакуації та контрнаступу Червоної армії 4.
...політики університету 3.1 Маркетингове становище СУЕМ на ринку освітніх послуг 3.1.1 Географія та сегментація ринку на якому працює СУЕМ 3.1.2 Опис ...
Монопольне становище на ринку та зловживання ним 3.2. Антимонопольний комітет України 3.3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства Висновки Список літератури
Правове становище сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів................................................................................45 3.1. Поняття та особливості правового статусу сільськогосподарських виробничих кооперативів....................................................................................... .45 3.2.
Зважаючи на сучасне міжнародне становище, де НАТО, ігноруючи принципи взаємовідносин, маскуючись словами про благородні миротворчі цілі часто опиняється на стороні країн агресорів, тому історія вивчення ...
Визначте процесуальне становище всіх учасників цих правовідносин. 2. Що таке процесуальна співучасть? 3. Дайте характеристику обов’язковій та факультативній співучасті.
Сучасне становище вексельного обігу в Україні……………………………25 3.2. Проблеми вексельного обігу в Україні та шляхи їх подолання………….…30 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...
Соціально економічне становище України 3.2.1. Аналіз стану розвитку економіки в перехідний період 3.2.2. Сучасні тенденції економічної динаміки України Висновки ...
...в галузі культури 4.3 Становище діаспор Висновки Список використаних джерел і літератури Проведене нами дослідження дозволяє зробити такі висновки: 1.
...в галузі культури 4.3 Становище діаспор Висновки Список використаних джерел і літератури Проведене нами дослідження дозволяє зробити такі висновки: 1.
система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів міжнародного права b.
Яке прокурор займає процесуальне становище, коли він порушує цивільні справи на захист прав та інтересів інших осіб? Як повинен вчинити суд, якщо особа, в інтересах ...
Становище на радянсько німецькому фронті весною літом 1942 року. Утворення Сталінградського фронту 1.4. Оборона міста.
...діяльності та відображають кризове фінансове становище. Також потребує удосконалення і організація облікової політики, так як дані фінансових звітів повинні містити повну, правдиву та достовірну інформацію щодо ...
...підрядника, що використав своє монопольне становище, замовник був вимушений у лютому 2008 р. укласти додаткову угоду до договору, згідно з якою вартість робіт, виконаних у 2007 ...
...про працю, які погіршують правове становище працівників 40 Практична частина 42 Висновки 44 Література 48
...що у неї інше процесуальне становище. Завдання: Чи правильні дії суду? Складіть ухвалу суду про допуск третьої особи до участі у справі... 12 Література …………………… 15
...банк, та визначаючи його правове становище, господарський суд застосував положення Господарського кодексу України щодо підприємств. Чи є банк підприємством за законодавством України? Назвіть ознаки підприємства.
...особи" треба з'ясувати правове становище фізич¬них осіб, розкрити зміст понять правоздатності й дієздатності, зазначити, що Кодекс не визначав поняття юридичної особи.
У мене дуже складне становище – син став погано вчитися, вчителі скаржаться на його слабкі знання. Можливо, це пов’язано зі станом його здоров’я?
Респонденти очікують, що становище зміниться, коли в державі почнеться системна реформа житлово комунального господарства. Невдоволення станом ЖКГ та неадекватністю дій влади постійно зростає.
Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, ...
...що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх ак¬тивів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці під¬приємства можуть ...
, взявши до уваги тяжке матеріальне становище Рибалко. Інспектор подав апеляційну скаргу, в якій вказав, що розмір шкоди визначається за природоохоронним законодавством (встановлено відповідні такси) і зменшувати ...
...що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з ...
...риємства "Сокіл" через скрутне матеріальне становище підприємства вирішив реалізувати частину майна, що перебувало на його балансі: сільський клуб, млин, вантажний автомобіль.
...картину життя римського суспільства, відтворити становище народу, яке вимагало змін не лише в соціально – економічному житті, але й релігійному. В контексті дослідження реформ римських імператорів слід ...
...кризи можуть бути фінансово економічне становище в країні, загострення конкуренції, природні та суспільно політичні катаклізми, непрофесійне управління підприємством. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену ...
Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства. 7. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод. 8.
...у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду (окремі аспекти) // Вісн. Верх. Суду Укр. № 6 (34). – С. – 6 – 10. Михайленко О., Юрчишин В.
Правове становище прокурора у провадженні цивільних справ у зв'язку з нововиявленими обставинами 34 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40
...містить інформа цію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх ...
...цій галузі та їхнє правове становище. Для цього необхідно виділити окремі категорії фізичних осіб, визначити їхні характерні ознаки, та особливості конституційно правового статусу цих категорій осіб (...
Визначте: Правове становище Сидоренка, його тітки та двоюрідного брата в даній ситуації. Чи законні дії двоюрідного брата Сидоренка? Яким повинно бути рішення суду?
Визначте: Правове становище Сидоренка, його тітки та двоюрідного брата в даній ситуації. Чи законні дії двоюрідного брата Сидоренка? Яким повинно бути рішення суду?
Процесуальне становище особи, яка провадить дізнання. – Х.: Торсінг, 2001 Дорофеєва Л. М. Дізнання в митних органах України: Монографія.
...дитину інваліда це, насаперед, матеріальне становище, технічне забезпечення, а також психологічне навантаження. Основними напрямами соціально педагогічної та психологічної допомоги дітям з обмеженими функціональними можливостями є, перш ...
Е) Сформоване фінансово господарське становище підприємства таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (21 22) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%.
Е) Сформоване фінансово господарське становище підприємства таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (21 22) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%.
...і доцільність їх мобілізації, спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів. Аналіз фінансового стану переслідує кілька цілей: ідентифікацію фінансового стану; виявлення змін у фінансовому стані в просторово ...
Політико правове становище держав сучасного світу є надзвичайно різноманітним, що зумовлюється специфікою форм правління та територіального устрою, видами державно правового режиму, звичая¬ми, ...
...права копігольдерів, хоч їх юридичне становище було більш привілейованим в порівнянні з іншими тримачами. Характеризуючи тюдорівське аграрне законодавство я б підкреслив не витриманість, не послідовність аграрної ...
Е) Сформоване фінансово господарське становище підприємства таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (31,5 33) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%.
Е) Сформоване фінансово господарське становище підприємства таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (21 22) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%.
Щоб покращити своє становище на українському ринку, компанія «Зотт» в кінці 1997 році пішла на докорінну зміну своїх відносин з українськими імпортерами її продукції.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.