Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3196 за запитом СУЧАСНИЙ

сучасності 6 Логічна правильність думки це: Виберіть одну правильну відповідь a. вірне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів b.... сучасності d. Античного світу e. Нового часу ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну правильну відповідь a.
...ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства. Практичне завдання до теми 22 1. Занотуйте історичні аспекти виникнення романо германської правової сім'ї....європейського союзу Question 6 До сучасних концепцій держави не відносяться: a. технократична, божествена b. концепція правової та соціальної держави c. держава загального благоденства Question 7 Визначте ...
Неологізми у сучасному мовознавстві……………………………..…6 1.1. Неологізми як мовна універсалія: дефініція, типологія…………………....6 1.2. Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку ...зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також активним організатором літературного життя України (з 2000 року віце президент Асоціації українських письменників), учасником ...
Сучасний стан банківської системи України 1.2. Механізм кредитування: суть й основні елементи 1.3. Методологія загального аналізу кредитів КБ 1.... На жаль, на сучасний момент, формування кредитної політики не є обов'язковим, і тому лише деякі з українських банків мають документально оформлену кредитну політику.
Система органів досудового слідства: сучасний стан та перспективи розвитку. 2. Процесуальна самостійність слідчого. 3. Підслідність: поняття та види. 4. Строки досудового слідства та порядок їх ... Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє //Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. C. 107 109 Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України //...
ПОНЯТТЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУТУ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 7 1.1.... СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІЦНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 31 2.1. Правове регулювання співробітництва у галузі боротьби ...
Сучасний стан ринку банківських ресурсів Україні 2.3. Залежність дивідендної політики від форми організації комерційного банку 2.4....оптимізації управління банківськими пасивами на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Завданням дипломної роботи є: докладно проаналізувати пасивні операції комерційних банків та їх роль у функціонуванні ...
Роль педагога в сучасному суспільстві. Педагогічна кваліфікація. Загальна і професійна культура педагога. Самовиховання творчої індивідуальності педагога. 6. Сучасна українська школа і шляхи ії реформування ...
Сучасний стан та напрями підвищення використання форм забезпечення погашення кредиту 3.1. Шляхи ефективного використання застави комерційними банками 3.2.... Характер сучасного стану використання форм забезпечення кредиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Банківська система – одна з найважливіших і ...
...ЧПК" Висновок Використана література У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово господарської діяльності, беручи ...оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в ...
...До якого виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 7 of 35 Напівпримати відрізняються від справжніх приматів: ...Де, на думку переважної більшості сучасних вчених, розташовувалась прабатьківщина людства? 1) у Південно Східній Азії; 2) Східній Африці; 3) Сибіру. Question 9 of 35 Яка істота ...
Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці. 2. Якими критеріями визначаються зв'язки психології праці з непсихологічними конкретними науками? Надайте характеристику. 3.... Які особливості повинен мати сучасний фахівець щоб відбутися в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте свою відповідь. 4. За яких умов формується професійна ідентичність?
...що на теперішній час в сучасній Україні посилюються проблеми соціальної допомоги. Безробіття, лібералізація цін, руйнування різних соціально економічних зв’язків, призводять до загострення різних соціальних проблем.... Предметом дослідження є діяльність у сучасній Україні благодійних організацій. br />br /> Мета дослідження: вивчення та аналіз роботи благодійних організацій сучасної України, іх синтез із органами різних ...
...Де, на думку переважної більшості сучасних вчених, виникла людина сучасного фізичного типу? 1) в Азії; 2) Африці; 3) Сибіру. Question 12 of 32 Вперше виявили кісткові ...
За сучасних умов бюджет дедалі більше набуває рис політичного інструменту адже він одночасно є і підставою багатьох політичних дій, і їх наслідком....реалізації бюджетної політики держави;  дослідити сучасний стан державної бюджетної політики та надати оцінку її ефективності;  проаналізувати бюджетну політику держави в умовах фінансової глобалізації;  визначити основні шляхи ...
складний процес, який потребує сучасних методів управління ним та високої кваліфікації працівників комерційних служб і маркетологів b. складний процес, який потребує сучасних методів транспортування товарів c.
Глобальні процеси та проблеми сучасності Зміст 1.1. Сутність та основни ознаки процесу глобалізації. 1.2. Глобальні процеси: класифікація та причини виникнення. 1.3. Тенденції та напрямки сучасної глобалізації. 1.4.
...До якого виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 2 of 35 Чи вірне судження, що шимпанзе ...3) переважанням рис притаманних людині сучасного фізичного типу. Question 9 of 35 Згідно якої системи поглядів, історія життя на земній кулі розглядається як загальний, поступовий та ...
У даній роботі йтиметься про одного з геніальних вчених, заклавшего фундамент сучасної науки організації праці, який, на жаль, не дуже відомий серед сучасників. Цього діяча називають «російським Тейлором» , а його внесок у сучасний менеджмент важко переоцінити.
Сучасна демографічна ситуація в Україні 1.2. Медико соціальні аспекти здоров’я матері в сучасних умовах 1.3.
Сучасна демографічна ситуація в Україні 1.2. Медико соціальні аспекти здоров’я матері в сучасних умовах 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна ...агресивного конкурентного середовища, яке стало сучасною оз...
...і стратегії розвитку освіти в сучасних умовах 2.1. Глобалізація і вплив на освіту 2.2. Проблеми економічної ефективності освіти 2.3.... Приватні заклади у сучасних освітніх системах 4.7. Розвиток професійної освіти 4.8. Тенденції розвитку вищої освіти 4.9.
Охарактеризуйте особливості сучасного світового ринку Тема 2 1.Опишіть основні особливості сучасної міжнародної торгівлі 2. Сучасний стан міжнародної торгівлі товарами 3.
Сучасні школи політичної економії 2.1 Сучасна школа монетаризму 2.2 Економічний лібералізм у XX ст 2.3 Розвиток економічної теорії ...
...виховання дітей раннього віку на сучасному етапі 1.3. Сучасні технології раннього навчання дітей 1 3 року життя Розділ 2. Організація навчання дітей раннього віку засобами ...
Сучасний стан ринку іпотеки України 2.3. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на іпотечне кредитування Розділ 3....реформування економіки і створення адекватного сучасним вимогам фінансового ринку з відповідною структурою та інституціональними складовими. При цьому розвиток іпотечного ринку вирішує як економічні проблеми активізації та ...
Стан та тенденції сучасних ЗМІ………………………………..42 3.1. Роль друкованих ЗМІ в сучасному суспільстві…………………………42 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………50 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….
Вступ Розділ 1 Сутність і особливості формування валютної системи України 1.1 Сутність і значення валютної системи України 1.2 Етапи формування валютної системи України 1.3 Складові елементи валютної системи України Розділ 2 Основні засади утворення валютного ринку України 2.1 Сутність валютного ринку України та основні операції, які на ньому здійснюються 2.2 Основні аспекти розвитку валютного ринку в Україні Розділ 3 Перспективи розвитку валютної системи і валютного ринку Украї...
...системах, як стародавніх так і сучасних, є одним із найважливіших. Його значимість обумовлюється також тим, що об’єктом спадкування переважно є право власності, що залишається після ...еволюція спадкового права в різних сучасних правових системах країн світової співдружності. Тому, якщо проаналізувати сучасні правові системи, зокрема, спадкове право, як інститут цивільного права, то можна ...
СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 3.1. Сучасний стан доходів та витрат комерційних банків в ...
Використання сучасних методів управління дохідності кредитного портфеля банку 3.2. Шляхи покращення якості кредитного портфеля банку 3.3....ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП У сучасних умовах посиленої конкуренції на ринку банківських послуг виникає необхідність створення ефективної системи управління прибутковістю та ризиками.
Сучасні вимоги до особистості керівника. 8.Учитель школи України. Професіограма вчителя початкових класів: Педагогічна етика, такт, майстерність учителя....основи перебудови змісту освіти у сучасній школі. Навчальні предмети у початкових класах 25. Навчальні плани та навчальні програми для початкових класів загальноосвітньої школи.
Облік кредиторської заборгованості з використанняс сучасних інформаційних технологій 77 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 81 3.1. Система економічних показників, інформаційна база та методи ... Аналіз кредиторської заборгованості з використанням сучасних інформаційних технологій 102 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115 ДОДАТКИ 120 ВСТУП Актуальність теми.
Автоматизація обліку земельних ресурсів сучасними засобами інформаційних технологій 4.1 Автоматизована система державного земельного кадастру України 4.1.1 Основні положення запровадження єдиної автоматизованої системи ... Нині замість сучасних автоматизованих методів ведення державного земельного кадастру, використовується переважно традиційна «паперова технологія». Рівень автоматизації інформаційних процесів, пов’язаних з веденням державного ...
У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово господарської діяльності, беручи ...оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в ...
Зміст освіти в сучасній школі. 18. Навчальні плани та програми сучасних шкіл. 19. Підручники сучасної школи. 20. Поняття про методи навчання їх функції та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.3 Показники конкурентоспроможності продукції 1.4 Категорії управління якості продукції 1.5 Фактори, що обумовлюють якість та конкурентоспроможність продукції Розділ 2 оцінка якості та конкурентоспроможності продукції тов „лакофарбового заводу „аврора” 2.1 Анал...
Тому сучасні правові системи різних держав відрізняються одна від одної, і мають свої характерні риси. Підходи до організації права виявилися різними для ...проте після багатьох років на сучасному етапі розвитку права можна класифікувати правові системи. Правова система — це сукупність правових норм, правотворчих процесів, елементів правової культури і правозахисних ...
Сучасна концепція мовної освіти в Україні вимагає викладання мови на якісно новому рівні, з орієнтацією на класичні загальноосвітні та новітні пріоритети: ... Однією із стрижневих проблем сучасної лінгводидактики є пошуки шляхів і засобів піднесення ефективності розвитку зв’язного мовлення у початковій школі.
4) Сучасний американський соціолог Н.Смелзер визначає суспільство як «об’єднання людей, що має певні географічні межі, спільну законодавчу систему та певну ».... 1) Підсистемами сучасного суспільства як цілісної динамічної системи є: а) правова б) в) економічна г) д) політична е) 2) Основними критеріями типології суспільства ...
...1 Якісні зміни праці на сучасному етапі проявляються в наступному: a. зниженні потреби у працівниках масових професій b. зростанні питомої ваги функцій розумової праці c....знань Question 3 Основні риси сучасної кваліфікації полягають в: a. адаптивності b. багатопрофільності c. стабільності Question 4 До основних функцій освіти належать: a. економічна b.
Використання токарних верстатів у сучасному світі 3.11. Сучасні вітчизняні токарно гвинторізні верстати 3.11.1. Загальні подоження 3.11.2.
ІНДУСТРІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СКЛАДОВІ 1.1 РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 1.2. СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ...
ТЕОРЕРИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. 1.1.Принципи та етапи формування організаційних структур управління……...................... 1.2.Характеристика структур управління……………………………………………………… 1.3....МЕТОДОЛОГІЯ АСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1.Методологічні підходи до формування організаційних структур управління………….. 2.2.Сучасні тенденції та інструменти побудови організаційних структур…………………...
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ШКОЛІ 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.... Використання сучасних інформаційних технологій в освіті і принципи впровадження комп’ютерів в навчальний процес 1.4. Шляхи використання комп’ютера і комп’...
...оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1.3.
Сучасна державна кадрова політика 1.1. Поняття “кадри”, “керівні кадри”, кадрова політика” 1.2. Формування державної кадрової політики 1.3.... Становлення сучасної системи навчання кадрів 4.2. Центри підвищення кваліфікації 4.3. Роль і завдання Української Академії державного Управління при Призедентові України ...
...здоров’я в Україні на сучасному етапі 1.2. Сучасна концепція раціонального харчування 1.2.1. Стан харчування в Україні за останні роки 1.2.2.
Шляхи розвитку комерційної діяльності на сучасному етапі. 1.2. Завдання розвитку комерційної діяльності. 1.3. Чинники, що впливають на розвиток комерційної діяльності. РОЗДІЛ ІІ.... Організація комерційної діяльності в сучасних умовах базується на основі попиту повного дотримання рівності торгових партнерів з постачання товарів, господарської самостійності постачальників і покупців, строгої матеріальної ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.