Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3196 за запитом СУЧАСНИЙ

Сучасний стан безробіття в світі. а) динаміка та структура безробіття в Україні; б) ситуація безробіття в Європі та США; в) безробіття ... Сучасний стан.». Об’єкт дослідження – складне економічне явище безробіття. Предмет дослідження – розвиток безробіття, його вплив на економіку держави.
Політико правовий аналіз сучасної виборчої системи України Розділ 2. Політологічний аналіз трасформації виборчої системи сучасної України 2.1. Розвиток виборчої системи України 2.2.
...нетрадиційних форм організації навчання в сучасній загальноосвітній школі РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 2.1.
Кабалевського у практиці сучасного уроку музики 2.1. Реалізація тематичного принципу в сучасних програмах з музики 2.2. Три кити як спосіб обходження учнів ...
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОЧЕНЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 2.1. Структурні особливості скорочень сучасної німецької мови…….. 2.2. Семантична класифікація скорочень сучасної німецької мови…… Висновки до ...
...Національної парламентської бібліотеки України на сучасному етапі……………………………………………………..11 1.3. Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів……………………………………………………..14 II. Сучасний стан Національної парламентської бібліотеки України…………………………………………………………………..
...СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 53 2.1. Методи та методики соціологічного дослідження 53 2.2. Організація та проведення дослідження 58 Висновки до ...РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 62 3.1 Аналіз стану та основ соціологічного механізму розлучення в українському суспільстві.
Телескопія як засіб словотвору в сучасній англійській мові……….….41 2.3. Композити з першим дієслівним компонентом………………………….43 РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ………………………………....…57 3.1.
Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем 1.1. Використання інформаційних систем у готельних комплексах 1.2....Використання сучасних інформаційних систем у готельному комплексі “Росава” ЗАТ “Укрпрофтур” 2.1.Загальна характеристика підприємства 2.2.
Політичний режим сучасної України. 2. Сучасні політологічні видання і центри в Україні. 3. Чому у документи церкви увійшло поняття «класова боротьба»?
Сучасні вимоги до оформлення службових документів (загальні правила, основні реквізити). 2. Спрощення в групах приголосних (по 4 5 прикладів на кожне ... Сучасні ділові папери. К., "А.С.К.", 1998
Теоретичні основи сучасних напрямків розвитку кейтерингових послуг 1.1 Сутність та види кейтерингових послуг 1.2 Технологія надання кейтерингових послуг Розділ ІІ....діяльності ресторану 3.2 Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес надання кейтерингових послуг Розділ IV. Шляхи удосконалення і тренінги персоналу по кейтеринговому обслуговуванню Висновки Список використаної ...
Художня реальність в сучасній Україні. 2. Заповнити тематичну таблицю Близьким до кубізму був футуризм – один із провідних напрямів авангарду, започаткований італійським поетом Філіппо Марінетті....від тягаря минулого й уславленні сучасності. Футуристи були у захваті від техніки, нових засобів пресування та зв’язку й прагнули передати ілюзію руху та швидкості.
Вступ Розділ 1 Абревіація як спосіб сучасного французького словотвору 1.1 Поняття абревіації у мовознавстві 1.2 Підходи до визначення типів абревіацій 1.3 Види абревіацій 1....іншого боку, різким прискоренням темпу сучасного життя. Внутрішнім стимулом словникового збагачення мови є тенденція до регулярності внутрішньомовних відношень, яка у формальному плані виражається в намаганні мовців ...
Політичні портрети видатних діячів сучасності. 2. Парламентська діяльність політичних партій. 3. Чи має майбутнє сучасний анархізм, якщо «так», то чим можна це аргументувати?
Булгакова у сучасних трактуваннях 2. Сучасне розуміння твору М. Булгакова “Фатальні яйця” 3. Сучасні трактування роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита” Список літератури
... 1. Сутність змішаної економіки та її національні особливості 2. Наймана праця і революція в трудових відносинах сучасного капіталізму 3.
Значення сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів в сучасному світі. 2. Види інформаційних технологій та їх правовий захист. 3.
Науково технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи 3. Сучасні знання людини про всесвіт та ...
Людина психотерапія в контексті сучасних наукових досліджень 1.1.Психотерапія та цілісність людської реальності 1.2.Сучасні наукові дослідження в галузі психотерапії 1.3.
Україна – член ООН: історія і сучасність. 2. Свобода совісті в сучасному світі. 3. У чому полягає неконструктивний політичний зміст політичних альянсів?
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ НОВОВВЕДЕНЬ В ПРАКТИКУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 1.1. Управління інноваційними процесами 1.2. Інновації і методичні рекомендації щодо організації роботи з батьками в сучасному закладі освіти 1.3.
Інтернет технології на службі у сучасного бізнесу 1.1 Електронна комерція, її переваги та перспективи розвитку 1.1.1 Поняття про електронну комерцію 1.1.2 ...даних Додаток2 Лістинг програми На сучасному етапі за рівнем розвитку електронної комерції перше місце посідають США. Європа значно відстає. Електронна комерція в Україні, спираючись на американський ...
Мусульманське право в сучасних правових системах. 3. Загальна характеристика джерел мусульманського права. 4. Мусульмансько правова доктрина та правовий звичай в сучасних ісламських правових системах. 5. Висновки.
...національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 2. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності. 3. На яких рівнях здійснюється міжнародна політика?
Поняття правової держави: історія та сучасність 1.2. Ознаки та принципи правової держави Розділ 2. Історія становлення правової держави в Україні Розділ 3. Сучасний стан формування правової держави в ...
курсова робота написана мною особисто, розкриває сутність та особливості мотивації сучасної людини та описує ціннісні орієнтації, якими керується особистість у житті. Додаю план роботи ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І.... ОСНОВНІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 2.1. Норми соціальної поведінки людини 2.2. Духовні цінності 2.3. Матеріальні цінності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Всі ...
Теоретичні основи запозиченої лексики в сучасній українській мові 1.1. Запозичена лексика в українській мові 1.2. Функціонування запозиченої лексики в українській мові Розділ 2. Дослідження запозиченої лексики у творах сучасних українських письменників 2.1.
Мова сучасної реклами 2.1 Мова реклами Висновок Введення З'явилася потреба в рекламній інформації про різні типи товарів, з'явилися особливі ...язані з мовою і стилем сучасної реклами. Перша частина роботи присвячена мовним засобам реклами та її особливостям. У другій частині йдеться про мову і стиль реклами, ...
Українська графіка на сучасних аукціонах 3. Український живопис на сучасних аукціонах
...ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ НАУКОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1. Науковий стиль та його підстилі у сучасній системі української мови 1.2.
...у системі зовнішньоторговельних відносин Характеристика сучасної моделі зовнішньої торгівлі Ірландії Дослідження сучасного стану Україно Ірландських торговельних зв’язків Тенденції та проблеми торговельного співробітництва України та Ірландії ...
Поняття аспектуальності у сучасній лінгвістиці I. 2. Кількісний аспект дієслівної множинності Розділ II. Різновиди дієслівної множинності та засобі їх вираження II. 1.... На сучасному етапі розвитку лінгвістики немає чіткого і однозначного розділення дієслів залежно від кількісної характеристики дії. Маються на увазі так звані мультиплікативні ...
...правове явище в правових системах сучасності 1.1. Поняття та функції правової доктрини 1.2. Становлення правової доктрини як юридичної категорії РОЗДІЛ 2. Правова доктрина як джерело права в основних сучасних правових системах 2.1.
...врегулювання спорів в системі принципів сучасного міжнародного права 1.1. Поняття, юридична природа і види принципів міжнародного права...5 1.2. Зміст принципу мирного врегулювання спорів......принципу мирного врегулювання спорів в сучасних міжнародних відносинах 2.1. Поняття відповідальності у міжнародному праві..36 2.2. Механізм застосування міжнародно правових санкцій ...38 2.3.
...синонімів та синонімічних рядів у сучасній українській мові І. 1. Емоційне забарвленням, експресивність, стилістична віднесеністю синонімів І. 2. Види синонівів І. 3.... Мова твору сучасної письменниці Марії Матіос "Солодка Даруся" належить до південно західного наріччя, або діалектної групи, а саме до галицько буковинської групи говорів.
...та перспективи політичних традицій в сучасній росії Висновки уривок Політичні традиції є важливою, але не єдиною детерминантой політичного життя людей. Не менший вплив на неї надає ... • У сучасній Росії такими протилежними стратегіями є лібералізм (прагнення до забезпечення цивільних свобод) і етатизм (прагнення до Список використаної літератури
Елементи суспільного ладу у сучасних зарубіжних країнах. 2. Глава держави в зарубіжних країнах. Класифікація голів держав у зарубіжних країнах за порядком заміщення посади, структурою та ... Проаналізувати елементи суспільного ладу сучасних зарубіжних країн. Проілюструвати дослідження конкретними прикладами з конституційного права окремих країн. Розкриваючи друге питання, необхідно визначити поняття “глава держави”, а ...
СУТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 9 1.1. Значення та необхідність маркетингу в умовах ринку 9 1.2.... Сучасні підходи до організації діяльності книжкових магазинів. 70 3.2. Розробка заходів з посилення маркетингової складової забезпечення зростання ефективності діяльності ТОВ «...
Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Львівської області 2.1. Рекреаційні ресурси та їх використання 2.2. Сучасний стан розвитку туристичної галузі Львівщини ...
Теоретичні основи дослідження сучасної «малої прози»….с.5 1.2. Тенденції розвитку «малої прози» в сучасному літературно му процесі………………………………………………………………….с.7 Розділ ІІ.
Сучасний стан класичної теорії макроекономічної рівноваги 2.1. Роль класичної теорії макроекономічної рівноваги ринковому механізі функціонування економіки 2.2. Сучасні погляди на класичну теорію макроекономічної ...
Специфіка прикметника в сучасній українській мові………………... 8 1.3. Класифікаційна характеристика ад’єктивів…………………………… 13 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АД’ЄКТИВА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ……………………………………………………………… 18 2.1.
Кризи сучасної сім’ї, що впливають на її стабільність …….. 12 24 Розділ 2. Соціологічне дослідження чинників стабільності сучасних сімей …22 29 § 1.
Греки в Ніжині на сучасному етапі розвитку міста 2.1. Відродження грецьких храмів та утворення Ніжинського міського товариства греків 2.2. Сучасні пам’ятки грецької архітектури в ...
Обґрунтування предмета політичної економії за сучасних умов. 7 2. Основи розвитку сучасної цивілізації …………………………………... 9 2.1. Основні етапи розвитку світового господарства ………………. 9 2.2.
Особливості сучасних етнонаціональних процесів у Сполученому Королівстві 2.1. Національний склад населення Великобританії 2.2. Етнонаціональні процеси у Шотландії 2.3.... Сепаратизм Північної Ірландії: витоки та сучасний стан 3.2. Проблеми автономістських тенденцій у Шотландії та Уельсі 3.3. Перспективи вирішення етнонаціональних проблем Великобританії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ФРИДРИХА ФРЕБЕЛЯ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 2.1. Впровадження моделі особистісно орієнтованої взаємодії вихователя і дітей з ідей Фребеля в практику сучасних ДНЗ 2.2.
...діяльності 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 13 2.1. Становлення та основні напрямки розвитку підприємництва в Україні 13 2.2. Сучасний стан розвитку підприємництва в Дніпропетровській ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.