Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3196 за запитом СУЧАСНИЙ

ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНАДНОРМОВИХ РОБІТ 1.1. Поняття понаднормових робіт 1.2.
Вступ 1. Загальне поняття управління. Управління як соціальне явище 2. Сутність, зміст та специфіка державного управління 3.
Метою роботи є визначення тенденцій динаміки розвитку лексико семантичної системи китайської мови, змін у шляхах і засобах ...
Вступ РОЗДІЛ1. Теоретичні основи дослідження міждержавного співробітництва України та Туреччини 1.1. Поняття та зміст міждержавного співробітництва 2.2.
Зміст Вступ Розділ 1. Бібліотечна структура України 1.1. Бібліотечна справа та її становлення 1.2.
ВСТУП...............................................................................................................3 РОЗДІЛ І Суть екологічного виховання в школах України.......................6 1.1 Основні напрямки роботи шкіл у галузі ...
ПЛАН ВСТУП ..................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1: ЗМІСТ ТА ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ...............................................5 1.1 Сутність процесу виховання...................................................................
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг.........................6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………. 4 РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ……………………………………………………………………… 7 1.1.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 . УКРАЇНА І ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 1.1.
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних ...
ЗМІСТ ВСТУП .....................................................................................................................2 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, характеристика та ...
Головним питанням дослідження виступає боротьба на західноукраїнських землях проти споконвічного загарбника та його пропаганди на «істинно руських землях».
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування банківського сектору.....................6 1.1. Сутність та структура банківського сектору в ...
ЗМІСТ Вступ Розділ I Поняття та види органів держави Розділ II. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого ...
Вступ Розділ 1. Організація: сутність, елементи 1.1. Поняття організації 1.2. Соціокультурний феномен організації управління персоналом 1.3.
1. Основні напрямки удосконалення роботи відділу кадрів підприємства 2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів 3.
Постановка проблеми. Аналіз основних досліджуваних публікацій. Мета роботи. Вклад основного матеріалу. Висновки. Література. У роботі здійснено спробу розкрити основні законодавчі ...
Вступ…………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІФЛА……………………………………………6 1.1 . Напрямки діяльності та цілі організації……………………………………6 1.2 .
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Державно політичний режим, поняття і ознаки……………………...…7 1.1. Поняття державно політичного режиму…………………………..….
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ..................................................................................................6 1.1.
Вступ Розділ 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Теоретико методичні підходи щодо діяльності фінансово кредитних установ в системі фінансового моніторингу 1.1.
Вступ 1. Суть, види, форми, методи та засоби мотивації праці в закладах освіти 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Структура, принципи та типи системи організації виробництва ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика стратегії фірми 1.1. Сутність стратегії підприємства та її види 1.2.
... Вступ Розділ 1. Загальна характеристика стратегії фірми 1.1. Сутність стратегії підприємства та її види 1.2.
Бібліотечні сітки і системи, їх сучасний стан в Україні. 7. Структура бібліотекознавства. 8. Національна бібліотека, її функції та завдання діяльності. 9. Основні принципи організації діяльності бібліотечної справи в Україні на сучасному етапі, їх характеристика. 10.
17 1.3 Сучасний стан теоретичної розробки проблеми ……………………….....18 Розділ ІІ Культурологічний аналіз феномену української традиційної культури…………………………………………………………………………21 2.1 Фундаментальні основи і типові ...Форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України…………………………………………...….70 4.1 Трансформація української народної ляльки……………………………...70 4.2 Актуалізація реконструйованої традиційної ляльки (лялька мотанка як ...
Стан та тенденції сучасних інтернет комунікацій в Україні……………...46 3.2. Кризовий потенціал «комунікативної культури» в соціальних інтернет мережах (на прикладі проведеного дослідження)………………………………49 ...новітнім атрибутом взаємодії людей у сучасному суспільстві та важливим чинником функціонування всіх його соціальних систем. Сучасний світ переживає комунікаційну революцію, в основі якої покладене розповсюдження Інтернет ...
Сучасна система регулювання міжнародного економічного обміну діє за десятиліттями відпрацьованими механізмами. Так у зовнішній торгівлі це – тарифні й нетарифні методи та ... Центральною та найбільш дискусійною проблемою сучасної регулятивної системи є проблема місця і ролі в ній держави, що традиційно асоціюється зі здатністю чи нездатністю уряду країни розробляти ...
Відповідно до цього головна мета сучасної освіти – формування основи для самореалізації особистості, яка стає можливою за умови створення умов для самопізнання, самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу ... Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення як в концепції сучасної ...
Сучасна вартість витрат по інвестиційному проекту, розподілених в часі називається: інвестиційними доходами; інвестиційними витратами; капітальними вкладеннями; інвестиційними затратами 18. Сучасна вартість доходів від інвестиційного проекту, ...
Сучасний стиль управління, побудований на засадах демократії з мінімізованим втручанням держави в усі сфери суспільного буття c....Основні напрямки управління, що визначенні сучасною концепцією А.М.: a. Розвиток бартерних операцій b. Жодної вірної відповіді c. Побудова чіткої структури організації d.
...особистості, особливості виховного процесу в сучасному соціумі. 5.Розвиток ідеї природовідповідності навчання і виховання в історії педагогіки (Я.Коменський, Ж. Ж.Руссо, Й.Песталоцці, А....та особистісно орієнтований підходи у сучасній школі. 6. Колектив як фактор розвитку особистості. Структура і динаміка розвитку учнівського колективу. Теорія колективу А.Макаренка. 7.
...умови організації трудового виховання у сучасній школі. 7.Розкрийте сутність «розвиток особистості».Яка роль навчання у розвитку особистості?(концепція Л.Виготського). 8....Охарактеризувати сучасну систему оцінки знань,умінь і навичок учнів. 24.Розкрити сутність філософсько – світоглядної підготовки школярів,шакреслити шляхи формування світогляду. 25.
...є: її розвиток на основі сучасних прогресивних концепцій і впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій та науково методичних досягнень; модернізація існуючих та створення загальноосвітніх закладів ..., а також досвіду роботи сучасних гімназій. Стан вивчення проблеми Як свідчить аналіз психолого педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально ...
Отраслі сучасної педагогіки, зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 4. Методи педагогічного дослідження. 5. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку.... Сучасні освітні програми для ДУ. 18. Природничонаукові основи фізичного виховання.Виховання основ здорового способу життя в дошкільному дитинстві. 19.
...науки та педагога науковця у сучасному суспільстві. Студент передусім має уяснити, у чому значення праці М.Вебера як вияву його наукової особистості....слід подумати над тим, чому сучасна наука не може претендувати на вирішення таких всеохоплюючих проблем, як вона це робила у попередні епохи.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ . 37 2.1.Загальна характеристика українського інформаційного простору 37 2.2.... Особливості проблем сучасної преси України 62 2.4.Проблемні питання української присутність в Інтернеті ………………………………………………………………………………… 72 2.5. Головні аспекти проблеми телерадіоефіру…………………………… 84 2....
Тому сучасні пра¬вові системи різних держав, а зокрема цивільно правові системи, відрізняються одна від одної, і мають свої характерні риси....вивчення особливостей цивільно правових систем сучасності, закономірностей їх становлення і розвитку. Так як цивільно правові системи відображають соціально економічний розвиток суспільства та його культуру, то їх ...
) Проблеми вивчення соціалізації у сучасній педагогіці та соціальній педагогіці. Співвідношення понять «соціалізація», «адаптація», «розвиток», «формування», «становлення», «виховання». Сфери соціалізації особистості. Способи соціалізації особистості....масової комунікації (інформації) на соціалізацію сучасної молоді. Соціалізація молоді в умовах громадських організацій. Вплив на соціалізацію молодіжних субкультур. Особливості соціалізації студентської молоді.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.