Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 181 за запитом Сальдо

Визначте сальдо кінцеве по рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками". Сальдо початкове 24000 грн., надійшли в звітному місяці матеріали від постачальників в ...
...уклали угоду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1 10 жовтня ... Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня. 2. Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку?
Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності". Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на ...операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок ...
...господарськими операціями бухгалтерські проведення, визначте сальдо на кінець періоду за субрахунком 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Сальдо на початок періоду за субрахунком 311 «Поточний рахунок ...
...за звітний період Шифр рахунку Сальдо на початок звітного періоду Обороти за звітний період Сальдо на кінець звітного періоду субрахунку Дт Kт Дт Kт Дт Kт ...
Визначення та регулювання сальдо платіжного балансу. 49. Національні валютні системи. 50. Напрямки та структура вивозу капіталу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу. 51.... Способи визначення сальдо платіжного балансу. 73. Фінансові центри та фінансові посередники. 74. Державне регулювання фінансового ринку. 75. Баланс міжнародних розрахунків України.
...формі: записати на них початкове сальдо, суми оборотів по господарським операціям за поточний місяць, визначити сальдо по рахунку на кінець місяця: 2.
Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінць Дт Кт Дт Кт Дт Кт 10 7000 7000 131 136 800 60,3 ...
Дані про сальдо окремих рахунків станом на 1.01.2011 р. Відомості про сальдо за рахунками Таблиця 3 № субрахунку (рахунку) Сума, грн.
Сальдо поточних операцій в платіжному балансі це: різниця між доходами, що були отримані з за кордону та передані за кордон; різниця ... Сальдо платіжного балансу це: різниця між доходами, що були отримані з за кордону та передані за кордон; різниця між ввозом та ...
...контролю Задача №7 При перевірці сальдо і оборотів у журналі ордері по рахунку 301, Головною книгою і звітами «матеріально відповідальних осіб виявлено розходження в сумі 400,...
) Стаття Платежі, – Надходження, + Сальдо 1. Експорт товарів + 2 2. Імпорт товарів – 4 3. Експорт послуг + 6 4. Імпорт послуг – 8 5.
) Стаття Платежі, – Надходження, + Сальдо 1. Експорт товарів + 2 2. Імпорт товарів – 4 3. Експорт послуг + 6 4. Імпорт послуг – 8 5.
): Стаття Надходження (+) Платежі ( ) сальдо 1. Експорт товарів +2 2. Імпорт товарів 4 3. Експорт послуг +6 4. Імпорт послуг 8 5.
...синтетичного обліку, записати у них сальдо на початок місяця (березень); 3) скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку За даними бухгалтерського обліку підприємства на 01.03....
Дано: Сальдо ОЗ на початок року: 820000 грн. Надійшло: 200000 грн. Вибуло: 400000 грн. Література
...та кредитовий обороти, а також сальдо. 4.Скласти оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку. 5.Скласти баланс умовного підприємства на кінець звітного періоду, використовуючи форму 1.
...рахунків і запишіть на них сальдо на початок місяця; 3. Відкрийте схеми аналітичних рахунків до рахунку 23 «Виробництво» 4. Зробіть записи операцій на основі кореспонденцій рахунків ...
...періоду, що перевіряється, значились такі сальдо по рахунках: Дт кт 1. Розрахунки з бюджетом по ПДВ 2. Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток – За період, ...
...за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець звітного періоду. 4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. 5. Скласти бухгалтерський баланс підприємства за формою №1 ...
Розрахуйте торгове сальдо та торговий обіг по кожній країні, а також частку кожної країни в українському експорті та імпорті, при умові, що Україна ...
...баланс підприємства має від’ємне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки за ними не сплачуються, майно, що пропонувалось під заклад, уже закладене. Кваліфікуйте дію Петренка.
...та кредитовий обороти, а також сальдо (додаток 1). 4.Скласти оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку (додаток 2). 5.Скласти баланс умовного підприємства на кінець звітного ...
сальдо за рахунком № 151 "Капітальне будівництво" вказано 85 000 грн. Сума незавер¬шеного будівництва становить: з/п Витрати За обліком За ...
Розрахувати: 1) сальдо зовнішньоекономічної діяльності по роках; 2) темпи зростання експортного обороту; обсяги зовнішньоекономічної діяльності в 2004 році.
Дати визначення показника «сальдо міграція». 7. Як слід розуміти поняття «відтворення населення?» 8. Назвати джерела інформації про населення. Завдання 3 1.
д) снижение сальдо торгового баланса………………15 3. Задача (№3) Как изменится величина реального дохода, если: а) номинальный доход увеличится на 10%, а уровень ...
...4), підрахувати обороти та вивести сальдо по рахунку 30 "Каса" Операція №1 Скласти прибутковий касовий ордер за операцією. 3 січня за прибутковим касовим ордером №2103 надійшов ...
Наявність позитивного сальдо торгового балансу країни: а) скорочує зовнішньоторговий оборот б) може сприяти збільшенню валютних резервів країни в) сприяє зниженню курсу національної валюти ...
...всіх синтетичних рахунків; г) визначити сальдо по синтетичних рахунках на кінець місяця. 4. На підставі синтетичних рахунків скласти шахову та оборотну відомість синтетичного обліку за поточний ...
Сальдо міграції трудових ресурсів у прогнозному році – 25 тис. чол 8. Темп зростання населення у прогнозному році в порівнянні з базовим – ...
...Завдання №25 Підрахуйте кінцевий підсумок сальдо в оборотно сальдовій відомості за поточний рік по ТВП "Обрій", складіть Баланс, ф. № 1. за такими даними: Література
...в % від чисельності робочої сили Сальдо рахунка поточних операцій, в % до ВВП 1999 2000 2004 1999 2000 2004 1999 2000 2004 1999 2000 США 4,1 ...
...диверсифікація валютних резервів; г) покриття сальдо платіжного балансу країн. 5. Структура валютного ринку: а) продавці валют, покупці валют; б) продавці валют, покупці валют, посередники; в) банки, ...
...є наступні: природний приріст населення; сальдо міграції (кількість тих хто прибув тих хто вибув) загальне збільшення населення (сума тих хто прибув+сума народжених) загальне зменшення населення (...
...за цими даними розрахувати зовнішньоторговельне сальдо та торговельний оборот? Список використаної літератури
...за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець звітного періоду 2. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку 3. Скласти бухгалтерський баланс підприємства на кінець звітного ...
): Визначте сальдо кінцеве по розрахунках: Визначте: власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче: Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на ...
...операцій Оформити рахунки шляхом визначення сальдо Заповнити баланс Скласти оборотно сальдову відомість Заповнити звіт про фінансові результати Список використаної літератури
...операцій Оформити рахунки шляхом визначення сальдо Заповнити баланс Скласти оборотно сальдову відомість Заповнити звіт про фінансові результати Список використаної літератури
...та відобразити на них початкове сальдо і наведені господарські операції, визначити суми відхилень; 3. скласти управлінський звіт про фінансові результати від основної діяльності Зробити розрахунки, вказати ...
Сальдо по рахункам на початок : грн. Табл.1, Код рахунку Дебет Кредит 10 200 000 13 40 000 20 32 500 ...
...цінними паперами Question 6 Активе сальдо платiжного балансу збiльшиться, якщо в країнi: a. зростуть темпи iнфляцiї b. нiчого iз зазначеного не вiдбудеться c.
Позитивне сальдо позабюджетних фондів може бути використане для придбання цінних паперів і одержання прибутку у формі дивідендів або відсотків.
...рахунках, слід виводи ти залишок (сальдо) по рахунку. 3.Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3).
Компанія має початкове сальдо грошових коштів на 01.01. 2007 р. 5000 грн. та підтримує мінімальний залишок готівки у розмірі 3000 грн 5.
...за місяць і визначити залишки (сальдо) 7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і ...
...за місяць і визначити залишки (сальдо) 7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.