Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 653 за запитом Соціально-економічний

Задача № 1 Маємо дані про доходи і витрати населення (млн. грн.). Таблиця 1 Вихідні дані Показники 2001 ...
Задача № 1 Відомі такі дані по країні, що складається із 10 регіонів: Таблиця 1 Вихідні дані Регіон ...
Вступ 1. Тіньова економіка в сучасному світі 1.1Сутність тіньової економіки 1.2 Історичні передумови ...
Вступ 1. Визначення стратегії 2. Еволюція стратегії 3. Методи встановлення стратегій Висновки Список використаної літератури
Їх економічні причини і наслідки. 2. Зародження інду¬стріального суспільства у країнах Західної Європи в XVIст. 3. Мануфактури, їх типи....нагромадження ка¬піталу, його джерела, методи та результати. 7. Соціально економічні завоювання україн¬ського народу в ...
Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 3. Методи дослідження соціально економічних процесів і явищ. 4. Економічні категорії та закони, їх класифікація. 5.
Зайнятість як соціально економічна категорія…………… 1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення……………… 1.3. Види та форми зайнятості…………………………………. РОЗДІЛ 2.... РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ……………………………………………………... 3.1. Стан та динаміка зайнятості молоді в Україні та Закарпатській області……………………………………………………….. 3.2.
Праця й соціально трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.14 1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально ... Соціально економічна сутність праці та її функції. 19 2.2. Зміст і характер праці. 21 2.3. Види праці.
...врахування не тільки абсолютного розміру економічного потенціалу, але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту. Під факторами, що впливають ...розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації і соціально економічних умовах виробництва, що виступають як ...
...вра¬хування вимог об'єктивних економічних законів першорядне значен¬ня має забезпечення реалістичної, об'єктивної оцінки, з одного боку, досягнень у здійсненні соціально економічних завдань, з'ясування труднощів і ...
...вра¬хування вимог об'єктивних економічних законів першорядне значен¬ня має забезпечення реалістичної, об'єктивної оцінки, з одного боку, досягнень у здійсненні соціально економічних завдань, з'ясування труднощів і ...
Оцінка економічної доцільності та ефективності пропозицій зниження ризиків на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Ризик – це об’єктивна необхідність, яка ...їх реалізацією, товарно грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально економічних і науково технічних проектів.
Вплив бюджету держави на економічне зростання Розділ II СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З БЮДЖЕТОМ 2.1.
Статистичний аналіз показників економічної кризи 2008 2010 років. Висновки Список використаної літератури Багато дослідників не розуміють динаміку господарських процесів. Визначивши необхідний їм показник, вони екстраполюють його на ...який проміжок часу, не роздумуючи при цьому, чому він такий, а не інший. На підставі цього обгрунтовуються далекосяжні висновки. Насправді, щоб спрогнозувати стан соціально економічної дійсності на визначений термін, на ...
...економічній теорії необхідно аналізувати: а) економічний розвиток країни; б) особливості соціально економічного розвитку на новому етапі; в) соціальний розвиток країни; г) систему вільного ринку. 4.
...сили економічного прогресу 2.1 Економічні інтереси – рушійна сили соціально економічного розвитку 2.2 НТР і її роль в економічному прогресі Розділ 3.
...сили економічного прогресу 2.1 Економічні інтереси – рушійна сили соціально економічного розвитку 2.2 НТР і її роль в економічному прогресі Розділ 3.
Зміна структури економічної системи України 2.2. Національна модель соціально економічного розвитку України Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 3....
Зміна структури економічної системи України 2.2. Національна модель соціально економічного розвитку України Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 3....
...як основний інструмент державного регулювання соціально економічних процесів у ринкових умовах................................................................6 1.1. Економічна сутність бюджету.............................................................................6 1.2. Значення бюджету в соціально економічному розвитку ... Оцінка видатків ДБУ у забезпеченні соціально економічного розвитку.....27 3. Бюджет у соціальному і економ...
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи державної регіональної політики 1.2 Теоретико наукові підходи до економічної сутності, структуризації та сегментації політики управління регіональним розвитком 1.3 Нормативно правове та інституційне забезпечення державної регіональної політики в Україні 2 Механізм функціонування сучасної системи упра...
...сутність категорії «капітал»: а) техніко економічні; б) соціально економічні; в) організаційно економічні; г) товарно грошові; д) відносини відчуження. 7. Прибуток – це: а) загальна виручка від реалізації ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 6 1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх вплив на соціально економічний розвиток регіону 6 1.2.
Економічне становище провідних країн світу кінця XIX початку XX ст 2. Соціально економічний розвиток України на межі століть. Висновок Література II.
...сучасного ринку робочої сили за соціально економічними характеристиками. 8. За якою формулою розраховується сукупність елементів ринку праці при побудові сегментаційної моделі? 9....в) система організації виробництва; г) економічне середовище; д) поділ і кооперація праці. Поділ працівників і робочих місць на замкнуті сектори, зони, що обмежують мобільність робочої сили ...
Тобін запропонували використовувати показник "чистий економічний добробут" (ЧЕД). Цей показник покликаний скоректувати те, що упущене у ВНП, і відобразити все, що сприяє збільшенню добробуту країни, ...або NEM) повинен відбити всі зміни, які відбулися в соціально економічному житті суспільства в розглянутий період ...
Соціально економічна сутність Державного бюджету України 1.2. Нормативно правове підгрунтя функціонування державних фінансів 1.3.
...Висновок Література За основними показниками соціально економічного розвитку Італія займає в даний час п'яте місце в світі. У другій половині 80 х і першій половині ...
Поняття економічного кругообігу 3.2. Соціально економічне становище України 3.2.1. Аналіз стану розвитку економіки в перехідний період 3.2.2.
Типи економічних систем 3. Відносини власності як соціально економічна основа функціонування еконо¬мічної системи 4. Процес реформування відносин власност ів Україні Висновки ...
Основні соціальні та економічні проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3.2. Перспективні напрямки соціально економічного розвитку району. Галузі, які потребують розвитку, передумови розвитку . . . . . . . . . . . . . 22 Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Економічні та соціальні реформи ...........................................................21 2.3. Реформа церкви і перетворення в культурному ...Росії ................26 РОЗДІЛ ІІІ. НАСЛІДКИ РЕФОРМ ПЕТРА I ............................................................31 3.1. Соціально економічні зміни ....................................................................31 3.2.
Техніко економічний і соціально економічний аналіз. Їх місце у системі комплексного аналізу Завдання № 3 В таблиці наведені наступні дані Таблиця 2 Вихідні ...
Науково технічна революція та її соціально економічні наслідки 3. Економічний розвиток переможених країн у ІІ Світовій війні Література
Податкове регулювання соціально економічних процесів в умовах світової фінансової кризи в Україні 27 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ...
...наприклад, можна вважати пев¬ним економічним і соціально політичним показником стану стійкості фінан¬сового ринку. Індикатором фінансової безпеки банківської системи є як загальний об¬сяг фонду ...політики, інтеграція ФКУ в регіональні економічні проекти Демпінгування на ринку банківських по¬слуг Підвищення ефективності та зниження со бівартості банківських послуг Втрата кваліфікованого персоналу, перехід кращих ...
Соціально еколого економічні принципи природокористування 2. Міжгалузевий характер вирішення проблем природокористування 3. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності підприємств Використана література
взаємозв’язком демографічних і соціально економічних процесів Question 3 Поняття «демографічна політика» і «соціальна політика» є тотожними: a. так b.... характером соціально економічних відносин ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних ...
...полягає негативний вплив безробіття на соціально економічний стан у суспільстві? Виберіть одну правильну відповідь a. безробіття – це резерв робочої сили для розвитку виробництва b....інтересів країн, що розвиваються, потребам соціально економічного прогресу високорозвинених країн d. підпорядкування інтересів високорозвинених країн потребам соціально економічного розвитку країн, що розвиваються Question 4 Балів: 1 ...
...регіональних пріоритетів з використанням організаційно економічних форм локалізації сприятливого підприємницького клімату при забезпеченні загальної законодавчо нормативної урегульованості, стабільності та передбачуваності змін. 4....нові високотехнологічні євроринки. Через розвиток інвестиційно виробничого співробітництва та соціально економічної гармонізації досягатиметься відповідність критеріям асоційованого ...
...через який вона формує власні економічний та соціальний потенціали. Завдяки своїй визначальній ролі бюджет¬ний процес та бюджетна політика пов'язують державні інститути влади з ...політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально економічного розвитку.
...відкриті, закриті; б) політичні, соціальні, економічні; в) міжетнічні, політичні; г) відкриті, закриті, відкрито закриті. 2. Скільки на сьогодні, у світі, існує ядерних бойових головок?...виникнення і розповсюдження яких пов’язане переважно з несприятливими соціально економічними умовами; б) це збройна боротьба ...
...1 Балів: 1 Що вивчає економічна соціологія? Виберіть одну правильну відповідь a. суспільство b. соціально економічні відносини c. спільноти Question 2 Балів: 1 До якої групи ...
Розрахунок економічної ефективності від впровадження „аметист н” 4.1. Розрахунок собівартості розробки програмного продукту 4.2. Річна собівартість експлуатування Висновки Список ...сконструйованих процедур. Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем.
...8 Балів: 1 Вчення про соціально економічні формації належить: Виберіть одну правильну відповідь a. Дж.Міду b. О.Конту c. М.Веберу d. К....28 Балів: 1 Що вивчає економічна соціологія: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільство b. соціально економічні відносини c. спільноти Question 29 Балів: 1 Що характеризує економічну ...
...імітаційної моделі керування запасами 4 Економічне обґрунтування проекту 4.1 Визначення витрат і договірної ціни на науково технічну продукцію 4.2 Визначення витрат на НДР ...сконструйованих процедур. Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем.
Що являє собою економічний трудовий спір? 4. Назвіть різновиди примирно третейської процедури 5. Що являють собою переговори сторін як спосіб вирішення трудових конфліктів?...3. Вкажіть суб`єктів міжнародного трудового права 4. Які соціально економічні чинники були передумовами створення Міжнародної ...
...виробництва: природно географічні, демографічні, техніко економічні, соціально економічні, геополітичні, ринкової кон’юнктури. 3. В чому полягають основні передумови, з яких слід виходити при виборі пріоритетних факторів?... В чому полягають відмінності економічного, соціально економічного та еколого економічного районування? 8. Дайте характеристику сучасної мережі економічних районів. 9. Розкрийте практичне значення економічног...
...завжди певною мірою втручалася в економічні процеси. a. невірно b. вірно Question 8 Яким чином держава здійснює нагляд за монопольними цінами: a....методи використовуються для пошуку підприємницької ідеї: a. прямі b. соціально економічні c. непрямі d.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.