Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 653 за запитом Соціально-економічний

...завжди певною мірою втручалася в економічні процеси. Виберіть одну правильну відповідь a. вірно b. невірно Question 8 Балів: 1 Яким чином держава здійснює нагляд за ...Виберіть одну правильну відповідь a. непрямі b. прямі c. соціально економічні d.
...процесу реструктуризації підприємства 1.1 Соціально економічна сутність поняття реструктуризація 1.2 Види, основні напрями та особливості здійснення процесу реструктуризації підприємства 1.3 Методологічний підхід до ...в результаті реструктуризації фінансові результати, економічний ефект та прибуток, можна зробити висновок, що шлях, обраний підприємством, був безперечно вірним. Вдосконалена структура управління та технології мережі поштового ...
економічна ситуація b. соціально економічні умови c. природні умови і ресурси d. попит на товари та послуги Question 6 Галузі спеціалізації ...
...назване вище Question 11 Яка економічна система в Україні? a. перехідна b. ринкова c. соціально орієнтована d. регульована Question 12 Коли Україна отримала статус країни з ...
...юридичних осіб з метою підвищення соціально економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки; в) комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня ...економіки до багатоукладної, до подолання соціально економічної монополії держави; д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у відкриті акціонерні товариства Тест № 18 ...
Захист економічних і соціальних інтересів громадян Висновки Список літератури В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів ...
Формування бюджетної політики сталого економічного зростання в Україні..............................................................................................................96 Висновки..................................................................................................................104 Список використаних джерел...........................................................................110 Додатки ВСТУП Бюджетна ...є провідною ланкою державних фінансів. Дер...
закони розвитку соціально економічних систем b. закони розвитку суспільства c. закони природи d. законодавчі і нормативні документи Question 2 Яка кількість систем уявлень ... ґрунтується на законах розвитку соціально економічних систем Question 4 Існує або повинен існувати один правильний спосіб управління персоналом це складова системи уявлень про реалії менеджменту, ...
...В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого планування....органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань. Насамперед таких, як: умови та безпека праці, умови і розмір її оплати, соціальне забезпечення.
соціально економічний b. економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a.... вивчення характеру дії економічних законів b. оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з етапів не відноситься ...
Удосконалення управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 2.1. Заходи з покращення умов праці та ...безпеки 2.2. План економічного і соціального розвитку підприємства як засіб удосконалення управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 2....
...з перелічених сфер відноситься до соціально економічних систем адміністративного менеджменту: a. Бізнес b. Державна економічна система c. Некомерційні організації d. Всі відповіді вірні Question 3 Адміністративний ...контроль і максимально ефективне використання соціально економічних систем d. Суспільна наука, яка вивчає державне управління Question 4 Хто з перелічених науковців зробив основний внесок у розвиток ...
...розроблянні наукових основ передбачення перспектив економічного розвитку в майбутньому); Регулювальну(функція полягає у посиленні взаємозв'язку фінансової політики та основних напрямів соціально економічного розвитку держави); Захисну(функція механізму ...
соціально економічний b. економіко математичний c. вибірковий d. стохастичний Question 2 На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є: a.... вивчення характеру дії економічних законів b. оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з етапів не відноситься ...
...важливо проводити дослідження зміни основних соціально економічних показників окремо по кожному регіону та формувати загальну картину соціально економічного розвитку держави, узагальнюючи результати досліджень.... В сучасних умовах розвитку соціально економічних відносин досить важливою є проблема формування бази оподаткування, яка б забезпечила достатній рівень поступлень в бюджет.
...В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого планування....органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань. Насамперед таких, як: умови та безпека праці, умови і розмір її оплати, соціальне забезпечення.
...трудових спорів на сучасному етапі соціально економічного розвитку має досить важливе значення як для кожного окремо взятого суб’єкта, так і для держави та суспільства в ...радянського суспільства до державно авторитарних економічних відносин, що мало наслідком послаблення захисту трудових гарантій та інтересів у сфері найманої праці. Так, постановою ЦВК і РНК СРСР ...
відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає: a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b....інформація поділяється на: a. первинну і вторинну b. технологічну, соціально економічну, науково технічну c.
відображення економічних явищ Question 13 Фаза аналізу альтернатив (АА) передбачає: a. проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b....адміністративну та контрольну b. первинну і вторинну c. технологічну, соціально економічну, науково технічну Question 11 За ...
...має проводити держава в період економічного спаду? Яким буде співвідношення між видатками уряду та податками? 70. Що є головними цілями державного соціального захисту населення? Пріоритети сучасної соціально економічної стратегії демократичних держав Тести Тест №...
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЙОГО ВИКОНАННЯ 36 2.1. Аналіз дохідної частини зведеного бюджету 36 2.2. Оцінка та динаміка видаткової частини ...державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально економічної політики, адже він відображає складну ...
...банківської системи України в нових економічних умовах та методи її захисту від злочинних посягань. На сьогодні банківська система відіграє ...важливу роль у функціонуванні економіки держави. Образно її можна назвати «кровоносною системою» в соціально економічному організмі держави.
...відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально політичних, господарсько економічних, культурно психологічних механізмів; випадкові відхилення, прорахунки або помилки; злочинні дії стосовно особистості та організації; змішані або комплексні причини. Ринкова модель соціально економічних відносин, які виникають сьогодні в ...
Тест № 5 Які економічні організації належать функціональній структурі ООН: а) МВФ; б) ЮНИДО; в) ИКАО; г) ЮНКТАД; д) ЮНЕСКО....8 Назвіть програму ООН у соціально економічній області, суспільній адміністрації у боротьбі з наркотиками, підготуванні національних кадрів тощо: а) ЮНЕП; б) ПРООН; в) ЕКОСОС; г) ЮНКТАД.
...економіки суспільства і господарського органу економічний  проявляється в рішеннях, які викликали відхилення від нормального ходу виробництва та передбачає, що будь яке управлінське рішення формує характер ...у рішенні цілей мобілізуючої  виходячи з певної стратегії управління соціально економічною системою, організацією чи підприємством з ...
Економічний стан ПП «Педченко В.І.» не можна оцінити однозначно. Позитивними у господарській діяльності підприємства за 2005 рік порівняно з ...яка, безумовно, є основним шляхом покращення організації пайових відносин. Соціально економічна, а звідси й політична суть ...
Головною передумовою створення СНД — Співдружності Незалежних Держав було: а) близькість рівнів економічного розвитку; б) географічна близькість; в) спільні соціально економічні проблеми, які стоять перед країнами; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді ...
Економічний зміст бюджетної системи та нормативне забезпечення ї функціонування в Україні 4BR> BR>1.1. Соціально економічний зміст, значення та роль бюджету ...
...надійність є запорукою соціальної та економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави. Розвиток пенсійної системи сприяє ...зайнятості та доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально економічне середовище.
...врахування не тільки абсолютного розміру економічного потенціалу, але й суттєвих особливостей та властивостей дослідженого об'єкту. Під факторами, що впливають ...розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації і соціально економічних умовах виробництва, що виступають як ...
...становлення і розвитку соціальних та економічних прав людини в Європі, визначити поняття, сутність, характерні особливості юридичної природи вказаних прав; проаналізувати еволюційні особливості інституту захисту соціально економічних прав в Європі; охарактеризувати сутність, ...
...пенсійного страхування в Україні; – розкрити економічний зміст пенсійного страхування: сутність, функції, форми та види; – вивчити засадничі аспекти зарубіжної практики у сфері пенсійного страхування; – проаналізувати нинішній ...дослідження стала система пенсійного страхування України в сучасних умовах соціально економічних трансформацій суспільного життя.
соціально економічний устрій d. культура e. усе перераховане Question 8 Найбільш плідним у дослідженні українського національного характеру Д.Чижевський вважає: a....рис з конкретними історичними та соціально економічними умовами існування нації. a. так b. ні Question 4 Наукові праці кінця ХVІІІ початку ХХ сторіччя з проблем національної ...
стратегічний фінансово економічний напрям розвитку суспільства b. стратегічний соціально економічний напрям розвитку суспільства c. стратегічний фінансово інвестиційний напрям розвитку суспільства d.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ват „ кримхліб” 2.1 Організаційно – економічна характеристіка ВАТ „ Кримхліб „ 2.2 Аналіз господарської діяльності ...
...іноземного капіталу для вирішення першочергових соціально економічних проблем і реалізації інвестиційних проектів. Зазначеній меті відповідають створені в нашій державі спеціальні (вільні) економічні зони....на основі розвитку традиційних міжнародних економічних зв'язків. Саме вони є головними компонентами глобальних процесів, що набули широких масштабів у сучасному світі.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ...
Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також ...політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ...
Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також ...політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ...
Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також ...політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ...
...впливають і соціально психологічні умови: соціально демографічна структура колективу, сукупність інтересів, ціннісних орієнтації працівників, стиль керівництва й ін. Усі вони формують психологічний клімат у колективі, його ...розвитку науково технічного прогресу і соціально економічної політики України. Вони зобов'язані вміти аналізувати й вирішувати найскладніші стратегічні питання. Ефективність роботи керівників компаній залежить також від ...
знято звинувачення, міжнародні (і/й) соціально психологічні особливості, пов’язаний (з/із/зі) великим капіталом, (з/із/зі) двох джерел, (з/із/зі) зваженими пропозиціями, річ ...розкрити концепцію зайнятості в нових соціально економічних умовах. 2. У цій країні повним ходом проходить загрозливий процес зрощення державної влади й великого бізнесу. 3.
фінансовий та економічний аналіз d. соціальний (соціально культурний) аналіз e. бюджетний аналіз f. інституціональний аналіз Question 26 Письмовий документ, що відбиває сутність підприємницької ... соціально економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес плану f. дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг) g. резюме h.
Фінансово економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу ...5. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні Розділ іі. Аналіз стану охорони здоров'я в місті зеленодольськ 2.1. Клімато географічна та соціально економічна характеристика міста Зеленодольськ 2.2.
Оцінка технічних та організаційно економічних показників конкурентоспроможності підприємства 2.3. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції 2.4. Оцінка ринків збуту основної продукції Розділ 3....Реорганізація маркетингової служби підприемства Додаток Висновок Література Конкурентоспроможність, як соціально економічна категорія це спроможність, вміння досягати ...
...діяльність для досягнення загальних результатів соціально економічної системи. Процеси і процедури цікаві тим, що в систематизованому вигляді можуть дати повне уявлення про процеси мотивації, дії і ... Будь яка теоретична економічна проблема до її втілення в економіці проходить стадію формування концепції. Прогноз наукове передбачення можливого стану фірми, корпорації, економіки, суспільства в ...
Як Ви розумієте поняття «економічна політика» і наскільки воно пов'язане з механізмом державного регулювання? 3. На яких рівнях регулюються процеси зайнятості населення? Дайте ...характеристику. 4. Що Ви розумієте під поняттям «соціальне регулювання ринку праці»? 5. Дайте характеристику та проаналізуйте взаємозв'язок показників соціально економічного розвитку країни та регіону. 6.
...і недоліки та сфера застосування Соціально економічна суть заробітної плати. Державне регулювання оплати праці. Особливості застосування доплат та надбавок. Характеристика діючих форм і систем заробітної плати ...
...взаємозв’язку та взаємозалежності таких економічних категорій, як інноватизація, якість прибутку і конкурентоспроможність підприємства. Якість прибутку відображається, насамперед, ...організаційно технічному та технологічному потенціалах підприємства, рівні кваліфікації кадрів, розвинутій системі соціально економічних відносин, оптимальності використання всіх виробничих ...
Соціально економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566 1609 рр.) 2. Англійська революція 1640 1660 рр.: економічні причини і наслідки 3.... Соціально економічні передумови і наслідки війни північно американських колоній за незалежність ЗАВДАННЯ 19. ГОСПОДАРСТВО СВІТУ У 70 90 Х РОКАХ ХХ ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.