Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 328 за запитом Споживчий

Схема визначення споживчих переваг Рис. 3.6 Зведена схема позиціювання м’яких меблів і споживчі переваги Рис. 3.7 Місце компанії "Лагода" по ...
...5 Конкурентоспроможність є відносна характеристика споживчих якостей продукції у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів a. невірно b. вірно Question 6 До функцій маркетингу відноситься: a.... базується на поліпшенні споживчих параметрів виробів, їх конструктивних, експлуатаційних показників, підвищенні якості й завдяки цьому забезпечується належний збут продукції c.
...5 Конкурентоспроможність є відносна характеристика споживчих якостей продукції у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів Виберіть одну правильну відповідь a. вірно b.... базується на поліпшенні споживчих параметрів виробів, їх конструктивних, експлуатаційних показників, підвищенні якості й завдяки цьому забезпечується належний збут продукції c.
Споживча кооперація України та її діяльність згідно з чинним законодавством3 2. Організаційно правові форми кооперативної діяльності 3.
Споживчі кредити. Сільськогосподарські позики 2. Загальна характеристика банківських ресурсів 3. Задача Державні короткострокові облігації номіналом 2 грн.
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: «Послуги ...
Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів 2. Ціни світового ринку 3. Задача № 1 Вихідні дані: 1. Собівартість виробництва продукції = 151600 грн 2.
Ціноутворення у сфері виробництва споживчих товарів легкої та харчової промисловості 10. Ціноутворення у сфері послуг Задача № 4 За рік підприємством реалізовано 40 тис. кухонних комбайнів.
Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів 2. Методика розрахунку експортних цін 3. Задача № 11 Повна собівартість телевізора (підакцизного товару) становить 800 грн.
Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
Для нового виробничого середовища характерні: більша гнучкість, підвищена готовність задовольняти споживчі вимоги, менші партії, безперервне поліпшення й підвищення уваги до якості. У таких умовах звичайні підконтрольні показники контролінгу, у кращому разі, ...
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: «Комплекс ...
Споживчі витрати = 3200 дол. Державні закупки товарів та послуг = 850 дол. Чистий експорт = 60 дол. Розрахуйте: а) величину валових приватних інвестицій; ...
Вступ Будь який продукт, навіть із найкращими споживчими властивостями, рано чи пізно витісняється з ринку іншим, більш вдосконаленим. Не може бути вічного продукту, бо з часом попит на ...
Соціально економічна природа споживчої кооперації та її розвиток у країнах світу (ХІХ ст. поч.. ХХ ст.) 2. Періодична кооперативна преса у минулому і тепер ...
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: Комерційна ...
...та аналіз Закону України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р. 2. Фінансово господарська самостійність кооперативних організацій та підприємств Задача № 58 Правління кооперативу прийняло рішення ...
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: Вивчення ...
Класифікація споживчих товарів 3. Види посередників на ринку 4. Характеристика паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю) 5. Організація маркетингу на підприємстві 6.
...місце і роль в системі споживчої кооперації 2.Документування операцій з надходження та вибуття товарів в оптовій торгівлі та їх оцінка 3.
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: Організація ...
Характеристика споживчого кредиту ІІ. Тести ІІІ. Ситуаційні завдання Задача № Задача № Література
Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів Задача № 5 Визначити роздрібну ціну на виріб, якщо відомо, що виробнича собівартість виробу 38,5 грн.
Стан розвитку споживчого ринку м’яких меблів в Україні 5 2. Коротка організаційно економічна характеристика ТОВ ТВК «Петроцентр» 11 3.
Підприємства з іноземними інвестиціями у споживчій кооперації України 58. Особливості торгівлі машинами та обладнанням на зовнішньому ринку Література
Стан споживчого ринку засобів для прання в Україні..………….3 1.1. Товарознавство синтетичних миючих засобів…………………………….3 1.2.
Експертиза споживчих якостей товарів та її основні види, завдання та організаційна будова її органів 60. Класифікація кухонної солі за видами та якістю ...
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 Блага низької споживчої вартості 1.3 Крива байдужності 1.4 Принцип спадної граничної корисності 1.5 Граничний продукт фактора виробництва(МР) Завдання 2.
Споживчі властивості товарів для спорту і туризму 3. Фактори, що формують якість товарів для спорту і туризму 3.1.
...фінансово господарської діяльності Черкаського районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз доходів торгівельного підприємства 4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 5.
Економічна свобода основна умова розвитку бізнесу Рушійні сили бізнесу Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання Суб'єкти бізнесу Підприємницький, споживчий, трудовий та державний бізнес Список використаної літератури
...скоріше товаром виробничого призначення, чим споживчим товаром. У чинність чого, упор при рекламуванні цього товару зроблений на ділових людей, що займаються бізнесом (переважно керівників).
...фінансово господарської діяльності Черкаського районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Організація факторного аналізу витрат торговельного підприємства оптової торгівлі 4.
Споживча цінність косметичного товару 2.2. Життєвий цикл продукту Розділ 3. Політика цін 3.1. Товарний знак 3.2.
Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет 49. Циклічний характер економічного розвитку. Сутність, види, форми економічного циклу Література
...можливого рівня споживання, досягнення максимального споживчого задоволення, надання споживачам максимально широкого вибору, підвищення якості життя. При цьому, ставлячи на перше місце задоволення потреб і запитів споживачів, ...
...встановити якість товару, визначній його споживчі властивості і їхню відповідність вимогам споживачів: вивчити місткість ринку в поточному і перспективному періодах, виявити основні форми і метода збуту ...
Динаміка споживчих цін 1.4. Міждержавні та міжрегіональні порівняння цін і тарифів 1.5. Методи оцінювання показників виробництва товарів та послуг за ...
Структура і взаємозв'язок споживчих потреб і виробничих ресурсів фірм ….. 6 2. Виберіть правильну відповідь (поясните вибір): А. Існування державної власності обумовлене: а) наявністю капіталомістких ...
...встановити якість товару, визначній його споживчі властивості і їхню відповідність вимогам споживачів: вивчити місткість ринку в поточному і перспективному періодах, виявити основні форми і метода збуту ...
Фактори та показники, що формують споживчі властивості та якість м’яконабивних іграшок 17 1.3. Аналіз вимог та оцінка якості м’яконабивних іграшок 28 РОЗДІЛ 2.
Споживчий кредит 2.3. Державний кредит 2.4 Міжнародний кредит 2.5. Банківський кредит 3. Роль кредиту в Україні 3.1.
ВСТУП 3 1 СТАН СПОЖИВНОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 5 2 ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ АСОРТИМЕНТ І ЯКІСТЬ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 9 3 СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 13 4 КЛАСИФІКАЦІЯ І АСОРТИМЕНТ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 15 5 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАРФУМОВАНИХ ВОД, ЩО ...
...України: природно сировинні, техніко економічні, споживчі, історичні………………………………………………………...…….…….8 3. Сучасний стан розвитку виробництв кольорової металургії України…………………………………………………………………….15 4. Територіальна структура кольорової металургії України: основні центри, промислові ...
Споживчі властивості мототранспортних засобів ……………..…………20 2.2. Види мототранспортних засобів………………………………………….25 2.3. Контроль якості мототранспортних засобів в торгівлі…………………..
Класифікація харчоконцентратів, їх харчова та споживча цінність Список використаної літератури
Особливу увагу приділено розгляду споживчих властивостей шампунів та факторам, що впливають на їх формування. У першому розділі подано товарознавчу характеристику трьох зразків шампуню різних виробників.
...які він надає, комерційна пропаганда споживчих властивостей здійснюваних послуг для клієнтури і переваг діяльності банку, яка готує активного та потенційного клієнта до розширення ділових контактів з ...
...проаналізувати ринок однорідної за своїми споживчими властивостями продукції десяти підприємств, якщо на ньому панує жорстока цінова конкуренція. Умови входження продукції на ринок наведені в табл..1.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.