Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 328 за запитом Споживчий

...контрактних імпортних цін підприємства на споживчі товари значну роль відіграє оцінка ефективності результатів ціноутворення, яка в свою чергу досить часто виступає основним показником доцільності здійснення зовнішньоекономічної ...
...порушення, що призводять до невідповідності споживчих якостей вироблюваної продукції чи послуг існуючому попиту.
...закуповують, за незначними винятками, не споживчі товари (окремі послуги), а великі партії товарів (комплекси послуг) або високовартісні одиниці устаткування, обладнання — основних засобів.
...області ((Пв3); – 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4). Література
...товарів та послуг (M) 82 споживчі витрати (C) 274 непрямі податки (Tn) 18
Сільське споживче товариство орендувало в кінотеатру підвальне приміщення для розміщення торговельного складу. Через місяць через несправність каналізаційних труб, що знаходилися в підвалі, ...
...області ((Пв3); – 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4). Література
Юрист у системі споживчої кооперації. 42. Укажіть, у чому полягає відмінність професіограми слідчого від професіограми адвоката. 43. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність. 44.
...враховується багато чинників, які характеризують споживчі властивості й особливості функціонування засобів праці показники якості, фізичний і моральний знос, умови та режим експлуатації тощо.
...області ((Пв3); 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4).
Ціль стратегічного маркетингу створення виняткової споживчої цінності шляхом комбінування корпоративної й маркетингової стратегій у комплексну програму ринкової орієнтації компанії. Стратегічний маркетинг служить ланкою, що з'єднує ...
...області ((Пв3); 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4). Література
...області ((Пв3); – 7 швейних цехів споживчої кооперації (Пв4). Література
в погашення відсотків за короткостроковий споживчий кредит в сумі – 340 грн 10. Банком оплачені рахунки реєстри, які надійшли від підприємства зв'язку згідно платіжного доручення в ...
Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 1284 XII 7.
Задача № 7 У торгівельному підприємстві споживчої кооперації 20 червня відбулася пожежа, в результаті якої врятовано було товарів на суму 5100 тис. грн.
...страхування експортних кредитів; г) страхування споживчих кредитів; д) страхування кредитів, виданих під заставу. 4. Які з названих видів страхування найбільше подібні між собою?
...монополістичної конкуренції представлені функцією: Функція споживчого попиту на продукцію фірми в короткостроковому періоді має вигляд: Визначити графічно обсяг продукції фірми і ціну, якщо вона вирішує завдання ...
...сегменти ринку рекомендується виділити наступні споживчі групи: люди середнього достатку, діти, жінки від 25 45, люди з високим достатком, діабетики. Для кожного з цих сегментів підприємство ...
Вибір споживчих благ. який пропонується людині в розвинутих країнах, є приголомшуючим. Країни на всіх стадіях свого розвитку демонструють знову й знову: відкрита ...
...сегменти ринку рекомендується виділити наступні споживчі групи: люди середнього достатку, діти, жінки від 25 45, люди з високим достатком, діабетики. Для кожного з цих сегментів підприємство ...
...DI=ВНП Т, де С – споживчі витрати, DI – доход, що надходить у розпорядження домогосподарств, G – державні витрати, I – інвестиції, Х – експорт, М – імпорт, Т – податки.
Індекс споживчих цін може бути використаний для того, щоб оцінити: a) різницю між структурою виробництва у звітному і попередньому році; b) різницю ...
...знаходить збуту внаслідок па¬сивності споживчої кооперації, вкрай повільного становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і кредитних спілок на селі; 4) умови використання сільськогосподарських угідь не покращує ситуації.
Залежність споживчих витрат (С) від доходу (DI) наведено в таблиці: DI 50 200 350 500 650 С 100 200 300 400 500 ...
...економічний прибуток за наявності стабільного споживчого попиту; в) у короткостроковому періоді можуть отримувати як економічні прибутки, так і збитки, але у довгостроковому вони отримують лише нормальний ...
Не вистачає коштів для забезпечення споживчої якості автомобільних доріг, нагляд за ними та дорожніми спорудами, відводу для вчасного виявлення дефектів, забезпечення умов роботи елементів доріг і ...
...оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої комерцiї; транспортно експедиторськi послуги; зовнiшня торгiвля недержавних органiзацiй; монтажнi роботи. Основний вид дiяльностi виробництво хлiба, хлiбобулочних, кондитерських та макаронних виробiв, ...
...DI=ВНП Т, де С – споживчі витрати, DI – доход, що надходить у розпорядження домогосподарств, G – державні витрати, I – інвестиції, Х – експорт, М – імпорт, Т – податки.
...Таблиця 1.1 Принципи сегментації споживчих ринків Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка виконання плану реалізації продукції за її ...
...створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). 3. Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах: водних відносин; виробництва ...
...якому він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті ...
...якому він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті ...
...підприємство; Благодійний фонд; Громадська організація; Споживчий кооператив; Концерн; 15 річний громадянин України; Працівник прокуратури, Особа без громадянства, якій вироком суду заборонено займатись торговельною діяльністю, і яка ...
...якому він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ 20%, ставка податку на прибуток 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ «Кристал» за рік, що передує даті ...
З метою визначення потенціалу споживчого ринку планується анкетування населення (1 квартира − 1 анкета). Визначте мінімально необхідний обсяг вибірки, щоб гранична похибка вибірки (з імовірністю 0,954) (...
...автостоянки оплати за послуги правління споживчого товариства прийняло рішення блокувати колеса автомобілів тих власників, які затримали оплату більше як по 20 днів. СИТУАЦІЯ 2.
...дарства, які максимально враховують особливості споживчого сприйняття. Сфера готельного бізнесу характеризується складними системами взаємозв’язків, що охоплюють ряд сфер економіки, є рушієм становлення сталих ринкових відносин ...
Цінові індекчи: індекс споживчих цін та індекс дефлятор ВВП. 6. Базова модель "AD AS": поняття, структура сукупного попиту та його фактори. 7.
...позикового капіталу Розрахункове завдання У споживчий кошик входить три товари: А, Б, В у кількостях 10 одиниць, 50 одиниць і 30 одиниць відповідно.
...організації, які всебічно враховують особливості споживчого сприйняття послуг і всіляко використовують маркетингові технології впливу на цей процес. У цей час економісти розробили безліч напрямків діяльності організації ...
...всі галузі діяльності Черкаського районного споживчого товариства. До її складу входить голова ревізійної комісії, як штатна одиниця, і члени ревізійної комісії (2 особи), не звільнених від ...
...діяльності, пов’язаної із вивченням споживчого ринку. Предмет дослідження – процеси оцінки, обліку та аудиту підприємства банкрута. Методи дослідження – розрахунково конструктивний, монографічний та статистичний.
зростання споживчих доходів d. зростання податків на приватне підприємництво Question 8 Балів: 1 Що може викликати падіння попиту на товар Х: Виберіть ...
...Рисунок 1.4 Принципи сегментації споживчих ринків Рисунок 2.1 Структура управління заводом Таблиця 2.1 Розрахунок виручки від реалізації продукціїї Таблиця 2.2 Визначення чистого ...
...Таблиця 1.1 Принципи сегментації споживчих ринків Рис. 2.1. Організаційна схема підприємства ЗАТ “Юрія” Таблиця 2.1. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, тис.грн.
...на необхідний товар для кінцевого споживча, перспектива отримання додаткових доходів виробником та задоволення потреб споживачів різних кoнтингентних груп шляхом створення інноваційних продуктів молокопереробними підприємствaми.
...надається під заставу майна; різновид споживчого кредиту 24. Комерційний кредит це економічні відносини, які виникають між: підприємствами; комерційними банками і підприємствами; державою та комерційними банками; державою ...
Порівняльна характеристика індексів споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати у 1996–2004 роках в Україні Рис. 1.13.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.