Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3640 за запитом Способи

Помилки спостереження та способи їх виправлення 11. Графічні способи зображення статистичних даних. Абсолютні величини. Види абсолютних величин 21. Ряди динаміки, їх елементи та правила ...
Помилки спостереження та способи їх виправлення 2.Графічні способи зображення статистичних даних. Абсолютні величини. Види абсолютних величин 3.Ряди динаміки, їх елементи та правила ...
Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя молоді 1.1 Аналіз проблеми формування здорового способу життя 1.2 Сутність основних понять досліджуваної проблеми Розділ 2.
Задача Вибрати вигідний варіант депозитного вкладу домогосподарства «Альфа» в комерційний банк «Бета», якщо банк запропонує два способи нарахування складних процентів, перший – поквартально, другий – помісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. Нарощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації ...
...Бета», якщо банк пропонує два способи нарахування складних процентів: перший – поквартально, другий – щомісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. Нарощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації ...
Способи правової охорони прав акціонерів……………………………14 2.1. Класифікація способів правової охорони прав акціонерів………………….14 2.2.
Визначення здорового способу життя та формування здорового способу життя молоді. 5. Досвід вивчення здорового способу життя молоді Список використаної літератури
...працевлаштування в Україні 1.2 Способи забезпечення працевлаштування 1.3 Забезпечення можливостей працевлаштування інвалідів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ КОМПАНІЇ ТОВ "КИТ" ...
...ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.2 Загальні проблеми і загрози енергетичної безпеки України 1.3 Ситуативна модель функціонування ринків нафти і ...в різних формах і різними способами, переважно економічними, в цілях отримання найбільшого прибутку. Конкурентна боротьба, при умілому її використовування, є важливим інструментом стратегічного планування фірми.
...ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.2 Загальні проблеми і загрози енергетичної безпеки України 1.3 Ситуативна модель функціонування ринків нафти і ...в різних формах і різними способами, переважно економічними, в цілях отримання найбільшого прибутку. Конкурентна боротьба, при умілому її використовування, є важливим інструментом стратегічного планування фірми.
...1 Сутність поняття агресії та способи його мовного вираження……... 1.2 Актуальні проблеми двомовної лексикографії під кутом зору сучасних наукових парадигм ……………………………………………..... СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ ІНДИКАТОРІВ АГРЕСІЇ В АНГЛО УКРАЇНСЬКОМУ ДОВІДНИКУ ДЛЯ ПРАВООХОРОНЦІВ………………………………... 2.1 Способи мовного вираження агресії в англійській та ...
ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ І СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА 2.1 Поняття виробничих відносин і способи виробництва в економіці 2.2 Взаємозв»язок робочої сили і засобів виробництва ...
Характеристика способів набуття права власності……………...…….24 3.1. Первинні способи набуття права власності………………………………….24 3.2. Вторинні способи набуття права власності…………………………….
...підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних ...управлінський процес  пошуку різних шляхів, способів рішення проблеми для досягнення поставлених цілей – це Розробка варіантів рішень  вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: прийняття рішення  частина ...
...систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності Question 2 Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей ... система певних способів та прийомів, що застосовується у певній сфері діяльності, а також вчення про цю систему b.
Способи захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи…………………………………………….17 2.1. Загальні способи захисту особистих немайнових прав, що ...
Способи підбурювання. 6. Підстави кримінальної відповідальності та кваліфікація діянь, вчинених співучасниками злочину (виконавцем (співвиконавцями), організатором, пособником, підбурювачем). Висновки....при формулюванні поняття підбурювача окремі способи підбурювання, такі як підкуп, прохання, доручення, умовляння, запевнення, наказ, фізичне чи психічне насильство, обман чи треба обмежитись загальним поняттям, яке ...
Цивільно правові способи захисту честі, гідності та ділової репутації…....20 2.2. Загальні способи захисту цивільних прав та їх застосування щодо захисту честі, ...
Релаксация как способ профилактики стресса 3.3. Концентрация как способ профилактики стресса 3.4. Ауторегуляция дыхания как способ профилактики стрессов 3.5.
...його класифікації, підстав виникнення та способів реалізації, питання щодо правової природи процесуального представництва залишаються найбільш дискусійними у науці цивільного процесуального права....визначенню специфіки існуючих правовідносин, удосконаленню способів реалізації процесуального представництва підчас здійснення судочинства у цивільному, господарському та кримінальному процесах. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що проведення в ...
...множини, що становлять серцевину наказового способу. Учених передусім цікавить особливості морфологічного вираження цих грамем, їх місце у граматичній системі мови та граматичних категоріях....граматичного значення кличного відмінка, наказового способу дієслова, специфіки виявлення в конкретних мовах. Ще з середини ХІХ століття, з’являються численні спроби синтаксичної інтерпретації названих елементів мовної ...
...конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення ...конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення ...
...і експериментальних досліджень засобів та способів перекладу паремій 3.2. Аналіз способів перекладу англійських паремій 3.3. Переклад паремій еквівалентом 3.4.
...конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення ...конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення ...
Вона визначається можливістю вибору конкретних способів оцінки, калькулювання, робочого плану рахунків тощо. Отже, облікова політика підприємства це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до ...
...конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Question 3 Предмет конфлікту a. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення b.
...Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи малолітньої особи (ч. 2 та ч. 3 ст. 153 КК); 3) Статеві зносини з особою, яка ...насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої чи малолітньої особи (ч. 2 та ч. 3 ст. 153 КК), співпадають між собою за більшістю ознак, ...
Зараження та паніка як способи впливу. 30. Навіювання та наслідування як способи спливу. 31. Мода як спосіб впливу. 32. Чутки як спосіб впливу. 33.
Скількома способами можна обрати керівну групу у складі голови, заступника та секретаря? 2. У бібліотеку одночасно зайшло чотири відвідувачі. Скількома способами вони можуть утворити чергу? 3.
...і відносні показники); 6) по способу вираження (розмірні показники і показники з безрозмірними одиницями виміру, наприклад, балами, відсотками). Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність ...2.9 Розрахунок коефіцієнту сортності способом першосортних одиниць Таблиця 2.10 Розрахунок коефіцієнту сортності способом першосортних одиниць (другий спосіб) Таблиця 2.11 Оцінка втрат від браку ...
...інші ознаки), Законодавством передбачається кілька способів виникнення юридичних осіб. Прийнято виділяти такі основні способи утворення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно явочний, дозвільний і договірний.
...зумовлено підвищенням ролі застави як способу забезпечення банківського кредитування, наповнення її змісту новими ознаками правового регулювання. Питання застави висвітлювалися в наукових працях цивілістів на всіх етапах ...законодавстві України щодо застави як способу забезпечення банківського кредиту не були предметом глибокого наукового дослідження. Істотне зростання додаткових можливостей фінансової підтримки щодо економічних та соціальних умов ...
...види показань підозрюваного, обвинуваченого; 3) способи перевірки та особливості оцінки показань підозрюваного, обвинуваченого, свідка та потерпілого. Які способи збирання доказів передбачені КПК? 29.
за способом та метою утворення 11 Унімодальні організації виділяють відповідно до такого принципу як: Виберіть одну правильну відповідь a. за способом та метою утворення b.
Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії 3.9. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання 3.10. Поняття та види норм права 3.... Способи їх усунення та подолання 3.29. Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення системи права з правовою системою 3....
...інформації і не може відрефлексувати способи її отримання c. доросла людина або дитина, яка повідомляє знання про себе або про інших d.... знаходити різні способи виявлення з психотерапевтичною метою особливостей переживань та дій людини, які зумовлені неусвідомленими мотивами d. знаходити способи організації та побудови теоретичної ...
...підставою виконаних ремонтів ВАТ підрядним способом робіт є: Акт приймання виконаних робіт (форма № КБ 26); Довідка про вартість виконаних робіт витрат (форма № КБ 3) для оплати їх; — господарським способом — аналогічні документи на здійснення витрат ...
...у собі знання про оптимальні способи міжособистої взаємодії, характеризує особистість як гармонійно спрямовану, мотиваційно адекватну, орієнтовану на соціально цінні морально психологічні якості суспільства, забезпечує емоційну врівноваженість, ... займаються формуванням здорового способу життя; 2. допомагають душевнохворим людям; 3. досліджують здібності дітей та підлітків з метою правильного вибору професії; визначення шляхів саморозвитку та ...
...у собі знання про оптимальні способи міжособистої взаємодії, характеризує особистість як гармонійно спрямовану, мотиваційно адекватну, орієнтовану на соціально цінні морально психологічні якості суспільства, забезпечує емоційну врівноваженість, ... займаються формуванням здорового способу життя; 2. допомагають душевнохворим людям; 3. досліджують здібності дітей та підлітків з метою правильного вибору професії; визначення шляхів саморозвитку та ...
...виконана одним із трьох наступних способів. По перше, є можливість (принаймні теоретична) проводити керовані експерименти з економічною системою фірми, чи галузі країни....також з економічною стратегією, тобто способом керування економічною системою. Якщо є підстави для того, щоб вважати розроблену математичну модель адекватною розглянутій економічній системі, то за допомогою ...
Цивільно правові способи захисту патентних прав 10. Адміністративно правові способи захисту патентних прав 11. Кримінально правові способи захисту патентних прав 1.
Провівши оцінку матеріальних способів мотивації на ТОВ „Галторг” слід зазначити, що найбільше часто використовуються наступні: преміювання співробітників(80,6%); надання позичок, кредитів (72,4%); ...зв'язку (80,6%); Найефективнішими способами мотивації, з погляду респондентів, є (у дужках вказанно кількість зайнятих балів): кар'єрний ріст (4,50); пайова участь персоналу в ...
...виконана одним із трьох наступних способів. По перше, є можливість (принаймні теоретична) проводити керовані експерименти з економічною системою фірми, чи галузі країни....також з економічною стратегією, тобто способом керування економічною системою. Якщо є підстави для того, щоб вважати розроблену математичну модель адекватною розглянутій економічній системі, то за допомогою ...
Використання способу ланцюгових підстановок потребує знання взаємозв'язків факторів, уміння правильно їх класифікувати та систематизувати. Підприємство може збільшити ефективність використання оборотних засобів ...впливу факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок Таблиця 3.5 Дані для факторного аналізу зміни обсягу випуску товарної продукції Таблиця 3.6 Розрахунок впливу фкторів ...
Використання способу ланцюгових підстановок потребує знання взаємозв'язків факторів, уміння правильно їх класифікувати та систематизувати. Підприємство може збільшити ефективність використання оборотних засобів ...впливу факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок Таблиця 3.5 Дані для факторного аналізу зміни обсягу випуску товарної продукції Таблиця 3.6 Розрахунок впливу фкторів ...
Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань 13. Часткове та солідарне виконання зобов'язання 14. Поняття цивільно правової відповідальності 15.... Поняття та способи припинення зобов'язань 18. Окремі способи припинення зобов'язань. 19. Виконання. Зарахування. Відступне. Угода сторін.
...У сучасних умовах використовують такі способи формування інформації: a. сформована вручну b. у напівавтоматичному режимі c. в автоматичному режимі d. усі перелічені Question 8 При встановленні ...податкової адміністрації Question 8 Найнадійнішим способом оптимізувати податки на підприємстві є a. ухилення від сплати податків b. оптимізація всієї діяльності підприємства таким чином, щоб вона здійснювалася ...
...Question 7 Балів: 1 Якому способу оцінки величину аудиторського ризику надають перевагу: a. абсолютних значеннях b. у відсотках та коефіцієнтах c.... система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів c. система прийомів і способів бухгалтерського обліку Question 2 Балів: 1 До методичних прийомів ...
...виконанні проекту, а також визначаються способи вирішення цих проблем b. детальним планом виконання проекту c. концентрованим викладенням остаточного техніко економічного обґрунтування d.... Одним із способів вирішення конфліктів є пошук рішення, яке принесе деяке задоволення усім сторонам, що конфліктують. Цей спосіб визначається, як: a. компроміс b.
способи взаємодії між викладачем і студентами Question 27 Балів: 1 Цільовий компонент навчального процесу включає: Виберіть одну правильну відповідь a.... способи взаємодії викладача і студентів Question 34 Балів: 1 Оглядова лекція – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.