Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 588 за запитом Стратегічне

Стратегічний і тактичний маркетинг підприємства 12 РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 14 2.1. Планування стратегічного маркетингу 14 2.2.
Які стратегічні завдання формування нової системи управління? ЗАДАЧА 1 Ви менеджер з виробництва та управління на великому виробничому підприємстві....основі виконаного попереднього завдання розробити стратегічний план підприємства, використавши алгоритм стратегічного планування, наведений в темі 5. ЗАДАЧА 4 Вихідні дані Ви менеджер, якого запросили до підприємства ...
Субєктивні аспекти складності стратегічного планування. Стратегічне мислення 4.Узагальнена модель технології розробки стратегії 5.Технологія розробки стратегічного плану 6.
Перспективи й сучасні методи управління стратегічним розвитком готельно туристського комплексу 4.4. Новітні інформаційні технології в управлінні туристичної галуззю 4.5.... Стратегічне планування й керування турфірмою вимагає високої кваліфікації менеджерів при рішенні завдань, починаючи від корпоративного рівня й закінчуючи окремими сферами бізнесу.
...поєднання інтересів і узгодженості рішень стратегічного, науково технічного, маркетингового, виробничого напрямів, що забезпечить координацію й ефективність дій. Реальна практика розроблення інноваційних стратегій складна, бо за своєю сутністю будь які стратегічні заходи, що їх проводять підприємства, ...
В основу фінансового планування покладено стратегічні і виробничі плани. Стратегічний план передбачає формування цілей і задач, а виробничий план складається на підставі стратегічного і передбачає визначення ...
...основі цього, було вибрано його стратегічну діяльність. Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення фінансового стану ЗАТ”Черкаси Лада”.
...на державному підприємстві відповідальність за стратегічне планування несе адміністративна команда, то в приватному підприємстві більше діє принцип участі, тобто у плануванні приймає участь більшість членів фірми, ... При стратегічному плануванні в обох варіантах (державному та приватному) планування повинне забезпечуватися аналогічним підходом. Для досягнення стратегічних цілей необхідно розподілити ресурси організації.
...на державному підприємстві відповідальність за стратегічне планування несе адміністративна команда, то в приватному підприємстві більше діє принцип участі, тобто у плануванні приймає участь більшість членів фірми, ... При стратегічному плануванні в обох варіантах (державному та приватному) планування повинне забезпечуватися аналогічним підходом. Для досягнення стратегічних цілей необхідно розподілити ресурси організації.
...цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства. Стратегічне планування – це одна з основних функцій управління підприємством.
...5 Скільки етапів в розробці стратегічного адміністративного менеджменту виділяє професор Страусмен Джефрі: a. 6 етапи b. 5 етапи c. 4 етапи d....7 До якого з етапів стратегічного планування відноситься аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ: a. До 1 етапу b. До 6 етапу c. До 4 етапу d.
...конкурента; створення ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини 74. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств можуть належати: диверсифікація діяльності; створення холдингів; створення ліквідних резервів; формування стратегічних запасів сировини 75.
Сутність та принципи стратегічного планування 2. Моделі стратегічного планування 3. Зміст і структура стратегічного плану Література
...теоретичні засади та умови впровадження стратегічного управління 2. Стратегічний набір: зміст процесу, його формування та фактори впливу. Концепція синергізму як один із практичних прикладів стратегічного управління ...
Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3. Теоретичні підходи до визначення виробничої та фінансової стратегії комерційних банків Розділ 2....України”, що наве дені в стратегічному плані банку, розроблений прогноз розвитку окремих напрям ків діяльності банку, запропоновані пропозиції по удосконаленню стратегії розви тку банку.
Процес прийняття стратегічних управлінських рішень на основі стратегічного аналізу.Переваги стратегічного підходу до управління. (46) ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 15 Розрахувати оптимальний випуск продукції ...
...виходу на зовнішній ринок в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ......................................5 1.2. Методичне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень щодо вибору зовнішніх ринків ....................................................................22 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти ролі маркетингу в процесі розробки та реалізації стратегії підприємства 1.1 Методичні основи проведенні маркетингової діяльності на підприємстві 1.2 Етапи формування стратегічного плану маркетингу Розділ 2 Роль маркетингу в процесі розробки та реалізації стратегії ТОВ «Світ ласощів» 2.1....діяльності підприємства 2.7 Розробка стратегічного плану маркетингу ТОВ “Світ ласощів” Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегічного плану ма...
Першочергові стратегічні завдання, які забезпечують ефективне управління товарно інноваційною політикою. 10. Роль і місце інформації у товарно інноваційній політиці. 11.... Стратегічні цілі і пріоритетні напрямки розвитку підприємства. 6. Види стратегій товарно інноваційної політики, що спираються на диверсифікацію нового товару. 7.
Аналіз стратегічної діяльності відділу маркетингу та збуту на ТОВ „Черкаський ДОК” Розділ 3. Вдосконалення стратегії у зовнішньоекономічній діяльності Висновки Список використаних джерел ...практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень. У процесі аналізу міжнародної маркетингової стратегічної програми ТОВ „Черкаський ДОК” можна зробити висновок, що галузями, ...
...її основі оперативних, тактичних та стратегічних рішень. Відсутня єдина методична база формулювання управлінського обліку як системи. Приведене поняття в законі «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність ...культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації. Сутність управлінського обліку, його призначення можна коротко передати визначенням: «виробництво» інформації для здійснення ефективного управління.
Аналіз стратегічної діяльності відділу маркетингу та збуту на ТОВ „Черкаський ДОК” Розділ 3. Вдосконалення стратегії у зовнішньоекономічній діяльності 3.1 Організація управління ...практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень. У процесі аналізу міжнародної маркетингової стратегічної програми ТОВ „Черкаський ДОК” можна зробити висновок, що галузями, ...
Оцінка стратегічного становища підприємства на ринку..........................42 2.2.1. Стратегічне сегментування бізнесу підприємства...........................42 2.2.2. Визначення стратегічного становища...............................................
Вибір стратегічних напрямків розвитку підприємства 3.2. Впровадження організаційної структури управління ВАТ "ЕМЗ"Металіст" орієнтоване на розв’язання стратегічних проблем 3.3.
стратегічний фінансово економічний напрям розвитку суспільства b. стратегічний соціально економічний напрям розвитку суспільства c. стратегічний фінансово інвестиційний напрям розвитку суспільства d.
Задача № 2 Розробити стратегічний план для міжміської телефонної станції (МТС): визначити стратегічний розрив, шляхи його заповнення і обсяг необхідних інвестицій на плановий період.
...практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень. У процесі аналізу міжнародної маркетингової стратегічної програми ЗАТ „Окма” можна зробити висновок, що галузями, які ...
...організації управлінського контролю і в стратегічному плануванні. Також інформаційні системи покращують якість продукту, розширюючи його документальну базу і сервіс. Використовуючи глобальну комп'ютерну мережу Інтернет, керівники ...керівництво підприємств недооцінюватиме цей важливий стратегічний ресурс. Правда, останнім часом вищий менеджмент став уважніше відноситися до інформаційних технологій. Саме від нього повинні виходити вирішальні ініціативи по ...
...структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов'язані як із зовнішніми загальнодержавними проблемами, так ...структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих ...
...такій ролі доход сам стає стратегічною метою суб'єкта підприємництва і потребує обґрунтування. В умовах низької рентабельності та збитковості туристичних підприємств особливо гостро стоїть проблема збільшення ...ятати: ринкові відносини визначають самостійність стратегічних розробок підприємств, але не анархію. Самостійність знаходиться під регулюючим впливом держави. Розробка стратегії доходу туристичного підприємства вимагає знань загальної стратегії ...
...підприємства потрібно розглядати як важливе стратегічне завдання, а формування потенціалу конкурентоспроможності – як основне завдання системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Це сьогодні особливо актуально в Україні, де підприємства ...господарюючого суб'єкта до реалізації стратегічних цілей та завдань, ступінь освоєння ним своїх потенційних можливостей і характеризує сприятливість умов зовнішнього середовища для створення та підтримки конкурентних ...
...гібридної, матричної та на базі стратегічних одиниць бізнесу, їх переваги та недоліки. 3. Механізм вибору тієї або іншої організаційної структури. 4. Стратегічний менеджмент страхової діяльності, його сутність.
...фінансування, що дозволяє забезпечити досягнення стратегічних цілей; автоматизація аналізу обігових коштів. Розробка політики використання обігових коштів підприємства – це складний та багатоступеневий процес, який складається з наступних ...заборгованістю, грошовими активами) для досягнення стратегічних цілей використання, визначення та впровадження в практику діяльності підприємства фінансових інструментів управління окремими видами коштів, експертна оцінка розробленого ...
...управління на тривалий період часу стратегічні (перспективні)  ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на “шостому почутті”, та передчутті, що вибір правильний інтуїтивні  передбачають формування принципово наукового ...строкові (тактичні)  приймаються для досягнення стратегічних цілей підприємства (виконання 1 5 років) довгострокові (прогнозні) Question 7 Балів: 16 Яка вимога до управлінського рішення забезпечує встановлює необхідність:  ...
...Інституту прогнозування НАН України, Інституту стратегічних досліджень, аналітичні доповіді Українського центру економічних та політичних досліджень ім.О.Разумкова, інформаційні матеріали ряду міжнародних товариств та асоціацій, український ...період розвитку демонструє недостатню відповідність стратегічним національним інтересам та постіндустріальним критеріям конкурентоспроможності. 3. З метою забезпечення усталеної конкурентоспроможності в сучасній практиці державного регул...
Стратегічне податкове планування ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 6 Question 1 Метою державного планування податкових платежів: a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках ... Загальнонаукове Question 8 Метою стратегічних планів на підприємстві є: a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті b.
Стратегічне податкове планування ТЕСТ ДО ТЕМИ 6 Question 1 Метою державного планування податкових платежів: a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках ... Загальнонаукове Question 8 Метою стратегічних планів на підприємстві є: a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті b.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Суть, мета та завдання планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 7 1.2.... АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ВІНКРОН» 38 2.1. Організаційно економічна харакетристика ТОВ «Вінкрон» 38 2.2.
Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства. ВАТ виробничо торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії господарювання функціонує на ринку верхнього одягу, як чоловічого так ...Вихідні дані Ви – менеджер зі стратегічного розвитку підприємства На підставі аналізу стану галузі, оцінювання конкурентного середовища та місця, яке запосідає ВАТ “В” на ринку ділового одягу, ...
Теоретичні основи стратегічної ефективності управління господарськими ризиками 1.1 Сутність та характеристика господарських ризиків 1.2 Методика оцінювання господарських ризиків 1.3 Особливості ... Основні напрямки формування стратегічної ефективності управління господарськими ризиками підприємств в Україні 2.1. Аналіз ефективності господарювання підприємств в Україні 2.2 Аналіз ефективності управління ...
Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України 1.1. Становлення українсько польських відносин в посткомуністичному періоді 1.2.... Від добросусідства до стратегічного партнерства 2.1. Інститути українсько польської співпраці 2.2. Українсько польські стосунки та європейська безпека 2.3.
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 I Суть, значення та основні поняття стратегічного управління………… II Організаційно економічні засади стратегічного управління персоналом кризового підприємства………………………………………….. III Особливості реалізації окремих завдань системи антикризового управління персоналом…………………………………………………………. Висновок…………………………………………………………………….
...стратегій розвитку організації 1.1 Стратегічні альтернативи розвитку підприємства 1.2. Загальні принципи формування стратегій 1.3. Основні конкурентні стратегії 1.4....фінансового стану підприємства 2.3 Стратегічні альтернативи розвитку підприємства Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегій розвитку КП «Черкасигазбуд» 3.1 Основні напрямки розвитку підприємства 3.2 Розробка ...
Стратегічне планування 4. Поняття стратегічного менеджменту 5. Визначення місії і цілей 6. Вибір стратегії 7. Оцінка і контроль реалізації стратегії Висновок
...1 Сутність та передумови виникнення стратегічного управління 1.2 Особливості застосування стратегічного управління на підприємствах України 1.3 Розробка стратегії управління підприємством Розділ 2.
Стратегічна програма дій 1.3. Функції та блоки системи управління трудовими ресурсами 1.4. Стратегічні напрямки Управління трудовими ресурсами на підприємстві ...
Мета та принципи стратегічного планування 1.3. Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління Розділ 2. Аналіз стратегій розвитку представництва фармацевтичної компанії "Рfizer h.c.
...1.2 Мета та принципи стратегічного планування 1.3 Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління Розділ 2. Аналіз стратегій розвитку представництва фармацевтичної компанії "Рfizer h.c.
Стратегічне планування в організації 1.3. Концептуальні засади формування стратегії підприємства Розділ 2. Економічний аналіз страхової компанії „Кредо Класик” 2.1.... Створення моделі стратегічного планування на підприємстві 3.3. Оцінка ефективності стратегії управління підприємством Висновки Список літератури Додатки
Характеристика стратегічного управління підприємством 1.2. Аналіз зовнішнього середовища 1.3. Аналіз внутрішнього середовища 1.4. Особливості стратегічного управління підприємств туристичної індустрії Розділ ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.