Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 588 за запитом Стратегічне

...на підприємстві 3.1 Взаємоузгодження стратегічних, тактичних і оперативних рішень в процесі управлінської діяльності 3.2 Формування ефективної системи руху інформації зворотного зв’язку Висновки і ...
...франчайзингу в Україні 3.2 Стратегічні перспективи розвитку форм міжнародної ділової активності в Україні Висновок Список джерел посилань Додатки
Стратегічні партнериЄвропейського Союзу у сфері використання альтернативних джерел енергії. …………………………………………….28 3.2.Розвиток альтернативної енергетики як пріоритетнний напрямок взаємодії України та ...
Використання стратегічного планування в управлінні діяльністю ВАТ «ЗТЗ» 31 2.3. Аналіз використання організаційно розпорядчих та соціально психологічних методів управління на ВАТ «...
Стратегічні завдання покращення якості води р. Бистриця Солотвинська Висновки Список літератури
Стратегічне управління капіталом банку 36 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………….48
33 2.2 Планування стратегічної поведінки фірми………………………….52 2.3 Формування та реалізація стратегії……………………………..58 3 Аналіз основних етапів формування та реалізації стратегії на ДП ...
Програмний продукт стратегічного корпоративного планування БЕСТ – 5 компанії „ІНТЕЛЕКТ СЕРВІС” 2. Інтерфейс, призначення та основні елементи корпоративної інформаційної системи R/3 3.
Стратегічний фінансовий менеджмент. 16. Оперативно тактичний фінансовий менеджмент. 17. Принципи операційного забезпечення фінансового менеджменту. 18. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.
Розробка підсистеми забезпечення стратегічного управління ПП «ТД «Культтовари»» 36 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ
Основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки…………………………………………………………………………….68 3.3. Актуальні проблеми міжнародної безпеки України та шляхи їх подолання………………………………………………………………………….86 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………..
Стратегічні перспективи розвитку авто перевізників………………………….61 3.2. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Андрушівське АТП 11838»……………………………………………………67 3.3.
...дослідження здійснювати за трьома наступними стратегічними напрямками: по перше, у напрямку прикладної економіко аналітичної діагностики потенціалу формування стану економічної безпеки підприємства за факторами капітальних і людських ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та ефективного використання підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність підприємницького потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2 Основні складові елементи підприємницького потенціалу та їх характеристика 1.3 Методологія оцінки формування та використання підприємницького потенціалу фірми Розділ 2 практичні засади ефективності формування та використання підприємницького потенціалу зат «графія україна» 2.1 Організаційн...
Стратегічні напрями забезпечення ефективності кадрового менеджменту в ПАТ СП «Эко Н» 3.1. Розробка проекту по підбору працівників та визначення ефективності ...
...ресторанному комплексі «Діамант» 4.1 Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Україні 4.2 Напрямки удосконалення послуг харчування Висновки Список використаних джерел
...членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у ...
Стратегічні напрямки розвитку системи пенсійного забезпечення. 45 3.3. Пропозиції стосовно вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 66 3.2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ................................................... 75 3.3. РОЗРОБКА ПЛАНУ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ ............................................... 78 3.4.
Можливі стратегічні зміни у бюджетній політиці України з врахуванням світового досвіду ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Стратегічний підхід до планування та контролю в управлінні торговельним підприємством……………………………………………….. 71 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 84 ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 90
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КРИЗОВОМУ СТАНІ 1.1 Сутність понять «криза» та «кризовий стан» 1.1 1.2 Стратегія управління підприємством в кризовому стані 1.2 1.3 Методики визначення кризового стану підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 2.1 Організаційно економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 2.2 Аналіз фінансової діяльності ...
……77 3.1 Стратегічне прогнозування, планування і контролінг в управлінні фінансами підприємства ………………………………………………………..79 3.2 Обгрунтування і оцінка резервів збільшення прибутку підприємства … 88 3....
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАЛОЦІННИМИ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Формування стратегічного потенціалу в управлінні підприємством 102 3.4. Висновки до розділу 3 105 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109 ДОДАТКИ 114
Стратегічний аналіз ринку функціонування підприємства 50 РОЗДІЛ 4. ПРАВОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОПРОМОЖНОСТІ ДП ПАТ «КИЇВХЛІБ» «БУЛОЧНО КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 57 4.1.
На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план роз¬витку страховика? а) 10 років; б) 3 роки; в) 1 рік; г) на термін, визначений законом; д) на ...
Стратегічне партнерство між Україною та Російською Федерацією в економічній сфері та напрями розвитку торговельних відносин в контексті економічної безпеки Висновки Список ...
Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети в багатьох випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що виробляється. Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія ...
Розробка стратегічного плану маркетингу ТОВ “Світ ласощів” Висновки Список використаної літератури Додатки
Стратегічні орієнтири вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки Структура і обсяг роботи: Дипломна робота складається із ...
...реалізації китайської концепції зовнішньоекономічної відкритості – стратегічної основи зовнішньоекономічної політики КНР та можливість їх трансформації в українську економіку 2.3. Аналіз особливостей створення і функціонування вільних економічних ...
Основні стратегічні цілі: визначення стратегії поведінки фірми на ринку; вибір і освоєння цільових ринків; створення нових товарів, збутових і комунікаційних маркетингових систем.
...контролю над компанією, ніж питання стратегічного розвитку. Основні зусилля українських підприємців направлені на мінімізацію податків через штучне заниження прибутку, що прямо суперечить рішенню задачі підвищення капіталізації ...
...задоволенню цільового ринкунаближають формування парадигми стратегічного менеджменту. Вичленовування і дослідження структурних і функціональних взаємозв'язків елементів передбачуваної моделі маркетингу медичних послуг дозволяє наблизитися до рішення проблеми ...
...нестабільності в Україні доцільно розробити стратегічні плани виходу з кризового стану фінансово кредитної системи, яка за останній період найбільше постраждала. Надзвичайно важливою сьогодні є фінансова підтримка ...
...в процесі розробки концепції, вибору стратегічних цілей, включаючи контрактні пропозиції, продовжується укладанням контрактів та закінчується лише при завершенні проекту. Процес планування проектів – це процес, який передбачає ...
...перевірки індикативних планів і цілей стратегічного планування розвитку економіки України та конкретних кількісних оцінок наслідків прийняття рішень у сфері міжнародної економічної політики.
...на ефективність виробництва як результату стратегічного управління підприємством Розділ 2. Практика реалізації стратегії управління підприємством на прикладі комунального підприємства „Кривбаспромводопостачання ” 2.1.
...політики комерційного банку як основи стратегічного планування. У процесі здійснення операцій з цінними паперами банківським установам доцільно значну увагу приділяти проведенню ефективного управління портфелем цінних паперів, ...
Стратегічний аналіз операційної та фінансової оренди Розділ 4. Організація та методика аудиту операційної та фінансової оренди 4.1.
Стан стратегічної політики 3.6. Стан зовнішньоекономічної діяльності 3.7. Позиціювання та сегментування 3.8. Оцінка конкурентоспроможності 3.9.
...інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК у центр світового економічного розвитку. З огляду на них і подальший перерозподіл світових ...
Стратегічний маркетинговий аналіз діяльності підприємства 72 Розділ 10. Індивідуальне завдання 75 Висновки і пропозиції 76 Список використаної літератури та джерел 78 ...
...розробки і впровадження прогресивних методів стратегічного управління кожним суб’єктом підприємницької діяльності. Вагомим резервом в напрямку покращання діяльності підприємств даної галузі є підвищення ефективності використання їх ...
...використання аутсорсингу в логістиці на стратегічному і тактичному рівнях роботи підприємств Висновки Список використаних джерел
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни, ...
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни, ...
...інтеграцію до ЄС насправді є стратегічним орієнтиром для держави, своєрідним тестом на політичну, економічну та соціокультурну зрілість. Традиції громадянського суспільства, поваги до закону поступово сформують в ...
...можливостей для забезпечення функціонування та стратегічного розвитку. Таку оцінку можна визначити інтегруючим поняттям “потенціал підприємства”. Як узагальнююче поняття, потенціал означає засоби, запаси і джерела, які є ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.