Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 8482 за запитом ТОВ

ЕТАПИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ТОВ «АЛЬЯНС» 15 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Альянс» 15 2.2. Особливості бюджетування ТОВ «Альянс» 24 2.3.
...фінансово господарської та маркетингової діяльності ТОВ "Логікон" 2.1. Аналіз діяльності підприємства 2.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ "Логікон" 2.3. Аналіз комунікаційної діяльності Розділ 3.
...ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТОВ “АМАТОР ЦЕНТР” 2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІЗНОВИДІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТОВ „АМАТОР ЦЕНТР” 2.2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ...
Економічна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 2.2 Аналіз основних фінансово економічних показників ТОВ «Світ ласощів» ...
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ТОЧМАШ» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства……………………26 2.2. Аналіз складу і структури майна підприємства……………………………….30 2.3. Оцінка платоспроможності і фінансової стійкості ТОВ «Точмаш»…………35 2.4.
...2 Управління оборотним капіталом на ТОВ «Світоч» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Світоч» 2.2 Аналіз основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Світоч» 2.3 Оцінка ...
АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «ДОБРОБУТ» 2.1. Організаційно економічна оцінка діяльності ТОВ «Добробут» 2.2. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ТОВ «Добробут» 2.3.
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Методологія дослідження продуктивності праці на підприємстві 2 Аналіз продуктивності праці на ТОВ ТД «ЛОГОС» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ ТД «ЛОГОС» 2.2 Аналіз динаміки та структури трудових ресурсів ТОВ ТД «...
АНАЛІЗ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВ «АВІС» 19 2.1. Маркетингові характеристики господарської діяльності ТОВ «Авіс» 19 2.2. Дослідження конкурентів ТОВ «АВІС» 27 2.3.
1.1 Організаційна структура ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1.2 Оцінка ліквідності підприємства ТОВ «...
...2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Снек Експорт» 2.2 Фінансовий облік фінансових результатів 2.3 Управлінський облік фінансових результатів 2.4 Податковий облік фінансових результатів ...їх обліку та аудиту на ТОВ «Снек Експорт» 3.1 Аналіз динаміки та структури фінансових результатів на ТОВ «Снек Експорт» 3.2 Аналіз формування прибутку ТОВ «...
...наявності та руху основних засобів ТОВ”Меркурій” 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ”Меркурій” 2.2. Організація первинного обліку надходження та вибуття основних засобів ТОВ”Меркурій” ...
...ТА ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «CLEAR GOAL» LIMITED 2.1 Загальна характеристика господарської діяльності підприємства ТОВ «Clear Goal» Limited 2.2 Аналіз фінансово господарської діяльності ...
...2.2 Аналіз зовнішнього середовища ТОВ “Світ ласощів” 2.3 Цінова стратегія ТОВ “Світ ласощів” 2.4 Стратегія просування товару 2.5 Збутова стратегія ТОВ “Світ ...
...ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЗЛАТОГОР» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «ЛГЗ «Златогор» 2.2. Оцінка майнового стану і фінансових результатів ...
ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ «ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ ЛТД» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Діагностика фінансової стійкості 2.3 Аналіз показників фінансової ... Для підприємства ТОВ «Італьяно в Україні, ЛТД» проект підвищення фінансової стійкості включає в себе впроваження в виробництво наступних видів продукції, які раніше не ...
...УПРАВЛІНННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ ТОВ „ОКТАГАН ЛОДЖИСТИКС” 37 2.1.Загальна характеристика діяльності 37 2.2. Аналіз складу та структури активів 44 2.3 Оцінка ... Пропозиції щодо ефективності використання активів ТОВ „Октаган Лоджистикс” 81 РОЗДІЛ 4.СТАН СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ТОВ „ОКТАГАН ЛОДЖИСТИКС” 91 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРОДЕТАЛЬ»……………………………………….…………39 2.1. Аналіз динаміки обсягу і структури фінансових ресурсів ТОВ «Агродеталь»……………………………………….......................39 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи підприємницької діяльності та поведінки виробника 1.1 Поняття і основні елементи виробничого процесу 1.2 Сутність технологічної та економічної ефективності 1.3 Поняття та параметри виробничої функції та ізокванти 1.4 Методика розрахунку сукупного, середнього і граничного продукту виробництва 1.5 Сутність та практичне застосування ефекту масштабу Розділ 2 Дослідження виробничої діяльності ТОВ «Світ ласощів» 2.1 Організаційно економічна хара...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів тов «золоте курча» ...
...коштами ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАВДАННЯ 1 ТОВ «Глорія» при придбані токарного верстату понесло наступні витрати:  вартість токарного верстату – 32000,00 грн. в т.ч....з Наказом про облікову політику ТОВ «Глорія» на токарний верстат нараховується амортизація прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює 6000,00 грн. Строк корисного використання 5 років.
Організаційно економічна характеристика ТОВ «Столиця» 19 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 27 2.1. Документальне оформлення операцій з валютними коштами на ...динаміки валютних коштів підприємства в ТОВ «Столиця» 63 3.3. Оцінка ефективності управління валютними коштами підприємства 68 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ 74 ...
...діяльності та якості звітності підприємства ТОВ «Леді ААА» 2.2. Планування аудиту доходу від реалізації продукції підприємства ТОВ «Леді ААА» 2.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КРИЗОВОМУ СТАНІ 1.1 Сутність понять «криза» та «кризовий стан» 1.1 1.2 Стратегія управління підприємством в кризовому стані 1.2 1.3 Методики визначення кризового стану підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 2.1 Організаційно економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 2.2 Аналіз фінансової діяльності ...
Загальна характеристика тов “нитка аріадни” 3.2. Вибір стратегії розвитку туристичного підприємства “нитка аріадни” 3.3. Аналіз ефективності впровадження туру “екстремальні карпати” Висновки ...та специфіку туристичного ринку України, ТОВ “Нитка Аріадни” дійшло висновку, що сконцентрувати свою увагу на спеціалізованих турах, яким на даному етапі туристичного ринку України, ще не ...
1.1 Організаційна структура ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 2.1 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 2.2 Темпи росту показників ...
...послуг) за змінними витратами в ТОВ «БВТ Україна»..................................................46 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ....................58 3.1....собівартості продукції (робіт і послуг) ТОВ «БВТ Україна» ................................................................................................................65 3.3. Аналіз калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) з...
...характеристика та аналіз фінансового стану ТОВ «Альтернатива» 27 2.2. Аналіз фінансової стабільності ТОВ «Альтернатива» 33 2.3. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності ТОВ «Альтернатива» ...
...марки обмежується лише територією реєстрації ТОВ. Представником фірми ^ее в Україні було встановлено, що ТОВ "Дельта", використовуючи зазначену торгівельну марку, створило ряд філій в інших обласних ...
...марки обмежується лише територією реєстрації ТОВ. Представником фірми ^ее в Україні було встановлено, що ТОВ "Дельта", використовуючи зазначену торгівельну марку, створило ряд філій в інших обласних ...
...фінансових ресурсів) Задача 11.2 ТОВ “Альф” займається виробництвом електротоварів, які продає через власний магазин. Засновниками товариства є фізичні особи: А (частка 34 %), Б (частка 18 %), ...з питань розподілу прибутку засновники ТОВ прийняли рішення реорганізувати товариство шляхом поділу на два ТОВ: “Цех” і “Магазин”. Засновниками першого товариства стали учасники А, Б і ...
...проаналізовано техніко економічні показники діяльності ТОВ, з яких виявлено що в цілому, можна відмітити значне зростання виручки, витрат, чисельності працівників та інші збільшення.... Дослідивши фонд оплати праці по ТОВ можна сказати, що він складається: з фонду основної заробітної плати; з фонду додаткової заробітної плати; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
...12 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Славутич» 13 Паливо 14 Грошові кошти на поточному рахунку в банку 15 Готова продукція на складі (жакети) 16 Грошові кошти ...34 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Промтрест» Таблиця 2 Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Світлана» на 01.12.09 р Найменування рахунку Дт Кт 1 2 ...
...12 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Славутич» 13 Паливо 14 Грошові кошти на поточному рахунку в банку 15 Готова продукція на складі (жакети) 16 Грошові кошти ...34 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Промтрест» Таблиця 2 Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Світлана» на 01.12.09 р Найменування рахунку Дт Кт 1 2 ...
...12 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Славутич» 13 Паливо 14 Грошові кошти на поточному рахунку в банку 15 Готова продукція на складі (жакети) 16 Грошові кошти ...34 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Промтрест» Таблиця 2 Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Світлана» на 01.12.09 р Найменування рахунку Дт Кт 1 2 ...
...12 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Славутич» 13 Паливо 14 Грошові кошти на поточному рахунку в банку 15 Готова продукція на складі (жакети) 16 Грошові кошти ...34 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Промтрест» Таблиця 2 Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Світлана» на 01.12.09 р Найменування рахунку Дт Кт 1 2 ...
...в Українi, основними клiєнтами є : ТОВ "Бон Ексiм" фiлiя №1,ТОВ "Бон Ексiм", ТОВ "Продконтракт". Аналіз даних балансу підприємства за три роки свідчить про наступні зміни: ...
...справи щодо розкрадання матеріалів на ТОВ «Фієста» призначено судово бухгалтерську експертизу. Перед експертом бухгалтером було поставлено наступне питання: 1. Чи мали місце невідповідності облікових і фактичних ... виробничих запасів на складі ТОВ «Фієста» у період з 01 січня 2004 року по 01 квітня 2004 року? У кримінальній справі, наданій експерту бухгалтеру для ...
...обмеженою відповідальністю «Готель «Експрес» (далі – ТОВ), утворене членами трудового колективу готелю. За умовами договору оренди між ТОВ та регіональним відділенням Фонду державного майна України усі доходи, ...
Предметом діяльності ТОВ АФ ім.Чкалова є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, ...проведенні аналізу використання ресурсів у ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова” виявлено, що на момент дослідження не використовувалося приміщення молочно товарної ферми на 200 головомісць через недостатність фінансових ...
та інших до ТОВ “Українська телефонна компанія”, ТОВ “Оптима Телеком”, ТОВ “Оптима Зв’язок Ессетс” та акціонерного товариства закритого типу “ СП Моні” з позовом ...
та інших до ТОВ “Українська телефонна компанія”, ТОВ “Оптима Телеком”, ТОВ “Оптима Зв’язок Ессетс” та акціонерного товариства закритого типу “ СП Моні” з позовом ...
Задача 5.4 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного капіталу до ...чи можливо зменшити статутний капітал ТОВ до 18 тис. грн..? г) чи потрібна згода кредиторів ТОВ на зменшення статутного фонду? д) які документи потрібно надати органам ...
...1.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ "Акватерм" 1.2 Організація обліку грошових коштів і фінансових інвестицій 1.3 Організація обліку розрахунків і кредитних операцій 1.4 ...Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ «Акватерм» 2.1 Аналіз показників фінансового стану ТОВ «Акватерм» 2.2 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Акватерм» Розділ 3 Організація управлінського ...
Аналіз фінансового стану ТОВ «Біохем ЛТД»....................................................12 2.1.Організаційно економічна характеристика ТОВ «Біохем ЛТД»....................12 2.2.Аналіз складу і структури активів і ...
Холдингові компанії в Україні Завдання ТОВ «Секвойя» у рекламі прального порошку «Карапуз» власного виробництва використовувало при попередженні від підробок пральний порошок в упаковці із зображенням позначень, ...упаковці порошку "Оленка", який виробляє ТОВ «Трудові резерви». При цьому ТОВ «Секвойя» поширило неправдиві відомості про те, що пральний порошок в упаковці із зображенням позначень, що ...
Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ «Біотрейд» та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз загальної суми та рівня витрат ТОВ «Біотрейд» 4.
Облік зед Задача 04.10 ТОВ «Вектор» перерахувало попередню оплату за товар іноземному постачальнику 07.10 товар було отримано прри цьому ТОВ «Вектор» сплатило мито 1500грн плата за митне оформлення 150грн, акцизний збір 400грн та ПДВ 11040грн 10.10 весь товар було ... Облік зед Задача 04.10 ТОВ «Вектор» перерахувало попередню оплату за товар іноземному постачальнику 07.10 товар було отримано прри цьому ТОВ «Вектор» сплатило мито 1500грн плата за митне о...
Фінансово – економічна характеристика ТОВ «Світ ласощів» 3. Оцінка необхідності та доцільності здійснення інвестиційної діяльності на ТОВ «Світ ласощів» 4.
...задоволення претензій кредиторів Завдання № 25 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного капіталу до ...чи можливо зменшити статутний капітал ТОВ до 18 тис. грн..? г) чи потрібна згода кредиторів ТОВ на зменшення статутного фонду? д) які документи потрібно надати органам ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.