Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 344 за запитом Теоретико-методологічні

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 1.1. Поняття та зміст політичної свідомості 1.2. Структура та функції політичної свідомості 1....
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та класифікація капітальних вкладень підприємства 1.2.
Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1.2. Характеристика флори Закарпаття Розділ 2.
Теоретико методологічне дослідження проблеми комунікативної компетентності 1.1. Аналіз категорії спілкування 1.2. Огляд різних підходів до дослідження комунікативної компетентності особистості ...
Теоретико методологічні основи вивчення флори Закарпаття 1.1. Методика дослідження та аналіз наукових джерел 1.2. Характеристика флори Закарпаття Розділ 2.
Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми комунікативних бар’єрів 2. Основні види бар’єрів у спілкуванні педагога 3.
Теоретико методологічний підхід щодо роздержавлення та приватизації 1.1. Сутність і поняття роздержавлення і приватизації 1.2.
Теоретико методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 1.2.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 1.2 Методологія проектування структур управління ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретико методологічні аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Молодіжний ...
Вступ Розділ 1 Теоретико методологічні основи оцінки конкурентноспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні основи кредитування підприємств 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи ...
Існуючі теоретико методологічні підходи до трактування змістовної суті поняття гендерної соціалізації особистості 2. Хронологія становища жінок у суспільстві. Елементи державної гендерної політики.
Теоретико методологічні засади документування податкової служби 1.1. Поняття «службові документи» та їх класифікація 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Роль аудиту в процесі управління портфелем фінансових інвестицій на підприємстві 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність обліку загальновиробничих витрат 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1. Суть та класифікація цінних паперів 1.2. Облік цінних паперів акціонерного товариства 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Суть лізингових операцій та класифікація видів лізингу 1.2 Огляд літературних джерел та ...
Теоретико методологічні основи аналізу джерел формування майна підпрємства 1.1. Значення, задачі та інформаційне забезпечення аналізу джерел формування майна 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ 1.1 Сутність ринку банківських кредитів та їх основні види 1.2 ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ПРОБЛЕМІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ РИС ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рис особистості у вітчизняній та ...
Теоретико методологічні основи обліку поточних фінансових інвестицій 1.1. Поняття та методологія обліку поточних фінансових інвестицій 1.2.
1) Вступ 2) Теоретико методологічні підходи до визначення суті електоральної поведінки 3) Основні концепції електоральної поведінки : Соціологічна, соціопсихологічна, “раціонального вибору”, маніпулятивна 4) Чиники що ...
Теоретико методологічні засади дослідження аграрного навантаження 1.1. Поняття «аграрне навантаження» 1.2. Методика оцінки аграрного навантаження Розділ ІІ.
Теоретико методологічні аспекти дослідження економічної сутності прибутку підприємства 1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин 1....
Теоретико методологічні основи розвитку образної виразності в малюнках дітей 1.1. Розвиток дитячого малювання 1.2.
ВСТУП 8 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 12 1.1. Економічний зміст та значення методів ціноутворення підприємства 12 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СЛОВНИКАРСТВА В УКРАЇНІ 1.1. Загальні поняття про словникарство 1.2 Напрямки дослідження словникарства в Україні 1....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал ...
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства ...
Теоретикометодологічні аспекти оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності 1.1. Економічна сутність операційних витрат на підприємстві ...
Теоретико методологічні аспекти розвитку готельного господарства…………………………………………………………………..…..4 1.1. Історія розвитку готельного господарства в Україні………………………4 1.2.
Теоретико методологічні функції прикладного бібліотекознавства….3 2. Прикладні функції……………………………………………………….8 Висновок………………………………………………………………….…..10 Список використаної літератури……………………………………………12
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ...................................................................................................................6 1.1. Сутність Державного бюджету...........................................................................6 1.2. Засади формування Державного бюджету України........................................
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Суть ресурсозбереження на підприємстві 1.2. Процес управління ресурсозбереженням як складова ефективного розвитку ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1. Сутність та сучасні тенденції формування потенціалу підприємства 9 1.2.
Теоретико методологічні аспекти дослідження інвестиційних ризиків підприємства 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання інвестиційних Ризиків підприємства 1.2.
Теоретико методологічні аспекти управління фондовим ринком України 1.1. Фондовий ринок України: сутність, структура та основні етапи розвитку 1.2.
Теоретико методологічні основи дослідження управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів 1.1. Інноваційні фонди та принципи їх діяльності 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Аналіз літератури за проблемою дослідження рівня домагань у вітчизняній та зарубіжній психології ...
Теоретико методологічні підходи до аналізу державного регулювання доходів. 1.1. Суть та інструментарій державного регулювання доходів.............6 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретико методологічні засади обліку та аналізу витрат виробництва 1.1. Економічна суть витрат виробництва. Завдання, види, склад та класифікація витрат виробництва ...
Теоретико методологічні основи ефективності виробництва зернових культур 1.1 Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2.
Теоретико методологічні аспекти управління формуванням трудового колективу підприємства 1.1. Сутність поняття «колектив», його зміст та значення в діяльності підприємства 1....
Теоретико методологічні основи управління кредитною діяльністю банку.........................................................................................................................6 1.1. Сутнісна характеристика взаємодії суб’єктів управління кредитною діяльністю банку....................................................................................................
Теоретико методологічні засади дослідження аграрного навантаження 1.1. Поняття «аграрне навантаження» 1.2. Методика оцінки аграрного навантаження Розділ ІІ.
Теоретико методологічні основи контролінгу на підприємстві 1.1. Сутність контролінгу та його місце в прийняті фінансових рішень 1.2.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.