Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 344 за запитом Теоретико-методологічні

Теоретико методологічні аспекти організації процесу управління витратами виробництва на підприємстві 1.1. Поняття витрат в управлінському обліку та їх класифікація 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.. с.5 1.1.Поняттєво термінологічна система……………………………………. с.5 1.2.Концептуальні підходи до вивчення екологічних стежок…………… ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРО МОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Характеристика та головні чинники конкурентоспроможності підприємств 5 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова ...
Теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1. Економічна сутність потенціалу фірми 1.2. Фактори, що впливають на потенціал фірми ...
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 ...
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і значення матеріального стимулювання в роботі підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ «А.Р.С.» 1.1. Поняття грошового потоку, його склад та значення ...
Теоретико методологічні засади визначення сутності, класифікації та оцінки виробничих запасів 1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів підприємства 1.2.
Теоретико методологічний аналіз проблеми акцентуації характеру і девіантної поведінки 1.1. Стан розробленості проблеми акцентуацій характеру в психологічній літературі 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Природа та визначення поняття лідерства 1.2. Концепції лідерства 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ 1.1. Сутність функції організування та складові організаційного процесу 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У МЕНЕДЖМЕНТІ 1.1. Сутність, основні елементи та показники професійної культури управлінського персоналу 1.2.
Теоретико методологічні засади державного регулювання банківської діяльності......................................................................................................................4 2. Оцінка державного регулювання банківської діяльності в Україні...................9 3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 1.1. Сутність продуктивності праці 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 1.3.
Теоретико методологічні основи муніципального кредитування в Україні 1.1. Сутність та форми муніципального кредиту 1.2.
Теоретико методологічні засади фінансового контролю місцевих органів влади 1.1. Сутність фінансового контролю органів місцевого самоврядування 1.2.
Вступ 4 Розділ 1 Теоретико методологічні основи заробітної плати 5 1.1. Економічна сутність, принципи та функції заробітної плати 5 1.2.
Теоретико методологічні основи психологічного дослідження шкільної тривожності та страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про тривожність та страх як ...
Теоретико методологічні основи формування системи оцінки персоналу 9 1.1. Необхідність оцінки персоналу в організаціях 9 1.2.
Теоретикометодологічні основи управління платоспроможності і ліквідності підприємства…………………… 9 1.1. Теоретичні аспекти платоспроможності і ліквідності підприємства …………………………………………………………. .….. ...9 1.2.
Теоретико методологічні аспекти визначення ефективності інвестиційного проектування 1.1. Економічна сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів 1.2.
Теоретико методологічні основи аналізу прибутковості підприємства 1.1. Сутність прибутковості підприємства 1.2 Інформаційна база дослідження і вплив середовища на формування ...
Теоретико методологічні засади забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств. 1.1.Суть та види інноваційної діяльності підприємств 1.2.
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.................5 1.1. Прибуток – головна мета діяльності підприємства.......................5 1.2. Формування прибутку підприємства ...........................................
Теоретико методологічні засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної діяльності підприємств 5 1.2.
Теоретико методологічні засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної діяльності підприємств 5 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 5 1.1. Поняття «екологічна ситуація». Чинники формування 5 1.2.
Теоретико методологічні засади дослідження про методи країнознавства які використовувалися при дослідженні країни 1.1. Історія розвитку країнознавства 1.2.
Теоретико методологічні основи валютної політики 1.1. Валютний ринок в системі фінансових ринків 1.2. Валютна політика, її сутність, цілі, суб'...
Теоретико методологічні основи розвитку образної виразності в малюнках дітей 1.1. Розвиток дитячого малювання 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Сутність фінансових ресурсів та їх роль в фінансово господарській ...
Теоретико методологічні основи розвитку економічної культури школярів 1.1.Сутність та зміст поняття «економічної культури» в науковій літературі 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Ефективна мотивація, як необхідний фактор в управлінні персоналом 7 ...
Теоретико методологічні основи управління оборотними активами 5 1.1. Суть, економічна природа та значення оборотних активів в діяльності підприємства 5 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 10 1.1. Сутність та структура оборотних активів підприємства 10 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 6 1.1 Сутність та організація процесу працевлаштування в Україні 1.2 Способи забезпечення працевлаштування 1....
Теоретико методологічний аналіз конфліктної поведінки військовослужбовців 1.1. Особливості впливу конфліктної поведінки на ефективність проходження військової служби 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 1.1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу 6 1.2.
Теоретико методологічні основи оцінки платоспроможності підприємства 1.1. Економічний зміст та значення платоспроможності підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретикометодологічні аспекти оцінки і відбору працівників підприємства 1.1. Інформаційна базп методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 1.1 Сутність, класифікація та ознаки кризового стану на підприємстві 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 1.1.Сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЧИННИКАМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність конкурентоспроможності підприємства 7 1.2.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.