Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 344 за запитом Теоретико-методологічні

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ 1.1. Сім’я як соціальний інститут: її загальна характеристика, види 1.2.
Теоретико методологічні основи формування фінансової звітності, її аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 6 1.1. Економічна сутність, принципи та функції заробітної плати 6 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Кадрова політика як основа системи управління персоналом 5 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров`я 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГ СТРАТЕГІЙ…………………………………………………….…….......... 5 1.1Суть та зміст брендингу…………………………………………………………...…..5 br />br /> 1.2 Моделі брендинг стратегій та ...
Теоретико методологічні засади інтегрованого навчання у вищій педагогічній освіті...................................................................................................8 1.1. Категоріальний аналіз поняття інтеграції у площині філософії освіти в ...
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ……………………….........6 1.1. Поняття соціально психологічного клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 5 1.1. Збіжність розв’язків першої крайової задачі 6 1.
Теоретико методологічні аспекти формування здорового способу життя 1.1. Теоретичне обґрунтування основних понять дослідження 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗЛУЧЕННЯ, ЯК СОЦАЛЬНОГО ЯВИЩА 8 1.1. Суть та зміст розлучення, як соціального феномена 8 1.2 Фактори ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Художня праця як засіб естетичного виховання дошкільників ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Поняття про поточну дебіторську заборгованість, порядок відображення ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття, види та значення грошових потоків підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ 8 1.1. Аналіз літератури за темою дослідження 8 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ………………………………………….6 1.1. Сутність контролю………………………………………………………...……6 1.2.
Теоретико методологічні основи фінансового менеджменту 5 1.1.Зміст, мета та завдання фінансового менеджменту на підприємстві 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1....
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектора як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2.
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектору як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2.
Теоретико методологічні засади державної політики забезпечення зайнятості населення 1.2. Державне регулювання зайнятості 1.3. Державна політика зайнятості і її ефективність ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА……………………….......................................8 1.1 Сучасні концепції політичного лідерства…………………………………...8 1.2 Роль особистості у процесі прийняття ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 1.1. Понятійно категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ ЯКІ ОБТЯЖЕНІ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ 1.1. Сім’я як соціальний інститут: її загальна ...
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………7 1.1. Сутність виробничих ресурсів готелю……………………………………...7 1.2.
Теоретико методологічні аспекти аудиту та Аналізу фінансової звітності 1.1 Фінансова звітність підприємств: її склад, характеристика та порядок складання 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ОБЕРЕГАМИ ТА СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ …………………………………………………………………. 6 1.1. Сутність патріотизму та його складові ……………………….. 6 1.2.
Теоретико методологічні засади формування та використання фінансових ресурсів держави 1.1. Фінансові ресурси як основа економічного розвитку держави 1.2.
Політичні партії перехідного періоду: теоретико методологічні підходи 1.1. Партії при тоталітарному і демократичних режимах 1.2. Політичні партії в Україні, їх генеза і типологія ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ.................................................................................................................7 1.1.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ 9 1.1. Феномен безробіття у вимірах соціально гуманітарного знання 9 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТІСТЮ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 7 36 1.1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ОСОБИСТОСТІ 7 19 1.2.
Теоретико методологічні засади політологічного дослідження проблем виборчого процесу 1.2. Сутність та види виборчої системи 1.3.
Теоретико методологічні засади міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків 1.1. Понятійне визначення та основні форми міжнародного руху ...
Теоретико методологічні основи обліку експортно імпортних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.................................................................................................... 1.1. Сутність експортно імпортних операцій, як об’...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 7 1.1. Кредити в інвестиційну діяльність, як об’єкт ...
Теоретико методологічні підходи до визначення грошово кредитної політики 1.2.Формування та підсумки функціонування грошово кредитної системи протягом перехідного періоду від ...
Теоретико методологічні засади обліку витрат і калькулювання собівартості 1.1. Економічна сутність витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АГРАРНИХ ВІДНОСИН 1.1 Аграрні відносини, їхній зміст і особливості 1.2 Земельна власність та структура аграрних відносин ...
Теоретико методологічна основа трудового виховання учнів на уроках біології 3. Методика використання праці у виховному процесі уроків біології Висновки Список використаної ...
Теоретико методологічні засади соціальної роботи в Україні 1.2. Функції та основні параметри сучасної сім'ї 1.3.
Теоретико методологічні основи дослідження прийомів ділового спілкування 1.2. Особливості становлення культури ділового спілкування 1.3.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 10 1.1. Загальні принципи та особливості формування собівартості будівельно монтажних робіт 10 1....
Теоретико методологічні засади експертного оцінювання.........................................................................................8 1.2. Нормативно законодавче забезпечення експертного оцінювання ефективності функціонування органів виконавчої влади………..15 1.3.
Теоретико методологічні основи дивідендної політики акціонерного товариства 7 1.1. Сутність, види та роль дивіденду у фінансовій політиці акціонерного товариства 7 ...
Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми емоційних бар’єрів 1.2. Основні види бар’єрів у спілкуванні учнів 1.3.
Теоретико методологічні основи формування та впровадження баз даних в бібліотеках 1.1. Дефініція поняття «База даних» та загальна технологія створення 1....
Зміст Завдання на дипломну роботу 3 Реферат 4 Перелік умовних позначень, символів, одиниці, скорочень і термінів 5 Вступ 6 Розділ 1 Теоретико методологічні основи управління фінансовими ресурсами підприємства 8 1.1.Економічна сутність і склад фінансових ресурсів підприємства 8 1.2 Управління ...
Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей дитини як педагогічна проблема 1.2. Значення управління у діагностиці та формуванні пізнавальних здібностей молодших ...
Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних інтересів і допитливості дитини як педагогічна проблема 1.2. Виховний потенціал української родини 1.3.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.