Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-344 з 344 за запитом Теоретико-методологічні

Теоретико методологічні засади патріотичного виховання у школі 2.1. Поняття про патріотичне виховання 2.2. Мета, завдання і механізми формування патріотичних ...
7 Розділ 1 Теоретико методологічні засади трудового потенціалу організації……………………………………………………... 9 1.1 Сутнісно змістовна характеристика трудового потенціалу... 9 1.2 Особливості формування і використання ...
Теоретико методологічні аспекти механізму функціонування фінансової системи України................................................11 Розділ 2. Оцінка функціонування фінансової системи України в розрізі соціально економічного розвитку ...
Поняття і способи прогнозування: теоретико методологічні засади Розділ 3 Аналіз методів прогнозування ефективності рішень на ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 3.1 Загальна характеристика підприємства 3....
Теоретико методологічні засади дослідження циклів в економіці України 3.2. Структурна зумовленість характеру економічної рівноваги і коливань 3.3.
Здійснити теоретико методологічний аналіз у психолого педагогічній літературі поняття „пізнавальна сфера”, „пізнавальна діяльність”, „пізнавальна активність”. 2. Здійснити аналіз психолого педагогічних особливостей розвитку ...
Деякі теоретико методологічні проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні у контексті світового досвіду // Вибори 2006: Досвід. Проблеми. Перспективи: Зб. матеріалів міжнар. наук.
Теоретико методологічні аспекти індивідуальної мінливості психіки. 18. Загальні принципи диференційно психологічного аналізу явищ. 19. Хронологічні характеристики індивідуального розвитку людини. 20.
Значний внесок у розробку теоретико методологічних основ визначення сутності фінансових ресурсів та процесів їх формування і використання внесли вітчизняні вчені економісти: Білик М.Д.
Фундаментальні дослідження теоретико методологічних проблем управління, державного регулювання економіки та становлення економічної системи належать таким ученим, як С. Брю, Е. Вайнінг, Д.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ.4 1.1. Міжнародний туризм як складова економічної діяльності…………..5 1.2. Методика розробки туру…………………………....………...………...
...учнів, по перше, в обгрунтуванні теоретико методологічних засад техноло¬гічної освіти; по друге, у визна¬ченні змісту та організаційно педагогічних умов удосконалення трудової підготовки підростам чого ...
...поставлені такі основні завдання: — поглиблення теоретико методологічних засад портфелю цінних паперів банку; — обґрунтувати принципи формування банківського портфеля цінних паперів; — проаналізувати методи управління портфелем ЦП банку; — навести ...
система теоретико методологічних , організаційних та етичних принципів, технологій, методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній ...
система теоретико методологічних , організаційних та етичних принципів, технологій, методів і форм надання психологічної допомоги, яка визначає специфіку діяльності практичних психологів у конкретній ...
...АКІБ «Укрсиббанк» Предметом дослідження є теоретико методологічні і практичні аспекти аналізу комерційним банком доходів та витрат. Методи та інформаційні джерела дослідження.
...національної безпеки, які вживають систему теоретико методологічних, нормативно правових, інформаційно аналітичних, організаційно управлінських, розвідувальних, контр розвідувальних, оперативно розшукових, кадрових, науково технічних, ресурсних та інших заходів, спрямованих ...
методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d. практична Question 3 Балів: 1 Розробка прогнозів розвитку економіки.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Аргентини. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Аргентини.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Парагвая. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Парагвая.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Домініканської Республіки. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Домініканської ...
Предметом дослідження є теоретико методичні та організаційні аспекти аналізу активів. Методи дослідження. Методологічною основою проведення дослідження є діалектичний метод пізнання та його принципи: історизму, ...
Предметом дослідження є теоретико правові категорії конституційного права України. Методи дослідження: методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також систематизації та ...
методологічна b. сімейна c. практична d. мобільна e. контрольна f. теоретико пізнавальна g. управлінська h. економічна i.
...не завершено спір з приводу методологічної та економічної основ даної проблеми. По друге, незрозумілими є критерії і показники для оцінки ефективності системи фінансового контролю. Метою курсової роботи є дослідження теоретико методичних аспектів побудови механізму фінансового ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ....7 1.1. Місце інституту державного кредитування в системі фінансово правової галузі……………………………………………………………………………….....7 1.2. Теоретико правові засади визначення форм та ...
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 1.1 Характеристика міграційних переміщень населення України ...історичній ретроспективі 1.2 Суть та основні показники міграції населення 1.3 Методологічні дослідження та особливості отримання інформації ...
...роботою поставлені наступні завдання:  Розглянути теоретико правові основи здійснення повноважень Президентом.  Дати загальну характеристику повноважень Президента України та президентів зарубіжних держав зі змішаною формою правління....основної частини, висновків. Основна частина включає 3 розділи: РОЗДІЛ 1. «ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА».
Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності підприємств, явищ і процесів близьких ...гармонизації національного законодавства в досліджувальній сфері. • Методи дослідження та апаратура. Методологічну основу дипломної роботи складають загально ...
Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності підприємств, явищ і процесів близьких ...гармонизації національного законодавства в досліджувальній сфері. • Методи дослідження та апаратура. Методологічну основу дипломної роботи складають загально ...
...України, в тому числі дати теоретико економічну характеристику пасивних операцій комерційних банків; розглянути організацію процесу управління власними коштами банків та основні підходи до управління залученими ...Автокразбанк». Предметом дослідження роботи виступають пасивні операції банку. Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи є об’...
Метою випускної роботи є дослідження теоретико методичних аспектів обліку і аналізу оборотних активів на підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування. Для досягнення поставленої мети визначено ...для проведення аналізу формування і використання оборотних активів. Теоретичною й методологічною основою роботи є праці вітчизняних ...
...активно вивчаються сучасними вченими: філософсько методологічні підходи до розв’язання проблеми спілкування досліджував М.С. Каган; соціально психологічні особливості спілкування вивчали В.А. Богданов, Б....для ефективної реалізації виховного потенціалу в урочний та позаурочний час. Методологічною основою дослідження є філософські та ...
Невідповідність існуючого теоретико методичного інструментарію формування цінової політики запитам практики актуалізує необхідність його удосконалення. Мета моєї курсової роботи полягає в розвитку теоретичних ...зарубіжних вчених з питань ціноутворення, законодавчі і нормативні акти України. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод ...
...через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і ...кризи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принципових методологічних підходів до вибору тих чи ...
...через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно ...кризи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принципових методологічних підходів до вибору тих чи ...
Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є класичні положення державного управління, економічної теорії, фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань соціального ...завданням, що постали перед автором. У І розділі розкрито основні теоретико організаційні засади діяльності Пенсійного фонду ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ……………6 1.1. Економічна сутність, місце і роль фінансових посередників ...види діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці ...
Теоретико методичні основи забезпечення умов ефективного функціонування підприємств 1.1. Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2....впливають на виробничо господарську діяльність підприємницьких структур Таблиця 1.1 Методологічні підходи до здійснення дослідження впливу ...
...право тощо Question 3 Роль теоретико правових знань проявляється у тому що юристи: a. вільно володіють знаннями кримінального та адміністративного права b....внутрішні та зовнішні, основні та додаткові c. ідеологічна, комунікативна, системоутворююча, методологічна Question 71 Первинний виробничий, соціальний ...
...поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, ...дозволяє коригувати модель системи управління після кожного сеансу проведення гри теоретико ігровий метод Question 17 Балів: ...
« 1 2 ... 5 6 7

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.