Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2555 за запитом Теоретичні

Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.... Дослідження теоретичних основ сутності залучених ресурсів банку та організаційно методичних підходів до управління ними в сучасних умовах розвитку фінансового ринку.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОВОГО СЮЖЕТУ У ЇХ МАЛЮНКУ 1.1. Загальні уявлення процесу становлення толерантності дошкільників 1.2. Теоретичне обґрунтування доцільності використання казки, як ...
Теоретичний аналіз впливу зовнішнього середовища на психофізіологічний стан людини 6 1.1. Психіка людини та її функції в процесі праці 6 ... Здійснити теоретичний аналіз особливостей впливу зовнішнього середовища на психофізіологічний стан людини. 2. Розкрити функції психіки людини в процесі праці. 3.
Теоретичні засади сутності та принципів розподілу Європи на радянську та західну зони впливу 1.2. Еволюція форми і концепцій формування біполярного світу 1.3. Теоретичні підходи до процесу аналізу глобальних ...
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЯВИЩАМИ НАВКОЛИШНЬОГО ЖИТТЯ ..9 ПОТЕБНЯ О.О. Поезія. Проза. Згущення думки ............... Теоретичні засади словникової роботи з дітьми молодшого дошкільного віку ..532 БОГУШ А.М. Екскурсіі огляди, розглядання предметів то бесіди про них ..
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА………………………. 1.1. Визначення та класифікація банківських ризиків……………………….. 1.2. Характеристика і управління кредитними ризиками 1.3.... Метою дослідження є поглиблення теоретичних та практичних знань з питань банківського менеджменту: управління кредитними ризиками у банках для подальшого застосування їх під час виконання конкретних ...
Теоретичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 8 1.2. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю 17 1.3....роботі поставлено наступні завдання: • розглянути теоретичні аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні; • виявити фактори конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках; • провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств Сумської ...
Теоретична частина 1.1. Прикладні та теоретичні аспекти державного управління реформування у системі охорони здоров’я 1.2.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного впливу на них.... Теоретичні положення обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва у промисловості 10 1.1. Економічний зміст собівартості виробництва 10 1.2.
Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ВАТ «КРЦ».... Теоретичні аспекти організації основного виробництва на підприємстві 1.1. Поняття, сутність і характеристика організації основного виробництва на підприємстві 1.2.
Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ВАТ «КРЦ».... Теоретичні аспекти організації основного виробництва на підприємстві 1.1. Поняття, сутність і характеристика організації основного виробництва на підприємстві 1.2.
Теоретичне значення курсової роботи полягає в поглибленні теоретичних відомостей з лексикології, окресленні провідних напрямків, мети й завдань опрацювання синонімів у школі ...
Теоретичні основи збутової стратегії підприємства в системі маркетингу 1.1. Сутність і поняття збутової стратегії в системі маркетингу 1.2....br /> Мета дослідження – це обґрунтування теоретичних і практичних основ маркетингової збутової політики підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення розробки принципів побудови комунікаційної збутової політики ...
Теоретичні основи подієвої комунікації 6 1.2 Особливості подієвих комунікацій 15 1.3. Механізм використання подієвих комунікацій в міжнародних образах країн ... Теоретична та практична цінність: Матеріали дослідження використання спеціальних подій можуть бути використані для уточнення дефініцій «подієва комунікація» і «функції спеціальних подій» ...
3 Розділ 1: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………6 1.1. Проблема емоційно естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно ... Актуальнiсть проблеми та недостатня теоретична i практична її розробка зумовили вибiр теми курсової роботи “Емоцiйно естетичний розвиток дiтей дошкiльного вiку під час ознайомлення з природою ...
Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ВАТ «КРЦ».... Теоретичні аспекти організації основного виробництва на підприємстві 1.1. Поняття, сутність і характеристика організації основного виробництва на підприємстві 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Товар як обліково аналітична категорія.... Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених економістів з обліку і аналізу товарних запасів, законодавчі і ...
Фінансова система держави: теоретичні основи побудови. 2. Ланки фінансової системи. 3. Шляхи реформування фінансової системи України. Література: 1. Кучерявенко М.П.... Теоретичні проблеми системи фінансового права / О.А. Лукащев: моногр. – Х.: Право, 2010. – 304 с. 3. Соколова Э.Д.
В дипломній роботі висвітлені питання теоретичних аспектів стратегії управління підприємством, практики реалізації стратегії управління конкретним підприємством, а також проведено оцінку ефективності стратегії управління виробництвом на КП „... Теоретичні аспекти та сучасні напрями стратегії управління підприємством 1.1. Сутність та складові стратегії управління підприємством 1.2.
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, зв'язаного ...їх експлуатації" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках економічної ефективності залучення інвестицій дл...
...що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень 4. Методи теоретичних досліджень Висновок Література
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну , сучасні теоретичні аспекти управління іноземними інвестиціями та напрями їх залучення в Україну; практика інвестиційної діяльності в Україні; шляхи оптимізації залучення іноземних інвестицій ... Сучасні теоретичні аспекти управління іноземними інвестиціями та напрями їх залучення в Україну 10 1.1. Сутність процесу управління іноземними інвестиціями 10 1.....
Предметом дослідження дипломної роботи є теоретичні і методологічні основи управління підприємством виробничої сфери. Об’єкт дослідження – практика управління підприємством виробничої сфери.... Теоретичні основи і особливості управління підприємствами виробничої сфери 1.1. Поняття, сутність і значення управління підприємством виробничої сфери 1.2.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасний стан фінансової кризи та ...на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасн...
...на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасний стан фінансової кризи та ... Теоретичні та методичні основи пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції 1.1. Поняття та економічна сутність шляхів зниження витрат на ...
...та ознаки держави: до питання теоретичного аналізу 9 1.3. Сутність держави в правових проявах……...…………………..14 РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА»…………………………………………………………………….18 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 2.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації 2.2. Види стандартизації і стандартів 2.3.... ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ 3.1. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації 3.2. Види, органи і функції системи сертифікації 3.3.
...нормативно правових актів та огляд теоретичної літератури з питань формування прибутку підприємства 1.3. Організація і методика проведення аналізу формування прибутку 1.4....відхилення реального прибутку від його теоретичних значень на 11,9%. На основі статистичних даних, накопичених за 6 років, що включають дані про обсяги реалізації продукції ПП „...
...балансу 1.2.1 Загальні теоретичні підходи та методика складання розділів активу балансу 1.2.2 Загальні теоретичні підходи та методика складання розділів пасиву балансу 1....
Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. – Харків: Фоліо. – 2004. – 286 с. 2. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського ...
...рецепційні паралелі Висновки В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили певні важливі аспекти при дослідженні французької літератури в творчій рецепції Т. Шевченка.... Поняття стосується також поетики, тобто теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства ...
Традиційні концепції лідерства : теоретичні засади та практичні застосування теорії лідерських якостей 2.1 Зміст теорії лідерських якостей та їх вплив та розвиток управлінської думки ... Традиційні концепції лідерства: теоретичні засади та практичне застосування,теорії лідерської поведінки 3.1 Теорії лідерської поведінки : загальний огляд 3.2 Практика застосування теорії лідерської ...
Теоретичні основи періодизації англійської мови як відображення історичних змін та лінгвістичної ситуації Великої Британії 18 2.2.... Теоретичне обґрунтування субкультури в детермінації становлення комунікативної поведінки носіїв мови 83 4.1. Поняття мовної субкультури та становлення комунікативної поведінки особистості ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2.... Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених економістів з обліку і аналізу товарних операцій, законодавчі і ...
Функції теоретичного узагальнення теорії міжнародних відносин та її особливості Розділ IV. Об’єкт та предмет міжнародних відносин Висновок Дослідивши теоретичні питання структури, завдання та функції ...
...потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання це: a. споживна вартість b. предмет товарознавства c. об’єкти товарознавства Question 3 Споживна вартість (цінність) товарів, ...потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання це: a. об’єкти товарознавства b. предмет товарознавства c. споживна вартість Question 3 Споживна вартість (цінність) товарів, ...
Форми вини (законодавчі та теоретичні). 4. Поняття умислу в кримінальному праві, його види та значення. Характеристика інтелектуального і вольового моментів прямого та непрямого умислу.... Деякі теоретичні питання вини // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – Вип. 7. – С.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ……………………………………………………….. 1.1. Теоретичні підходи до управління персоналом на підприємстві…………………………………………… 1.2. Методи оцінювання ефективності управління персоналом…….
У першому розділі „Теоретичні та методологічні засади функціонування біржового ринку товарних деривативів” розглянуто історичні особливості формування біржового товарного ринку і проаналізовано теоретичні положення сутності та функцій біржового ...
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ФРЕШЛАЙН» 52 3.1. Теоретичні шляхи розв'язання пріоритетної проблеми менеджменту ...
Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних аспектів щодо методів управління персоналом у американській та японській моделях менеджменту. Об’єктом дослідження є методи управління персоналом.... Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять наукові праці з названої проблематики вітчизняних та зарубіжних вчених, дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємств, ...
Теоретична частина 1.1 Поняття мережі 1.2 Основні вимоги до сучасних обчислювальних мереж 1.3 Класифікація ЛОМ 1.4 Однорангові ... Теоретична частина 1.1 Підключення та основні сервіси Internet 1.2 Комунікаційні сервіси Internet 1.3 Сервіс WWW 1.4 Мова ...
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТЕОРЕТИЧНИХ УРОКАХ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ В ШКОЛІ 2.1. Використання електронних презентацій і комп’ютерних тестів на теоретичних уроках з фізичної культури в ...
Теоретична частина 1.1 Поняття мережі 1.2 Основні вимоги до сучасних обчислювальних мереж 1.3 Класифікація ЛОМ 1.4 Однорангові ... Теоретична частина 1.1 Підключення та основні сервіси Internet 1.2 Комунікаційні сервіси Internet 1.3 Сервіс WWW 1.4 Мова ...
Комп'ютерні технології на теоретичних уроках по фізичній культурі в школі 2.1. Використання електронних презентацій і комп’ютерних тестів на теоретичних уроках з фізичної культури в ...
Науково теоретичний аналіз поняття „демократія” свідчить про неоднозначність підходів до нього і в сучасну епоху. 2. Теоретична розробка концепції та основних якостей ...
Науково теоретичний аналіз поняття „демократія” свідчить про неоднозначність підходів до нього і в сучасну епоху. 2. Теоретична розробка концепції та основних якостей ...
...життя Question 3 Балів: 1 Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за: Виберіть одну правильну відповідь a. методом дослідження b. об’єктом дослідження c.... система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище суспільного життя c.
...перекладі Франка Висновки В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили певні важливі аспекти при дослідженні творчості Байрона у рецепції І. Франка.... Поняття стосується також поетики, тобто теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства ...
...перекладі Франка Висновки В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили певні важливі аспекти при дослідженні творчості Байрона у рецепції І. Франка.... Поняття стосується також поетики, тобто теоретичного осмислення нею об’єктивних властивостей художніх творів, літературного процесу, що передбачає взаємозв’язок творчості і сприймання разом із функціонуванням письменства ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.