Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2555 за запитом Теоретичні

Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно ...написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами. В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМ НАРОДНИХ КАЗОК……………….…………..6 1.1. Проблема морального виховання дошкільників у педагогічних джерелах…………………………………………………………………..…....6 1.2.... Методи та організація дослідження: – теоретичні: історико теоретичний аналіз педагогічних джерел, порівняльний аналіз, синтез, узагальнення дали можливість систематизувати теоретичні матеріали; – емпіричні: опитування, аналіз документації, аналіз матеріальної...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства та його інвестиційний потенціал 1.2 Нормативно правове регулювання ...з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість. Ступінь висвітлення теми дослідження. Науковий інтерес до проблеми інвестиційної діяльності організацій досить великий, про що свідчать ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………..8 1.1. Генезис пенсійного страхування в Україні……………………………..8 1.2.... Метою роботи було поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища для покращення ефективності функціонування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків З бюджетом та позабюджетними платежами 1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація 1.2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків З бюджетом та позабюджетними платежами 1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація 1.2 Огляд нормативно правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами 1.3 Теоретичні аспекти орга...
Теоретичний аналіз проблеми формування громадянських почуттів у молодших школярів 1.1. Становлення й утвердження інституту громадянства 1.2....позаурочніи діяльності не знайшов достатнього теоретичного обґрунтування і практичного втілення. Свідченням цього є той факт, що в учнів, особливо молодшого шкільного віку, ще не сформована єдність ...
Методологія теоретичного дослідження 3. Загальнонаукова методологія теоретичного етапу досліджень 4. Методи і техніка теоретичного етапу дослідження 5. Методи теоретичних досліджень Висновки Література
Теоретичні основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу 1.2. Теоретичні основи обліку на підприємствах малого ...
Теоретичні аспекти застосування форм забезпечення повернення кредиту 1.1. Сутність та основні принципи забезпечення повернення кредиту 1.2.... Це особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем кредитної діяльності комерційних банків та особливостей їхніх структурних відносин із позичальниками. Ступінь висвітлення теми.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНО ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК, ЯК СКЛАДОВОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКА…………………………………………………………………6 1.1. Види і зміст культурно гігієнічних навичок, як ...» Мета дослідження вивчення теоретичних та практичних засад виховання культурно гігієнічних навичок, як складової фізичної культури у дитини старшого дошкільного віку.
Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1. Склад української лексики з погляду її походження.... У першому розділі "Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі" проаналізовано різні підходи щодо класифікації складу української лексики з погляду її походження, ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ 7 1.1. Сутнісна характеристика і класифікація активів підприємства 7 ... У системі теоретичних основ формування і використання активів важливу роль відіграє концепція їх оцінки, що в першу чергу впливає на об'єктивність обліку ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’... Недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення зазначених положень у сучасних умовах господарювання зумовили актуальність теми дослідження, постановку його мети та завдань.
Теоретичне обґрунтування вибору програми методик на визначення характеристик основних чинників конформної поведінки……………………………………………………………… 2.2. Аналіз результатів дослідження взаємозв’язку соціальних та ...та багатьох інших було закладено теоретичні та експериментальні основи вивчення феномену конформності, спектр котрих включає в себе різноманітні галузі знання – від соціальної психології до політології.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства 1.1 Передумови реструктуризації підприємства 1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства 1.3 Основні принципи формування організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства Розділ 2 дослідження ефективності проведення реструктуризації підприємства 2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ „Смілянський машинобудівний завод” 2.2 Аналіз фінансових резул...
...ході проведеної роботи були розглянуті теоретичні аспекти розробки стратегічних планів, проведено дослідження існуючої стратегічного планування розвитку банку, розглянуті основні напрямки діяльності ВАТ "Державний ощадний банк України", ...Таблиця 3.6 Емпіричне та теоретичне значення розвитку операцій по кредитуванню юридичних осіб Таблиця 3.7 Стратегічне планування операцій по кредитуванню фізичних осіб Рис.
...цього явища, психодрама має велику теоретичну базу, яка, проте, не завжди однозначна. Моренно, батько та розробник психодрами проводив багато паралелей з філософією, мистецтвом і іншими незалежними науками, що вносить в теоретичний підхід деякі різночитання.
...актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина, вперше здійснених у процесі кодифікації цивільного ...відносин спадкування в ринкових умовах, теоретичне обґрунтування нормативного закріплення спадкування за заповітом як основного виду спадкування. Основними завданнями курсової роботи є: розкрити загальні засади спадкування, категоріально...
комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання і навчання c. частина філософії d. наука про закономірності навчання і виховання студентів, а ...Яку функцію здійснює педагогіка при теоретичному вивченні, описі, аналізі теоретичних явищ і процесів причинно наслідкових зв'язків: Виберіть одну правильну відповідь a. організаторську b.
Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для вирішення завдання ? Задача 2: Неповнолітні Степанюк (16 років) та Москаленко (17 років) грали в карти ... Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для вирішення завдання ? Задача 3: Під час вчинення Кузьміним адміністративного правопорушення (дрібного хуліганства) його спробували затримати ...
...курсової роботи полягає в розвитку теоретичних положень і розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування цінової політики магазину. Завданнями курсової роботи є: визначити суть та структуру ...ПП "Будівельник"; Предметом дослідження є теоретичне та методичне забезпечення механізму розробки цінової політики магазину. Обєктом дослідження є процес формування цінової політики магазину ПП "Будівельник" Приватне підприємство "...
Основні завдання роботи: • визначити основні теоретичні моменти в галузі професіоналізації менеджменту; • вказати вимоги до професійної компетенції менеджера; • охарактеризувати сучасний стан бізнес освіти в Україні; • виявити проблеми ... Методи дослідження: теоретичний аналіз і систематизація науково теоретичних і методичних джерел. Теоретичні аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції.
Необхідність подальшого удосконалення теоретичних та методико прикладних основ формування і використання організаційно економічних механізмів забезпечення ефективності злиттів та поглинань комерційних банків зумовила актуальність обраної ...роботи необхідно вирішити наступні завдання: теоретичне дослідження механізму злиттів та поглинань в банківському секторі; аналіз ефективності поглинання на прикладі реального банку; розробка заходів підвищення діяльності банку .....
...роботи є узагальнення та систематизація теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України.... Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених економістів з економічної теорії, фінансів і ринку фінансових послуг.
Актуальність проблеми, її практичне та теоретичне значення обумовили вибір теми для написання роботи. В першому розділі роботи розкрито теоретичні аспекти управління маркетингової діяльності на підприємстві.
...знайти подальше практичне використання окремих теоретичних положень в системі управління грошовими потоками конкретних суб’єктів господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: • розглянути теоретичні підходи до поняття і сутності ...
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ c. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію d.... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ Question 12 В інноваційному процесі фундаментальні дослідження спрямовані на: a.
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ d. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо Question 11 В інноваційному процесі прикладні ... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію c.
...мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування так і тих сфер з якими цей продукт стикається. Що стосується теоретичних аспектів, то вони розглянуті в ...
вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ d. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо Question 11 В інноваційному процесі прикладні ... вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію c.
Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких вчених фінансистів, як Л. К. Воронова, О. Ю. Грачова, І. Б. Заверуха, М. П....складової фінансової політики держави, розробка теоретичних і методологічних положень і засад механізму формування ефективної державної бюджетної політики в Україні, визначення її основних напрямів та перспектив розвитку.
...чином метою даної роботи є теоретичне обґрунтування методик оцінки доходів, витрат та визначення прибутків комерційного банку. Завдання поставлені перед даною роботою:  визначення сутності та поняття доходів ...теми, методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблеми доходів та витрат банків. Під час розроблення теоретичних питань використанні методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку ...
Вимоги до емпірико – теоретичної системи знання. Критика К.Поппером позитивістського підходу до теорії метода («натуралізму»). Формулювання методологічних правил для наукового дослідження. та поняття «фальсифікації».... Яким вимогам повинна відповідати теоретична система? 16. Що таке фальсифікованість? 17. Що таке конвенціоналізм? 18. Яким вимогам, за К.Поппером, повинна відповідати теоретична система? 19.
1 Теоретичні засади функціонування фінансового механізму підприємств 1.1 Сутність, значення та структура фінансового механізму 1.2 Фінансові методи та важелі функціонування ... Теоретичні підходи вчених до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємств 2 Аналіз фінансового стану, виробництва продукції та її реалізації на ТОВ «Черкаська ...
Теоретичні основи організації обліку оплати праці 1.1 Економічна сутність заробітної плати 1.2. Системи, форми та види оплати праці 1....і аудиту заробітної плати, висвітлення теоретичних питань, що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого регулювання розрахунків з персоналом по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ефективності ...
Теоретичні і методологічні основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2....У першому розділі роботи виконано теоретичне та методологічне дослідження такої складної категорії економіки, якою є основні фонди підприємства. Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Активи підприємства, як об’єкт фінансового управління, їх сутність ...дипломної роботи є ґрунтовне дослідження теоретичних та практичних аспектів управління активами підприємства і на цій підставі – розробка та обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління о активами на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її ...плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень. Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її ...
Теоретичний Рівень 2. Практичний Рівень 3. Креативний Висновки Список використаної літератури Рівень1. Теоретичний На прикладі конкретної ТНК (за вашим вибором) охарактеризуйте ...
Теоретична частина 1.1. Порядок здійснення господарської діяльності спеціальних (вільних) економічних зонах. 1.2. Сутність правового режиму майна суб’єктів господарювання....сформулювати проблемну практичну ситуацію) за теоретичним питанням 1.1 та вирішити її. 2.2. Скласти тести за теоретичним питанням 1.2.
Предметом даної кваліфікаційної роботи є теоретичні і практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу розрахунків з дебіторами на ТОВ «Агрошляхбуд». Об’єктом дослідження даної роботи є ТОВ «... Метою роботи є теоретичне обґрунтування обліку, аудиту та аналізу розрахунків з дебіторами, нормативно правової бази його регулювання, вивчення практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 7 1.1. Законодавчо нормативні документи, які стосуються бюджетного прогнозування 7 1.2.... Теоретичну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками ...
Теоретичні основи обліку фінансових результатів 1.1. Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Історичний аспект обліку фінансових результатів 1.3....і потребує дослідження як в теоретичному, так і практичному аспектах. Метою бакалаврської роботи є вивчення та практична оцінка обліку, аналізу та контролю фінансових результатів підприємства, а ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретико економічна характеристика пасивних операцій комерційних банків 1.2.... Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи є об’єктивні та фундаментальні положення сучасної економічної теорії. У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, ...
Теоретичні основи навчання учнів діалогічного мовлення 1.1. Суть і характеристика діалогічного мовлення 1.1.1.... Теоретичні передумови використання засобів зорової наочності у навчанні діалогічного мовлення 2.1. Зорова наочність як ефективний засіб навчання діалогічного мовлення 2....
Теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 ...першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій, дано визначення предмету та методів обліку товарних операцій, об’єктів бухгалтерського обліку.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. 1.1. Самоактуалізація як основне прагнень людини. 1.2.... Методологічні основи дослідження: теоретичною основою дослідження виступила теорія самоактуалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс), а також дослідження Дж. Гілфорда та Л.С. Виготського.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.