Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2555 за запитом Теоретичні

...АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто теоретичні і методологічні аспекти та сучасні напрямки управління підприємством. Предметом дослідження дипломної роботи є система управління підприємством.... Теоретичні основи управління підприємством 1.1. Поняття, сутність і значення системи управління підприємством 1.2. Методи та принципи управління підприємством 1....
……4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………………………………….……..7 1.1. Сутність та види банківського кредитування………………..………..………7 1.2....споживчого кредитування на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики. Для досягнення мети потрібно виконати ряд завдань: 1) обгрунтувати сутність та види банківського кредитування; 2) ...
3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………..5 1.1. Сутність та види банківського кредитування…………………....................................5 1.2....КБ ПриватБанк на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики. Для досягнення мети потрібно виконати низку завдань: 1) Охарактеризувати сутність та види банківського кредитування; 2) ...
Теоретичне питання: Що є предметом регулювання цивільного права України? Практичне завдання 1. Після звільнення з місць позбавлення волі, де він відбував ... Вирішення теоретичного завдання Кожна галузь права регулює певні суспільні відносини. Коло визначених відносин і становить предмет регулювання тієї чи ін¬шої галузі ...
Теоретичні основи вивчення проблеми тактичної підготовки юних футболістів 14 16 років 1.1. Аналітичний огляд літератури 1.2.... Аналіз даних теоретичного дослідження, що стосуються побудови тактичної підготовки футболістів в аспекті врахування їх психічних характеристик, дозволив констатувати наступне: • серед основних психічних ознак ...
Теоретичні аспекти дослідження бюджетного дефіциту та державного боргу …………………………………………….………………………….……. 6 1.1. Макроекономічна сутність бюджету, джерела його утворення та структура ……………………………………………………………….....розділі І мова йде про теоретичні аспекти дослідження бюджетного дефіциту та державного боргу. У даному розділі ми розглядаємо макроекономічну сутність бюджету, джерела його утворення та структуру.
Теоретичні передумови уроків з комп’ютерною підтримкою … 5 1.1. Теоретичні підходи до проблеми використання комп’ютера у початковій школі ….
Вступ Розділ 1 теоретичні й організаційно правові засади інформаційно аналітичної роботи в органах державної влади 1.1. Інформаційно аналітична робота в органах державної влади: теоретичні засади 1.2.
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі 1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 1.2 Економічна сутність та організаційні ... Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що методологія обліку товарів визначена П(С)БО 9 „Запаси”, затвердженим ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.4 Уточнен...
Теоретичні аспекти обліку коштів 1.1. Сутність і функції грошових коштів підприємства та їх еквівалентів 1.2....На основі результатів проведеного дослідження теоретичних аспектів і методологічних засад обліку, контролю та аналізу грошових коштів на підприємствах з різними формами власності і на основі вивчення ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБОРУ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що ...розділі дипломної роботи було розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства та методологій обгрунтування інвестицій підприємства. Одним із найбільш важливих аспектів функціонування підприємств є інвестиційна діяльність.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 1.1Поняття агресії, агресивності та агресивної поведінки ……………..6 br />br /> 1.2Уявлення про природу агресії ...та агресивної поведінки в різних теоретичних підходах….…….17 br />br /> 1.3Причини і чинники агресивної поведінки у підлітковому віці ……23 br />br /> Висновки до розділу 1 ………………………………………………………….
Теоретичні аспекти фінансової глобалізації 1.1 Поняття та основні характеристики фінансової глобалізації 1.2 Форми прояву та чинники глобалізації фінансового ринку ... Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти функціонування та розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації економіки та роль фінансової глобалізації у виникненні та ...
3 Розділ І Теоретичні та методологічні аспекти аргументації.....................5 1.1. Теоретичні засади аргументації................................................................5 1.2. Функціональні особливості суперечки.
Метою курсової роботи є теоретичне дослідження та оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено такі завдання: визначити сутність інвестиційної привабливості підприємства; ...розділів у яких відповідно висвітлено: теоретичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості, практичний розрахунок інвестиційної привабливості на базі фінансової звітності, оцінка капіталовкладень та ризику інвестування та пропозиції, що ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУЧАСНИХ СІМЕЙ…………………………………………………………………………….............................. 1.1. Історичні та теоретичні засади розуміння поняття конфлікту і сім`ї….. 1.2.
Теоретичні основи саморозвитку особистості учнів 1.1. Ретроспективне осмислення і методологія дослідження саморозвитку особистості 1.2.... Теоретичне обґрунтування та експериментальна апробація організаційно педагогічних умов і методики формування готовності старшокласників до самоосвіти та самовиховання на уроках мистецтва у ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти діагностики фінансового та інвестиційного стану підприємства 1.1 Теоретична сутність та елементи фінансового аналізу підприємства 1.2 Основні методи ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА…………………...7 1.1. Теоретичні аспекти побудови фінансового механізму підприємства..7 1.2.
Теоретичні засади функціонування місцевих податків і зборів україни 1.1. Теоретичні аспекти місцевих податків і зборів 1.2.
Теоретичний. Теоретичні аспекти організації роботи лікувально профілактичного закладу 1.1. Завдання, функції та мета лікувально профілактичного закладу 1.2.
Теоретичні основи дослідження простого речення у творах Василя Стуса 1.1. Поняття простого речення 1.2. Проблеми й теоретичні засади вивчення творчості В.
Теоретичні аспекти обліку давальницької сировини в сучасних умовах 1. Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази ...Висновки Література В роботі викладено теоретичні та практичні питання обліку, давальницької сировини в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоеко...
Теоретичні основи аналізу ефективності використання кредитів банку 1.1. Завдання та джерела аналізу ефективності використання кредитів 1.2....даній курсовій роботі було розглянуто теоретичні основи аналізу ефек тивності використання кредитів банку, його методику; практичні аспекти аналі зу ефективності використання кредитів на фірмі “Дельта 95”.
Теоретичні засади функціонування державного боргу. 6 1.1. Економічна сутність та класифікація державного боргу. 6 1.2.... В першому розділі роботи розглянуті теоретичні основи державного боргу, його економічну сутність та механізми управління ним. В другому розділі проведено аналіз державного боргу за останні роки, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1.Теоретичні основи мотивації працівників та можливість їх впровадження в сучасних умовах 2.2.
Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВІДБОРІ ТА ПІДБОРІ КАДРІВ 6 1.1 Теоретичні підходи до проблем набору та відбору персоналу на ...
Теоретичні основи регулювання грошей в обігу в Україні 1.1.1. Рестрикційна та девізна політика центральних банків 1.1.2.... Теоретичні основи нагляду за банками Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Аналіз механізмів р егулювання банківської діяльності в Україні 2.1.
Теоретичні основи відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 1.1. Графічні твори як джерело вивчення наукових ... Вклад Леонардо да Вінчі у теоретичну механіку 2.2. Удосконаленням конструкції зброї в графічних творах Леонарда да Вінчі 2.3. Графічні малюнки Леонардо да Вінчі та ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ 6 1.1 Теоретичні аспекти вивчення смислової сфери 6 1.1.1 Визначення ...
ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я 1....
теоретичні основи дослідження 1.1. Проблема формування ціннісних орієнтацій особистості у науковій літературі 1.2. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнів молодшого ... Теоретичними засадами педагогічного змісту поняття ціннісні орієнтації молодших школярів є положення сучасної педагогіки про ціннісні орієнтації як систему потреб та інтересів ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 Вимоги до програмно апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі 11 1.2 Обґру...
Теоретичні основи правового регулювання банківської таємниці........................................................................................................................6 1.1. Поняття та режим банківської таємниці............................................................6 1.2.... Теоретичні основи правового регулювання комерційної таємниці......................................................................................................................31 2.1....
Теоретичні аспекти організації обліку праці та її оплати в бюджетній установі –лікарні 1.1Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні 1.... Четвертий розділ викладає теоретичні та практичні основи удосконалення ведення обліку оплати праці у бюджетній установі (на прикладі Київської центральної районної лікарні) за допомогою викоистання ...
Теоретичні основи та нормативно – правове забезпечення обліку і аудиту виробничих запасів 1.1. Теоретичні основи та проблеми обліку і аудиту виробничих ...
4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ ……………………………………………………………… 7 1.1. Теоретичні засади механізму управління регіоном …………………… 7 1.2.
Теоретичні основи дослідження діяльності банків на ринку корпоративних цінних паперів………………………………………11 1.1 Фондовий ринок, як основа ринку корпоративних цінних паперів……………………………………………………….……11 1.2 Теоретичні аспекти банківської діяльності на фондовому ...
Теоретична частина 1.1. Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'... Теоретичне обґрунтування вибору профілю і форм власності створювання медичної установи 2.2. Характеристика і розроблення пакету засновницької документації 2.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧН, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 1.1.Склад фінансової звітності і її класифікація 1.2....ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Отже, дослідивши теоретичні і практичні аспекти фінансової звітності, яка є обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства, в тому числі і підприємства ТОВ «...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі ...
Теоретичне обґрунтування проблеми значення стилю і взаємин дітей і дорослих у формуванні моральних якостей дошкільників 1.1. Теоретичний аналіз досліджень з проблеми морального ...
Теоретичне обґрунтування проблеми функціональних порушень голосу 1.1. Акустичні основи голосу 1.2. Причини функціональних порушень голосу 1.3.... Проведене теоретичне та експериментальне дослідження, результати якого відповідають поставленій меті та сформульованим задачам, дає змогу зробити певні висновки: 1.
Теоретичні основи функціонування малого та дрібного бізнесу в Україні…………………………………………………………………………….….6 1.1. Поняття та сутність діяльності малих і дрібних підприємств……………........ Теоретичні засади діяльності суб’єктів дрібного та малого бізнесу....14 2.1. Мале підприємництво як об’єкт організаційно правового регулювання….
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 5 1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності ринку капіталу 5 1.2.
(ЛНХТ Теоретичні питання №№1, 26. Тестові завдання №№1, 26, 51. Словникова робота №№1, 11) ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Визначити, проаналізувати, обґрунтувати, дати оцінку, розкрити ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї 1.1. Рольові очікування як явище в психології.... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї 2.1. Рольовий конфлікт: його сутність 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 6 1.1.... Удосконалення теоретичних та практичних засад бухгалтерського фінансового обліку довгострокової дебіторської заборгованості 39 4.2. Управлінський аспект обліку довгострокової дебіторської заборгованості 41 ВИСНОВКИ ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.