Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3163 за запитом Технічне

Актуальність теми. З моменту проголошення Україною незалежності наша держава постала перед необхідністю реформування усіх галузей законодавства з метою ...
1. Задача №1 Определить ОНЗТ на продукцию, создаваемую на различ¬ных предприятиях (таблица 1). Общественная потребностъ – 4000 шт.
1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 2. Задача №1 Визначити ОНЗТ на продукцію, створювану на різних підприємствах (таблиця ...
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ ВСТУП 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття ...
8. Особливості митного контролю товарів, що підлягають експортному контролю при їх вивезенні 13.
...кількості токсичних речовин Question 25 Технічний регламент – це: a. нормативно правовий акт державної влади, який відтворює зміст стандартів b. нормативний документ, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів, послуг ...
нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b.... розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства Question 7 Інноваційний процес це: ...
нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b.... розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства Question 7 Інноваційний процес це: ...
нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці Question 3 До інновації не відноситься: ... розробку перспектив науково технічного розвитку d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти Question 7 Інноваційний ...
...обліку на Універсальній конторі матеріально технічного забезпечення облспоживспілки Розділ 2. Методика складання балансу 2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу 2.2 Методика складання балансу підприємства ...фінансового стану універсальної контори матеріально технічного забезпечення облспоживспілки Висновки Список використаних джерел В дипломній роботі досліджено зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічни...
систематичний контроль технічного стану устаткування, забезпечення його технічного обслуговування та ремонту c. обгрунтування й розвиток нормативної бази d.
...єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти b. відношення між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти ...
...з урахуванням наявної їх кількості, технічного стану та забезпечення технологічної потреби й завершення формування основного й оборотного капіталів з метою організації ефективного виробничого процесу. Зважаючи на динамічність науково технічного прогресу, кожна машина (обладнання) має ...
технічну, концентровану b. технічну, технічну синтетичну c. концентровану, розбавлену Question 3 Полімери отримують наступними методами: a. полімеризацією, поліконденсацією b. поліконденсацією c.
купівля і встановлення технічних засобів b. купівлі і встановлення програмного забезпечення c. Оптимізація бухгалтерського обліку Question 2 Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства ... вибір технічних засобів Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. операційну систему b. комунікаційні засоби c.
купівля і встановлення технічних засобів c. купівлі і встановлення програмного забезпечення Question 2 Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства проводиться за такими напрямками: ... вибір технічних засобів c. оптимізацію обліку Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. вид програмних продуктів b. операційну систему c.
...метою якого є збереження їх технічних характеристик і виробничої потужності. Розрізняють два види зносу – моральний та фізичний. Виділяють наступні види оновлення основних фондів – просте і розширене....рівні налагодити ринкову систему матеріально технічного забезпечення агроформувань згідно обґрунтованих потреб. 2. Доцільно створити пільгові умови для одержання довгострокових кредитів під низькі відсотки. 3.
...фінансового управління, управління запасами, попереджувальне технічне обслуговування, що не потребують значних капіталовкладень, це: a. реабілітація підприємства b. моніторинг проекту c. діагностика підприємства d....здачі в експлуатацію, а також технічне і фінансове функціонування об’єкту після прийняття в експлуатацію, є: a. фінансовим аналізом b. управлінням проектом c.
...відповідних заходів щодо підтримання високого технічного рівня виробничого обладнання та окремих робочих місць шляхом впровадження сучасних винаходів науково – технічного прогресу; На основі даних звітності підприємства був ...
...для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру. Санаційні заходи організаційно правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення кості менеджменту, звільнення ... Виробничо технічні санаційні заходи пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного ...
...яких забезпечує реалізацію економічних, виробничих, технічних, соціальних та інших планів діяльності відноситься до: a. тактичного планування b. організаційного планування c. операційного планування d.... керівництвом технічної підготовки виробничо господарської діяльності; Question 21 До основних цехів відносяться: a. ремонтно механічний b. механічний c.
...характеристика КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» 2. Аналіз використання основних засобів на КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» 3. Аналіз використання матеріальних засобів на КП «...
Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал....що включає кадри, кошти, науково технічну базу інформаційного забезпечення, за умов обраного країною стратегічного пріоритету формуванню інноваційної моделі розвитку. Важливою характеристикою наукового потенціалу є створення нових ...
Характеристика наукової та науково технічної експертизи……...….6 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи...6 1.2.
Обладнання та його інженерно технічне обслуговування на підприємствах туристичного комплексу в сучасних умовах 2.2. Види ремонтних робіт на підприємстві та особливості їх виконання 2.3. Значення інженерно технічного обслуговування та ремонтних робіт на ...
Цілі та пріоритети технічного розвитку. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Технічний розвиток як об'єкт організаційно економічного управління охоплює різноманітні форми, які мають ...
Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо підвищення ефективності використання основних фондів підприємства можна умовно поділити на дві групи: 1) збільшення екстенсивного ... Для підтримки порівняно високого технічного рівня виробництва на підприємстві треба щорічно змінювати 4 6%, а не 0,3% і модернізувати 6 8% діючого парку машин, устаткування ...
Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо підвищення ефективності використання основних фондів підприємства можна умовно поділити на дві групи: 1) збільшення екстенсивного ... Для підтримки порівняно високого технічного рівня виробництва на підприємстві треба щорічно змінювати 4 6%, а не 0,3% і модернізувати 6 8% діючого парку машин, устаткування ...
науково технічні тенденції b. всі відповіді вірні c. діяльність уряду d. структурні тенденції 5 Питома вага наукоємких виробництв і продукції, вимоги до науково технічного рівня конкурентоспроможної продукції – це складовий ...
...традиційний, прин¬ципово новий, виробничо технічного чи споживчого призначення) c. всі відповіді вірні d. за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оп¬това торгівля, надання послуг, ...єднання виробника з постачальником матеріально технічних ресурсів Question 7 Стратегія, яка передбачає вихід підприємства в нові для нього сфери бізнесу називається: a. стратегія розвитку b.
...традиційний, прин¬ципово новий, виробничо технічного чи споживчого призначення) c. всі відповіді вірні d. за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оп¬това торгівля, надання послуг, ...єднання виробника з постачальником матеріально технічних ресурсів Question 7 Стратегія, яка передбачає вихід підприємства в нові для нього сфери бізнесу називається: a. стратегія розвитку b.
...розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в загальному обсязі її випуску....використання сировини, ведення системи стабільного технічного контролю якості сировини і готової продукції на різних етапах технологічної обробки. Своєчасне реагування на запити споживача вимагає запасу асортименту продукції, ...
...товарів народного споживання та науково – технічної продукції оптова та роздрібна торгівля посередницька діяльність. Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає вагоме місце в ...та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився.
науково технічний прогрес b. мобілізація ресурсів організації c. всі відповіді вірні d. глобалізація економіки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Уміння керувати ... пристосування матеріально технічної бази виробництва до людини Question 9 Майже 25 % американських фірм із кількістю працюючих понад 500 чоловік мають у своїй структурі ...
...правове регулювання наукової та науково технічної експертизи 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи 1.2. Суб’єкти та об’єкти наукової ...
матеріально технічна база d. поділ праці e. лінійність органів управління f. зміна праці Question 4 Головними принципами організації праці є: a....Чи є посадова інструкція елементом технічного розподілу праці? a. ні b. так Question 6 На основі якого показника розподіляється праця між посадами технічних виконавців та керівників ...
організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації c. тільки організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування матеріально – технічного забезпечення 1.1 Матеріально – технічне забезпечення: його роль в діяльності підприємства. Системи планування матеріальних потреб 1.2 Спеціалізація виробництва і ...
Міжнародна Технічна Спілка БЮРО ВЕРИТАС Компанія "Бюро Веритас" була заснована в 1828 році як морська технічна спілка.
Аналіз використання матеріально технічних ресурсів підприємства 2.4. Економічна оцінка формування та використання трудового потенціалу фабрики Розділ 3 шляхи підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом ...оцінок окремих його складових (матеріально – технічні, трудові, економічні ресурси). Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, ...
...4 Аналіз наявності, руху та технічного стану фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ 2.5 Аналіз ефективності використання фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ Розділ 3 шляхи удосконалення використання Фізичного ...характеризується показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці. Отримані результати розрахунків свідчать, що на підприємстві зростає як показник фондоозброєності праці, так і її технічної озброєності.
...місцях, для вирішення питань матеріально технічного забезпечення. В складі ПОБ розглянуто будівельний генеральний план, підготовчі роботи на будівельному майданчику, технічне забезпечення будівництва та ін.
...товарів народного споживання та науково – технічної продукції, оптова та роздрібна торгівля, посередницька діяльність. Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає вагоме місце в ...та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основного капіталу, можна сказати, що якщо первісна вартість основного капіталу збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився.
Види економічних, товарознавчих, інженерно технічних, інженерно технологічних, фармацевтичних і фармакологічних експертиз 4. Види експертизи ґрунтознавчих, судово біологічних, судово екологічних, судово ветеринарних, судово медичних, судово психологічних, ... Технічна експертиза загального характеру 24. Пожежно технічна експертиза 25. Будівельно технічна експертиза 26. Агротехнічна експертиза 27. Автотехнічна експертиза 28.
...за натурально матеріальним складом Показники технічного рівня виробництва об’єднуються в чотири основні групи: рівень техніки, рівень технології, рівень озброєності праці, рівень механізації та автоматизації виробництва і праці Показники технічного рівня виробництва аналізують в порівнянні ...
...підприємст¬вах, де не відбувалося технічне переоснащення виробництва, енергоємність продукції збільшилась, і, навпаки, там де виведені машини і механізми замі¬нені ручною працею відбувалося зниження споживання ...ефективності був і залишається науково технічний прогрес. До останнього часу науково технічний прогрес протікав по суті ево¬люційно. Перевага віддавалася вдосконалюванню діючих технологій, частко¬вої модернізації ...
...енергії, підсиленням і модернізацією матеріально технічної бази, підвищенням кваліфікації робітників. 7. збільшення кількості технічного обладнання, впровадження використання копіювальної техніки, комп’ютерне моделювання технічних ліній.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.