Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3163 за запитом Технічне

Методи реалізації науково технічного прогресу 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3.
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3.
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3.
...та характеристика збирання криміналістичної інформації технічними засобами 2.1. Технічні засоби збирання криміналістичної інформації на досудовому слідстві 2.2. Науково технічні засоби як методи збирання криміналістичної ...
Державне регулювання науково технічної політики 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 2.3.
Державне регулювання науково технічної політики 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 2.3.
Економічна характеристика відділу служби матеріально технічного забезпечення Одеської залізниці. 2.1. Організаційно економічна характеристика відділу служби матеріально технічного забезпечення. 2.2.
Методи реалізації науково технічного прогресу 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 2.3.
Технічні засоби збирання джерел криміналістичної інформації 3.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами 3.2.
Технічне обслуговування експонента під час роботи виставки – 3. Загальне електроосвітлення і опалювання (термін 7 днів) 4.... Технічне обслуговування експонента під час роботи виставки – 4. Загальне електроосвітлення і опалювання (термін 7 днів) 4.
...проаналізувати забезпеченість виробництва основними фондами, технічний стан їх і використання, а також оцінити їх вплив на збільшення обсягу продукції та виконання плану її випуску....слід установити: забезпеченість основними фондами; технічний їх стан; ступінь використання; повноту використання парку устаткування та його комплектність; ступінь використання верстатного часу (екстенсивне використання устаткування) і технічних ...
...організаційно господарських, фінансово економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску ...заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств. Проведений нами аналіз діяльності Черкаської дирекції за 2003 2004 рр.
...Задача 2 Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики за даними таблиці 3. Таблиця 3 10 I II 1. Випуск продукції за рік, тис. од....відповідно до та після впровадження технічного переозброєння ** показник розраховується в ході розв’язання задачі Розрахунок економічної ефективності організаційно технічних заходів проводиться за наступною методикою: Задача 3 ...
...головні направлення економічної та науково технічної діяльності ООН: а) глобальні економічні та науково технічні проблеми; б) проблеми регіонального економічного співробітництва; в) глобальні екологічні процеси; г) економічне ...
...складу основного капіталу входять усі технічні засоби виробництва, без яких неможливо організувати нормальний процес виробництва. Оборотний капітал охоплює все те, що “проходить” через підприємство і призначене ...сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
...на ринку; високий рівень матеріально технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; ...виробництво нових виробів, здійснюється науково технічне опрацьовування проекту, що включає технічну і організаційну підготовку виробництва. На цьому етапі готується технічна документація на нові (інвестиційні) продукти, розр...
Організаційне, правове, матеріально технічне забезпечення діяльності адміністрації здійснює секретаріат, який очолює заступник голови адміністрації з питань організаційної та кадрової роботи....Оперативний і технічний контроль за своєчасним та якісним виконанням і інформуванням органів вищого рівня здійснюють: документів, що надійшли з органів вищого рівня загальний ...
...сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння....для вирощування зернових та інших технічних культур. Таким чином, підприємство може використати 200 га землі для того, щоб засіяти його ріпаком озимим.
...виробництво і реалізація продукції виробничого технічного призначення; інші види діяльності, не заборонені законодавством України. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу ( ліцензії).... Необхідно вимкнути з сіті технічні засоби, за винятком здійснюючих прийом і передачу інформації в черговому режимі (автовідповідач, факс, модем і т.п.).
...та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних фондів збільшилася на 22 тис. грн....що відносно оцінює погіршення їх технічного стану. вартість основних виробничих фондів на протязі 2004 2006 рр. має постійну тенденцію до підвищення.
Технічні умови», ДР 97. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час випуску з виробництва здійснюється шляхом технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.
...для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру. Санаційні заходи організаційно правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту тощо.... Виробничо технічні санаційні заходи пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності надання послуг, скороченням ...
...служби головного енергетика та матеріально технічної бази, служби безпеки. Філія ТОВ СП, як одне з новостворених підприємств має матеріально технічну базу, яка є власністю головного офісу, ...
...Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 2003 рік Таблиця 2.10 Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 2004 рік Таблиця 2.11 ...
...Залежність між рівнем і динамікою технічної озброєності та продуктивності праці на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003 2005 рр. Таблиця 2.18 Оцінка впливу зниження трудомісткості продукції на ...бальної оцінки трудового внеску службовців технічних виконавців ЗАТ «Укршампіньйон» Таблиця 3.13 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці службовців технічних виконавців в сукупності всіх факторів.
Технічне оновлення обладнання (прибуток становить 11 621,8 тис. грн.) Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що ... 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва. Рис. 1.2 Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів Рис. 1.3 Схема аналізу технічного стану та ...
Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626 81) у 2004 році Таблиця 2.4.2. Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626 81) у 2005 році ...
...здачі в експлуатацію, а також технічне і фінансове функціонування об’єкту після прийняття в експлуатацію, є: a. фінансовим аналізом b. пост аудитом c. управлінням проектом d.... технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій c. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій d. економічною експертизою документів обґрунтування інвестицій Question 7 Правомірність включення ...
...та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася на 22 тис. грн....що відносно оцінює погіршення їх технічного стану. За аналізуємий період на підприємство поступило на 36 тис. грн. основних фондів і вибуло їх на 14 тис. грн.
3 1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ……………………………………………………..…4 1.1 Постановка задачі…………………………………………………...….4 1.2 Функціональні вимоги до програми…………………………………..4 1.3 Вимоги до апаратної, інформаційної ...17 4 ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТИХ ТЕХНІЧНИХ ТА ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ, ПОЯСНЕННЯ ВИРІШЕННЯ СПЕЦІАЛНИХ ВИМОГ…………………………………………………………………………...19 5 СИСТЕМА ВХІДНИХ ТА ВИХІДНИХ ДАНИХ, МЕТОДИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ…………………………………………………………………...
Залежність організаційно технічного рівня від типу виробництва 2. Паралельно послідовний рух предметів праці і розрахунок тривалості виробничого циклу 3.... Організаційно технічний рівень автоматичної лінії і його значення для економіки підприємства 5. Транспортне господарство промислового підприємства, його структура.
Сутність та джерела науково технічної інформації 3. Особливості пошуку, накопичення та обробки науково технічної інформації 4. Структура національної системи науково технічної інформації в Україні Висновки ...
Основні технічні прийоми гри воротаря 1.2. Основи навчання техніці гри воротаря 1.3. Вікові особливості воротарів 1.4....дослідження та методичні рекомендації з технічної підготовки юних воротарів 10 12 років 3.1. Результати дослідження 3.2. Напрями підготовки воротарів Висновки Список використаних джерел Технічні ...
Технічна підготовка спортсмена 1.3. Тактична підготовка спортсмена з пауерліфтингу 1.4. Психологічна підготовка спортсмена 1.5....якій основний акцент лягає на технічну підготовку. Виділяють два основні напрями: Остапенко Л. [23], Смолов С.Ю. • оволодіння досконалою технікою, що дозволяє досягти максимальних результатів в ...
...20 Група перекладачів відділу науково технічної інформації дослідно конструкторського бюро складалася з п'ятьох жінок і начальника групи Усенка. Він намагався не втручатися у взаємовідносини в ...коли, домовившись із керівництвом групи технічної інформації, Усенко пересадив Зінченко в їхню кімнату. Тепер перекладачки стали досить часто зустрічатися й у неробочий час.
...удосконалення 1.2 Характеристика, форми технічного розвитку підприємства 1.3 Оновлення техніко технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння та реконструкції підприємства 2 Практичні аспекти технічного розвитку ...
За умов інтенсивного науково технічного розвитку і приватні підприємці, які безпосередньо є ініціаторами нових проектів, і великі промислові компанії, і держава чітко усвідомлюють, що відмова ...бізнесу в країні; розвиток науково технічного прогресу та впровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво в Україні, спричинені венчурним фінансуванням; розвиток венчурного бізнесу в Україні; ...
...криміналістичних засобів 2.2 Межі технічного оснащення слідчого і спеціаліста для роботи в "польових" умовах 2.3 Перспективні напрямки наукових досліджень в області технічного оснащення слідчого для роботи в "...
...2 Договори на використання науково технічної продукції………. 1.1.3 Договори щодо виробництва цукру, м’ясо молочних та інших харчових продуктів…………………………………………………………… 1.1.4 Договори виробничо технічного обслуговування……………… 1.1.5 Договори ...
...групою працівників за визначених організаційно технічних умов; б) кількість одиниць, об’єктів обліку, що обслуговує один або група працівників відповідної кваліфікації при заздалегідь визначених організаційно технічних умовах; в) кількість одиниць роботи, ...
Уже півроку місце начальника бюро технічного контролю цього цеху не зайняте. Протягом декількох років жодна людина не трималася довго на цій посаді через конфлікти з керівником ... Бюро технічного контролю БТК цеху підпорядковане відділу технічного контролю ВТК заводу лише методично. Премії співробітники і начальник БТК одержують у залежності від ...
Оцінка технічних та організаційно економічних показників конкурентоспроможності підприємства 2.3. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції 2.4. Оцінка ринків збуту основної продукції Розділ ... Вони охоплюють широкий спектр технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних, кадрових, правових, ідеологічних відносин, які складаються в процесі функціонування господарського механізму підприємства.
Аналіз матеріально технічного забезпечення 3. Вдосконалення інформаційного забезпечення підприємства 3.1. Поліпшення програмного забезпечення в управлінні 3.2.... Стан матеріально – технічного забезпечення організації, що безпосередньо впливає на стан інформаційного забезпечення організації можна охарактеризувати як задовільний.. Керівник в своїй діяльності використовує різні ...
); технічними (використання досягнень науково технічного прогресу для усунення шкідливих наслідків людської діяльності в природі); економічними (розробка науково обґрунтованих планів і довготермінових ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
Фіксація судового процесу технічними засобами як необхідна умова реалізації принципу гласності і відкритості………………………...52 3.1. Поняття і значення повної фіксації судового процесу технічними засобами………………………………………………………………………….52 3.2.
...постійного обліку і контролю їх технічного стану, необхідності заміни окремих вузлів, деталей, їх ремонту. 2. Обліковують специфічні запаси: паливно мастильні матеріали (ПММ), шини, запасні частини й ...обслуговуванням та зберіганням рухомого складу; • технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, причепів, агрегатів; • транспортно експедиційні витрати; • транспортно експлуатаційне обслуговування підприємств і населення; • попутне завантаження транспорту; •...
До технічних бар’єрів відноситься: а) сертифікація імпорту. б) державна монополія на зовнішню торгівлю. в) адміністративні імпортні формальності. г) система квотування....воєнно політичні, екологічні; б) науково технічні, енергетичні; в) демографічні, продовольчі; г) усі відповіді правильні. Найбільше від Бреттон Вудської валютної системи виграв: а) французький франк; б) німецька ...
на матеріально технічні b. соціальні c. соціально економічні d. технічні e. усе зазначене Question 7 Продуктивність праці аналізується на підставі: a.
Аналіз матеріально технічного забезпечення у Відділенні 2.5. Аналіз кадрового забезпечення в акушерському відділенні МЛ №1 м. Олександрії 2.6.... Оцінка технічного та кадрового потенціалу лікувальних закладів дотеперішнього свідчать як про недостатню ефективність використання наявного обладнання та кадрів, так і про низькі ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.