Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 171 за запитом Типологія

Типологія сучасних видавництв та видавничих структур……..15 1.4. Стан вітчизняного видавничо поліграфічного комплексу…….....18 1.5.
Типологія особи. 10. Дослідницькі методи. 1. Основна світоглядна спрямованість теорії Розділяючи основні положення психоаналізу про вирішальну роль несвідомого, про антагонізм природного ...
Структура й типологія спілкування РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ШЛЯХОМ БЕСІДИ 2.1. Початок бесіди 2.2.
Типологія (види) та форми тероризму 2.4. Причини тероризму Розділ 3. Порівняльний аспект тероризму 3.1.
Структура та типологія національних туристичних ринків br />br /> 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 2.1. Структурно логічна схема геопросторового дослідження туристичного ...
...аспекти виникнення та розвитку технології; типологія, класифікація; характеристика конкретних форм, методів та прийомів реалізації дидактичної технології; педагогічні можливості та переваги даної технології; педагогічні обмеження у використанні ...
Типологія сучасних релігій РОЗДІЛ ІІ. РЕЛІГІЙНО КОНФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА м. ЛЬВОВА 2.1. Загальний опис релігійної сфери м. Львова 2.2.
Сутність, типологія та структура ТНК 1.2. Взаємодія держави і транснаціональних корпорацій 1.3. Особливості міжнародно правового регулювання діяльності ТНК РОЗДІЛ 2.
Типологія насильства у сім’ї щодо дітей Розділ 2. Особливості соціально педагогічної діяльності з попередження насильства щодо дітей у сім’ї ...
Методична типологія лексичного матеріалу 1.4. Етапи формування лексичних навиків у 6 класі РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 6 ...
Типологія сучасного жіночого руху України Розділ 3. Дослідження впливу жіночих громадських організацій на суспільно політичний процес в сучасній України 3.1.
Типологія учбових проектів Розділ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 2.1.
Типологія агресивної поведінки сучасних підлітків 2.4. Гендерні особливості прояву агресивності в поведінці підлітків 2.5.
Типологія переживання жінкою вагітності 3.2. Рекомендації для забезпечення нормального перебігу вагітності Висновки Список використаної літератури
Типологія медіаконтенту: копірайт, рерайт, копіпаст…………………..18 21 2.2. Техніка написання гіпертекстів…………………………………………...21 24 Розділ ІІІ. Жанристика інтернет видань. 3.1.
Типологія переживання жінкою вагітності 3.2. Рекомендації для забезпечення нормального перебігу вагітності Висновки Список використаної літератури
Типологія засобів вираження модальності 2.3. Вправи для вивчення модальних дієслів 2.4. 29 висновки 2.5.
Типологія чоловічих образів у романі «Сад Гетсиманський» І. Багряного в умовах тоталітаризму……………………………………..24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………..30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..32
Типологія чоловічих образів у романі «Сад Гетсиманський» І. Багряного в умовах тоталітаризму……………………………………..........................................24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………...........................30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………...............……..
Типологія неуспішних учнів. 16. Закономірності виховного процесу. 17. Психологічні механізми формування особистості. 18. Проблема управління вихованням. 19.
Типологія ринку. 4. Порядок визначення стану та рівня конкуренції на ринку. ТЕМА 4 1. Поняття зловживання монопольним (домінуючим) становищем. 2.
Чому розробка типології психологічного експерименту є важливим завданням експериментальної психології ? 9. Укажіть основні тенденції розвитку сучасної експериментальної психології. 10.
Чому розробка типології психологічного експерименту є важливим завданням експериментальної психології? 9. Укажіть основні тенденції розвитку сучасної експериментальної психології 10.
...3.1 Історія зародження, генезис, типологія…………………………………….36 3.2 Символіка та функціональне призначення лялечки……………………….51 Розділ ІV Форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України…………………………………………...….
Типологія міжпредметної інтеграції у площині підготовки майбутніх класоводів до інтегрованого навчання української мови у початкових класах......................................................................................................................50 2.1.2.
...наприклад його форми та відповідної типології). Ця проблема, у свою чергу, призводить до неоднозначного, непослідов¬ного тлумачення й застосування чинного законодавства, неможливості дослідження правочину.
Кримінологічна типологія злочинців, які вчинили злочини проти волі, честі і гідності людини ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Міжособистісні конфлікти та їх типологія. 4. Особливості міжособистісних конфліктів. 5. Причини міжособистісних конфліктів. 6. Стилі розв'язання міжособистісних конфліктів. 7. Техніка відкритої розмови.
Типологія держав: підстави, різні підходи 2.9. Поняття і структура форми держави 2.10. Форма державного правління та її різновиди 2....
Типологія техногенних ландшафтів та напрямки їх використання............ 3.2. Обгрунтування раціонального напрямку рекультивації для умов ВАТ „Березівський кар’єр”.......................................................................................................... 3.3.
...згрупувати та виділити наступну їх типологію: агресивна (наступальна) стратегія забезпечення максимізації рівня реалізації через стимулювання збуту з метою збільшення фінансових результатів суб'єкта; захисна стратегія забезпечення ...
Question 8 of 15 Значення типології ВНД у виникненні стресу: 1) холерики і меланхоліки частіше зазнають впливу сильних подразників на НС; 2) розвитку стресу сприяє одночасна ...
Загальна характеристика і типологія дозвіллевих стратегій молоді 81 3.2.1. Дозвіллеві уподобання різних типів молодих людей 84 3.3.
...політична е) 2) Основними критеріями типології суспільства є: а) б) чисельність рівнів в) ступінь соціальної диференціації д) управління 3) Просте суспільство має наступні ознаки: а) кровно ...
...концепції щодо сутності, особливостей та типології розвитку підприємств страхового бізнесу, розробка пропозицій щодо методичних засад ідентифікації стану та типу розвитку страхового підприємства.
Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим. 3. Які психічні регулятори праці вам відомі? Наведіть їх характеристику. 4.
Типологія сімей. 14. Поняття батьківства. Стилі батьківства. Принципи усвідомленого батьківства. 15. Характеристика основних груп волонтерів. 16.
Типологія і структура уроку. Особливості побудови уроку у початкових класах. Вимоги до сучасного уроку. 34.Підготовка вчителя до уроку та її ...
У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх: Теорія Основна причина безробіття Тип безробіття Кейнсіанська Недосконалість ринку праці (мікроекономічні причини) 1.
Охарактеризувати типологію уроків за дидактичною метою. 48.Пояснити з якою метою використовувалися група методів формування свідомості особистості вихованця.
Типологія загальних стратегій 225 7.1.2. Основні класифікації конкурентних стратегій — 230 7.2. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стра тегії ...
Типологія лідерів. Тема 9 «Організаційна культура» Зміст роботи: Використовуючи модель процесу обміну інформацією складіть комунікаційні процеси між: 1) директором підприємства і ...
...аналіз (показано риси спеціальних подій, типологію подієвої комунікації та нещодавні спеціальні події у світі); Контент аналіз (досліджено застосування подієвої комунікації в Україні та Чехії); Математичне когнітування (...
...представлення аналізованих елементів у наявних типологіях функцій мови, встановити взаємодію апеляції з іншими функціональними сферами мови та її статус; 2) систематизувати наявну лінгвістичну термінологію, що стосується ...
стилістичний Question 21 Типологія стилю управління якого автора є найбільш відповідною нашій країні: a. К. Левина b. Р. Лайкерта c. Д.Мак Грегора d.
...психолого педагогічних джерел, аналіз, синтез, типологія порівняння. емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, інтерв’ю, анкетування, тестування, педагогічний експеримент, узагальнення даних дали змогу дослідити реальний стан проблеми.
...захисту населення – методи класифікації та типології; для оцінки фінансового стану систем державного та недержавного пенсійного страхування – методи аналізу і синтезу, експертних оцінок, наукового передбачення; для оцінки ...
"неприйняття старіння" Question 8 Значення типології ВНД у виникненні стресу: a. холерики і меланхоліки частіше зазнають впливу сильних подразників на НС b.
Типологія ВНД обумовлена індивідуальними характеристиками співвідношення швидких і повільних рухових одиниць: чим більше швидких – тим швидкість реакцій вище; чим більше повільних – ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.