Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 3628 за запитом України:

Загальна характеристика грошової системи України……….…………..7 1.1. Історія виникнення, поняття та призначення грошової системи………….…7 1.2. Характеристика елементів грошової системи України….………………….11 Розділ II.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ...................6 1.1. Економічна сутність державного боргу та його класифікація.................................6 1.2. Вплив державного боргу на розвиток економічної та фінансової системи України...............................................................................................................................11 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ...............................6 1.1. Сутнісні аспекти поняття приватизації......................................................................6 1.2. Основні етапи приватизаційних процесів в Україні...............................................12 РОЗДІЛ 2.
...формування і розвиток податкової системи України 1.1.Система податків Київської Русі 1.2.Грошова, натуральна данина Литовсько Польської доби 1.3....і розвиток податкової системи в Україні Розділ 2. Основи побудови податкової системи України 2.1.Основні елементи податкової системи України 2.2.
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2. Порядок створення політичних партій в Україні. 3.
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 6 1.1. Головна мета , цілі та основні принципи кадрової політики в системі державної служби України 6 1.2.
Теоретичні основи побудови фінансової системи України………….…7 1.1. Поняття та сутність фінансової системи………………………………………7 1.2. Структура фінансової системи України…………………………………..….11 Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ.....................................................................................................................6 1.1. Економічна сутність державного боргу та його класифікація.........................6 1.2. Вплив державного боргу на розвиток фінансової системи України.............13 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ..............................................................................................................................6 1.1. Загальна характеристика інвестиційного клімату держави......................................6 1.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.....................................10 РОЗДІЛ 2.
...правове забезпечення діяльності Державного казначейства України 1.1. Історія розвитку Державного казначейства України 1.2. Функції Державного казначейства України 1.3. Організаційна структура Розділ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ………………………...…………………………………….…………….6 1.1. Сутність та значення державної податкової політики України як складової економічної політики держави...................................................................................6 1.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 5 1.1. Сутність та особливості лізингу як методу інвестування 5 1.2. Переваги використання лізингу в умовах ринкової економіки ...ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 17 2.1. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 17 2.2. Фінансовий лізинг як один із напрямів стимулювання притоку ...
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у кримінальному процесі ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування суб'єктів ринкової економіки в Україні 1.1 Суб'єкти ринкової економіки в Україні 1.2 Функціонування суб'єктів ринкової економіки в Україні 1.3 Управління ...
Зміст Вступ 1 Загальний порядок державної реєстрації шлюбу за законодавством України 2. Державна реєстрація шлюбу з іноземцями та особами без громадянства за законодавством України. Висновки Список використаних джерел Вступ Однією з ...
...та правові основи бюджетної політики України…………………………………………………………………………….5 1.Економічний зміст бюджетної політики держави……………………...…….5 2.Основні напрями бюджетної політики України на 2014 рік………………....................................................................................................10 3.
Книга є офіційним докуменом, що відображає сучасний стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, або потребують охорони. У книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська ...виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, при чини зміни чисельності, умови місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, ...
Президент України Указом "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 утворив: а) міністерства; б) центральні ... Проаналізувати зміст Закону України від 7 жовтня 2010 року "Про Кабінет Міністрів України" та визначити порядок звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ…………………………………………………………….…..7 1.1. Ґенеза становлення і розвитку податкових органів…………………………..7 1.2. Функції та повноваження Міністерства доходів і зборів України……..…19 РОЗДІЛ 2.
Характеристика податкової політики України..................................................6 1.2. Завдання податкової політики в Україні..........................................................10 1.3. Функціональне навантаження податкової політики.......................................15 РОЗДІЛ 2.
...ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ………………….……………7 1.1. Сутність та зміст фінансового моніторингу…………………………...…...…7 1.2. Правове регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу в Україні……………………………………………………………...15 РОЗДІЛ 2.
...РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………….…7 1.1. Сутність грошово кредитного регулювання банків України ………7 1.2. Інструменти грошово кредитного регулювання …………………...16 1.3.
...розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні. 2.1.Організація і порядок здійснення пенсійного забезпечення в Україні. 2. Аналіз пенсійного забезпечення в Україні 2.1 Організаційно економічна ...
...1 Головою правління Публічного АТ "Україна" Горобцем І.П. від імені товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ПАТ "Рівнериба" на суму 4600000. грн. Акціонер ПАТ "Україна" Грищенко В.Л.
Українки 3. Одеський академічний Український музично драматичний театр ім.В.Василько 4. Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.
...та структура банківського сектору в Україні.....................................6 1.2. Характеристика банківської системи України................................................11 1.3. Роль Національного банку в банківській системі України............................16 Розділ 2.
...функції та учасники валютного ринку України...................................11 Розділ 2. Аналіз валютної системи України...........................................................17 2.1. Стан валютного регулювання в Україні...........................................................17 2.2.
...особливості формування державного бюджету в Україні…………………………………………………………………………..……6 1.2. Бюджетний дефіцит: зміст, види та форми прояву…………………….……10 1.3. Особливості бюджетного дефіциту в Україні……………………………….
...перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні 1.3. Особливості функціонування готельної індустрії в сучасних умовах економічної ситуації РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 2.1.
...функції та учасники валютного ринку України...................................11 Розділ 2. Аналіз валютної системи України...........................................................17 2.1. Стан валютного регулювання в Україні...........................................................17 2.2.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...13 2.1. Зовнішньоекономічна політика та фактори конкурентної позиції України……………………………………………………………………………..13 2.2. Розвиток зовнішньої торгівлі України…………………………………..17 РОЗДІЛ ІІІ.
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ МВФ ДО УКРАЇНИ 2.1. Історія становлення співпраці України та МВФ 2.2. Взаємовідносини МВФ і України на сучасному етапі РОЗДІЛ 3.
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ МВФ ДО УКРАЇНИ 2.1. Історія становлення співпраці України та МВФ 2.2. Взаємовідносини МВФ і України на сучасному етапі РОЗДІЛ 3.
...я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, роз¬в'язання екологічних ...здобуття у 1991 році незалежності Україна як соціальна орієнтована демократична держава проголосила здоров'я і добробут своїх громадян найвищою цінністю, визнала охорону здоров'я населення найважливішим ...
...правове регулювання бюджетних відносин в Україні 12 Розділ 2. Особливості бюджетної системи України 15 2.1 Державний бюджет України: підходи до формування та розподілу 15 2....
Кодекс законів про працю України :чинне законодавство зі змінами та допов.на 14 червня 2010 року: (Відповідає офіц.текстові) К.:Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010 . 88с.... Трудове право України : Підручник. – 5 те вид.,перероб.і доп. – К.:Знання , 2008 . – 860 с. – ( Вища освіта ХХІ століття). 3. Бойко М. Д.
...СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 13 2.1. Становлення та розвиток страхового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку страхового ринку в Україні ...
...ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз розвитку іпотечного кредитування……………...…………..…34 2.2 Тенденції розвитку банківської іпотеки в Україні в умовах кризи…..
...2 ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 2.1. Основні тенденції формування ресурсів Зведеного бюджету України за 2006 2008 роки 2.2.
...казначейської системи касового виконання бюджету України.......................................................................................................17 РОЗДІЛ 2. МЕХІНІЗМ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА..............................................................................27 2.1.
...РОЗВИТКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ В УКРАЇНІ 17 2.1. Динаміка індексу людського розвитку та його складових в Україні в 2009 2011 роках 17 2.2.
...СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО 16 2.1. Особливості інтеграційних процесів в Україні 16 2.2. Проблеми інтеграції України в міжнародне співтовариство ...
...ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ І ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ........................................................................21 2.1. Аналіз валютної системи України....................................................................21 2.2. Аналіз валютних операцій на валютному ринку України..............................24 2.3.
Цивільне право України і системи приватного права Європи.....12 5. Джерела приватного права.....15 Глава 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....21 1.... Поняття цивільного законодавства України.....30 2. Форми цивільного законодавства України.....31 3. Акти цивільного законодавства України.....32 4. Цивільний кодекс та інші акти цивільного ...
Правовий аналіз повноважень Президента України 12 2.2. Порівняльно правовий аналіз повноважень президентів зарубіжних країн 15 РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ... Проблеми інституту президенства в незалежній Україні 23 3.2. Проблеми визначення правотворчих повноважень Президентів зарубіжних держав зі змішаною формою правління 29 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...централізованого державного обліку НАФ Держкомархівом України Розділ 3. Комп’ютеризація обліку документів наф 3.1. Інформаційні технології ДАЧО 3.2. Стан та перспективи комп’ютеризації обліку ... Ці відносини регулюються законодавством України. Державний архів Черкаської області є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний ...
Порядок формування Верховної Ради України (представницька функція парламенту) ........... 4 2. Установча функція Верховної Ради України ............ 7 3. Сесія Верховної Ради України – основна організаційно правова форма ...
Загальна характеристика економічної безпеки України 1.1.Сутність економічної безпеки та її зв’язок з суверенітетом держави 1.2. Характеристика елементів економічної безпеки України Розділ 2.
Особливості правового статусу Конституційного Суду України 2. Правові позиції Конституційного Суду України з питань реалізації права громадянина обирати і бути обраним Задача Конституційний Суд України 1 ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.