Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3642 за запитом Україні:

ВАРІАНТ 2 ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ Приступаючи до написання контрольної роботи, необхідно мати на увазі, що прокуратура України є одним з правоохоронних органів утворює самостійну структуру, ...
Т е м а 17. Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План 1. Кабінет Міністрів України вищий орган у системі ...
...правовий статус відповідно до законодавства України. Завдання 4 Чи порушує законодавство України розміщення у газеті фотографій, що мають зображення особи в футболці з брутальними і лайливими ...
...дослідження становлення політичних партій в Україні 2. Поняття політичної партії, порядок її створення та припинення діяльності 3. Загальна характеристика діяльності політичних партій: фінансування та відповідальність 4.... Конституція України: Закон України від 28.06.1996 // Ліга Закон: http://search.ligazakon.ua/l doc2.nsf/link1/Z960254K.html 2.
Здійснення державної влади в Україні…………….…….………..……6 1.1. Законодавча……………………………….……………………………...……6 1.2. Виконавча……….……………………………………………………...……9 1.3. Судова.……………………………………………………………………..…12 РОЗДІЛ ІІ. Президент України в конституційній системі органів державної ...
На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою ...
ВАРІАНТ 31 Тема: Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення План 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань за чинним КК України. 3.
До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконститу¬ційним закон через порушення процедури його ухвалення.
ВАРІАНТ 1 СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ При виконанні контрольної роботи насамперед необхідно засвоїти що: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу ...
До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення.
...правові засади формування державного бюджету України 1.1. Поняття, економічна сутність та роль доходів і видатків державного бюджету України у розв’язанні проблем економічного зростання………………………….....
...характер адміністративного провадження за Законом України “Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. 2. Для перевірки інформації, що надійшла до органів міліції за ..., начальник Московського РВ ХМУ УМВС України у Харківській обл. направив письмовий запит директору ТОВ “Космос” з вимогою надати копії таких документів: статуту, свідоцтва про реєстрацію, витягів ...
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ План: 1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. 2. Функції та компетенція Президента України. 3.
Система конституційного права України та його галузева специфіка 1.1. Галузь конституційного права України та її система 1.2.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ План: 1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. 2. Функції та компетенція Президента України. 3.
На сесії Верховної Ради України 10 народних депу¬татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з ...
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2007–2011 РОКИ 2.1. Аналіз структури і динаміки державного боргу України 38 2.2.
... Т е м а 9. Конституційно правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні П лан 1.
...свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання 1.2. Держава і соціальний захист громадян 2. Пільги вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей 2.... Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно правових стандартів Перелік використаних джерел Література Глобалізація світового господарства. уніфікація національних економік, потенційна взаємовигідність співпраці між ...
ВАРІАНТ 3 Тема: Умисне вбивство: малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п.... 115 КК України); поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст.
Джерела кримінально процесуального права України ПЛАН 1. Поняття, види та система джерел кримінально процесуального права України. 2. Конституція України, міжнародні договори України та закони України – ...
368 370 КК України) План 1. Поняття та ознаки хабарництва. Співвідношення корупційного діяння і хабарництва. 2. Злочини, які входять до хабарництва: • Одержання хабара (ст. 368 КК України): об’єктивні та суб’єктивні ...
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1. Чинний Земельний кодекс України був прийнятий: а. 13 березня 1992 р. б. 25 жовтня 2001 р. в.
...адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, ...ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й ...
Задача 1 Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, ...ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й ...
Основи державної політики національної безпеки України Розділ 2. Система органів Служби безпеки України 2.1. Служба безпеки України, як орган охорони державної безпеки 2.2.
...з найбільших комерційних банків в Україні, який в даний момент займається споживчим кредитуванням, є Ощадний банк України. Ступінь висвітлення. Свідченням того що дана тема набуває все ...
Т е м а 1. МИТНА СПРАВА І МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ План ...
Варіант І 1. Депутатська фракція на пленарному засіданні Вер¬ховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Го¬лови Верховної Ради ...
На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівники депутатських фракцій, народні депутати України, Голова Секретаріату Президента України, представник ...
СТАНДАРТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………………….22 2.1. Стандартизація соціальних послуг за кордоном………………………...22 2.2. Чинна система стандартів соціальних послуг в Україні…………………32 2.3.
ВАРІАНТ 25 Тема: Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України) План 1.
ВАРІАНТ 1 Тема: Умисне вбивство: двох або більше осіб (... 115 КК України); вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.
Тема 5: Цінні папери як об’єкти цивільного права України. План Вступ 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 2. Поняття та правова природа цінних паперів. 3. Види цінних паперів за законодавством України. 4.
ВАРІАНТ 32 Тема Призначення покарання за кримінальним правом України: загальні засади та види План 1. Інститут призначення покарання у галузі кримінального права України: кримінально правова характеристика та вплив на ...
...на пленарному засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді Головуючий на засіданні відмовився внести ...
...СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 1. Поняття судової влади та завдання суду 2. Судова система України ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 1.
Історія виникнення трудових спорів в Україні……………………………….5 2. Поняття трудового спору та його ознаки…………………………………....12 Розділ 2. Причини та види трудових спорів…………………………………..22 1.... Проголошення незалежності України, зміни в структурі економіки та політико правовій галузі поставили перед нашою державою завдання реформування трудового законодавства, зокрема, з огляду на ...
Україна, як і більшість держав постсоціалістичного простору, на початку XXI ст. розпочала реформу державної пенсійної системи, яка потребувала поступового переходу від ...було прийнято спеці¬альні закони України «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», що поклали початок формуванню нової системи пенсійного страхування ...
ВАРІАНТ 13 Тема: Крадіжка (185 КК України) План 1. Поняття та ознаки крадіжки. 2. Об’єкт крадіжки. Предмет крадіжки. 3. Об’єктивна сторона крадіжки. 4....повторності крадіжки індивідуального майна // Право України. – 1997. № 11. – С. 90. 8. Загороднюк С.О. Удосконалення законодавства про злочини проти власності // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.
Право приватної власності за законодавством України. План. Вступ. 1. Поняття власності та права власності. 2. Підстави виникнення та припинення права власності. 3....власності в період побудови в Україні ринкової економіки, етапи становлення даного інституту. В наступному питанні необхідно дати характеристику первісним та похідним підставам виникнення права власності.
ВАРІАНТ 23 Тема: Форми співучасті у злочині за чинним КК України План 1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті у вчиненні злочину на форми. 2....співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. – 2002. № 1. – С. 15 20. 2. Альошин Д.П., Орлов П.І.
Згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” розкрийте повноваження обласної державної адміністрації у сфері управління економікою та фінансами. 2. Громадянина А...., оскільки він перебуває на території України за чужими документами. Адміністративний суд відмовив у відкритті провадження у справі з огляду на те, що затримання осіб є примусовим ...
Варіант V 1 На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівни¬ки депутатських фракцій, народні депутати України, Голова Секретаріату Президента України, представник ...
Тема 5. Судовий розгляд. Загальні положення План 1.... Основна та додаткова література: Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006.
Задачі 16. Похльобкін, який не мав громадянства, відбув у Росії покарання за хуліганство і переїхав до України, де знову вчинив хуліганство, що ...
3 Розділ 1Державний устрій в Україні на сучасному етапі розвитку…….……..6 Розділ 2 Політичний режим в Україні на сучасному етапі розвитку………...
Види цінних паперів згідно законодавства України 2.1. Класифікація цінних паперів 2.2. Характеристика окремих видів цінних паперів Розділ 3. Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України 3.1.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.