Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3642 за запитом Україні:

Історія становлення Державної податкової служби України, її структура та завдання 5 1.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України 5 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин 1.4 Аналіз відносин власності у змішаній економічній...
Арабський халіфат та Україна 1.1. Вплив Арабського Халіфату на Україну 1.2. Зародження мусульманства в Україні Розділ 2.
...ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ 1.1. Економічна сутність страхування транспортних засобів і вантажів……6 1.2. Сучасний стан ринку страхування транспортних засобів і вантажів в Україні……………………………………………………………..13 1.3.
...Тема: Неосудність за кримінальним правом України. Застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування План 1. Поняття осудності та неосудності та їх кримінально правове значення. 2.... Корецького НАН України. – С. 395 399. 4. Каргатан Н. Визначення суб’єкта злочину // Вісник прокуратури. – 2000. № 3. – С. 41 42. 5. Куц В.
ПРOЦЕС СТАНOВЛЕННЯ ЗАКOНOДАВСТВА УКРАЇНИ ПРO IНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНIСТЬ 1.1. Наукoвi пiдxoди дo вивчення прoблем закoнoдавства прo iнтелектуальну власнiсть……………………………………………………………………...……7 1.2.... ТЕOРЕТИКO ПРАВOВА XАРАКТЕРИСТИКА ЗАКOНOДАВСТВА УКРАЇНИ ПРO IНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНIСТЬ 2.1. Дoктринальний аналiз закoнoдавства України у сферi iнтелектуальнoї власності………………………………………………………………...………..57 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Стратегія розвитку надання медичної допомоги сільському населенню в Україні 12 1.1. Реформування системи охорони здоров’я України в контексті інтеграції до Європейського Союзу 12 1.2.
...правових актів в кримінальне законодавство України…………………………………………………………........5 1.1. Поняття та форми імплементації міжнародно правових актів…………..…..5 1.2. Принципи впровадження міжнародно правових актів в кримінальне законодавство України……………………………………………………………..10 Розділ 2.
...СТРУКТУРА ТА СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 1.1. Виникнення, сутність, структура та функції фінансового ринку України 1.2. Суб'єкти фінансового ринку 1.3.
...капіталу та іноземних інвестицій в Україні 1.1. Загальна характеристика національного капіталу України 1.2. Прямі іноземні інвестиції та їх загальна характеристика Розділ 2.
...капіталу та іноземних інвестицій в Україні 1.1. Загальна характеристика національного капіталу України 1.2. Прямі іноземні інвестиції та їх загальна характеристика Розділ 2.
...КОНТРОЛЮ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ………………………………………….6 1.1. Сутність контролю………………………………………………………...……6 1.2. Поняття та правова природа валютного контролю……………………….…11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………….………17 2.1.
Сучасний стан інноваційної активності в Україні 2. Макроекономічна політика та прогноз макроіндикаторів розвитку економіки України Висновки та пропозиції Найважливішою задачею макроекономічної політики держави в середньо та ...
...РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. 1.1. Сутність правового регулювання діяльності господарських організацій …………………………………………………………………. 1.2. Законодавчі основи діяльності господарських об’єднань в Україні ……………………………………………………………………… 1.3.
Загальні та спеціальні принципи громадянства України РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ТА СКАСУВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНИ 2.1. Порядок набуття громадянства в Україні 2.2.
Гр н України Пархоменко, знаходячись у Германії, був засуджений за декілька злочинів. Після відбуття покарання Пархоменко повернувся в Україну. 1.
...подолання фінансово економічної кризи в Україні…………....6 3.Світова практика антикризових заходів: уроки для України…………12 Висновки………………………………………………………………….…14 Україна, економіка якої і так досить нестабільна зазнала ...
...концернів та консорціумів за законодавством України 1.1. Історія правового регулювання господарських об`єднань................... 8 19 1.2. Сутність правового становища концернів в Україні..............................20 34 1.3.
67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Чи стосується ця вимога юридичних осіб платників ... 72 Цивiльнoгo кoдексy України). 1 Якi відносини не pегyлюютьcя пoлoженнями Цивільного кодeкcy України? 2 Якa пpиpoдa пpaвoвiднoсин, щo cклaлиcя мiж пiдпpиємcтвoм тa подaтковoю інcпeкцiєю ...
Конституційна реформа в Україні на сучасному етапі. 2. Конституційні принципи судочинства в Україні. Задача №1 До Вас за юридичною консультацією звернувся громадянин України, який ...
Аналіз трудового договору України 3. Види трудових договорів в країнах Заходу 4. Види трудових договорів в Україні Тести Висновки Література ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНЕ ...
...роки становлення радянської влади в Україні (1917 1920 рр.) 4. Розвиток українського шкільництва та освіти у період між першою і другою світовими війнами 5.... Україна пережила кілька змін влади, кожна з яких по своєму визначала розвиток української освіти. Радянська влада приділяла серйозну увагу проблемам розвитку ...
Формування правової держави в Україні 2.1. Основні напрями формування правової держави в Україні 2.2 Верховенство закону 2.3.
Характеристика податкової системи України....................................16 2.1. Структура та принципи побудови податкової системи України................16 2.2. Основні засади податкової політики України..............................................
Принципи побудови бюджетної системи України..........................................10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ...................................................................................................................13 2.1. Аналіз структури бюджетної системи України в контексті оновленого бюджетного ...
Конституційне забезпечення прав людини в Україні Розділ ІІ. Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні 2.1. Різні погляди до класифікації прав і свобод ...
Інфляція в Україні: стан і шляхи вирішення 2.1 Аналіз інфляційних процесів в Україні за 1991 2010 роки 2.2 Основні шляхи зниження ...
Державне управління закордонними справами в Україні: сучасність та перспективи 2.1. Правове регулювання управління закордонними справами в Україні 2.2. Основні тенденції розвитку державного управління у ...
...та розвиток вексельного обігу в Україні…………………...12 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ……..18 2.1. Поняття та сутність вексельного обігу……………………………….……18 2.2.
69 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів відноситься податок на прибуток підприємств та фінансових установ ...співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України зі ст. 9, 10 Податкового кодексу України? 2. Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і ...
...МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ 2.1. Місцеві податки в Україні 2.2. Місцеві збори в Україні 2.3. Аналіз надходжень податків та зборів до ...
Вступ Державна підтримка підприємств як засіб підвищення їх конкурентоспроможності Зміст та значення державної підтримки для суб’єктів господарювання в системі ринкових відносин Основні форми державної фінансової підтримки підприємств та особливості їх здійснення Аналіз реалізації державної підтримки в Україні Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки України Стимулювання науково технічної та іннова...
Особливості міграційних процесів в Україні 15 ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 20 2.1. Оцінка масштабів трудових міграцій 20 2.2.
...проблеми реформування податкової системи в Україні...................................................................................................28 РОЗДІЛ 4. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування в Україні........................................................................................32 ВИСНОВКИ...............................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................
Громадянин України Баумер (німецької національності), що проживає у Харківській області виїхав на постійне місце проживання до Німеччини і отримав там статус переселенця. В Україні у нього залишилась квартира у ...
Видавнича діяльність Національної парламентської бібліотеки України на сучасному етапі……………………………………………………..11 1.3. Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів……………………………………………………..14 II.
...ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 2.1. Розгортання інвестиційної кризи в Україні у 1991 – 2000 рр. 2.2. Аналіз інвестиційних процесів 2006 – 2010 рр.
МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 2.1 Стратегічні напрями розвитку зовнішньоторговельної політики України 2.2.Макроекономічні чинники регулювання зовнішньо торговельної сфери ...
Особливості сучасного стану фінансового ринку України…………………30 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КБ «ПРИВАТБАНК» НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ………………………………………..42 2.1. Аналіз діяльності КБ «Приватбанк» на ринку ...
Аналіз дохідної частини державного бюджету України.......................22 2.1. Аналіз динаміки та структури формування доходів Державного бюджету України.......................................................................................................................22 2.2.
...ГРОМАДЯНИНА У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ......................................................31 2.1. Загальні аспекти захисту конституційних прав, свобод та гарантій людини і громадянина у діяльності Конституційного Суду України.........32 2.2.
...СТАНУ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 21 2.1. Особливості тінізації економіки України 21 2.2. Сучасні тенденції розвитку тіньової економіки в Україні 24 2.3.
...ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 19 2.1. Етапи формування державного боргу та боргової політики України 19 2.2. Аналіз динаміки і структури держаного боргу ...
...ринку та біржової торгівлі в Україні 17 2.1. Етапи розвитку фондового ринку України 17 2.2. Аналіз сучасного стану біржового ринку в Україні 20 2....
...Часові межі та етапи палеоліту України . . . . . . . . . . . .17 Що лежить в основі дослідження палеолітичних свідоцтв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Розділ 2. Все далі у глибину ти ся чоліть: відкрит тя ...історії досліджень найдавніших пам’яток України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Розділ 3. Спро би за зир ну ти в ми ну ле: на у кові гіпо те зи і ...
Правове регулювання зовнішнього боргу України 14 РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ БОРГ УКРАЇНИ 19 2.1. Загальна характеристика зовнішньоекономічного боргу України за 2004 2008 рр.
Монопсонічний ринок праці в Україні 2.2. Конкурентний ринок праці в Україні 2.3. Попит та пропозиція праці на конкурентному ринку 2.4.
...ВДЕ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ...… 17 2.1. Динаміка впровадження ВДЕ у світі………………………………….. 17 2.2. Стан розвитку ВДЕ в Україні…………………………………………… 23 2.3.
Варто відзначити, що в Україні вийшли і праці, присвячені аналізу названих елементів у інших мовах, найвагоміші з них монографії М. А. Олікової, В. В....звертань у поетичних творах Лесі Українки. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Повний обсяг курсової роботи – 44 сторінки, ...
Характеристика державного кордону України 1.1. Поняття державного кордону України 1.2. Наземні, водні та повітряні кордони Розділ 2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.