Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3373 за запитом Україні.Проблеми

бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 8. 10. Анисимов Я.Н. Трудовой договор. М.,1989. 46с. 11.Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту // Право України, 1998. № 4. С.74. 12.
...Сі Ей Хай джин Продактс Україна»; • розробити рекомендації з удосконалення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій. Предметом дослідження є проблеми обліку і аналізу товарних операцій в ...
План Вступ Поняття і види органів дізнання Дізнання як форма досудового розслідування в справі Види дізнання та їх особливості Проблеми розвитку процесуальної форми дізнання Співвідношення дізнання і досудового слідства у кримінальному процесі України Висновок Використана література
201 КК України) План 1. Поняття та ознаки контрабанди. 2. Об’єкт контрабанди. Предмет контрабанди. 3. Об’єктивна сторона контрабанди. 4. Суб’єкт контрабанди. 5. Суб’...сторона контрабанди. 6. Відмежування контрабанди від суміжних злочинів. 7. Проблеми кваліфікації контрабанди. Література 1. Андрушко П.П. Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001.
Основания необходимой обороны // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 1992. – Вип. 26. – С. 26 31. 8. Баулин Ю.В....необхідної оборони за Кримінальни кодексом України 2001 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіон. наук. практ. конф. – Л.
Закон України «Про соціальні послуги» містить більш сучасні принципи. Тут застосовується словосполучення «стандарти якості надання соціальних послуг» у контексті зобов’язань ...обслуговування є надзвичайно актуальною, адже нинішня система соціальних послуг в Україні потребує реформування та підведення під ...
Причини розвитку гіперінфляції в Україні та шляхи подолання..................29 3. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА, ОСНОВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ.................................................33 3.1.
Розвиток телевізійного кіновиробництва Незалежної України: проблеми та перспективи Висновки Список використаної літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми прийшли до наступних висновків.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 3.1 Проблеми ринкових відносин в Україні 3.2 Перспективи розвитку ринкових відносин в Україні ВИСНОВКИ ...
практики України. 1995. № 1. Список літератури 1. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. №12. 2. Комаров В.
Вступ: актуальність та сучасність проблеми 1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері : 1.1. Cучасний екологічний стан України 1.2. промисловість 1.3.
...АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Міжнародні розрахунки як система регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями ...2. Проблеми та труднощі проведення міжнародних розрахунків 1.3. Методологія і організація міжнародних розрахунків в Україні РОЗДІЛ 2.
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 24 3.1. Сучасний стан медичного страхування в Україні 24 3.2 Зарубіжний досвід та ...
Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні 3.1. Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх подолання 80 3....
Основні проблеми працевлаштування та зайнятості молоді………………………………………………………………………… 2.3. Особливості регулювання молодіжної зайнятості в Україні…………………………………………………………………….... РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ……………………………………………………......шляху до стабільного розвитку в Україні загострили проблеми зайнятості населення. Найбільш гостро ці проблеми відобразилися на молоді як найбільш економічно активній частині населення.
Історія та проблеми становлення конституційної юрисдикції...............7 1.2. Поняття конституційної юрисдикції.......................................................17 1.3. Принцип верховенства права як основоположний в ...конституційної юрисдикції..............................................................................25 РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ГАРАНТІЙ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ................................
...Аналіз стану рівня безробіття в Україні за національною методикою РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 3.1. Проблеми державної політики у сфері зайнятості ...
Науково практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., ...1104 с. Спеціальна література: 1. Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. №49 (7 13 грудня).
...національного права як конституційне право України, потребує все ж таки свого додаткового теоретичного уточнення та обґрунтування, що неабияк актуалізує дослідження означеної проблеми.
...особливості розвитку малого бізнесу в Україні 37 2.3. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Дніпропетровській області 43 2.4.Проблеми розвитку малого підприємництва 46 РОЗДІЛ ...
ПЛАН Вступ Розділ 1. Формування у школярів готовності до самоосвіти та самовиховання як педагогічна проблема 1.1.
Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. №5. 5. Особенностирассмотренияотдельныхкатегорийгражданскихдел / Подред. Треушникова.М.К. М., 1987. 6. Пушкарь Е.... Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
...Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.122 125. – ISSN 0132 1331 8. Великорода О.М. Розірвання договору довічного утримання. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей.
Тому проблема виробництва молока і виготовлення молочних продуктів завжди є надзвичайно актуальною. На превеликий жаль, в Україні ця проблема вирішується надзвичайно погано.
Завдання та функції Верховної Ради України………………………....17 Розділ 3. Аналіз взаємовідносин парламенту з іншими органами державної влади та громадськістю……………………………………………………….……26 3....Проблема стосунків законодавчої влади з громадськістю……….....26 3.2. Відносини парламенту з іншими органами державної влади України………………………………………………………………………...……35 Висновки…………………………………………………………………………....
152 КК України) План Вступ 1. Поняття та ознаки зґвалтування. 2. Об’єкт зґвалтування. 3. Об’єктивна сторона зґвалтування. 4. Суб’єкт зґвалтування. 5. Суб’єктивна сторона ...6. Відмежування зґвалтування від суміжних злочинів. 7. Проблеми кваліфікації зґвалтування. Висновки Список використаної літератури Література 1. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002.
...цінами, що намагається здійснювати Уряд України, має позитивні наслідки по їх стримуванню, оскільки впливає на суб’єктивні чинники їх зростання, протее вирішити проблеми об’єктивного характеру не в ...
...цінами, що намагається здійснювати Уряд України, має позитивні наслідки по їх стримуванню, оскільки впливає на суб’єктивні чинники їх зростання, протее вирішити проблеми об’єктивного характеру не в ...
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування банківської системи в Україні 1.1.
...свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання 1.2. Держава і соціальний захист громадян 2. Пільги вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей 2....та головні напрями державної політики України стосовно сім'ї та жінок. Держава взяла на себе обов'язки умов та свобод людини, вирішити інші принципові проблеми, пов'...
26 3.1 Проблеми та перспективи розвиту міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право. Міжнародна фінансова політика.........................27 3.2. Співпраця України з міжнародними організаціями, фінансовими інституціями, ...
Проблема уголовно правовой оценки об щественно опасньїх последствий / В.В. Мальцев. Саратов: Са ратов. ун т, 1989. 192 с....шкода, яка заподіяна злочином" // Кримі нальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шля¬хи вдосконалення).
Проблеми провадження медичного страхування в Україні Висновки Проблема реформування пенсійної системи є однією з найгостріших сьогодні в Україні.
Ще більш актуальною дана проблема стала після прийняття Конституції України, яка закріпила найбільш загальні засади політичної, соціально економічної та інших сфер суспільного життя, а також ...принципів науки кримінального права в Україні, дослідити проблему вивчення принципів кримінальної науки в юридичній літературі.
156 КК України) План Вступ 1. Поняття та ознаки розбещення неповнолітніх. 1. Об’єкт розбещення неповнолітніх. 2. Об’єктивна сторона розбещення неповнолітніх....Література 1. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи створення виробничих підприємств в умовах України 1.1 Підприємство — як самостійний ...
...2 Аналіз розвитку освіти в Україні 2.3 Аналіз розвитку охорони здоров’я 2.4 Аналіз розвитку культури та ін. Розділ ІІІ. Проблеми невиробничої сфери та шляхи їх ...
Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. №5. 3. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду, як одна зосновних конституційних ... Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
Міжнародне співробітництво в Україні у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально процесуальний аспект): Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2000 ...Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України). – Х.: Право, 2006 Кабанець В.
ВСТУП..........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ......................................
ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………. 6 РОЗДІЛ I. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ… 10 1.1.
Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Сучасні проблеми включення економіки України в світогосподарскі зв`язки. 53. Стан та перспективи розвитку економіки України. Мікроекономіка 1.
«Молодіжна політика в Україні». «Молодіжний український бізнес». «Ціннісні орієнтації сучасної молоді». «Студентське кохання та студентська сім’я». «Девіантна поведінка молоді». 2....молоді? 4. Які, на вашу думку, найголовніші молодіжні проблеми в Україні? 5.
202 КК України) План 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. 2. Об’єкт порушення порядку зайняття господарською ...1. Андрушко П.П. Коментар до ст. 202 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001.
257 КК України) План 1. Поняття та ознаки бандитизму. 2. Об’єкт бандитизму. 3. Об’єктивна сторона бандитизму. 4. Суб’єкт бандитизму....об’єкт злочинів проти суспільної безпеки // Вісник Академії правових наук України. – Вип. 3. – Х. – 1995. – С.
Проблеми проведення податкового контролю та шляхи їх вирішення 23 Розділ 3 Шляхи та напрямки удосконалення податкового менеджменту в Україні 26 3.1.
...спрямування, котрі діяли у Наддніпрянській Україні. В радянській історичній науці дана проблема практично не досліджувалася. Сучасна українська історіографія зробила вагомий внесок у дослідження стану розробки суспільно ...положень програм щодо вирішення аграрної проблеми в Наддніпрянській Україні; 2) 1905 1907 рр. – період подальшої розробки аграрної проблематики в програмних документах українських політичних партій в умовах ...
Україна пережила кілька змін влади, кожна з яких по своєму визначала розвиток української освіти. Радянська влада приділяла серйозну увагу проблемам розвитку освіти.
...визначити своє ставлення до даної проблеми. Слід відзначити значення виділення співучасті у формі попередньої змови групи осіб для врахування ступеня суспільної небезпечності кожного співучасника, суспільної небезпечності ...цілком достатнім наявність в КК України визначення злочину, вчиненого організованою групою осіб. Вивчивши рекомендовану літератури до цієї теми, слід висловити власну думку з цієї проблеми.
Аналіз показників зовнішнього державного кредиту України за 31.10.2010 – 31.10.2012 роки 26 2.3. Аналіз показників внутрішього боргу за 2010 – 2012 рр. 34 ...Розв’язання проблеми державного боргу 43 Висновок 51 Список використаної літератури 54 br />br /> Об’єктом дослідження роботи є державний борг України за 2010 2012 роки, його ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.