Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3373 за запитом Україні.Проблеми

Вступ Розділ І. Напрями та особливості кодифікації вітчизняного трудового законодавства Розділ ІІ.
2.1 Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору відносно харчування.............................................................................. 2.2 Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору щодо фізичних вправ.............................................................................
Екологічна політика України та проблеми сталого розвитку 2.2. Міжнародне співробітництво в сфері екологічної політики 2.3. Екологічна політика як складова економічної політики ...
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України. 2009. № 1. с. 86 98.
Особливості грошової системи України…………………………………….. 5. Проблеми функціонування грошової системи України……………………… 6. Шляхи зміцнення грошової системи України………………………………… Висновок……………………………………………………………………………. Список літератури………………………………………………………………….
...та структура міграційних процесів в Україні та їх вплив на економічне зростання країни .........с.6 9 3.Проблеми участі України у міжнародному обміні трудовими ресурсами.............с.
...на виробництві та професійних захворювань України............................................... 3. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні...................................................................................................... 4. Зарубіжний досвід соціального страхування.................................... Висновки......................................................................................................... Дода...
Ухилення від сплати податків в Україні: витоки проблеми та шляхи її розв'язання 2. Ухилення від сплати ПДВ в Україні 3....ухилення від оподаткування на економіку України 5. Вдосконалення механізму протидії ухилення від оподаткування на економіку держави 6. Проблеми вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за ухилення від ...
Аналіз фінансового лізингу в Україні ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 3.1. Вдосконалення нормативно правової бази щодо лізингу в умовах інтеграції ...
Стан розвитку спільного інвестування в Україні 2. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування в Україні 3. Перспективи спільного інвестування в Україні Висновки Список використаних джерел
Постановка проблеми в Україні Розділ 2. Сьогоднішня ситуація на ринку Розділ 3. Аналіз проблеми ринку комп’ютерних технологій Розділ 4.
Особливості розвитку малого підприємства в Україні 3. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Науково технічний потенціал України 3. Проблеми реконструкції народного господарства України в контексті завдань прискорення науково технічного прогресу Висновки Список використаних джерел
Економічний стан Державного боргу України 3.Альтернативні методи розв’язання боргової проблеми в Україні Висновки Список використаних джерел
Особливості медичного страхування в Україні 2. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку Список використаної літератури
...розвиток видання навчальної літератури в Україні, визначено проблеми галузі та шляхи їх вирішення.
Антимонопольне законодавство України. 3. Проблеми гармонізації антимонопольно конкурентної політики з іншими напрямами економічної політики держави. Висновки Список використаної літератури
Проблеми організації досудового слідства // Матеріали науково практичної конференції "Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи".
Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118 3.Данількевич М. Джерела правового нігілізму в Україні .... Проблеми реалізації Конституції України . // Вісник Академії правових наук України. — 2000.— № 2.— С.28 27.Кириченко С.О.
Аналіз стану зовнішнього боргу України 66 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 3.1....які впродовж останніх років переживає Україна. Розв'язання проблеми обслуговування державного боргу є одним із ключових факторів економічної стабільності в країні.
Вступ. Розділ І. Еволюція систем трудового навчання. Розділ ІІ. Сучасні проблеми та їх причини в процесі трудової підготовки молоді.... Завдання:  проаналізувати сучасні проблеми трудової підготовки молоді в Україні;  висвітлити причини падіння престижності шкільного предмету «Трудове на вчання», знецінення його ролі у загальноосвітній підготовці ...
...України «Про політичні партії в Україні»: деякі актуальні проблеми // Часопис Київського університету права. – 2005. №2. – С. 67 73. 8. Галай Ю....аналізу статусу історичних політичних парті України XIX XX ст.: аспекти методології дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: Зб. Наук. Пр.
...на теперішньому етапу розвитку економіки України визріла гостра проблема з оптимізацією дій з боку влади щодо формування доходної та цільового використання видаткової частини державного бюджету, а ...і видаткової частини Державного бюджету України. Підходи до вирішення проблеми формування доходної частини бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, С.
Динаміка грошової маси в Україні 2.2. Розрахунок швидкості обігу грошової маси Розділ III. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ ...
Динаміка грошової маси в Україні 2.2. Розрахунок швидкості обігу грошової маси Розділ III. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ ...
Основні дискусії про бікамералізм в Україні 2.2. Перспективи та проблеми запровадження двопалатного парламенту в Україні 2.3. Можливі моделі двопалатного парламенту в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні 16 2.2. Аналіз сучасного стану та динаміки розвитку спільних підприємств 20 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 28 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 35 ...
...БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. 51 3.1. Проблеми інформаційної безпеки України. 51 3.2. Основні напрямки щодо удосконалення державної політики забезпечення ...
Проблеми визначення поняття вбивства в кримінальному праві України // Право України. – 1999. № 3. – С. 71 73. 23. Мельник М., Хавронюк М....деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації // Право України. – 1997. № 7. – С. 45. 24. Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекції для студ. юрид. фак.
Вступ Розділ 1 Міжнародні стандарти ISO та системи якості 1.1 Склад міжнародних стандартів 1.2 Ситуації, в яких застосовують системи якості та відповідні стандарти 1.3 Вибір і застосування міжнародних стандартів на системи якості Розділ 2 Аналіз міжнародних стандартів якості в умовах України 2.1 Аналіз напрямків та тенденцій діяльності у сфері міжнародної стандартизації систем якості 2.2 Аналіз діяльності міжнародних організацій в галузі ...та сертифікації продукції 2.3 А...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………...….4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ……………………………………………………………………….…6 РОЗДІЛ 2.
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3.
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3.
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3.
Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1.
План br />br /> 1. Головна національна бібліотека країни. Характеристика історії розвитку та сучасні завдання діяльності.
...фонду та Держав¬ним бюджетом України. Стан дослідження: проблеми пенсійного страхуван¬ня та пенсійного забезпечення мають багатоаспектний характер. Деякі питання удосконалення засад пенсійного забезпечення та пенсійного ...
Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Там же. № 9. 2001. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: от расль права, наука, учебная дисциплина. X.
Класифікація податків в Україні 1.3. Оподаткування доходів підприємств 1.4. Оподаткування майна підприємств 1.5. Податки на споживання 1.6. Особливості і проблеми податкової системи України Частина II.
Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Здіорук С. І. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин : монографія / ...
Напрямки розвитку муніципальних позик в Україні 3.1. Проблеми та шляхи розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні 3.2. Мінімізація ризиків інвестування в облігації місцевих позик ...
Перспективи співробітництва україни з єс 3.1. Проблеми у відносинах України з ЄС 3.2. Шляхи прискорення входження України до ЄС Висновки Список ...
...та сучасна мовна політика в Україні Розділ 2. Сучасні проблеми державної мови в Україні 2.1. Правовий аналіз проекту Закону України „Про державну мову України”. 2.2. Проблема двомовності в Україні Висновки Список ...
Аналіз інвестиційного клімату України...................................................................23 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ КРАЇНИ...........................................................................................................27 3.1 Проблеми інвестиційного потенціалу України........................................................27 3.2.
...Розділ 3 СТАН ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………..26 3.1 Проблеми державної безпеки України…………………………….26 3.2 Загрози державній безпеці України………………………………..27 3.3 Можливі зміни до ...
...ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 2.1. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні 2.2. Фактори розвитку готельної індустрії в Україні РОЗДІЛ 3.
...процедури видання актів Кабінету Міністрів України 2.2. Проблеми видання нормативних актів Кабінетом Міністрів України та шляхи їх вирішення Висновки Список використаної літератури Додатки
Проблеми, пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україну 1.3. Фактори, що перешкоджають притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку ...ситуація ринку іноземних інвестицій в Україні 2.2. Проблеми залучення іноземних інвестицій в регіонах України 2.3. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності Висновки Список використаної літератури
Перспективи розвитку валютної системи України................................27 3.1. Проблеми валютної системи України..............................................................27 3.2. Шляхи удосконалення валютної системи України.........................................31 Висновки....................................................................................................................
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.