Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3373 за запитом Україні.Проблеми

Розгортання інвестиційної кризи в Україні у 1991 – 2000 рр. 2.2. Аналіз інвестиційних процесів 2006 – 2010 рр. ...3. Іноземні інвестиції проблеми та перспективи 3.4. Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України РОЗДІЛ 3.
...понять «юридична особа» та «підприємництво» // Проблеми законності. – 2001. – № 46. – С.69 73. Борисова В.І. Про залежність юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3....особи в сучасному цивільному праві України: Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: Матеріали наук. – практ. конф. (м. Харків, 24 25 травня 2005 р.
...ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13 14 лют. 2003 р.,Львів. нац. ун т ім. І.Франка, Юрид....та їх закриіплення в законодавстві України//Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук. практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.). К.,2003. С.
Проблеми і потенціал освітніх змін 1.1. Поняття «міжнародного співробітництва» 1.2. Освіта у світі. Європейський ...1.3. Вища освіта і наука в Україні: пріоритетні сфери розвитку 1.4. Нова освітня політика: проблеми розвитку та шляхи їх подолання ...
Організаційно правові форми підприємств в Україні .……….. 59 2.3. Право на підприємницьку діяльність………………………........ 72 2.4. Підприємець і держава ................................................................... 82 РОЗДІЛ 3.... Проблеми розвитку гарантійних прав суб’єктів підприємницької діяльності в Україні ……………………………………….. 87 3.2. Зарубіжний досвід гарантійних прав суб’єктів підприємницької діяльності ……………………………………………………………………….
Проблеми відтворення робочої сили РОЗДІЛ 3.ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1.Зайнятість населення та відтворення робочої сили в Україні 3....
...передумови розвитку важкого машинобудування в Україні 3. Рівень розвитку та сучасна структура важкого машинобудування, географія розміщення 4. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення важкого машинобудування в Україні Висновки та пропозиції Додатки Список ...
Сучасний стан земельних ресурсів України....................................................17 2.2. Державне регулювання ринку землі.................................................................22 Розділ 3. Зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення функціонування земельного ринку..........................................................................................................3.1. Зарубіжний досвід функціонування земельного ринку..................................26 3.2. ...
...АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ................................................................18 2.1. Аналіз адміністрування бюджетоформуючих податків.................................18 2.2. Оцінка ефективності адміністрування податків і платежів............................25 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ...УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ.....................................................................................32 3.1. Зарубіжний досвід адмініс...
Перспективи релігійного туризму Західної України. 3.1. Особливості релігійного туризму.....................................................................50 3.2. Проблеми розвитку релігійного туризму.........................................................53 3.3. Перспективи розвитку релігійного туризму....................................................
...ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ З МЕТОЮ ЗБУТУ АБО ЗБУТУ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЧИ БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ………………………………………14 2.1.... Проблеми відмежування складу злочину, зазначеного у статті 199 КК України від суміжних складів злочинів………………………………………..…33 ВИСНОВКИ……………………………………………………..…………………38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...…….….
...про партнерство і співробітництво» між Україною і ЄС набула чинності: a. у березні 1998 року b. у червні 1993 року ...у січні 2000 року d. у грудні 1999 року Question 22 Проблеми наукової галузі України полягають у: a.
...про партнерство і співробітництво» між Україною і ЄС набула чинності: a. у березні 1998 року b. у червні 1993 року ...у січні 2000 року d. у грудні 1999 року Question 22 Проблеми наукової галузі України полягають у: a.
...ефективність плати за землю в Україні.........................................21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ..................................................................................................................24 3.1. Досвід зарубіжних країн щодо ...плати за землю..................24 3.2. Проблеми та напрями удосконалення адміністрування плати за землю в Україні...............................................................
...адміністрування сплати ресурсних платежів в Україні...................7 1.2. Правове забезпечення фінансової підтримки здійснення відновлювальних та природоохоронних заходів у процесі природокористування...........................15 Розділ ІІ....ІІІ. Проблеми та шляхи удосконалення системи адміністрування природних ресурсів в Україні..................................................................................31 3.1.
Правові форми участі Конституційного суду України у законотворчості 2.3. Підготовка проектів законодавчих актів 2.4. Організація та проблеми проведення експертизи законопроектів та розгляд законопроектів у Верховній Раді України Висновки до розділу ІІ Висновки ...
Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку. – Х., 2005 Рябцева В.В. Судебная деятельность в уголовном процессе России.
...державного внутрішнього і зовнішнього боргу України, проблемами повернення кредитів, у тому числі і кредитів під гарантію уряду.
Структура Державного казначейства України 2.2. Казначейство як розпорядник державних коштів Розділ ІІІ. Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення Висновки Історія зародження, ...
Структура Державного казначейства України 2.2. Казначейство як розпорядник державних коштів Розділ ІІІ. Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення Висновки уривок Історія ...
...язки органів Державної податкової служби України 2.3. Податкова міліція:суть діяльності та основні функції Розділ 3. Проблеми удосконалення роботи державної податкої служби 3.1.
НАН України. — 1998. — № 3—4. — С. 15—21). Проте розглядаються ці проблеми вже під іншим кутом зору, а саме — у плані розкриття ...
Сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення. Проблема розвитку цього виду туризму є нова і малодосліджена, тому окремі ... Актуальність проблеми полягає у тому, що й досі нема чіткого визначення поняття «сільський туризм» та його розмежування з поняттями екотуризм, агротуризм, фермерський ...
10 річчя незалежності України. – 1999. – Вип.. 3. – С. 195 200. 6. Звіряка В.А. Проблема об’єкту злочину угону автотранспортних засобів // Вісник Луганської академії ...Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – Вип. 1. – С. 141 145. 9. Іванов Ю.Ф. Нова кримінально правова норма за незаконне заволодіння транспортними засобами та ...
Вступ Розділ 1. Методологічні підходи та стан наукового вивчення проблеми жіночих громадських організацій 1.1.
...2 Реформування місцевого оподаткування в Україні……………………….31 2.3 Проблемні аспекти місцевих податків і зборів…………………………….36 Розділ 3. Шляхи удосконалення місцевих податків і ...та надходжень до місцевих бюджетів ……………………………………………………………...43 3.1 Проблеми та недоліки щодо справляння місцевих податків і зборів в України……………………………………………………………………..…….
...системи охорони здоров'я в Україні 2. Страхова медицина складова система медичного обслуговування 3. Економічні проблеми розвитку страхової медицини Висновки Список використаної літератури
29 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ....................................36 ВИСНОВКИ..................................................................................................................46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................
...відповідальності за порушення матеріальних інтересів // Проблеми правознавства та правоохоронної . – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 3. – С. 55 60. 8. Волгарева И.В., Шилов ...К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 9. Киренко С. Кримінально правова охорона неповнолітніх новим КК України – старі проблеми // Право України. – 2002. № 6. – С.
Проблеми відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Юридична Україна. – 2004. – № 4. – С. 50 55. Лобойко Л.М.... // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. – Мат. наук. конф. 18 – 19 квітня 2002 р. – м. Харків. – Київ – Харків. – «Юрінком Інтер». – 2002. – С.
...наукових розробок в зазначеній сфері, проблема сучасного стану здійснення угод злиття і поглинання в банківській системі України поки що залишається не вирішеною остаточно.
Аналіз сучасного стану валютного ринку України.........................................19 2.2. Характеристика світового валютного ринку...................................................24 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ...............30 3.1.
...надходження ресурсних платежів до бюджету України....................18 2.2. Методика оподаткування ресурсними платежами..........................................23 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення оподаткування ресурсними платежами...................................................................................................................29 3.1.
...У дипломній роботі були розглянуті проблеми управління комерційно посередницькою діяльністю українського туристичного ринку на прикладі умовного туристичного агентства ТОВ «Яна», та було визначено, що він ...7 РОЗДІЛ 1. Сучасні напрями управління комерційно посередницькою діяльністю підприємств України 10 1.1.
Цілі покарання в чинному законодавстві України і проблема смертної кари // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 15 19. 3. Багрый Шахматов Л.В.... Проблема злочину та покарання у світлі ідеї соціальної справедливості // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежної України. – 2002. – Вип.
...та визначення результатів виборів Президента України Розділ ІІІ. Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи його вдосконалення 3.1. ...та соціальні проблеми відповідальності за порушення виборчого законодавства 3.2. Основні напрямки вдосконалення законодавства України про вибори Президента України Висновки ...
...в Україні // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. – Мат. наук. конф. 18 – 19 квітня 2002 р. – м. Харків. – Київ – Харків: Юрінком Інтер, 2002. – С....по кримінальним справам // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Короткі тези доп. та наук. повідомл. респ. міжвід. науково практичної конференції. – 9 – 11 листопада, 1995 р. – Х.
Досудове слідство України: проблеми функціонування // Збірник наукових праць. – Х. ХНАДУ, 2003. с. 141 146. Филин Д. В. Прекращение уголовного дела с освобождением обвиняемого ...
...ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 20 2.1. Характеристика сучасного стану ринку праці 20 2.2. Проблеми функціонування ринку праці 30 2.3.
...функціонування місцевої державної адміністрації в Україні 2.3.Особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування. Проблеми делегування повноважень Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 ...
Попри надзвичайну важливість інтеграції України в європейський науковий простір, цей аспект інтеграції дещо обділений увагою. Попри наявні проблеми наука в нашій державі все ж розвивається ...
...вдосконалення правового інституту громадянства в Україні…………………………..……….………..58 3.1. Світовий досвід регулювання інституту громадянства….…58 3.2. Проблеми законодавчого регулювання громадянства і шляхи їх вирішення………………………………..
...внутрішнього та зовнішнього державного боргу України ….. 19 3. Проблеми та перспективи розвитку бюджетної політики в України….….24 Висновки ……………………………………..…………………….….…….…. 29 Додатки ……..…………………………………………………………….…….. 31 Список використаних джерел ………………………………………..……….....що на сьогоднішній час в Україні значно загострилась проблема бюджетного дефіциту. Він може мати цілу низку негативних наслідків, найсерйознішим з яких є дефолт країни.
172 КК України) План 1. Поняття та ознаки грубого порушення законодавства про працю. 1. Об’єкт грубого порушення законодавства про працю. 2.... Міністерства юстиції України. – 2004. № 11. – С. 37 49. 9. Лихова С.Я., Берлін П.С. Проблеми визначення об’єктів злочинів проти виборчих, трудових ...
...та становлення державного управління в Україні……………………………………………………………...…6 1.1. Роль державного управління в процесі державотворення…………...………6 1.2. Проблеми становлення державного управління…………………………..…..9 1.3....за Концепцією адміністративної реформи в Україні……………………………….18 2.2. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики………………………………………………………..…….23 Розділ 3.
Бібліотечна структура України 1.1. Бібліотечна справа та її становлення 1.2. Загальнодержавна бібліотечна структура та способи її удосконалення Розділ ...Сучасне бібліотекознавство: сьогодення та проблеми розвитку 2.1. Стан українських бібліотек 2.2. Напрямки розвитку бібліотек в Україні Висновки Список використаних джерел Основними ...
Ми проаналізували Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і зробили висновок, що його прийняття створило умови для активізації зв'язків ук¬раїнської економіки зі ...дійшли висновку, що ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб’...
370 КК України): об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 3. Проблемні питання кваліфікації. Література 1. Багрій Шахматов Л.В....види // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – Вип. 2 (25). – С. 168 182. 20. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К., 2000.
Прадавня історія України. 3. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Античні міста – держави Південного Причорномор'я. 5. Походження та розселення слов'ян 6....літературі 9. Основні етапи формування українського народу. 10. Походження терміну "Україна" та української національної символіки. 11.
Основание отсрочки исполнения наказания // Проблеми законності / Національна юридична академії України ім. Ярослава Мудрого. – 1992. – Вип. 26. – С. 52 57. 3. Осадчий В.І., Подзігун Г....передбачених статтями 46, 462 КК України 1960 року: деякі проблеми реалізації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 1. – С. 51 55. 8. Телефанко Б.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.