Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 873 за запитом Управлінський

Мета, завдання і функції управлінського обліку 3. Основні етапи реформування управлінського обліку 4. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України Висновки Список використаної літератури В ...
Всего 178 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. обороною держави b. потребою повідомлень c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: а.
Що таке управлінський облік? 2. Які основні переваги управлінського обліку над традиційним бухгалтерським обліком? 3. Що є предметом та методом управлінського обліку? 4.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ...
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 1.1 Історія розвитку управлінського обліку 1.2 Мета, зміст та значення управлінського обліку в управлінні підприємством 1.3 ...
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень 1.1. Сутність управлінських рішень 1.2. Класифікація управлінських рішень 1.3. Фактори, що визначають якість та ефективність управлінських ...
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 1.1 ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ...
Поняття, процес розробки й особливості управлінських рішень 1.1. Поняття й процес розробки управлінського рішення 1.2. Типи управлінських рішень: критерії, переваги й недоліки РОЗДІЛ 2.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.1. Сутність рішення та їх типи 1.2. Процес розробки управлінського рішення РОЗДІЛ 2.
Природа управлінських рішень………………………………………..6 1.1. Загальні поняття про управлінське рішення………………...……...6 1.2. Вимоги які висуваються до управлінських рішень………………..
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ЗЕД 7 1. 1 Теоретичні основи прийняття управлінських рішень на підприємстві 7 1.2.
Загальна характеристика управлінських рішень………………………..6 1.1. Поняття і сутність управлінського рішень……………………………...……..6 1.2. Класифікація управлінських рішень…………………………………….……11 1.3.
Теоретичні основи управлінського спілкування та його форми 1.1. Сутність та особливості управлінського спілкування 1.2. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу 1....
ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2.1. Принципи й етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.2.
Теоретичні основи управлінського обліку як основи контролінгу 1.1 Поняття, сутність і призначення управлінського обліку 1.2. Порівняння управлінського і фінансового обліку 1....
Еволюція розвитку управлінського обліку 1.2. Сучасний розвиток управлінського обліку 2. Перспективи розвитку управлінського обліку: 2.1. Міжнародний досвід ведення управлінського обліку 2....
...суб’єктів державно правових та управлінських відносин……………………………………………………………………………....7 1.1. Поняття та сутність суб’єктів державно правових та управлінських відносин…………………………………………………………………………..…..7 1.2.
Ознаки, які не відноситься до управлінського обліку: 3. Об’єкти управлінського обліку 4. Методи управлінського обліку 5. Функції, що є характерними для управлінського обліку 6.
Сутність та етапи розвитку управлінської науки 2. Генезис управлінської науки в Україні Висновки Список використаної літератури Управлінська думка в Україні має довшу історію, ніж вважають.
...рішення Суть, функції та класифікація управлінських рішень Характеристика вимог до управлінських рішень Методи розробки управлінських рішень Розділ 2. Ефективність управлінських рішень в ТОВ “Добробут” Коротка економічна ...
Управлінський облік. / Пер. з англ. – 5 е канад. вид. – К.: 2002. 3. Моссаковський В. Про управлінський облік,.бухгалтерський облік і аудит.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПРЯМИХ ВИТРАТ 1.1. Зміст управлінського обліку та класифікація витрат 1.2. Суть та класифікація прямих витрат 1.3.
...засади технологій і методів прийняття управлінських рішень 1.1. Сутність значення, види об’єкти дослідження 1.2. Методичні підходи до визначення стану 1.3....аналіз технологій і методів прийняття управлінських рішень у ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" 2.1. Організаційно економічна характеристика 2.2. Аналіз ефективності фінансово господарської діяльності підприємства ...
...джерел з організації та методології управлінського обліку і ФВА витрат Висновки до розділу 1 Розділ 2. Методологія та організація управлінського обліку витрат 2.1.
Науково методичні засади класифікації управлінських документів 2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 2.2. Диференціація управлінських документів в установі 2.3.
Сутність прийняття управлінських рішень. 2.Основні етапи розробки та прийняття УР. 3. Класифікація управлінських рішень 4. Системний та ситуаційний підходи до УР. 5.
Витоки управлінської думки у стародавні та княжі часи Управлінська думка в Україні має довшу історію, ніж вважають.
Теоретичні основи організації управлінського обліку товарно – матеріальних цінностей 1.1. Сутність товарно – матеріальних цінностей як об’єкту бухгалтерського та управлінського обліку 1.2.
Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах харчової промисловості Розділ II. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення Розділ III. Пропозиції щодо вирішення проблем, пов’язаних ...
Аналіз зараження як способу управлінського впливу 3. Характеристика переконання як способу управлінського впливу Список літератури
Принципи побудови управлінського обліку 4. Взаємозв'язок та відмінності управлінського та фінансового обліку Список використаної літератури
...у формуванні інформації в системі управлінського обліку 2. Основні чинники, що впливають на методи визначення затрат і результатів в системі управлінського обліку (сфер використання даних про ...
...структури підприємства на побудову системи управлінського обліку РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗДІЛ 3. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСTІ ПРОДУКЦІЇ 3.1.
Індивідуальне завдання «Управлінські рішення в зовнішньо економічній діяльності підприємства: їх типи та ефективність»…………………………11 2.1 Поняття управлінських рішень та їх види……………………………....
...структури підприємства на побудову системи управлінського обліку РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТИ УПРАВЛІНСЬКОГО РОЗДІЛ 3. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСTІ ПРОДУКЦІЇ 3.1.
...структури підприємства на побудову системи управлінського обліку……………………………………………….......10 РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТИ УПРАВЛІНСЬКОГО…………………………………………………18 РОЗДІЛ 3.
Інформація управлінського обліку, як правило, є комерційною таємницею підприємства. Вона не підлягає опублікуванню і має конфіденційний характер....економічної літератури свідчить, що закордонний управлінський облік далеко не однорідний: у ньому чітко простежуються два напрямки – американський і європейський. Останній представлений переважно західнонімецьким і французьким обліком.
Управлінський облік Варіант 1. Характеристика та мета виробничого обліку, його значення у формуванні інформації в системі управлінського обліку 2.
Основні характеристики якості управлінського рішення. Умови й фактори забезпечення якості рішень Вступ 1.1. Основні характеристики управлінського рішення та його якості 1.2.
Ведення управлінського обліку на підприємстві є: а) обов'язковим згідно законодавства; б) не обов'язкове; в) обов'язковим згідно вимог податкових органів; ... Основні функції управлінського обліку: а) інформаційну, комунікаційну, стратегічну, оперативну; б) інформаційну, прогнозну, планову, фінансову; в) інформаційну, контрольну, регулюючу; г) вірної відповіді немає.. 3.
Теоретичні основи організації управлінського обліку виробничих запасів 1.1 Виробничі запаси як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку виробничих ...облік виробничих запасів 2.4 Управлінський облік виробничих запасів Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів на ТОВ ТД «Логос» Висновки Список використаної літератури Додатки
Теоретичні аспекти управлінського обліку витрат та їх розвитку в сучасних умовах господарювання 1.1. Витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1....на ЗАТ «Коопзовнішторг» 2.3 Управлінський облік витрат на ЗАТ «Коопзовнішторг» Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку витрат підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Економічна сутність доходів і результатів діяльності підприємства 6 1.2.... ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «БР» 12 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 12 2.2.
В роботі було досліджено основні засади запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні. Зверонуто увагу на проблеми і їх наслідки щодо реформування системи управління в Україні в сучасних ...стандартів управління і переваги впровадження управлінський стандартів Європейського Союзу в Україні
...договір» як особлива форма регулювання управлінських відносин 6 1.1. З історії розвитку адміністративного договору 6 1.2. Поняття та основні ознаки адміністративних договорів 13 Розділ ... Використання адміністративних договорів в управлінській діяльності 24 Висновки 28 Список використаної літератури 29
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1.1 Сутність економічної діагностики 1.2 Методика фінансового аналізу підприємства 1.3 Методика економічної діагностики управлінської діяльності підприємства РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНО ДІАГНОСТИКА ПАТ «НЗФ»…………….. 2.1 Організаційно економічна характеристика ПАТ «НЗФ»…………....НЗФ”…………… 2.4 Напрямки поліпшення управлінської діяльності ПАТ „НЗФ”, виходячи з результатів економічної діагностики підприємства…………… ...
...витрат, доходів і результатів діяльності Управлінський облік Організація управлінського обліку на підприємстві Методи обліку і калькулювання витрат Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Облік ...
Організація управлінського обліку доходів та результатів діяльності ТОВ "ІнтерАН" НАН України 3.1. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3.2. Організація управлінського обліку на підприємстві 3.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку розрахунків з підзвітними особами 1.1 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Характеристика підприємства ВАТ ”Вугільна компанія ”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1” ... Управлінське дослідження внутрішніх сильних та слабких боків підприємства ВАТ ”ВК”Шахта”КрасноармійськаЗахідна№1 2.1. Аналіз маркетингової діяльності 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.