Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 873 за запитом Управлінський

...дипломній роботі розглядається сутність ефективності управлінської діяльності, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є механізм управління підприємством. Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом ...
...на Ваш погляд, сприяли розвитку управлінської думки в Україні в XVIII—XIX ст., а які — перешкоджали? 2. Як характеризував стан державного управління в Російській імперії В....академії в розвитку економічної й управлінської думки в Україні? Контрольні питання до теми 7 1. Поясніть, чому Фоллет вважала, що успіх організації базується на спільності інтересів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві 1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах Розділ 2 діюча практика обліку і аудиту витрат виробн...
оперативність вироблення управлінських рішень c. найпростіша однорівнева структура управління d. компетентне керівництво по кожній функції управління Question 7 Організаційна структура управління підприємством, яка ...право керування підлеглими і прийняття управлінських рішень, називається ... a. матричною b. функціональною c. дивізіональною d. лінійно фнукціональною Question 8 Виробниче управління підприємством охоплює процеси ... a.
...менеджменту на цьому етапі розвитку управлінської думки полягало також і в розвиткові плодотворних неформальних контактів в організації, оскільки дослідження показали, що вони є вагомою організаційною силою, ...заснована на колективних принципах прийняття управлінських рішень і командній відповідальності за результат, що спонукає її членів упроваджувати відповідні методи управління й стилі управлінського лідерства; члени команди ...
...Нарахувати заробітну плату працівникам адміністративно управлінського персоналу підприємства та робітникам основного виробництва. 2) Визначити суму утримань (згідно діючого законодавства) та суми до видачі....згідно діючого законодавства) працівників адміністративно управлінського персоналу та робітників основного виробництва. Відобразити суми нарахувань на заробітну плату в системі рахунків бухгалтерського обліку. Варіант 3.
...рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності; монографічний — для дослідження теоретичних роз робок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового забезпечення; розрахунково конструктивний — для обґрунтування пропозицій щодо ...важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень. Основною задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо господарської і фі нансової діяльності з метою об’єктивної ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 1.1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності 1.2. Функціональний аналіз діяльності керівника РОЗДІЛ 2.
Основні поняття управлінського обліку 3. Виробничий та управлінський облік 4. Предмет, методи та основні завдання управлінського обліку 5 Роль управлінського обліку в загальному ...
УПРАВЛІНСЬКИЙ (ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4.1....практичних навиків щодо ведення фінансового, управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, а також складання, аналізу та аудиту фінансової звітності; зібрано практичний матеріал для написання магістерської дипломної роботи.
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату вцілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів ...
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату вцілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів ...
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування ...
Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель беззбитковості виробництва. 2. Визначити, який обсяг реалізації дозволить: – досягти беззбитковості; – отримати прибуток в сумі (... Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель оптимальної партії замовлень. 2. Визначити оптимальний обсяг поставки (Попт).
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування ...
Зміст та основні етапи прийняття управлінських рішень керівниками організацій. 2. Фактори, якi впливають на процес прийняття управлiнських рішень. 3. керiвниками організацій. 4....бути притаманний ді­яльності його управлінської команди? 23. Що забезпечує стиль керівництва? 24. Чим різняться поняття «стиль управлінської діяльності» та «стиль керівництва»? 25.
Управлінський облік грошових коштів і грошових потоків 51 2.4. Шляхи удосконалення обліку та звітності грошових коштів і грошових потоків 62 ...рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам ...
...в підтримці операційного контролю, організації управлінського контролю і в стратегічному плануванні. Також інформаційні системи покращують якість продукту, розширюючи його документальну базу і сервіс....їх видами, найбільш поширеними в управлінській діяльності є: організаційні (положення, статути, правила, інструкції) і розпорядчі (постанова, наказ, розпорядження, рішення). Крім того, зроблений аналіз показав, що ПІЕМ ...
...того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий ...
...того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий ...
...скаже тобі котра зараз година» Управлінське консультування – професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим ...клієнтам у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методологи впровадження рекомендацій. Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив ...
...права; б) законодавчий акт; в) управлінське рішення; г) домовленість сторін. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види? а) управлінське рішення; б) конституційні норми; в) характерні ...
...нормативно правових, інформаційно аналітичних, організаційно управлінських, розвідувальних, контр розвідувальних, оперативно розшукових, кадрових, науково технічних, ресурсних та інших заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління загрозами та небезпеками, ...регламентованого процесу прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері управління національною безпекою. Однією з характеристик даної системи є ефективність, тобто здатність системи за найменших витрат які...
Управлінські рішення §1 Суть управлінських рішень, їх функції та класифікація §2 Планування як вихідний етап розробки та прийняття рішення §3 Процес ...
...як єдине ціле в системі управлінської діяльності 1. Основні положення про документуванню управлінської діяльності 2. Уніфікація і стандартизація управлінських документів 3. Класифікація службових документів 4.
Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях Завдання 1. Визначення типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що ...темпераменту як робітників, так й управлінського персоналу, що дасть можливість правильно підбирати кадри та з максимальною ефективністю розподіляти їм виробничі завдання Завдання 2.
Вступ Розділ 1 Методичні аспекти інформаційного забезпечення прийняття довгострокових рішень 1.1 Сутність управлінського рішення, його значення 1.2 Види інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 1.3 Значення і оцінка інформаційного забезпечення прийняття управлінських ...
Сутність бухгалтерського та управлінського обліку у страховій компанії 5 1.2. Облік страхових платежів та доходів страховика 11 1.3.... Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СК З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 27 2.1.
Управлінський документ як результат і інструмент управлінської праці 2.7. Поняття про систему управлінської документації, офіційні та особові документи 2.8.
Роль системи управлінського обліку і бюджетування полягає в тому, щоб своєчасно надати всю необхідну інформацію, відобразити рух фінансових ресурсів, активів підприємства в максимально ...прийнятному виді для прийняття ефективних управлінських рішень. 2. Бюджет як інструмент фінансового планування в країнах з ринковою економікою є описом цілей компанії, визначником конкретних фінансових і ...
...управління витратами шляхом впровадження елементів управлінського обліку 3.2. Заходи щодо зниження витрат підприємства та обґрунтування можливостей їх впровадження 3.3....також надання інформації для прийняття управлінських рішень саме в той момент, коли вона може бути використана найефективніше. У процесі аналізу витрат вирішують такі основні завдання: перевірка ...
...підприємство будує та коригує свої управлінські рішення. Дана робота узагальнює різні підходи до питання застосування маркетингових досліджень, шляхів отримання маркетингової інформації, визначення маштабів та цілей проведення ...Бориспільського заводу виявив добре побудовану управлінську схему, яка дозволяє делегувати повноваження управлінським робітникам різних підрозділів, забезпечує добре проходження інформації та зворотнього зв'язку.
...всіх тих, хто просуває вперед управлінську думку. Разом з тим слід пам´ятати, що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння....міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в собі науку, досвід, "ноу хау", які примножені управлінським мистецтвом. На управлінську думку впливають досягнення багатьох наук, ...
...загальна характеристика та порядок оформлення управлінської документації 2.1 постанова 2.2 рішення 2.3 розпорядження 2.4 вказівки 2.5 інструкції 2.6 статут 2....принципи ведення господарсько договірної та управлінської документації на базі ЧАБЗ. Під час дипломного дослідження було проведено роботу щодо вивчення способів господарювання, аналізу видів документації, що функціонує ...
...надано право самостійно обирати систему управлінського обліку, проте в такій його частині, як облік витрат, воно повинно орієнтуватися на вимоги даного положення.... Побудову та вдосконалення системи управлінського обліку на СТОВ «Красносільське» пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управлінського обліку; виявлення існуючих проблем формування та ...
...за такими напрямками: документаційне забезпечення управлінської діяльності Звенигородської міської ради та її виконавчого комітету, його структура; мовні особливості розпорядчої документації, яка створюється в процесі управлінської діяльності Звенигородської міської ради та ...
...надано право самостійно обирати систему управлінського обліку, проте в такій його частині, як облік витрат, воно повинно орієнтуватися на вимоги даного положення.... Побудову та вдосконалення системи управлінського обліку на підприємстві пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управлінського обліку; виявлення існуючих проблем формування та контролю ...
...прийняття рішення у будь – якій управлінській ситуації. В якості ситуації обирається достатньо типова, але й відносно складна ситуація, що має декілька варіантів свого вирішення....постала перед менеджером, класифікацію типу управлінського рішення з її вирішення, розробку моделі (алгоритму) прийняття управлінського рішення, аналіз факторів, що впливають на його ефективність.
...як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 1.1. Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності 1.3 ...як інформаційну базу для прийняття управлінських рішень за даними аналізу її показників. Методологічно та організаційно фінансова звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та ...
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючих й очікуваних фінансових результатів ...країни в цілому, прийняття ефективних управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються. Мета виробничої практики — збір фінансо...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 1.1 Природа інформації, види економічної інформації 1.2 Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3 Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем Розділ 2 практичні засади інформаційного забезпечення прийняття ...
Управлінські рішення як інструмент вдосконалення діяльності підприємства. Методологічні основи оцінки ефективності управлінських рішень. 1.3. Аналітичне обґрунтування ефективності управлінських рішень.
...про лідерство як особливий прояв управлінської місії 1.2Концепції лідерства: ретроспективний огляд 1.3 Зміст та місце традиційних концепцій лідерства в теорії менеджменту ІІ....та їх вплив та розвиток управлінської думки 2.2 Порівняний аналіз теорії лідерських якостей 2.3 Практика застосування теорії лідерських якостей в сучасному менеджменті ІІІ.
...ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення в сучасних умовах господарювання 11 1.... Змістовна характеристика можливих альтернатив прийняття управлінських рішень стосовно ефективності формування оборотних активів 22 1.3. Методика дослідження ефективності формування оборотних активів та обґрунтування вибору управлінських рішень ...
...ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення в сучасних умовах господарювання 11 1.... Змістовна характеристика можливих альтернатив прийняття управлінських рішень стосовно ефективності формування оборотних активів 22 1.3. Методика дослідження ефективності формування оборотних активів та обґрунтування вибору управлінських рішень ...
Управлінські ролі керівників Вступ 2.1. Типи управлінських ролей керівників 2.2. Стиль керівництва, як набір управлінських ролей керівника..
...темпераменту як робітників, так й управлінського персоналу, що дасть можливість правильно підбирати кадри та з максимальною ефективністю розподіляти їм виробничі завдання Для виконання завдання студенту пропонується ...аналіз взаємозв’язку між успішністю управлінської діяльності та такими характерними властивостями, як перевага першої або другої сигнальної системи, діяльності правої або лівої півкулі мозку та інших ...
Відмінності фінансового та управлінського обліку. 8. Суть фінансового обліку. 9. Призначення управлінського обліку. 10.Користувачі інформації фінансового та управлінського обліку.
...моделі управління в результаті неправильного управлінського рішення Question 2 Головним завданням антикризового управління є: a. Відпрацювання управлінських рішень із мінімальним ризиком, що дозволило б досягти поставленої ...
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку за повними витратами 1.1 Сутність витрат та їх калькулювання, види витрат 1.2 Значення обліку за повними витратами 1.3 Зарубіжний досвід в обліку повних витрат Розділ 2 Прикладні аспекти обліку та калькулювання за повними витратами 2.1 Організаційно економічна характеристика СТОВ «Зернова компанія «Хорс» 2.2 Організація управлінського обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Оцінка та калькулювання за методом повни...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.