Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 873 за запитом Управлінський

Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку за повними витратами 1.1 Сутність витрат та їх калькулювання, види витрат 1.2 Значення обліку за повними витратами 1.3 Зарубіжний досвід в обліку повних витрат Розділ 2 Прикладні аспекти обліку та калькулювання за повними витратами 2.1 Організаційно економічна характеристика СТОВ «Зернова компанія «Хорс» 2.2 Організація управлінського обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Оцінка та калькулювання за методом повни...
...ними стимулюють наукові пошуки оптимізації управлінської діяльності. Представники концепції людських відносин збагатили управлінську думку суттєвими рекомендаціями щодо стилю керівництва й етики відносин керівника з підлеглими.
Вплив роботи управлінського персоналу на результативність працівників в ……………… центрі зайнятості 53 Розділ ІІІ Удосконалення системи оцінки персоналу Державної служби зайнятості України 60 3....Розробка системи забезпечення ефективної управлінської діяльності в …… центрі зайнятості 60 3.2.Формування результативної системи оцінки управлінської діяльності в центрі зайнятості 67 3.3.
...Список використаної літератури Мотивація це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації....ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. Сучасні концепції мотивації можна поділити на дві групи: змістовні і процесійні.
...на вдосконалення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку фінансової діяльності підприємства, ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства шляхом взаємозв'язку внутрішнього аудиту та загального аналізу показників діяльності підприємства....обліку та аудиту в прийнятті управлінських рішень. ЗМІСТ стор. ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту фінансової діяльності 1.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури витрат...
...стану підприємства та процесу прийняття управлінських рішень в умовах ринку 3.3 Перспективний аналіз фінансових показників ВАТ “Черкаське хімволокно” Висновки Література В процесі аналізу фінансового стану ...ширше, то і процесу прийняття управлінських рішень в цілому, то для даного підприємства, зважаючи на масштаби його діяльності та переважно експортну орієнтованість, рівень автоматизації цих процесів ...
...в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація. Чому це так? 2. Комунікації – це обмін інформацією. Для чого необхідна інформація менеджеру? 3....погляд є найбільш важливим в управлінській діяльності? Обґрунтуйте свою відповідь. 4. Вкажіть особливості управлінських документів. 5. Охарактеризуйте сутність праводілової документації. 6. Розкрийте значення виробничо прикладної документації.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
...всіх тих, хто просуває вперед управлінську думку. Разом з тим слід пам´ятати, що менеджмент це самостійна галузь знань, яка вимагає вдумливого освоєння....міждисциплінарна галузь, яку слушніше назвати "управлінською думкою", що поєднує в собі науку, досвід, "ноу хау", які примножені управлінським мистецтвом. Під науковими основами управління розуміють систему наукових ...
...з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. На якість роботи апарата управління ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода”, організацію й культуру праці управлінських працівників впливає організація роботи з ...
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної ...
...про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має можливість регулювати фінансово господарську діяльність, приймати виважені управлінські рішення. Отже, для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень ...
...право підприємству самостійно обирати систему управлінського обліку, але не відступаючи від вимог цих документів. Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є ...основні завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства; оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляють відхилення фактичних витрат від планових (нормативних); оцінка тенденцій ...
...програми Завдання Яких підходів вимагають управлінські рішення? Управлінські рішення, які мають бути прийняті передбачають формування такої цінової політики, яка б дозволила не втрачати клієнтів і залучати ...
...рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам ... Предметом дослідження є економіко управлінський механізм обліку, аудиту та аналізу грошових коштів та готівкових розрахунків на підприємстві. Методи дослідження. В основу дослідження покладено базові положення ...
...налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує управлінські потреби необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень.
...вдавшись до реорганізаційних, організаційно господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. 3....залучені всі працівники підприємства, від управлінського персоналу до робітників. При цьому особлива увага має бути звернута на процеси самоорганізації працівників, кадрову політику, взаємодію між підрозділами тощо.
Прийняття ефективних управлінських рішень базується, в першу чергу, на достовірній, вчасній та належним чином систематизованій інформації, отримати яку можна лише при умові наявності ...необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, що вкрай необхідно при ефективній діяльності підприємства. Обсяг отриманого валового прибутку значною мірою залежить від цінової політики підприємства.
...також для аналізу різних аспектів управлінської діяльності. Аналізуючи документообіг за останні 3 роки, була виявлена тенденція до його росту. У документаційному забезпеченні виділяють три групи документів: ...автоматизації виконання найбільш трудомістких процесів управлінської діяльності. Найбільший ефект досягається при комплексному, взаємозалежному і гармонічному розвитку всіх цих напрямків. При аналізі реєстрації документів була виявлена серйозна ...
Тема 6 «Поведінковий аспект прийняття управлінських рішень» Управлінська ситуація Рівні розвитку механізму розробки і прийняття управлінських рішень. Наведена нижче платіжна матриця представляє ситуацію торгового агента, який ...
Організаційна культура управлінської ланки підприємства Контрольні питання до лекції 5 1. Особливості управлінського спілкування та моделювання управлінських рішень. 2.
У дипломній роботі проаналізовано управлінську документацію, що служить засобом здійснення та регулювання завдань відділу субсидій: організаційна (положення); розпорядча (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження обласної та ...посадових осіб і впливає на управлінський процес в цілому. Підкреслимо, що головним показником, який характеризує документообіг, є найменше число документів, які беруть участь при проходженні, і ...
У дипломній роботі проаналізовано управлінську документацію, що служить засобом здійснення та регулювання завдань відділу: організаційна (положення); розпорядча (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження обласної та районної ...посадових осіб і впливає на управлінський процес в цілому. Підкреслимо, що головним показником, який характеризує документообіг, є найменше число документів, які беруть участь при проходженні, і ...
...за отримання прибутку на низові управлінські рівні d. досягається простота в управлінні проектом Question 8 До недоліків функціональної структури організації, яка орієнтована на виконання проектів, відноситься: ...за отримання прибутку на низові управлінські рівні b. порушується принцип єдиновладдя c. стимулюється функціональна ізольованість d. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного ...
...і необхідна висока виробнича і управлінська культура. Контроль як основний процес менеджменту об'єднує види управлінської діяльності, пов'язані з формуванням інформації про стан і функціонування ...
...заходи головному бухгалтеру та організаційно управлінському відділу. Результати проведеного фінансового аналізу діяльності підприємства свідчать, що в розвитку підприємства немає стабільної тенденції, вона коливається з року в ...якій ще з’явиться організаційно управлінський відділ та посада маркетолога. При виконанні своїх функцій з управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним використанням, організаційно управлінська ...
...якістю продукції Question 5 Сукупність управлінських органів і об’єктів управління, заходів, методів і засобів, спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку високого рівня якості продукції – це: ... недостатня кваліфікація управлінського персоналу з проблем управління екологічною діяльністю d. неспроможність органів державного контролю вчасно виявити та виконати належний контроль відповідності діяльності підприємств ...
...вчинити певну дію господарського чи управлінсько господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних ...вчинити певну дію господарського чи управлінсько господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних ...
...умінь з правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально гуманітарних та інших питань професійної діяльності державних службовців на посадах, що віднесені до відповідної категорії b.... надання повноважень, необхідних для виконання управлінських функцій, упевненість у державних службовцях, застосування методик оцінки показників діяльності державних службовців; наявність гарантій у довічному проходженні державної служби, так ...
управлінського персоналу b. зовнішнім користувачам c. користувачів бухгалтерії Question 2 Фінансові результати формуються відповідно до: a. П(С)БО 3 b.... засіб автоматизації управлінських процесів e. система, яка легко інтегрується з іншими фінансово економічними системами Question 6 Типова конфігурація системи “1С:Підприємство” це a.
...що виходять за межі повноважень управлінського персоналу; підробка документів або внесення до них фіктивних записів; незаконні бухгалтерські записи тощо. Як свідчить інспектування, здійснюване НБУ, підтриманню на ... Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс]. − Режим доступу до статті: firearticles.com/bank sprava/119 upravlinski. 31. Челомбітько Т.
1. Класифікація управлінських рішень 2. Використання менеджером основ міжкультурної комунікації у зовнішньоекономічній діяльності 3. Розкрити основні управлінські операції в праці менеджмера 4.
1. Взаємозв’язок управлінського обліку з бухгалтерським фінансовим обліком та податковим обліком 2. Витрати, їх визначення та класифікація витрат на постійні та змінні витрати ...8 Нараховано заробітну плату адміністративно управлінському персоналу 9 Нараховано заробітну плату загально виробничому персоналу 10 Нараховано заробітну плату робітникам збуту продукції 11 Нараховано відрахувань до Пенсійного ...
Сутність та мета управлінської діагностики 2. Етапи проведення управлінської діагностики 3. Підвищення ефективності діяльності підприємства Список використаної літератури
Сутність і значення резерву управлінських кадрів підприємства 2. Методи підготовки резерву управлінських кадрів Список використаної літератури
Які виділяють стадії управлінського циклу? 2. Поясніть етапи розробки бюджетів 3. Які існують переваги та недоліки різноманітних методів управлінського обліку? Література
Командоутворення як технологія формування управлінського потенціалу організації............................................................................ 2. Команда як організаційна форма колективного керування............... Команда, її місія й командні відносини....................................... Типологія й фактори формування команд................................... Тип лідера........................................................................................ Фо...
Психологічний аналіз управлінської діяльності 2.Соціально психологічні характеристики команди Тестові завдання 1.Заповнити прогалини В гуманістичній психології описується, що в управлінні впливати на ...прийняття рішень і розв'язання управлінської задачі? а) так; б) ні. 4. Вірно чи невірно? Найкраще рішення – колективне. Невірно. Практичне завдання Більшість завдань вашого підрозділу ускладнилося ...
Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу 2. Управлінський облік як основа контролінгу Практична частина: Задача № 1 Підприємство „Продовольча компанія" має такі показники господарської ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку витрат на оплату праці 1.1 Витрати на оплату праці як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку витрат на оплату праці 1.1 Витрати на оплату праці як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат на оплату праці 1.3 Методика та організація обліку витрат на оплату праці на п...
Фактори, що визначають процес прийняття управлінських рішень. Вступ. 36.1. Суть та види управлінських рішень 36.2. Основні підходи і процес прийняття рішень 36.3.
Інформування найвищого управлінського та управлінського персоналу Практична частина Задача Станом на 31 грудня 2009 р. компанія “Максимум” має наступні залишки рахунків, які призводять ...
Класифікація управлінських рішень 2. Модель економічного розміру партії 3. Задача № 22 Підприємство закінчило розробку нового виду продукції нова модель пральних машин і ...Інвестований капітал 30000000 Оцінити прийняте управлінське рішення та внести необхідні корективи за умови, що ціни аналогічних продуктів конкурентів коштує 2100 2200 грн./шт. Література
...органів державного управління у здійсненні управлінської діяльності 1.1. Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління 1.2. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень 1.3.
Мистецтво прийняття управлінських рішень: нестандартні підходи(15) 2. Процес прийняття стратегічних управлінських рішень на основі стратегічного аналізу.Переваги стратегічного підходу до управління.
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень 1.2 Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності 1.3. Методи оперативного контролінгу Розділ 2 Аналіз використання ...контролінгу на підприємстві 2.3 Управлінський аналіз діяльності ТОВ ТД «Логос» Розділ 3 Шляхи удосконалення використання інструментів контролінгу на ТОВ ТД «Логос» Висновки Список використаної літератури ...
Перевірка управлінських витрат Задача № 10 При перевірці розрахунків за поточний рік на підприємстві ревізором було встановлено наступне : 1.... 7 Видано канцелярське приладдя управлінському персоналу 340 8 Віднесено вартість отриманих транспортних послуг до складу витрат на збут 600 9 Відображено податковий кредит з ПДВ ?
Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень 3. Методи та способи прийняття управлінських рішень Задача № 3 Підприємства виготовляє холодильники і продає 300 штук на місяць, ціна ...
...ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 1.1 Еволюція управлінської думки 1.2 Розвиток управлінської науки в Україні 1.3 Наукові основи управління РОЗДІЛ 2.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.