Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 407 за запитом ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

...2 Розробка заходів безпеки діяльності фінансово кредитних установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління ... 40 ВСТУП Фінансова система України включає: • банківську систему; • небанківські фінансові заклади. Здійснювані комерційними банками операції поділяються на пасивні й активні.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОКРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1.Економічна сутність фінансовокредитної діяльності банку та її характеристика 1.2.... ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОКРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 2.1. Фінансово економічна характеристика діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансовокредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансовокредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні ...
...кризових явищ банк мав нестійкий фінансовий стан. Але в 2010 році ситуація виправилась, хоча показники і не досягли значень 2008 року.... Для збільшення ефективності здійснення кредитних операцій пропонується звернути увагу на споживче кредитування, оскільки це є дуже перспективним напрямом кредитування. Дії Національного банку України, спрямовані на ...
Завдання бухгалтерського обліку кредитних операцій РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 2.1. Ефективність фінансової господарської діяльності підприємства 2.2.
Покращення небанківських фінансово кредитних установ та їх характеристика. 2. Діяльність кредитних спілок в Україні. 3. Організація діяльності пенсійних фондів. Висновки Список використаних джерел
...взаємин його з партнерами, з фінансово кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства.
...взаємин його з партнерами, з фінансово кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства.
...3.2 Пропозиції щодо вдосконалення фінансовокредитної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» та оцінка їх економічної доцільності та ефективності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Основним видом діяльності ... Аналіз фінансової діяльності банку було проведено за наступними етапами: аналіз динаміки і структури майна і його джерел, що показав, що вартість майна ...
...взаємин його з партнерами, з фінансово кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства.
...є право займатися кредитуванням (банки, кредитні спілки, каси взаємодопомоги та інші фінансово кредитні установи). Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення кредитодавця та позичальника.
...об’єднує банки і спеціальні фінансово кредитні інститути. У країнах з розвинутими ринковими відносинами небанківські фінансово кредитні установи представлені пенсійними фондами, страховими, лізинговими, інвестиційними, фінансовими компаніями.
...важливим моментом при представленні інформації кредитним консультаційним бюро являється певна конфіденційність. Фінансово кредитний сектор України потребує кардинальних змін, оновлення свого методологічного інструментарію, доповнення основних змістовних категорій ...
...які діють в сфері надання фінансових послуг. 2. Кредитна спілка є юридичною особою, утвореною як об’єднання громадян на основі територіальної, професійної чи іншої ознаки. 3....плани виходу з кризового стану фінансово кредитної системи, яка за останній період найбільше постраждала. Надзвичайно важливою сьогодні є фінансова підтримка кредитної кооперації в Україні, яка тільки ...
Загальна характеристика фінансово кредитної діяльності досліджуваного комерційного банку 2.2. Аналіз показників фінансової стійкості банку 2.3. Оцінювання ефективності фінансово кредитної діяльності банку ... Напрями вдосконалення фінансово кредитної діяльності банку 3.2. Вдосконалення інвестицій в оновлення техніки і технології клієнтів банку ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Небанківські фінансово кредитні установи 3.1. Посередницька діяльність небанківських фінансово кредитних установ 3.2. Договірні фінансові посередники Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні дослідження фінансової діяльності приватних підприємств 1.1 Сутність та організаційні основи фінансової діяльності приватних підприємств 1.2 Формування фінансових ресурсів приватних підприємств 1.3 Організація оподаткування, обліку та звітності приватних підприємств 1.4 Співпраця приватних підприємств з фінансово кредитними установами Розділ 2 Аналіз фінансової діяльності приватного підприємства на прикладі МПП фірм...
Адже тільки банки та інші фінансово кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ...через ринкові механізми до учасників фінансового ринку. Предметом досліження є грошові, інвестиційні, кредитні, депозитні, трастові, гарантійні та інші види банківських послуг.
Спеціальні фінансовокредитні інститути країн з перехідною економікою 2. Ямайська валютна система 3. Дайте характеристику операцій німецьких «грос банків» 4....банк, банківську систему та небанківські фінансовокредитні установи г) усі відповіді неправильні Залежність міжнародного кредиту та грошово – кредитної політики а) зв'язок із зовнішньою торгівлею б) ...
Спеціальні фінансовокредитні інститути країн, що розвиваються 2. Сучасні тенденції в розвитку кредитних систем 3. Назвіть загальні принципи та наслідки банківської кризи ...
Теоретико методичні підходи щодо діяльності фінансово кредитних установ в системі фінансового моніторингу 1.1. Місце ризику використання банків для легалізації незаконних коштів у системі банківських ризиків ...
Спеціальні фінансово кредитні інститути Німеччини 2. Загальний огляд кредитної системи Франції 3. Які грошові реформи було проведено в Німеччині? 4.
Спеціальні фінансово кредитні інститути нових індустріальних країн 2. Англійська, американська та німецька моделі взаємозв’язку банків із промисловістю 3.
Повноваження НБУ у фінансово кредитній сфері Задача
...з іноземними державами і міжнародними фінансово кредитними установами .. 7 59. Режим валютних операцій ……………………………………………… 8 Висновки …………………………………………………………………….. 15 Література …………………………………………………………………… 16
Європейський досвід діяльності небанківських фінансово кредитних установ Список використаної літератури
Вступ РОЗДІЛ 1 Основи теорії утворення і функціонування кредитних спілок 1.1 Кредитні спілки як складова фінансового ринку України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Національна асоціація кредитних ...
Облік і аудит кредитних операцій на прикладі черкаського обласного управління ват «ощадбанк» 2.1 загальна характеристика черкаського обласного управління ват «ощадбанк» 2.2 фінансовий облік кредитних операцій 2.3 податковий облік ...
Основи страхування фінансово кредитних ризиків. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків. Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків.... Основи аналізу діяльності фінансово кредитних установ. Загальні положення аналізу діяльності фінансово кредитних установ. Методика аналізу доходів та витрат банку, її характеристика.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи організації кредитних спілок в Україні 1.1 Кредитні спілки як складова фінансового ринку України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Функціонально правові аспекти ...1 Основні напрямки вдосконалення діяльності кредитної спілки на ринку фінансових послуг 3.2 Визначення рейтингової оцінки Висновки Література Додатки
Теоретичні засади організації фінансового моніторингу міжнародних розрахунково кредитних операцій 1.1 Теоретично методологічні основи функціонування міжнародних розрахунків та кореспондентських відносин 1.2 Загальні основи ...
Теоретичні основи фінансового моніторингу механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами 1.1. Зміст, мета, види кредитного моніторингу 1.2.... Фінансовий моніторинг механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами у ЧФ КБ «Приватбанк» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Аналіз формування ...
...основі: оцінки ефективності менеджменту; аналізу фінансового стану; оцінки кредитного забезпечення; прогнозування Cash flow 17. Які з приведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника вірні: головним показником ...надаватися у товарній формі; форма фінансового кредиту; кредит, що може надаватися лише під заставу векселів; кредитні відносини, які виникають в результаті емісії облігацій 23.
Пропозицій щодо покращення ефективності аналізу кредитних операцій банку 3.1 Удосконалення методики аналізу фінансових коефіцієнтів ефективності кредитних операцій банку 3.2 Специфіка кредитування галузей промисловості АКБ „...
...несе витрати в процесі здійснення кредитних операцій Question 6 Кредит, при якому вся відповідальність за реалізацію проекту покладається на фінансово кредитну організацію, і передбачає, що банк ...
...для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 1.7. Етапи та методи проведення фінансового аналізу банківського балансу 1.8. Критерії і види аналізу банківського балансу ... Аналіз впливу кредитних операцій на загальний фінансовий стан банку 2.4. Аналіз ролі кредитних операцій в структурі активних операцій банку 2.5.
...величини і структури джерел формування кредитних ресурсів банку залежить їх фінансова стійкість і надійність, що, у свою чергу, є важливим чинником стабільного розвитку банківської системи в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ризиків банку Розділ 2 практичні аспекти ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кр...
...одним з найважливіших джерел надходжень фінансових ресурсів є кредитне забезпечення. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Фінансові ресурси підприємства Рис. 1.2 Чинники, що впливають на ...
В роботі досліджено залежність вибору кредитної політики банку від фінансових, економічних та ринкових факторів, що впливають на результати фінансово господарської діяльності банку....політиці банку, оцінюється кредитоспроможність та фінансовий стан позичальника. Кредитна політика комерційних банків держави в минулих роках мала в собі ряд недоліків до яких слід віднести і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ризиків банку Розділ 2 практичні аспекти ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кр...
Аналіз впливу наслідків світової фінансової кризи на прибутковість та ризикованість кредитної діяльності банківської системи України у передкризовому 2007 та кризових 2008 – 01.01.2010 років ...зарубіжних фахівців в області оцінки фінансового стану і аналізу кредитних портфелів комерційних банків, оцінки кредитних ризиків. Матеріали семінарів і наукових конференцій з тематики, що вивчається, а ...
Методи зниження кредитного ризику 3. Фінансова стійкість та стабільність роботи банку Висновок Література Підводячи підсумки, зазначимо, одним з найважливіших напрямків діяльності банку повинна ... Найпопулярніші методи зниження кредитного ризику,як випливає з даної роботи це: диверсифікація позичальників; страхування кредиту; поточний контроль фінансового стану позичальника після надання кредиту протягом ...
...в реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потре¬би економіки в додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово господарської діяльності кредитна система – це саме та галузь, ...
Аналіз кредитного ринку в Україні........................................................................................................................15 2.1 Фінансова оцінка діяльності кредитного ринку в Україні................................................................................................................14 2.2 Завдання та функції кредитного ...
...підходи до оцінки якісного складу кредитного портфеля комерційного банку; розглянута система критеріїв оцінки надійності комерційного банку. Теоретичну базу дипломної роботи склали законодавчі і нормативні акти ...і зарубіжних фахівців в області оцінки фінансового стану і аналізу кредитних портфелів комерційних банків, оцінки кредитних ...
Вступ Розділ 1 Основи кредитування підприємств 1.1 Необхідність використання кредитних ресурсів у фінансовій діяльності сільських господарств 1.2 Особливості використання банківського кредиту 1.3 Небанківське кредитування як метод залучення коштів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 1.1. Міжнародний кредит як економічна категорія 1.2.... ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Розподіл та мінімізація кредитних ризиків у міжнародних кредитних лініях 3.2.
Спрямування потоків кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій Висновки Література
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.