Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 407 за запитом ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти ролі кредиту в реформуванні економіки регіону 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 практичні засади кредитування в лисянському відділенні ват «ощадний банк ...що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, яка характ...
Поняття кредитно фінансових операцій і підприємницької діяльності с. 8 14 1.2.Порядок відкриття банківських рахунків в банківських установах України с. 14 18 Розділ 2.Кредитні операції 2.1.
Застосування комерційними банками України кредитного скорингу 18 2.3. Оптимізація управління споживчим кредитуванням комерційних банків 22 2.4. Вплив фінансової кризи на послуги комерційних банків ...
Організація фінансово кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарчих структур.
...на різних формах власності системи фінансово кредитних установ, яка зорієнтована на комерційний успіх – це запорука відтворення повномасштабних ринкових економічних відносин. Банк – це особливий вид капіталоутворюючого підприємства, ...друге, на основі депозитів формуються кредитні гроші в кратному співвідношенні відповідно до величини грошового мультиплікатора. Дослідженню питань управління залученими коштами комерційних банків присвячено праці багатьох вчених ...
...оборотними коштами Розділ іі аналіз фінансового стану чгру “приватбанк” та його діяльності у напрямку забезпечення оборотними коштами сільскогосподарського виробництва 2. 1. Загальна характеристика кредитної діяльності КБ “Приватбанк” 2.2. Характеристика фінансової діяльності ЧГРУ „Приват Банк” та ...
...прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища. Керівництво підприємства увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фінансового стану Івано Франківської Філії ВАТ АКБ “Правекс Банк” 2.1 Аналіз балансу, структури і динаміки активів та пасивів банку 2.2 Аналіз та оцінка ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фінансового стану Івано Франківської Філії ВАТ АКБ “Правекс Банк” 2.1 Аналіз балансу, структури і динаміки активів та пасивів банку 2.2 Аналіз та оцінка ...
Розвиток та сучасний стан міжбанківського кредитного ринку в Україні 3.2. Напрями вдосконалення організації міжбанківського кредиту 3.3. Вплив фінансової кризи на діяльність кредитної системи та зарубіжний досвід ВИСНОВКИ ...
Ситуація №2 Банк видає кредит на півроку в сумі 300 000 грн. за рахунок кредитних ресурсів, отриманих від НБУ за ...
Інфраструктура грошово кредитної системи Китаю 2.1. Женьміньбі та валютна система 2.2. Банки Китаю 2.3. Банки розвитку у фінансовій системі Китаю 2.4.
...здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур.... З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Банки країн СНГ змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ...
Кредитні операції банку належать до найприбутковіших видів банківської діяльності, проте об’єктивно вони пов’язані з високим рівнем ризику. Крім того, в ...подолання наслідків фінансово економічної кризи, коли забезпечення стійкого функціонування та розвитку банку є одним з головних завдань, проблема ефективного управління та моніторингу кредитного ризику як важливої складової управління, ...
грошово кредитна d. амортизаційна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються: Виберіть одну правильну ... кредитним ризиком c. фінансовим ризиком Question 10 Статутний фонд підприємства створюється: Виберіть одну правильну відповідь a. всі відповіді правильні b.
ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 1.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 1.2 Організація бухгалтерського обліку РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2.1 Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі підприємства 2.2 Облік розрахункових і кредитних операцій 2.3 Облік оплати ...
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК"……………………………………55 3.1. Напрями покращення управління активами і пасивами ВАТ "Укрексімбанк"……………………………………………………………55 3.2. Методи управління кредитними ризиками ВАТ "Укрексімбанк"………67 3....
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2.
...діяльність підприємств в сферах оподаткування, фінансово кредитних відносин, ціноутворення та інше. Підприємство повинно виробити гнучку стратегію, оперативно реагувати на зміни в економічній, соціальній та фінансових сферах, ...
...прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища. Керівництво підприємства ТОВ „Торгсервіс” увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі кредитної й інвестиційної політики та інше, ...
Визначення кредитоспроможності, фінансового стану клієнта й оцінка ризику по кредиту. 3. Підготування і підписання кредитного договору. 4. Контроль за виконанням умов договору при ...зробити висновок про те, що фінансове положення банку задовільне. Проблеми пов'язані з кредитною діяльністю банку можуть бути вирішені керівництвом банку.
...виділення та дослідження показників ефективності фінансового моніторингу за додатковими та частковими критеріями і визначає перспективи подальших досліджень. прoаналізувавши теoретикo метoдoлoгічні заcади фoрмування внутрішньoгo фінанcoвoгo мoнітoрингу ...кредитів є в межах рекомендованих значень; АТ «УкрСиббанк» проводить ефективний фінансовий моніторинг, індикатори ризику використання послуг ...
Організація фінансово кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарчих структур.
Фінансово кредитна система в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) 1. Колоніальний характер фінансово кредитної політики в Україні 2.
...отримані в НБУ й інших фінансовокредитних установах; ресурси інших комерційних банків, що перебувають на міжбанківських депозитних і кореспондентських рахунках; кошти отримані від реалізації акцій, облігацій, ...й вклади служать для забезпечення кредитних і комісійно посередницьких операцій; 2) структура залучених коштів – один з показників стабільності банку, регулювання структури – один з інструментів підвищення ефективності ...
...порушуються норми Закону України «Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та законодавства про фінансові послуги, оскільки ТОВ «Октопус» ...
20. Плата за землю 21. Місцеві податки та збори Тест № 61 Банківська система України складається з: 1) комерційних, ощадних банків і кредитних спілок; 2) державних, кооперативних та ...
1. Історичний аспект розвитку Франції. 1.1. Географічне положення; 1.2. Історія виникнення й розвитку; 1.3. Походження грошової одиниці. 2. Грошово кредитна система Франції. 2.1.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 30 3.1. Напрямки збільшення ...та рентабельності фермерського господарства 30 3.2. Проблем фінансування сільськогосподарських підприємств 31 3.3. Кредитний механізм підтримки аграрного сектора економіки ...
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ МВФ ДО УКРАЇНИ 2.1. Історія становлення співпраці України та МВФ 2.2. Взаємовідносини МВФ і України на сучасному ...РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3.1. Перспективи співпраці України з основними міжнародними фінансово кредитними організаціями у контексті економічної безпеки ...
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ МВФ ДО УКРАЇНИ 2.1. Історія становлення співпраці України та МВФ 2.2. Взаємовідносини МВФ і України на сучасному ...РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3.1. Перспективи співпраці України з основними міжнародними фінансово кредитними організаціями у контексті економічної безпеки ...
...в центральному банку та інших фінансово кредитних установах країни; б) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви; в) цінності, по відношенню до яких валютним законодавством країни ...
Варіант 9 Теоретична частина 1. Оцінка ...вкладення в боргові цінні папери та в корпоративні права. 2. Формування власного капіталу кредитних спілок. 3.
Організаційно правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій 3. Правове регулювання розрахунково ...операцій кооперативів, їх об'єднань та створених ними підприємств і організацій 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації 5.
...б) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків"; в) державний бюджет"; г) система оподаткування"; д) порядок утворення і погашення державного боргу" Тест № 11 ...
...обробку : а комерційних документів б фінансових документів в коносаментів г всі вірні відповіді 7. До недепозитних джерел залучення коштів належать: а операції РЕПО б відкриття ...лізингодавець може залучати інвесторів для купівлі об’єктів лізингу? а фінансовий б зворотний в оперативний г ...
...нормативів відділенням Укрсоцбанку проводили аналіз фінансового стану через практичне застосування вищезгаданих показників. У третьому розділі на основі теоретичних розробок і практичних впроваджень ...робили деякі висновки, пропонуючи напрямки вдосконалення роботи даної сфери банківської діяльності. Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, ...
Вступ 1. Загальна характеристика підприємства 2. Аналіз динаміки та структури власного ...3. Аналіз динаміки та структури залучених коштів 4. Аналіз співвідношення власних та залучених ресурсів 5. Аналіз кредитної політики тов «молочна рів'єра» ...
грошово кредитна c. амортизаційна d. науково технічна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються: ... кредитним ризиком b. валютним ризиком c. фінансовим ризиком Question 10 Статутний фонд підприємства створюється: a. внесенням банківських вкладів b.
...обліку і контролю коштів, розрахункових, кредитних і фінансових операцій …………….. 1.11. Організація звітності на підприємстві ………………... РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМТВІ ……………..……………………………………………… 2.1.
...здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур.... З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Банки країн СНГ змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ...
Міжнародні валютні і фінансово кредитні ринки 3. Задача Відомі такі дані (млрд. гр.од.) Стаття Платежі, – Надходження, + Сальдо 1. Експорт товарів + 2 2.
Роль і місце бюджету в фінансово кредитному механізмі Література
Фінансово кредитні заклади 6. Система планів підприємства і оцінка його діяльності 7. Затрати і фінанси підприємства 7.1.
Які особливості паперових і кредитних грошей? 6. Що таке грошова маса і які її показники ? 7. Сформулюйте закони обігу грошей. 8....4. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово кредитної? 5. Види бірж.
Які особливості паперових і кредитних грошей? 6. Що таке грошова маса і які її показники ? 7. Сформулюйте закони обігу грошей. 8....4. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово кредитної? 5. Види бірж.
Облік розрахунків і кредитних операцій 2.3. Облік оплати праці та розрахунків з працівниками 2.4. Облік власного капіталу на ТОВ «Поліварм» ...5. Облік основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів 2.6. Облік запасів на ТОВ «Поліварм» 2.7. Облік фінансових інвестицій та цінних паперів 2....
Фінансовий аналіз ризиків ЧОД АППБ «Аваль» та їх вплив на прибутковість банку 2.1. Загальна характеристика діяльності ЧОД АППБ «Аваль» 2.... Показники оцінки платоспроможності та фінансового стану позичальника Таблиця 2.3. Структура кредитного портфеля ЧОД АППБ “Аваль” за ступенем ризику Рис. 2.1.
Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №8. С. 41 42. 8. Барабаш А.
...капіталу, який був залучений на фінансовому ринку. На обсяг останніх двох напрямків витрачання грошових коштів можливості впливу підприємства обмежені. Розмір податкових та інших платежів до бюджету ...прискорення обороту засобів і зміцнення фінансового становища. Керівництво підприємства увесь час знаходиться перед необхідністю вибору. Воно повинно здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в галузі ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.