Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 407 за запитом ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

По п'яте, карколомним зростанням фінансового сектора світової економіки та інших сегментів сфери послуг. При розбудові відкритої української економіки слід враховувати усі ці новітні процеси з огляду на те, ...вже зараз третина валового внутрішнього продукту держави реалізується з допомогою зовнішньоекономічних зв'язків. Україна бере безпосередню участь у діяльності провідних міжнародних валютно кредитних та фінансових організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР).
фінансовий лізинг d. емісія облігацій Question 4 До джерел формування позикових інвестиційних ресурсів відноситься: a. емісія облігацій b.... кредитне фінансування інвестиційного проекту d. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інвестиційного проекту Question 7 Проектне фінансування з повним регресом на ...
...нею збитки суттєво погіршують її фінансовий стан. Тому, підприємству необхідно знаходити більшу увагу приділити своїй кредитній політиці, щоб не опинитися на грані банкрутства.
Особливості обліку з фінансової оренди (лізингу) 61 2.5. Напрями вдосконалення організації обліку орендних операцій на підприємстві ТОВ „Гермес Укрейн” та ТОВ „Київхімджерело” ...77 3.2. Аналіз впливу орендних та кредитних операцій на фінансовий стан досліджуваних підприємств 82 3....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні основи кредитування підприємств 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні Розділ 2 практичні засади кредитування підприємств на прикладі ват «державний ощадний банк україни» 2.1 Фінансово економічна ...підтримувати на високому рівні якість кредитного портфеля Перелік графічного матері...
Для здійснення господарської діяльності ВАТ необхідно сформувати активи в 60 млн. грн. При мінімально прогнозованій нормі доходу в 10% прості акції можуть ...продані на суму 15 млн. грн. Подальше збільшення обсягу їх продажу потребує підвищення розміру дивідендних виплат. Мінімальна ставка % за кредит (без премії за кредитний ризик) = 15% Необхідно встановити при ...
...коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними ...витрат Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Функціональні блоки завдань фінансового менеджменту Таблиця 1.1 Параметри ...
Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки 2.5. Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при ...Реалізацію такої оцінки кредитоспроможності позичальника дає багаторівнева багатоваріантна модель оцінки фінансового ризику банку при кредитуванні, заснована ...
...2 Оцінка ризику ліквідності і фінансової стійкості банку 2.3 Оцінка кредитного ризику банку 2.4 Оцінка відсоткового ризику Розділ 3 шляхи зниження ризиків в діяльності ... Для того, щоб мінімізувати кредитні ризики банку, необхідно в роботі застосовувати досвід світових банків, зокрема при аналізі кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб.
Небанківські фінансово кредитні інститути та їх значення в економіці 28. Регіональні міжнародні кредитно фінансові інститути Європейський інвестиційний банк та Чорноморський банк торгівлі ...
Фінансово кредитний механізм охорони довкілля Література
Фінансово кредитна система Великобританії 5. Велика Британія в системі світогосподарських зв’язків 6. Відносини Великої Британії з Україною Висновок Список використаної ...
Податкова система – основа фінансово кредитного механізму державного регулювання та один із найважливіших важелів впливу на економіку. В Україні конституційно закріплено обов'язок сплачувати податки ...
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2.
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2.
Кредитування за рахунок коштів міжнародних фінансово кредитних інститутів Висновки Література Додатки (практична задача)
...майна юридичних (страхування транспортних засобів, фінансово кредитних ризиків і с/г страхування) РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 2.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій Висновки Задача №...
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 2.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій Висновки Задача №...
Фінансово кредитні та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 2.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій Висновки Література
Криза посилюється розбалансованістю фінансово кредитної системи, невідповідністю сформованих управлінських структур потребам економічного розвитку. За умови надзвичайно високої монополізації економіки галузі переробної промисловості АПК виявилися ...
Фінансово кредитна система та її вплив на інвестиційний процес… 35 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИС ТАННЯ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ В ...
Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р.
...і предмети праці; удосконалення інвестиційної, фінансово кредитної, цінової, рентної, податкової, страхової, митної, протекціоністської та іншої політики; максимальне задіяння усіх економічних механізмів прискореного розвитку агропромислового комплексу, підвищення ...
Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р.
...структурі організації ООН до спеціальних фінансово кредитних організацій: а) МВФ; б) МБРР; в) ФАО; г) ЮНИДО; д)МАР. Тест № 5 Які економічні організації належать функціональній структурі ...
...ділянку; в) здійснювати будь які фінансово кредитні операції. 2. Предметом підприємницького права є: а) землі і с/г угіддя; б) суспільні відносини, які виникають у зв’...
...ділянку; в) здійснювати будь які фінансово кредитні операції. 2. Предметом підприємницького права є: а) землі і с/г угіддя; б) суспільні відносини, які виникають у зв’...
...менеджменту; гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну політику; поступову інтеграцію економіки в європейські і світові господарські об’єднання та організації; кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
Кредитні заявки яких банків будуть задоволені і за якою процентною ставкою? 5. Задача № 32 ...порівняльний аналіз доходів комерційного банку, що перебуває у режимі фінансової санації, за короткостроковими кредитними вкладеннями протягом звітного періоду на ...
...обліку і контролю коштів, розрахункових, кредитних і фінансових операцій.................... 1.10. Узагальнення даних первинних документів. Організація звітності на підприємстві................................... РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ…...........................
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 35 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 30 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 20 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 15 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 30 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 25 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 20 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 15 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 35 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 30 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 20 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 15 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 35 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 30 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 20 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 15 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з еплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 15 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 10 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 25 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 20 % від залишкової ...
...конкуруючими між собою варіантами вирішення фінансових проблем суб'єктами господарської діяльності Мета виконання завдання – освоєння економічних механізмів здійснення кредитних і лізингових операцій на рівні діяльності підприємства, ...розмірі необхідної суми під відповідний кредитний процент – 30 % Друга схема передбачає укладання договору фінансового лізингу з сплатою лізингових платежів і відповідного лізингового проценту – 25 % від залишкової ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.