Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 407 за запитом ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств 6.8 Організація міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами 7.8 Єдиний внутрішній ринок Європейської співдружності 8.8 Сутність фіскальної політики 9.8 Експортний тариф 10.8 Авіаперевезення 11.8 Міжнародна міграція капіталу 12.8 Основні тенденції міжнародних валютно кредитних...
...визначте суму резерву на покриття кредитного ризику згідно з наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані Вид позики Залишки позик згідно з балансом На початок року, ...444,2 390, 5. Безнадійні 259,0 201, Задача № На основі фінансової звітності досліджуваного комерційного банку розрахуйте ...
31 2.1 Загально фінансово економічна характеристика діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль»....................................................................................31 2.2 Особливості здійснення активних операцій комерційного банку……...37 2....Управління активними операціями в комерційному банку….................52 РОЗДІЛ III Шляхи розвитку активних операцій комерційного банку……69 3.1 Оптимізація кредитної політики комерційного банку………………..
...розраховані показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості не відхиляються від нормативних і свідчать про здатність підприємства забезпечити зобов’язання власними коштами, здійснювати платежі наявними засобами, ...витрат у 2004 та 2005 рр. Рис. 2.4. Динаміка фінансових результатів та чистого прибутку Таблиця ...
Аналіз фінансового стану підприємства 3.1 Аналіз структури власного капіталу 3.2 Аналіз зобов’язань банку 3.3 Кошти клієнтів банку 3.4 ...комісійних доходів банку 3.5 Аналіз окремих статей загальних адміністративних витрат 4. Банківські операції 4.1 Розрахунково касові операції 4.2 Кредитні операції 4.3 Депозитні операції ...
Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками 1.3 Методика аналізу використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку Розділ 2. Аналіз використання ...кредитів у ЧФ КБ «Фінанси та кредит» 2.1 Загальна характеристика ЧФ КБ «Фінанси та кредит» 2.2 Аналіз основних показників фінансово господарської діяльності банку 2.3.
...полягає у підвищенні ступеня відкритості фінансової системи для міжнародної конкуренції. Злиття та поглинання супроводжуються конкретними негативними наслідками та ризиками. Злиття неодмінно призводить до зміни в організаційній структурі ...спричиняють зменшення чисельності працівників. Великі компанії можуть обмежувати конкуренцію і, таким чином, порушувати правила економічної конкуренції. Це може призвести до необережної кредитної політики, тому що банки покладаються ...
...неповерненням кредитів, банками була переглянута кредитна політика в результаті чого підвищилися вимоги до її організації та здійснення. Однак це суттєво звузило коло клієнтури і для виходу із нинішньої ...з кредитуванням банки почали застосовувати лізингові схеми, як ті, що мають понижений ступінь ризику. На думку спеціалістів, для швидшого поширення лізингу та фінансового забезпечення його програм повинен бути ...
Аналіз фінансового стану підприємства 3.1 Аналіз структури власного капіталу 3.2 Аналіз зобов’язань банку 3.3 Кошти клієнтів банку 3.4 Аналіз ...доходів банку 3.5 Аналіз окремих статей загальних адміністративних витрат 4. Банківські операції 4.1 Розрахунково касові операції 4. Банківські операції 4.2 Кредитні операції 4.3 Депозитні операції ...
...забезпечення стабільності, відкритості та справедливості фінансових взаємовідносин держави і суспільства для створення тим самим основ нового соціального контакту та прискореного економічного розвитку, що базується на ...їх захисту, створення рівних умов конкуренції, розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів та інститутів, що здійснюють ...
...характеризується за рейтинговою оцінкою задовільним фінансовим станом та рівнем платоспроможності, але існує достатній рівень ризику в інвестиційної діяльності підприємства. Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності пов’язано ...1 Форми інвестицій Таблиця 1.1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Таблиця 1.2 Призначення ...
...лізингових платежів на весь термін фінансового лізингу; 2) зробити розрахунок амортизаційних відрахувань рівномірним методом на весь термін використання автомобіля; 3) скласти бухгалтерські проведення по вказаних ...Термін погашення векселя – 2.01.2001 р. банк має вільні кредитні ресурси.
...лізингових платежів на весь термін фінансового лізингу; 2) зробити розрахунок амортизаційних відрахувань рівномірним методом на весь термін використання автомобіля; 3) скласти бухгалтерські проведення по вказаних ...Термін погашення векселя – 2.01.2001 р. банк має вільні кредитні ресурси.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКБ «ПРАВЕКС БАНК» ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 5 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 25 2.1 Розрахунково касові операції 25 2.2 Кредитні операції 32 2.3 Операції з цінними паперами 39 2.4 Доходи, витрати і прибуток 51 2.5 Розрахунки ...73 2.9 Власний та регулятивний капітал 84 2.10 Фінансовий стан банку 92 3 УЗАГАЛЬНЕННЯ ...
...платі Задача Скласти програму ревізії фінансово господарської діяльності підприємства (назву підприємства вибрати самостійно) за наведеною нижче формою. Ревізований період – з 1 січня минулого року по ...роботи 1. Грошові кошти, касові й банківські операції 2. Розрахунково кредитні операції 3.
...і навіть в умовах світової фінансової кризи зберігає достатньо високі обсяги виробництва і реалізації та обсяги прибутку. Для збільшення конкурентоспроможності підприємства було б доцільно запровадити ...ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна» Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна» Таблиця ...
В цілому аналіз фінансового стану і інвестиційної привабливості свідчить про стійке становище підприємства і можливість вкладати кошти в його розвиток....підприємства Таблиця 13 Динаміка коефіцієнтів ліквідності Таблиця 14 Динаміка показників фінансової стійкості в 2005 – 2007 рр.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в районній лікарні державної ветеринарної медицини 2.1 Організаційна характеристика районної лікарні державної ветеринарної медицини 2.2 С...
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій 9. Вкладення в цінні папери 10. Зобов’язання за цінними паперами 11. Зобов’язання за депозитами комерційних банків ...маса (М2) 13470 5. Завдання 23 Центральний банк проводить процентний кредитний тендер за американською моделлю.
...а) керівників установ; б) начальників фінансових відділів; в) головних бухгалтерів; г) головних економістів; д) касирів; 8. Що таке секвестр? а) пропорційне зменшення видатків, крім захищених; ...на зменшення податкової суми або податкового окладу; В) запозичення у кредитних спілок чи банків для сплати ...
...стверджує, що "реалізація завдань грошово кредитної політики повинна здійснюватись Національним банком України на основі інструментів точного настроювання та реальної незалежності" (виділено автором)....клієнтів. Водночас, залишаються значними загрози для стабільності банків країни Світова фінансова криза виявила вразливість банківської системи.
Скласти оперативний фінансовий план підприємства на місяць, виходячи з наступних даних (тис. грн.) : № Грошові надходження та невідкладні платежі І варіант ІІ варіант ...Сплачено митні збори на митниці 600, 04.05. Отримано поворотну фінансову допомогу від платника податку на ...
Таблиця 2.5 Аналіз показників фінансової стійкості Таблиця 2.6 Аналіз показників ліквідності активів підприємства Таблиця 2.7 Аналіз показників ділової активності підприємства Таблиця 2....Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують реорганізацію кредитної політики підприємств Таблиця 3.1 ...
Аналіз фінансової діяльності комерційного банку на прикладі КБ Приватбанк 3.1. Організаційно економічна характеристика КБ Приватбанк 3.2....Таблиця 3.6.Структура активів КБ «Приватбанк» Таблиця 3.7.Кредитний портфель КБ "Приватбанк" на 1 ...
...в державі, функціонування фінан¬сово кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, до¬хідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. Позитивний вплив на інвестиційну активність може ...для залучення у сферу банківського кредитуван¬ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.
...і навіть в умовах світової фінансової кризи зберігає достатньо високі обсяги виробництва і реалізації та обсяги прибутку. Для збільшення конкурентоспроможності підприємства було б доцільно запровадити ...872 + 2 859 550)], що становить 104% від загальної суми кредитних ресурсів і сплати відсотків.
...змінились середній рівень та варіація кредитної ставки? Перегрупуйте наведені в таблиці дані про розподіл будівельно – монтажних організацій за обсягом виконаних робіт, утворивши три групи: малі – ...продукції, загальний індекс собівартості, суму економії від зміни собівартості За фінансовими показниками трьох комерційних банків визначте ...
...отримує збитки, але є достатньо фінансово стійким та ліквідним. Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності....2.1 Організаційна структура КП «Водоканал» Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця ...
...механізм дії регіональних європейських валютно кредитних організацій Практичне завдання № 1 Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при незбалансованій ...1) рахунку поточних операцій; 2) рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій; 3) платіжного балансу країни.
Вдосконалення кредитної політики в новій редакції Бюджетного кодексу 90 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 106 ВСТУП Бюджетна система є ...осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними ...
...розвивається капіталізм за умови залучення фінансових ресурсів Заходу; в) г) всі відповіді правильні; г) д) всі відповіді неправильні. д) Процес економічної взаємодії країн, який приводить ...раніше за інші? а) міжнародна міграція робочої сили; б) міжнародна кредитна діяльність; в) міжнародна торгівля; г) ...
...механізм дії регіональних європейських валютно кредитних організацій 3. Головні об'єкти та інструменти валютного регулювання 3.1 Об'єкти валютного регулювання 3.2....1) рахунку поточних операцій; 2) рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій; 3) платіжного балансу країни.
...що свідчить про задовільний рівень фінансової стійкості. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2007 році можуть бути покриті власними коштами, підприємство ...економічні показники діяльності підприємства (тис.грн) Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.3 ...
...договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру: a. документарний акредитив b. чисте інкасо c. чистий акредитив d....платiжних документiв b. у перетвореннi для експортера експортної угоди з кредитної у готiвкову c.
Розглянемо два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках; твердий ануїтет. Якщо порівнювати обидві схеми повертання кредиту, можна зробити висновок, ...економічні показники діяльності підприємства (тис.грн) Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.3 ...
...доцільність кредиту для підприємства при кредитній ставці – 20%. Таблиця 8 Вихідні дані Показники Підприємство Відхилення 1 2 Прибуток до сплати податків і процентів, тис. грн....5 712,5 +510 Завдання № 11 Провести факторний аналіз ефекту фінансового важеля.
...надає кредит у день укладання кредитного договору 1200 300 7. Банк видає готівкові кошти клієнтові 200 8. Банк отримує позику нa міжбанківському ринку 100 9....засоби та нематеріальні активи 223704 Чисті нереалізовані доходи від похідних фінансових інструментів 0 Нараховані доходи до отримання ...
...механізм дії регіональних європейських валютно кредитних організацій 3. Головні об'єкти та інструменти валютного регулювання 3.1 Об'єкти валютного регулювання 3.2....1) рахунку поточних операцій; 2) рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій; 3) платіжного балансу країни.
...механізм дії регіональних європейських валютно кредитних організацій 3. Зовнішня торгівля України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України ...1) рахунку поточних операцій; 2) рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій; 3) платіжного балансу країни.
Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові завдання 1. Інструменти валютного ринку: а) комп'ютери; б) перевідні ...одиницю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності.
Кредитних ресурсів на суму 80 тис.грн Одержання кредиту планується здійснити одним платежем на початку другого кварталу 2010 року....ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП" Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ДП ДАК "...
Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові завдання 1. Інструменти валютного ринку: а) комп'ютери; б) перевідні ...цю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності.
Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові завдання 1. Інструменти валютного ринку: а) комп'ютери; б) перевідні ...цю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської та фінансової звітності.
Фінанси та фінансова с ма. С ма державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. 26. Податки та їх функції....мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора. 22..Грошовий ринок. Цілі, види грошово кредитної політики та інструменти. 23.
...капіталу Question 5 Балів: 1 Фінансовий ринок це: Виберіть одну правильну відповідь a. ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c....Які установи відносяться до небанківських кредитних установ? Виберіть одну правильну відповідь a. інноваційні компанії b. акціонерні товариста c. товариства з обмеженою відповідальністю d.
...з минулим роком збільшити обсяг кредитних послуг на 20 %. Фактично у поточному році планове завдання з надання послуг було перевиконано на 10 % і понад план ...інвестицій у поточному році. 47. За експертними оцінками (у балах) фінансового стану комерційних банків за табл.
...сумі 167884,6 (без врахування кредитних коштів)тис.грн., то в 2008 році їх величина складала 216024,1тис.грн. Результати дослідження та аналізу руху грошових ...фінансування Служб автомобільних доріг в Україні. 2) Для підвищення ефективності фінансового контролю за раціональним використанням коштів ...
...землі і капіталу Question 5 Фінансовий ринок це: a. ринок грошей, валюти і цінних паперів b. ринок золота і платини c. ринок кредитів d....Чим відрізняється державний банк від комерційного? a. проводить грошову і кредитну емісію b.
...служба та її функції у фінансовому контролі 31. Методика проведення ревізії руху й списання матеріальних цінностей Задача № 3 При інвентаризації у комірника виявлено нестачу 1 ...суму податкового зобов'язання Виявити й виправити порушення ведення розрахунково кредитних операцій. Література
...й виправити порушення ведення розрахунково кредитних операцій. Задача № 14 При перевірці операцій по рахунках у банку в національній та іноземній валютах на підприємстві "Орізон" станом ...12 Відображено витрати від операційної оренди майна 275 13 Визначено фінансовий результат від основної діяльності 6571,...
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.