Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 213 за запитом Філософські

Філософська думка в Давньому Китаї 3. Філософія в Древній Греції 3.1. Філософські ідеї Сократа 3.2. Філософія Платона 3.3.
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Представники якої філософської течії вважали, що можна довести все, що завгодно? Виберіть одну правильну відповідь a. піфагорійці b. епікурейці c. стоїки d....Question 18 Балів: 1 Частина філософського знання, яка досліджує проблеми пізнання світу? Виберіть одну правильну відповідь a. антропологія b. онтологія c. гносеологія d. аксіологія e.
...проблеми девіантності у німецькій класичній філософській традиції 1.5. Проблема девіантної особистості у філософії ХХ сторіччя РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЗМІСТУ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ...
спостереження Question 4 Філософська, або фундаментальна, методологія, є: a. вищим рівнем методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання b. сукупністю прийомів дослідження c.... до філософської методології c. до методів конкретних наук d. до методів природничих наук Question 3 Предметом вивчення управління персоналом є: a.
...культури спілкування відображена у численних філософських, психолого педагогічних дослідженнях, в яких наголошується на винятковій її важливості у процесі виховання. Увагу зазначеній проблемі приділяли вітчизняні педагогічні діячі ...спілкування активно вивчаються сучасними вченими: філософсько методологічні підходи до розв’язання проблеми спілкування досліджував М.С. Каган; соціально психологічні особливості спілкування вивчали В.А. Богданов, Б.
...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі Question 2 of 35 Що досліджують ...погляди на виникнення людини від філософських та релігійних? 1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) вони мають обґрунтований характер (підкріплені ...
Основні філософсько релігійні ідеї П. Юркевича Розділ 2. Релігійно теїстичний напрямок української академічної філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття 2.1. Історико філософська спадщина київських академічних філософів ХІХ ...
...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі. Question 4 of 31 Хто з ...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі. Question 13 of 31 Чи вірно, ...
...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі. Question 4 of 31 Хто з ...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі. Question 13 of 31 Чи вірно, ...
1. Філософська думка в епоху раннього феодального суспільства 2. Філософські ідеї періоду феодальної роздрібненості Література
Джерела філософської концепції розвитку 2. Класична теорія розвитку 3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку Література
Філософське обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за скоєння злочину…………………………………….……………..……5 11 2. Правова природа звільнення від відбування покарання з ... В першій главі зазначене філософське обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за скоєння злочину. В другій правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням, ...
ІСТОРИКО ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕТИКИ МІЖСУБ'ЄКТИВНОСТІ 1.1 Поняття “тотожного”, “іншого” та “інакшого” у Платона та Арістотеля……8 1.2 Проблема інтерсуб’єктивності в філософських поглядах І.Канта та Е.
Історико філософський аналіз проблем смерті і безсмертя 1.1. Філософський аналіз проблем смерті і безсмертя в епоху Античності 1.2.
Філософсько етичні, релігійні засади конфуціанства …………. 5 2. Даосизм ………………………………………………………………….. 9 2.1. Особливості релігійно філософської системи даосиз¬му……… 9 2.2.
Філософська концепція Р. Барта 8 3. Співвідношення понять «твір» і «текст» в філософській концепції Р. Барта 15 Висновки 22 Список використаної ...
Філософська парадигма Нового часу 1.2. Проблема Бога у філософії Френсіса Бекона 1.3. Філософські погляди Готфріда Ляйбніца 1.4.
Формування філософсько естетичних поглядів і становлення художньої манери Еразма Ротердамського 1.2. Етико політичні ідеї Еразма Ротердамського Розділ 2....Сучасні дослідники життя, творчості і філософської думки Еразма Ротердамського сходяться на тому, що сьогодні очевидна неспроможність конфесійного трактування і тим більше привласнення спадщини Еразма католицькими церковними ...
Охарактеризуйте філософські позиції А.Шопенгауера. 3. Які проблеми намагалися вирішувати екзистенціалісти? Практичне завдання "Можливість не тотожна реальності тому, що є реальністю обмеженою, ... Бруно, користуючись сучасною філософською категорією.
Філософська, економічна, психологічна, комунікативна сторони конфлікту. Вивчення конфлікту з точки зору загально філософських, конкретно соціологічних позицій, політичного інтересу, психологічної мотивації тощо ...
Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2. Місце причинного зв’язку у системі ознак об’єктивної сторони складу злочину....визначення загального поняття причини, як філософської категорії. Для цього рекомендується додатково використовувати наукову літературу з філософії. З метою якомога повнішого визначення поняття причинного зв’язку рекомендується ...
Філософські погляди С.М. БулгаковаBR> ВисновкиBR> Список використаної літератури BR> BR> Дослідження сучасного господарського життя залишає актуальним питання, підняте у свій ... Отже, філософсько господарське знання, по перше, є світоглядним, узагальнюючим, трансцендентним (а не функціональним, технологічним), по друге, діалогічним (з економічною та іншими науками).
1 Філософська система Герберта Спенсера Основні ідеї «синтетичної філософії» Спенсера звучать зараз як анахронізм, але свого часу вони були популярні....Спенсер зробив спробу створення всеохоплюючі філософської системи. Фундаментальні положення Спенсер формулює в термінах механіки: речовина, рух, сила. З цих абсолютно загальних положень (закону постійності речовини і ...
Які напрямки філософського знання розвивались у Києво Могилянській Академії? 4. Яку роль відігравали братські школи у розвитку шкільної освіти в Україні? 5....Юркевич, який мав широкий філософський світогляд і увійшов в історію завдяки теоретичному обґрунтуванню «філософії серця», започаткованої Г. Сковородою. В чому її сутність?
Філософська психологія розробляє питання про походження змісту психічного: чи є він іманентним душі, чи є він відображенням зовнішнього світу, що в ... У філософській психології аналізується насамперед діяльність теоретична. Проблема волі становиться лише в плані того, що її визначає, чи не підлягає вона причинному ...
...слід звернути увагу на різні філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності та поведінки: Пропонується розглянути питання про детермінізм людської поведінки та свободу волі як філософське обґрунтування кримінальної відповідальності, зовнішні та ...
...вважаєте ви таку оцінку еволюції філософських поглядів справедли¬вою? Закріпіть свою відповідь прикладами з історії філософії. В чому, на вашу думку, полягає причина "дегенерації", яка відбулася?...немає, а є тільки уточнення філософської думки?
...слід звернути увагу на різні філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності та поведінки. Пропонується розглянути питання про детермінізм людської поведінки та свободу волі як філософське обґрунтування кримінальної відповідальності, зовнішні та ...
...бачення вузькоспеціальних проблем за допомогою філософського підходу до методів дослідження. Самостійна робота над текстом №1. Тема: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у ...на значення поняття «наука» у філософських словниках та підручниках з філософії та методології науки, усвідомити, чим наука відрізняється від інших способів пізнання світу.
...виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі. Question 8 of 35 Будова тіла ...погляди на виникнення людини від філософських та релігійних? 1) вони мають світоглядний характер; 2) вони засновані на міфах прадавніх людей; 3) вони мають обґрунтований характер (підкріплені ...
...за “дрібнотем’я”, за морально філософські принципи й уявлення про індивідуальне щастя тощо (Л.Санов, М.Шамота та ін.). Все написане Євгеном Гуцалом піддавалось жорстокій цензурі, ...рівнем, орієнтацією на серйозні морально філософські проблеми, а й наповненістю художнього підтексту, фантазією, образною розкутістю, використанням національного фольклору, сучасним осмислення вічних сюжетів і вічних тем.
Розкрити сутність філософсько – світоглядної підготовки школярів,шакреслити шляхи формування світогляду. 25.Охарактеризувати поняття «метод», «прийом», «засіб» навчання.Які класифікації навчання вам відомі. 26....Охарактерезувати основні філософські напрямки,що виступають у якості різних людинознавчих наук,в тому числі й педагогіки. 44.Розкрити найважливіші закономірності процесу виховання. 45.
Жеріко, Делакруа Question 6 Філософське підгрунтя класицизму: a. позитивізм b. картезіанство c. сенсуалізм d. прагматизм Question 7 Класицизм XVIII ст. наслідував: a. середньовіччя b.... Пуссен, Давід Question 9 Філософське підгрунтя стилю рококо: a. позитивізм b. сенсуалізм c. прагматизм d. раціоналізм e. містицизм Question 10 Як Блез Паскаль характеризує людину: ...
1. Становлення філософської думки в Туреччині (Середньовіччя) 2. Розвиток філософії в Туреччині в ХІХ ХХ ст. Література
1. Свідомість предмет філософського дослідження 2. Виникнення та розвиток свідомості 3. Природа та структура свідомості Література
Проблема творчостів історії розвитку філософської думки 2. Форми та різновидності творчості 3. Етапи та структура творчого процесу Література
Філософська думка у Давній Греції 2. Класифікація релігій світу 3. Сутність суспільного прогресу і його критерії Література
Специфіка та суверенність філософського знання 2. Проблеми та засоби пізнання філософії. 3. Предмет та особливості філософії Література
Розвиток філософської думки Середньовічного Сходу 2. Класична арабська філософія Література
Філософсько етичпа думка епохи еллінізму Література
Філософські погляди Г. Гегеля 29. Закони діалектики 65. Світоглядні основи індуїзму і буддизму Література
Філософське поняття руху. Форми руху матерії та принципи їхньої класифікації. Сучасна наука про форму руху матерії 2.
... Заповнити тематичну таблицю Панівною філософською ідеєю культури XVIII ст. став Розум. Філософи раціоналісти були переконані, що природа упорядкована „розумно”, тому може бути пізнана раціоналістичними засобами.
Філософська антропологія в українській філософії XX ст 2. Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3.
Основні погляди представників філософських шкіл у Стародавній Греції 2. Школа Піфагора 3. Число як фізичний, релігійний, морально психологічний, метафізичний та містичний принцип Піфагора Література
Соціальна спрямованість філософського знання 30. Вчення про розвиток Г. Гегеля 54. Соціально історичні передумови виникнення свідомості 78. Духовне життя суспільства: поняття і структура ...
Феномен моди довгий час недооцінювався в філософських та естетичних дослідженнях. Моду часто вважали другорядним явищем культури. Проте в контексті тих трансформацій суспільства і культури, які відбулися в ...
Природа як об’єкт філософського осмислення. Природне та штучне середовище……………………………..……………..….4 – 9 3. Поняття екології. Екологічні проблеми сучасності.................10 – 14 4. Екологічний стан в Україні…………………………………....
Філософське розуміння менеджменту 3. Філософія й етика організації 4. Лідерство 5. Методи і стилі управління персоналом 6. Етапи ефективного менеджменту.
Філософська система (чарвака локаята) Література
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.