Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 213 за запитом Філософські

...Узагальніть та обмежте поняття: підручник, філософська течія. Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом. Завдання № 5 Здійсніть поділ поняття, вкажіть основу поділу: хабар, жанр літературної ...
Філософські концепції світобачення В. Стефаника 2.1. Онтологічні виміри В.Стефаника: збагнення природи і єдність її з людиною 2.2.
...в учнів початкових класів у філософській, медико біологічній, психолого педагогічній літературі і педагогічній практиці 6 1.2. Визначення здорового способу життя та його основні компоненти 16 ...
Вплив документалізму, філософського та пригодницького елементу у творах 70 х років ХІХ першої чверті ХХ століття 14 18 Розділ ІІ.
...дослідження, курсова робота побудована на філософських, загальнонаукових та спеціальних методах. Особливості системи права та системи законодавства висвітлені завдяки використанню методів системного і порівняльного аналізу.
Філософські ідеї Тараса Шевченка ………………………………… 12 3. Філософія України другої половини XIX — початку XX століття ………. 13 3.1. Творчість О.О. Потребені …………………………………………..
...ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО – ЗРАЗОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ , ФІЛОСОФСЬКО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ 2.1. Безнадійність і віра людини за новелою «Собака» 2.2. Художня майстерність Валер'яна Підмогильного у змалюванні ...
...нам замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності.
...нам замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності.
...язного мовлення учнів початкових класів (філософські, психолінгвістичні, педагогічні засади).........................................7 1.2. Аналіз лінгводидактичних підходів до використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення ...
...влади” та “двох мечів” як філософське підгрунтя державно церковних стосунків. 2.2. Розподіл сфер комретерції світської та духовної влади в контексті розвитку державно церковних взаємин в ...
Філософські методи пізнання Загальної тдп 9. Матеріалістична діалектика як метод пізнання Загальної тдп 10. Метафізичний підхід до вивчення державно правових явищ.
Філософський аспект підстави кримінальної відповіда¬льності…………22 Висновок…………………………………………………………………………24 Список використаних джерел………………………………………….….……26 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
вже становило" досить складну філософську систему уявлень людини про світ і про саму себе. Через систему міфологічних образів, які уособлювали явища природи і космосу, людина ...
...виникнення ідеї розподілу влади в філософсько правовому розумінні. ……………………………...10 2.1 Ідеї обмеження одноосібно правління, які існували в епоху Античного світу і Середньовіччя. 2.2.
...українців таїть у собі глибокі філософські думки та високі ідеї. Серед найархаїчніших народних знань одне з чільних місць належить народній міфології.
...нову драму», наситивши її соціальною, філософською і моральною проблематикою. Він розробив її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення.
...нову драму», наситивши її соціальною, філософською і моральною проблематикою. Він розробив її художню форму розвинув мистецтво діалогу, увівши до нього живе розмовне мовлення.
“Критика чистого розуму” головна філософська праця І. Канта 2.4. Питання Бога у трактаті "Загальна природна історія і теорія неба, або спроба витлумачити побудову і ...
...розвитку античної культури можна виділити філософські, економічні, управлінські погляди скіфського мислителя Анахарзиса. Але за нестачею письмових свідоцтв того часу, управлінські погляди старовинного поселення України ще не ...
...право у літературній та історико – філософських пам’ятках…32 "9) Державно – правова думка Галицько – Волинського князівства…52 10) 4.1. Передумови утворення та піднесення Галицько Волинського ...
...впливає на інші соціальні, гуманітарні, філософські та навіть біологічні науки. Та чи інша «соціологічна точка зору» все більш проникає у всі ці дисципліни».
Поняття «метафізика» в історико філософському аспекті має ряд значень, які суперечать одне одному, тому значення терміну дуже сильно залежить від контексту: • Метафізика це вчення про ...
Філософський аспект підстави відповідальності 2.2. Правовий (юридичний) аспект підстави кримінальної відповідальності:  фактична сторона (вчинення суспільне небезпечного діяння);  юридична (матеріальне) сторона (...
Концепція філософського ідеалу rex. 4.1.Еннодій Павійський. Риторика і політика……………………………........48 4.2.Rex genitus Теодоріх ………………………………………………………...53 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...
...єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – С. 75 76. 3. Гончар Т.О.
Як називається цей філософський напрямок, в чому його специфіка ?
...не можливе без аналізу різних філософських та політико правових теорій та концепцій, в яких узагальнений досвід національного будівництва, передбачаються тенденції розвитку національних держав, які не дивлячись ...
...єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – С. 75 76. 3. Зайцев О.В.
...у якій письменник подає власне філософське бачення сенсу життя людини. У повісті казці дія відбувається у казковій країні — князівстві Керпес, серед героїв є маги, феї, які ...
Метою якого релігійно філософського вчення є злиття з першоосновою миру й знаходження тілесного безсмертя за допомогою магії, алхімії й пси хофізичного тренінгу?
...намисто на нитку, релігійні вірування, філософські системи, світогляди, що укорінилися в мистецтві або науці". Виділіть "вузлові" моменти поглядів на світ в позиції М. Борна.
...дослідження, курсова робота побудована на філософських, загальнонаукових та спеціальних методах.
...у якій письменник подає власне філософське бачення сенсу життя людини. У повісті казці дія відбувається у казковій країні — князівстві Керпес, серед героїв є маги, феї, які ...
у філософській свідомості у естетичній свідомості у моральній свідомості 6. Хто і коли вперше вживає слово „культура" для позначення духовного світу людини?
...одним з найскладніших в юридичній, філософській, політичній та інших науках. Мета курсової роботи дослідити конституційне право України в аспекті галузі вітчизняного права.
...єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – С. 75 76. 5. Гончар Т.О.
...і починає формуватися нова (середньовічна) філософська парадигма, ідейно світоглядним змістом якої стає духовне ідеальне тлумачення реальності. Для середньовічної суспільної свідомості світ набуває характеристик певним чином “двоїстого” ...
У чому полягає суть соціально філософської концепції К. Маркса та Ф. Енгельса? ......................................................................................17 16. У чому полягає суть цивілізаційної теорії розвитку людства? ........... 18 17.
Веди – це найдавніші релігійно філософські пам’ятки: а) Стародавнього Китаю; б) Стародавнього Єгипту; в) Стародавньої Індії; г) Стародавньої Месопотамії; д) Стародавнього Ірану 4.11.
...сьогодні знаходяться в центрі уваги філософської, політичної, правової, етичної, релігійної та інших форм суспільної думки. Отже, ми можемо зробити висновок, що правовий статус особи і громадянина – ...
...на ньому першим об’єктом філософського осмислення була природа, а першою проблемою поставало осмислення основних сфер людської життєдіяльності. Так. Ні. .......................................17 Література ..................................... 20
...якістю містить такі ланки: a) Філософські підстави; b) Загальний інструментарій, що стосується статистичного контролю процесу і розгортання функції якості; c) Інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості; ...
Методологічні принципи філософсько психологічного рівня. Загальна характеристика. 18. Принцип єдності суб’єкта і об’єкта психологічного пізнання. 19. Принцип відображення. 20.
Проаналізувати філософсько культурні та психолого педагогічні аспекти проблеми естетичного розвитку особистості засобами мистецтва. 2. Визначити критерії формування естетичних якостей школярів через творчість ...
Зрозуміло також, що згідно з філософським визначенням руху всі дієслова, включаючи і дієслово to bе, є дієсловами руху. В нашому дослідженні ми Список використаної літератури
Загальне і відмінне у філософському і юридичному розумінні злочину // Право України. – 2001. № 9. – С. 24 27. 11. Миколенко О.М.
Він створив педагогічні і філософські праці, пронизані духом гуманізму, демократизму, любов'ю і повагою до людей, повагою до праці. Коменській проповідував ідею ліквідації станових привілеїв ...
Фази історико філософського аналізу розвитку культури по термінології М. Данилевського: А) цивілізація; Б) культурно історичні типи; В культурно історичні періоди; Г) культурні суперсистеми.
...і до реформістського шляху політико філософських конструк Список літератури
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.