Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 679 за запитом Фінансово-правові

Господарська та фінансова діяльність підприємства. 41 ст 2. Характеристика управління підприємством 2.1. Трудова угода, робочий час, час відпочинку....ст 3.4. Послуги особливого призначення. 62 ст 4. Аналіз фінансових результатів за звітний період від ...
Фінансовий зріз (процеси забезпечення ефективності використання та руху грошових коштів в організації) 17 2.2.5. Організаційний зріз (комунікаційні процеси, оргструктура, норми, правила, процедури, розподіл повноважень, ієрархія підпорядкування) ...
...повинна бути спрямована на підвищення фінансової зацікавленості суб'єктів господарювання в здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів....закріпити за суб'єктами господарювання право на використання коштів власного амортизаційного фонду й заборонити будь які централізовані вилучення з нього; надавати податкові знижки тільки тим суб'...
Підприємства оптової торгівлі мають право самостійно обирати один з методів списання товарів для оцінки їх при вибутті, передбачених П(С)БО 9....отримання прибутку від господарської діяльності. За результатами аналізу основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Корпорація Спецторг» ...
Основні напрямки фінансової стратегії суб'єктів малого і середнього бізнесу в сучасних умовах економічного розвитку Задача № 53 Використовуючи наведені дані, розрахувати рентабельність ...5, а 10 років. Розрахувати лізингові платежі за наступними умовами фінансового лізингу з повною окупністю: Вартість ...
Підприємства оптової торгівлі мають право самостійно обирати один з методів списання товарів для оцінки їх при вибутті, передбачених П(С)БО 9....отримання прибутку від господарської діяльності. За результатами аналізу основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Корпорація Молторг» ...
Сімейні правила g. Сімейні міфи Question 9 У період народження дітей у сім’ї («експансія») виникають наступні проблеми: a....Ні b. Так Question 4 Зазначте, які мотиви одруження, як правило, є оптимальними для подальшої задоволеності ...
Правові засади управління соціально економічним розвитком регіону ………………………………………………………………… 19 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………… ...2.1. Загальна характеристика економічного стану області ………………... 24 2.2. Забезпечення області бюджетними ресурсами та її фінансова самодостатність ……………………………………………………………….
...допомогою нормативно правових актів, економічних, фінансових, соціально психологічних, організаційно технічних засобів і важелів здійснювати підтримку соціальне вразливих верств населення чи окремих громадян. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування це система прав, обов'язків і гарантій, яка ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 ...державний борг формувався за рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій та за рахунок випуску ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 ...державний борг формувався за рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій та за рахунок випуску ...
Якщо взяти до уваги скрутний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств в Україні, то стан ПП «Педченко В.І.» є досить стабільним. Звичайно, на підприємстві існують свої ...1Показники платоспроможності та методика їх розрахунку Таблиця 1.2. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку ...
Внутрішній контроль фінансово – господарської діяльності Висновки Фізична особа – підприємець: 1.Може бути зареєстрований лише за місцем прописки у паспорті. 2....і звітності. 4.Може працювати без печатки і рахунку, має право отримувати від клієнтів готівку без ...
...висновок:  підприємство знаходиться у тяжкому фінансовому стані. Відсутність власних обігових коштів практично паралізувала роботу підприємства.  ЧСУ 140 не має можливості здійснювати оплату за електроенергію, сировину, ...капіталу ЧСУ 140 за 2002 рік Таблиця. 4.4 Показники фінансового стану ЧСУ 140 за 2000 ...
...2 Види підприємств, їх організаційно правові форми 1.3 Особливості створення підприємства і порядок його реєстрації Розділ 2. Дослідження особливостей функціонування виробничих підприємств в умовах України 2.1 Аналіз організації фінансової діяльності виробничого підприємства 2.2 ...
...2 Види підприємств, їх організаційно правові форми 1.3 Особливості створення підприємства і порядок його реєстрації Розділ 2. Дослідження особливостей функціонування виробничих підприємств в умовах України 2.1 Аналіз організації фінансової діяльності виробничого підприємства 2.2 ...
...зарубіжного інвестування є кредити міжнародних фінансових організацій (МФО, групи Світового банку, ЄБРР), зокрема в тому їх цільовому призначенні та використанні, коли вони надаються під реалізацію конкретних проектів, пов’язаних, як правило, із структурними та інституційними перетвореннями ...
Аналіз фінансових можливостей підприємства (процеси забезпечення ефективності використання та руху грошових коштів в організації) 32 2.2.5. Аналіз організаційної складової підприємства (комунікаційні процеси, оргструктура, норми, правила, процедури, розподіл повноважень, ієрархія підпорядкування) ...
Чи мають право торгово промислові палати проводити експертизи, аналогічні вищезазначеній? 3. Яке рішення має прийняти суд? Задача 2 Працюючи директором приватного підприємства, Петрина підготував пакет документів про фінансово господарську діяльність очолюваної ним фірми, ...
...включає економічні, мотиваційні, організаційні та правові механізми. Створення ефективного механізму управління є, поряд із розробкою стратегії, найважливішим результатом стратегічного управління. 3....також цілий ряд інших економічних, фінансових і соціальних факторів роблять украй скрутним стабільне функціонування українських підприємств. Для поліпшення ситуації необхідне формування більш стабільних і сприятливих умов, ...
...полягає у підвищенні ступеня відкритості фінансової системи для міжнародної конкуренції. Злиття та поглинання супроводжуються конкретними негативними наслідками та ризиками. Злиття неодмінно призводить до ...в організаційній структурі банків, спричиняють зменшення чисельності працівників. Великі компанії можуть обмежувати конкуренцію і, таким чином, порушувати правила економічної конкуренції.
...України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Головний бухгалтер підприємства забезпечує контроль і відображення на рахунках обліку всіх господарських операцій, пов’язаних з ...засобів обчислювальної техніки в обліку, аналізі господарської діяльності та плануванні фінансової діяльності підприємства є важливим фактором ...
...забезпечення його економічного зростання Організаційно правові та економічні особливості маркетингової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 2. Техніко економічна характеристика та аналіз господарської діяльності ...Експо Пак” Організаційно правовий статус, напрямки господарської діяльності та система управління Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства Аналіз фінансового стану підприємства Технологічна схема виробництва (...
Фінансовий план 1.2.10. Оцінка ризику та гарантій 2. Організаційні заходи по створенню підприємства. 2.1....додатковим доходом, своєрідним помічником у вирішенні будь яких побутових і фінансових проблем.
Теоретичні та організаційно правові засади пенсійного забезпечення в Україні 1.1 . Суть, необхідність та еволюція пенсійного забезпечення……….… 7 1.2 . Нормативно правова база пенсійного забезпечення та її ...16 1.3 . Зміст та етапи реформування пенсійного забезпечення в Україні………………………………………………………………………… 28 Висновки до розділу 1 ………………………………………………..….. 35 Розділ 2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування: регіональний ...
Списано податок на прибуток на фінансовий результат 54. Закрито рахунок 79 «Фінансові результати» 55. Відраховано в резервний капітал 56. Списано частину прибутку, використану на формування ...фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій фірми, її взаємодії ...
...робіт та послуг та визначенню фінансового результату від реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у ...послуг в ТОВ «Виробнича компанія МТК». Об’єктом дослідження є фінансово господарська діяльність ТОВ «Виробнича компанія ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Витрати виробництва у короткостроковому періоді 1.2 Витрати виробництва у довгостроковому періоді 1.3 Вплив на динаміку витрат виробництва закону спадної граничної допустимості РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 2.1 Мінімізація витрат виробником 2.2 Правило найменших витрат 2.3 Джерела та чинники зниження витрат виробництва РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІЧНИЙ ...ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1 Значення малого бізнесу в економіці країни 3...
...наступних термінів: Об‘єкт злочину Фінансовий контроль ІІІ. 1. Охарактеризуйте правовий статус Національного банку України: яким нормативно правовим актом ...правовий статус НБУ; функції НБУ; структура НБУ. 2. Дати визначення термінам: Матеріальна відповідальність. Право користування. IV. 4.
Правові засади функціонування традиційної системи оподаткування фізичних осіб в Україні. 2.1. Характеристика традиційної системи………………………..29 2.2....Отже, проаналізувавши літературу, наукові статті, законодавчу базу ми дізналися про правові засади оподаткування доходів громадян, ознайомилися ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 ...державний борг формувався за рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій та за рахунок випуску ...
...Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». В стандарті вказано, що суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи, що відповідають критеріям, ...використанням загального Плану рахунків та журнальної форми обліку або автоматизованої; фінансова звітність складається відповідно до П(...
...таких умов досягнення макроекономічної та фінансової стабілізації стає абсолютно неможливим. Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та ...готівкових грошових розрахунків в банку;  дослідити сучасний стан та вплив фінансової кризи на готівковий грошовий обіг ...
...мають скасовану судимість), з наступним правом займатися підприємницькою діяльністю визнаються особи, засуджені за злочин середньої тяжкості, якщо вони з дня відбуття покарання (основного та додаткового) ...того, щоб суб'єкту малого підприємництва – фізичній особі було надано право користуватися спрощеною системою оподаткування, у ...
...фонди держави являють собою сукупність фінансових коштів, що перебувають у розпорядженні центральних або регіональних (місцевих) органів влади, що й мають цільове призначення....але є автономними й вилученню не підлягають. Вони мають, як правило, строго цільове призначення.
Списано податок на прибуток на фінансовий результат 54. Закрито рахунок 79 «Фінансові результати» 55. Відраховано в резервний капітал 56. Списано частину прибутку, використану на формування ...капітал виконує такі функції: – самостійності і влади; – відповідальності і захисту прав кредиторів; – довгострокового кредитування; – фінансування ризику; – ...
Нормативно правові засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні………………………………………………………………..17 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АНДРУШІВСЬКЕ АТП ...НА РИНКУ УКРАЇНИ 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Андрушівське АТП 11838»...31 2.2. Аналіз фінансово економічної діяльності підприємства………………………38 2....
...розкривається механізм функціонування та управління фінансовими ресурсами СП. Під час написання даної роботи було застосовано метод синтезу та аналізу інформації, абстрагування, ...порівняння, а також історико послідовний та історико логічний методи. Дана робота спирається на Конституццію України, нормативно правові акти та на наступні закони ...
Вступ 1 Теоретичні основи ринку та поведінки на ньому суб’єктів господарювання 1.1 Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства як суб’єкта господарювання 1.2 Правові основи функціонування підприємства 1.3 Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій 1.3.1 Поняття, функції і структура ринку 1.3.2 ...поведінки суб’єктів господарювання на ринку 2 Особливості поведінки на ринку ТОВ «Світоч» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Світоч» 2.2 Основні показники...
планування фінансової діяльності b. всі відповіді вірні c. наявності споживача, що зацікавлений у нововведені d. планування бюджетної політики Question 10 Спеціальний бюджет ... впровадження ефективної системи контролю за фінансовими потоками компанії b. перетворення ревізійної комісії і комітету з аудиту ради директорів у реально діючі структури c.
Соціально економічні та організаційно правові засади пенсійного страхування в Україні 1.3. Пенсійний фонд в системі органів соціального захисту населення Висновки ...розділу І РОЗДІЛ ІІ. Аналіз практики загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: регіональний аспект 2.1. Джерела фінансового забезпечення державного пенсійного страхування 2....
Правила переказу іноземної валюти за межі України 1.7. Використання готівкової валюти на території України 2. Ризики ...у фінансові активи 2.1. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику 2.2. Основні види фінансових ризиків 2.3.
Правові форми, принципи та види діяльності будівельних організацій 1.5. Структура будівельних організацій Розділ Будівельна організація зат «промбуд» як субєкт господарювання 2.1. Основні ...завдання і функції ЗАТ «Промбуд» 2.2 Структура будівельної організації ЗАТ «Промбуд» 2.3. Аналіз об’єму виконаних робіт за 2003 2004 рік та фінансового стану підприємства Розділ Шляхи вдосконалення ...
...Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону ...та на одержання молока для продажу. Аналіз основних економічних і фінансових показників діяльності підприємства показав, що ...
Особливості імплементації норм міжнародного права у вітчизняну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2.2. Побудова інструментарію банківської установи з ...ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 3.1. Напрями покращення законодавчого забезпечення здійснення фінансового моніторингу комерційними банками 3.2.
Фінансова система держави. Державний бюджет та проблема його збалансованості. 2. Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення ...рекомендації для політики. Завдання 3. Підтвердьте або спростуйте наведені твердження та обґрунтуйте свою позицію: 1. За допомогою “правила величини 70” можна визначати темпи ...
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ…………………..….19 2.1. Контроль ...системі Державної казначейської служби України....................19 2.2. Платіжна система Державної казначейської служби України.......................24 2.3. Управління фінансовими ресурсами в системі Державної казначейської ...
...за законом виник спір про право на спадщину. Заповіт заперечували: 1. Син Олексій, який мешкав окремо, але брав участь у капітальному ремонті спадкового ...2. Дружина померлого сина Василя, яка діяла в інтересах своїх неповнолітніх дітей онуків спадкодавця. 3. Племінниця спадкодавця, студентка фінансового коледжу, 19 років, яка мешкала ...
Нормативно правові акти регулювання обліку та контролю на малих підприємствах………………………………………………………………………39 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПМК 3……43 ...обліку послуг та їх реалізація…………………………………67 2.4. Особливості обліку фінансових результатів………………………………..72 РОЗДІЛ ІІІ.
...характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансово господарської діяльності за 2001 2002 р.р. Розділ ІІІ Особливості нарахування ПДВ та сплати ПДВ на підприємстві “Злагода” 3....ІV. Охорона праці на підприємстві “Злагода” 4.1. Основні нормативно правові акти та положення з охорони ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.