Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 679 за запитом Фінансово-правові

ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ …………………………...8 1.1. Правова природа договору про надання фінансових послуг та його ...
...державної податкової служби у сфері фінансового контролю................................................................................................................14 2.2. Права та обов’язки органів державної податкової служби при здійсненні контрольних дій..................................................................................20 2.3.
...фонду в системі міжнародних валютно–фінансових організацій.....................................................16 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ............................................................................................20 2.1. Діяльність Міжнародного валютного фонду в умовах глобалізації ...
Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості 2. Підстави та правила порушення справи про банкрутство Задача №4 Споруда, яка входить до складу основних фондів невиробничого призначення ...
Варіант 5 Завдання 1 Розробити для підприємства перелік форм первинних документів і облікових регістрів з обліку доходів Завдання 2 Розробити для підприємства робочий план рахунків з обліку фінансових результатів Завдання 3 Вкажіть права, обов’язки та відповідальність бухгалтера з обліку грошових коштів
...точність Question 10 Чи має право аудиторська фірма надавати послуги з автоматизації бухгалтерського обліку суб’єкту господарювання, якщо вона є аудитором його фінансової звітності: a.... надає право перевіряти фінансову звітність Question 3 Частка сертифікованих аудиторів у статутному капіталі аудиторської фірми, що займається аудитом, для її включення до ...
Економічні причини фінансової кризи та форми її прояву.........................7 1.2. Правові та управлінські методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства.............................................
Поняття та система фінансового моніторингу … 4 1.2.Нормативно правові основи та організаційна структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні … 8 1.3.
...коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу b. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, ...коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу c. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, ...
...ВИТРАТ І ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 7 1.1. Нормативно правові засади створення і функціонування суб’єктів малого підприємництва 7 1.2.
...дивідендної політики: найбільш раціональною є фінансова політика, в рамках якої відбувається відмова від виплати дивідендів; факт виплати дивідендів впливає на вартість корпоративних прав; між сумою сплачуваних ... Оцінка вартості корпоративних прав здійснюється в таких основних випадках: при оцінці вартості довгострокових фінансових вкладень підприємства; при оцінці вартості нематеріальних активів, які підлягають зносу; ...
Вступ Розділ І. Поняття і ознаки місцевого самоврядування 1.1. Визначення місцевого самоврядування в Україні 1.2....ради Розділ ІІІ. Матеріально фінансова основа місцевого самоврядування 3.1. Право комунальної власності 3.2.
теж саме, що і фінансова автономія органа самоврядування b. визначені самим органом самоврядування права на певні види діяльності c. закріплені законодавчо за органом самоврядування права на види фінансової діяльнос Question 3 Фінансова автономія ...
...інституту державного кредитування в системі фінансово правової галузі……………………………………………………………………………….....7 1.2. Теоретико правові засади визначення форм та функцій державного кредиту………………………………………………………………………………13 РОЗДІЛ 2.
1. Фінансово правовий інститут регулювання банківської діяльності 2. Види банків в Україні Література
...тільки особа у якої є право займатися кредитуванням (банки, кредитні спілки, каси взаємодопомоги та інші фінансово кредитні установи). Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення ... Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №8. С. 41 42.
...розраховано всі можливі показники оцінки фінансового стану підприємства, крім того проведено аналіз золотого правила фінансування, факторний аналіз рентабельності активів та власного капіталу, оцінено ефект фінансового левериджу ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Дефініція поняття «право власності» 1.2.
Особливості реалізації права власності на пам'ятки 1.4. Захист традиційного характеру середовища та об’єктів культурної спадщини 1.5....організація, кадрове, фінансове та матеріально технічне забезпечення управління 2.4. Права управління 2.5.
...2000 36 15 Завдання № 36 Фінансову діяльність фірми характеризують такі дані: – розміщено корпоративні права номінальною вартістю 180 тис. грн. за курсом 125%; – чистий прибуток підприємства – 60 ...
комплекс взаємозв’язаних фінансово бюджетних сфер діяльності, які регламентуються правовими законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових і прогнозних показників і санкцій за порушення ... операції з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю b. операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 6 1.1. Організаційно правові основи функціонування малих підприємств України 6 1.2.
...та права; теорія доказів; трудове право; фінансове право; цивільне право; цивільний процес. Управління: державне управління; управління органами державної податкової служби; управління підрозділами податкової міліції....продуктивних сил; фінанси підприємства; фінанси; фінансовий контроль. Для русских ВУЗов выполнял( ю) работы только по праву. Також можу виконувати роботи по суміжним дисциплінам ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Становлення та правові засади комунальної власності в Україні 1.1.
...без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів (має сенс таке визначення) г) Держава може фінансувати санаційні заходи виключно на поворотній основі; Держава може фінансувати санаційні ...реорганізація; б) реструктуризація виробництва, в) приватизація; г) реструктуризація активів; д) фінансова реструктуризація Тест № 96.
Зарубіжний досвід діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів………………………………………………………………………15 1.3. Правові основи функціонування фінансових посередників на ринку цінних паперів України……………………………………………………22 РОЗДІЛ ...
Економіко правові аспекти санації та банкрутства пдприємств 1.3. Загальна характеристика фінансових джерел санації підприємств Розділ 2.
...Західної Європи // Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. C. 199 203. 2. Зайцева Н.А. Державний кредит як ланка фінансової системи України / Н.А. Зайцева // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.П.
Міжнародне фінансове право. 14. Офшорні зони. 15. Форми міжнародних розрахунків. 16. Принципи й форми реалізації міжнародної фінансової політики. 17.
Бюджет як центральна ланка фінансової системи України..................6 1.1. Сутність, ознаки та функції бюджету.............................................................6 1.2. Значення бюджету для функціонування держави.......................................14 Розділ ІІ. Характеристика бюджетного права....................................................18 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму фінансової стабілізації підприємств при загрозі банкрутства 1.1. Суть та правові основи банкрутства 1.2 Основні причини виникнення банкрутства 1.3 ...
13. Порядок реорганізації, ліквідації кооперативів 43. Основні групи фінансових відносин господарюючих суб'єктів кооперації Завдання № 62 В статуті виробничого ...
...методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фі¬нансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктив¬них і об'єктивних причин багато ...льних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.
Білінський // Право і суспільство. – 2011. № 4. – С. 55 59. 2. Воронова Л.К. Фінансове право: підруч./ Л.К. Воронова. – К.
...оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру. Санаційні заходи організаційно правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури ...велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств гігантів.
...ринку цінних паперів в цивільному праві України 3.1. Ринок цінних паперів, його місце в структурі ринку фінансових ресурсів 3.2.
...золоте правило балансу; д) золоте правило фінансування 83. Основними мотивами, які можуть спонукати санатора до реорганізації поглинанням, приєднанням чи злиттям можуть бути: а) реструктуризація заборгованості, ...109. Після призначення розпорядника майна, органи управління боржника не мають права приймати рішення про таке: а) ...
Їх функції, права, обовязки 2. Соціальні аспекти банкрутства. Звільнення працівників боржника 3. Ситуаційне завдання Визначити чи необхідне проведення ...санаційних заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства «Х» на підставі показників, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та ...
Їх функції, права, обовязки 2. Соціальні аспекти банкрутства. Звільнення працівників боржника 3. Задача № 10 Розрахувати схильність підприємства до банкрутства на початок та ...3 Тести 65. Потреба в оборотному капіталі, необхідному для забезпечення фінансово господарської діяльності визначається за такими ...
...зближення», «адаптація» та «гармонізація» у праві ЄС та законодавстві України…………………………………....…6 2.Гармонізація законодавства України у сфері фінансової діяльності держави з законодавством ЄС…………………………………………..12 3.
Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 4. Покачалова Е.В.... – Москва Харьков: Право, 2011. – С. 489 520. 5. Фінансове право України : навч. посіб. / Кучерявенко М. П., Криницький І. Є., Лукашев О. А.
...конвенцій як джерел міжнародного торгового права? 5. Дайте визначення предмета і методу міжнародного торгового МТП 6. Який порядок визнання юридичної особи, легалізованої в інший державі, встановлений ...США? 7. Визначіть умови застосування Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг. 8. В чому полягають особливості міжнародних конвенцій як джерел міжнародного торгового права? 9.
Варіант IV 1. При перевірці фінансово господарської діяльності ТОВ «Техсервіс» було вилучено всі ...
Поняття, ознаки та суть права 2. Завдання № 46 Фінансове право – це: 1) галузь права, що регулює цивільні відносини у сфері грошового обігу; 2) галузь права, ...
: Право, 2011. – 608 с. 2. Воронова Л.К. Фінансове право: підруч./ Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
Сутність фінансово валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.2. Правові основи валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1....
...положення Методики проведення поглибленого аналізу фінансово господарського стану підприємств та організацій 1.3 Основні положення Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 2 Аналіз платоспроможності ...України до ринкових відносин суттєвого розширення прав підприємств в сфері фінансово економічної діятельності значно зрастає роль ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи організації кредитних спілок в Україні 1.1 Кредитні спілки як складова фінансового ринку України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Функціонально правові аспекти організації кредитних спілок в ...
...місцевого самоврядування організаційно процесуального та фінансового характеру…………………………………………………………..13 2.3. Судові гарантії захисту місцевого самоврядування…………………………21 Розділ 3. Проблеми захисту прав місцевого самоврядування в адміністративних судах ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.