Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 679 за запитом Фінансово-правові

...синтезу, порівняння при аналізі змін фінансового стану підприємства ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» в умовах даної системи оподаткування; методи структурно функціонального аналізу – при виборі пріоритетних напрямків мінімізації ...наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, закони України, нормативно правові акти державних органів України, статистичні ...
...України мають намір вилучити оригінали фінансово господарської та бухгалтерської документації Товариства. Який документ вони повинні пред’явити керівництву, який би підтвердив їхнє право на здійснення вилучення документації?
...останніх років підприємство не здійснювало фінансових інвестицій, але активно користувалось капітальними, модернізуючи за їх рахунок обладнання та впроваджуючи нові технології. Отже, з вищесказаного, можна зробити ...Таким чином, в результаті впровадження проекту відбулись такі зміни в фінансовому стані підприємства: коефіцієнт фінансової автономії ...
сукупність документів про виробничо фінансову діяльність h. економічні показники Question 4 Носії інформації поділяються на: a. документи і таблиці b. графіки і схеми c....аналізу не відноситься: a. ретроспективний b. попередній c. оперативний d. фінансово економічний Question 4 Які функції ...
...основі показників майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової і ринкової активності та рентабельності підприємства. Максимальне значення цього показника рівне 100%, середнє – відповідно 50%, інтегральний показник ...процесів. Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Черкасибудматеріали» ...
...інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні ...інші фахівці, які займаються практичною фінансовою роботою, стикаються зі значними труднощами при спробі використати вказаний метод фінансування. Для успішного здійснення операцій з власним капіталом підприємства та ...
Право оперативного управління 2.2. Складання плану розвитку казенного підприємства 2.3. Складання фінансового плану казенного підприємства Розділ 3.
Задача Облігація з фіксованим купоном 12%, що сплачується раз на рік, буде погашена 01.07.2011 р....нової емісії за підписною ціною 40 грн. Визначити величину переважного права в грошових одиницях, якщо кількість ...
...по собі виступає індикатором майбутнього фінансового стану підприємства, оскільки дозволяє визначити можливий операційний простір для ведення його господарської діяльності. При автоматизації обліку і контролю забезпечується ...Коригування на бартерні операції”; подати рекомендовані переліки показників інвестиційної і фінансової діяльності для інвестиційних фондів і ...
перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей c. переведення військового виробництва на випуск мирної продукції d. зменшення видатків бюджету на утримання ...b. розширення відкритості економік провідних країн світу c. розширення світового фінансового ринку d.
...виник нення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через не передбачені обставини за умови прийняття позичальником відповід них заходів щодо їх усунення....торгівлі – 25,07%, але найбільшу питому вагу мають кредити видані фінансовим органам – 44,82% (так як ...
...єкти власності; майнові права та права на інтелектуальну власність. Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути: інвестори (замовники); виконавці робіт (підрядники); користувачі об'єктів інвестиційної діяльності; ...рамках підприємств і установ різних форм власності. Великі компанії, як правило, орієнтовані на створення інновацій, що ...
Також зробивши аналіз фінансового стану ПП “КІПП”, можна запропонувати такі шляхи поліпшення, як: 1. повне використання виробничої потужності і налагодження збуту (створення маркетингового ...що спричиняють кризовий розвиток підприємства. “Таблиця 2.1” Основні показники фінансово господарської діяльності та фінансово економічного ...
...ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть обєднуватись у групи ...більшості галузей економіки. Так основу економіки Японії складають шість провідних фінансово промислових груп “Міцубісі”, “Міцуі”, “Сутімото”, “...
Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку 2.5. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків 3. Удосконалення контролю нбу за діяльністю комерційних банків Висновки ...за своїм розсудом, НБУ має право:  зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій або відкликати ліцензії на здійснення всіх банківських операцій ;  усувати керівництво (голову правління ...
...в Україні 1.1 Нормативно правові аспекти з страхування вантажів 1.2 Огляд літератури з теми дослідження 1.3 Економічна необхідність ...сутність страхування вантажів 1.4 Особливості сучасного вітчизняного ринку страхування вантажів Розділ 2. Аналіз і оцінка фінансової діяльності ЗАТ “Страхова компанія “АЛІКО ...
Фінансове забезпечення охорони здоров’я України недостатнє. Це погіршує фінансування лікарень, втому числі і ЧОПЛ № 1 (Черкаська обласна психлікарня), а ...допомоги; отримувати зростання вартості медичної допомоги; забезпечувати раціональне використання кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів.
...посадова особа вважає, що має право на перевірку підприємства у зв’язку з цим фактом. Чиї дії є неправомірними? 3 Головним бухгалтером ПАТ “Сервіском” самостійно (до перевірки фінансово господарської діяльності контролюючим органом) були ...
...забезпечення стабільності, відкритості та справедливості фінансових взаємовідносин держави і суспільства для створення тим самим основ нового соціального контакту та прискореного економічного розвитку, що базується на ...їх захисту, створення рівних умов конкуренції, розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів та інститутів, що здійснюють ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури...
...його усунення 15.01 Річна фінансова звітність – Баланс підприємства Дані річної інвентаризації майна не були включені в Балансі Виявити ...невключення даних до балансу, виявити необхідні відхилення, які необхідно відобразити в ньому, здійснити необхідні правки Завдання 1 Відобразити на рахунках ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 5 1.1. Поняття та види податкових правопорушень 5 1.2. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства ...
Для покращення фінансового обліку грошових коштів на рахунках в банках ТОВ «Авангард» запропоновано відкрити додаткові поточні рахунки в інших банках крім того ...прямокутник призначений для заповнення сумою ПДВ, що знаходиться в нижньому правому боці напроти реквізиту “Призначення платежу”, ...
...аналізу витрат, його проводять, як правило, у такій послідовності: – аналіз динаміки витрат за економічними елементами; – аналіз структури витрат за економічними елементами; – аналіз витрат на 1 грн. ...і реалізованої продукції; – аналіз собівартості продукції; – аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз показав, що підприємство знаходиться в задовільному фінансовому стану, про що свідчать: збільшення ...
806 809) містяться загальні правила щодо лізингу. Спеціальним нормативно правовим актом, що регулює договір лізингу, є Закон "Про лізинг". Основними нормативними актами в сфері ...передати другій (лізингоодержувачу) в користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним ...
...отримані в НБУ й інших фінансово – кредитних установах; ресурси інших комерційних банків, що перебувають на міжбанківських депозитних і кореспондентських рахунках; кошти отримані від реалізації акцій, облігацій, ... Проведений аналіз дає право на висновок, що структура та динаміка зростання пасивів комерційних банків України впродовж останнього десятиріччя відобразила як негативні, так і позитивні ...
...впав так сильно з початком фінансової кризи? Вітчизняний інвестор був дуже мало представлений на фондовому ринку. Продовжувати тенденцію до збільшення інтернет трейдингу....ролі держави на ринку похідних; становлення на світовому ринку похідних фінансових інструментів; розвиток матеріальної бази, технологій ...
Характеристика фінансового стану та результатів діяльності АТ “Укрінбанк” Розділ ІІ. Організація банківських операцій з векселями 2.1. Загальні правила документального оформлення операцій з векселями ...
...Форми інноваційної діяльності 2.2 Правові засади міжнародної передачі технології 3. Техніко економічне обгрунтування проектів в сфері мкв 3.1 Характеристика показників фінансово економічної оцінки міжнародного проекту 3....
...вжити підприємству для поліпшення свого фінансового стану є: 1. Мінімізація дебіторської заборгованості, прискорення її оборотності. 2. По можливості збільшення терміну користування комерційним кредитом (уповільнення оборотності ...розглянули методику проведення формування організаційної структури підприємства ; 3) проаналізували основні фінансово економічні показники діяльності ВАТ "Черкаський ...
...послуг), з правом i без права включення до податкового кредиту сум ПДВ. Облік придбаних товарів на митній території Украіни у oci6, які не зареєстровані як платники податку, ...на основі товарного чеку, іншого розрахункового документу, що засвідчує факт передачі товарів i проведення розрахунків. Аудит та аналіз підприємства здійснюється на підставі фінансових звітів, наприклад: баланс, звіт профінансові ...
...можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих грошових документів, іншим особам 5. Положення, зазначені у пунктах 1, 3 6.... Фінансових 2. Матеріальних 3. Нематеріальних 4. Трудових 8. Вкладення коштів у фінансові інструменти (активи) – це: 1. Реальні інвестиції 2.
Тести (всего 99 ответов) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Порівняно до фінансового, особливостями реального інвестування є: a. високий ступінь проти інфляційного захисту b. низький рівень проти інфляційного захисту c....власності, основних та нематеріальних фондів, які підлягають амортизації, це: a. фінансова інвестиція b. реінвестиція c.
...підготували навчальну програму курсу „Кримінальне право”. Експерти вивчають проект закону про освіту. Численні ректори підтримали видавництво „Либідь” у скрутний період. Щоби студенти запам’ятали наголос ...працівникам безпечні умови праці на заводі. 4.4. 1) Вивчіть правила відмінювання іменників, зокрема прізвищ, імен ...
Організаційно правові форми підприємництва. Види п в в Україні. Об’эднання п в. Державне п во. 18.... Фінанси та фінансова с ма. С ма державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. 26. Податки та їх функції.
...коефіцієнти значимості та естетичного сприйняття прав споживачами, які обчислюються експертним шляхом. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів Таблиця ...2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження Таблиця 1.3 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.4 Показники фінансової стійкості підприємства Таблиця 1.5 ...
...власників транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) страхування відповідальності морського судновласника; д) страхування залізничного транспорту; е) ...обов’язкового страхування порядок і правила проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, встановлює: а) Президент України; б) ...
Правові та фінансові недоліки такої діяльності 2.2 Загальний аналіз діяльності КБ «Приватбанк» 2.3 Аналіз структури та якості забезпечення кредитів ...працівникам необхідно проводити поглиблене обстеження фінансового стану клієнта, досконало вивчати кредитоспроможність позичальника та оцінювати ступінь ризику по позичці. Велику увагу слід приділяти оцінці заставленого майна, оскільки ...
...підприємством у зв’язку з правом власності на частку (пай) в статутному фонді юридичної особи, створеної у вигляді ...єднання капіталів 3.доход від пайової участі в спільному підприємстві 6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю: 1.
...та існує на будь якому фінансовому ринку, як міжнародному, так і вітчизняному. Задля забезпечення відповідного функціонування таких ринків насамперед слід розробити або удосконалити закони, правила, процедури, створити систему нагляду, які ...
Правові та фінансові недоліки такої діяльності 2.2 Загальний аналіз діяльності КБ «Приватбанк» 2.3 Аналіз структури та якості забезпечення кредитів ...працівникам необхідно проводити поглиблене обстеження фінансового стану клієнта, досконало вивчати кредитоспроможність позичальника та оцінювати ступінь ризику по позичці. Велику увагу слід приділяти оцінці заставленого майна, оскільки ...
Начальник планово виробничого відділу має право вимагати від структурних підрозділів підприємства своєчасного підписання договорів, контрактів, замовлень та актів виконаних ...надходження оплати за виконані роботи, контролювати виконання цих вимог. Економіст з планування та фінансової роботи, який підпорядковується начальнику ПВВ, ...
...салону краси, застосовує для обліку фінансово економічних операцій слідуючі облікові реєстри. Відомість обліку основних засобів, перерахованих амортизаційних відрахувань (зносу) – форма № В 1; Відомість обліку виробничих ...на основі яких і були зроблені записи. Узагальнення місячних ітогів фінансово господарської діяльності ЗАТ “Красуня”, відображених ...
...відносин, дуже часто боротьба за право доступу до ресурсів організації. Управління, же ми будемо розбирати, імітує нарада, учасники якого змушують. виступаючого опиратись присутнім, використовуючи конструктивні ...самим, на думку учасників обумовлені такі різні результати. Учасники, як правило посилаються на досвід роботи, особисте ...
...дозволили б звести до мінімуму фінансовий ризик окремих інвесторів. На сьогодні таким ефективним механізмом, як це підтверджує світова практика, є венчурне підприємництво....правової бази, яка б регламентувала правові відносини у сфері венчурного інвестування тощо. Даною проблематикою займаються такі відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники як: Азеєв А.А.
Правові умови створення АТ Розділ ІІ. Розвиток акціонерного товариства в сучасних умовах 2.1. Аналіз діяльності ВАТ „ЮРТЕХ” 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ 2.3.
...здійснення контролю за виробничою і фінансовою діяльністю підприємства. 2. Початковим етапом інвентаризації НМА є: а) Перегляду Актів вводу в експлуатацію НМА; б) Перегляду документів, що визначають право власності на НМА; в) Підрахунку ...
Хто має право входити до складу наглядової ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи акціонери входити до складу ...реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи? 2. Чи має право податкова інспекція подавати позови про ...
...преступлений // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1994. – Вип.1. – С. 35 38. 18. Стрельцов Є.Л....3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2002 ...
Необхідність, зміст та правові засади протидії відмиванню коштів.............. 7 1.2. Суб’єкти протидії відмиванню коштів та їх ...співтовариство....13 Розділ 2. Сучасний стан протидії відмиванню коштів в Україні..........................20 2.1. Особливості фінансового моніторингу як основного елемента національної ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.