Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 664 за запитом Чинне

Цим рішенням, яке набрало чинності і виконане в частині стягнення заборгованості по заробітній платі, позивачці поновлено строк звернення до суду за вирішенням спору про стягнення ...
Посилаючись на положення чинного законодавства, визначте, чи належить вирішення зазначених питань до повноважень Міністра закордонних справ України.
Цим рішенням, яке набрало чинності і виконане в частині стягнення заборгованості по заробітній платі, позивачці поновлено строк звернення до суду за вирішенням спору про стягнення ...
...від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства. Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей класифікації видів підприємств в Україні за формами власності.
...зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Основні висновки щодо ефективності використання обігових коштів були зроблені на основі розрахунку наступних показників.
Як відповідно до чинного законодавства України вирішується питання про застосування права держави із множинністю правових систем? Завдання 2.Громадянин і громадянка Лівії уклали шлюб ...
Цим рішенням, яке набрало чинності і виконане в частині стягнення заборгованості по заробітній платі, позивачці поновлено строк звернення до суду за вирішенням спору про стягнення ...
...підприємств, установ і організацій передбачає чинне екологічне законодавство? Яке рішення має прийняти суд? 3. Практичне завдання Складіть проект рішення про зняття пломб (печаток) у разі відновлення ...
В Буковині Цивільний кодекс набув чинності з 1 лютого 1816 року. Джерела кодексу: = римське право; = Прусське земське уложення 1794 року; = провінційне право деяких австрійських країв.
...друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та документування ...
...оформленням документів та додержанням вимог чинного законодавства. Якість оформлення документів у порівнянні з касовими операціями на підприємстві значно вища. З метою вдосконалення організації роботи бухгалтерії вважаємо ...
На сучасному етапі в чинному законодавстві України витрати розглядаються як процес споживання або використання матеріалів, товарів, робіт і послуг у ході одержання доходу, або зменшення ...
...які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі 50%. Комісійні банку становлять 0,4%. 2. Фірма «Моноліт» має нерухомість, яку надає в оренду фірмі «Скайнлайн» протягом ...
...правила щодо предмета виконання у чинному ЦК України закріплені лише стосовно грошових зобов'язань (статті 167—170). Зобов'язання виникають між їх учасниками з метою задоволення ...
...ні відображення руху грошових коштів чинній Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, обліковій політиці банку, іншим нормативно правовим актам.
...зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Основні види діяльності: виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв, оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами, роздрiбна торгiвля парфумерiєю ...
...назад і фактично надавав справі чинності, то знову відгукувався своїми статутами, прокламаціями і ордонансами на болюче питання. Особливо суперечливою була аграрна політика в роки правління Едуарда ...
...діяльність якої підпорядкована неухильному дотриманню чинного законодавства України на благо державних інтересів. Одним з пріоритетних напрямків роботи органів Служби безпеки України є забезпечення недоторканності та забезпечення ...
...форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державними органами пожежного нагляду МНС України. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки Забезпечення пожежної безпеки невід'ємна частина ...
На сучасному етапі в чинному законодавстві України податок – це обов’язковий платіж юридичних і фізичних осіб до державного та місцевого бюджету з метою створення централізованих ...
...фонду, тому що згідно з чинним законодавством підприємства та організації можуть придбати акції тільки за рахунок власних коштів. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцеві) тільки після ...
...на заробітну плату згідно з чинним законодавством (36,76%) 7. Зі складу для потреб основного виробництва передано: Сировина А на суму На виріб На виріб На ...
...економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою ...
...готуються вчасно і відповідає вимогам чинного державного стандарту України 4163 2003. Отже з вищевикладеного можна зробити висновок, що дана робота мала актуальність, практичну значущість та наукову ...
...року, Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону, ...
...амортизації (реновації) обирається самостійно, відповідно чинному законодавству Таблиця Варіант Прибуток річний, тис. грн. Термін амортизації майна, років 4 7029
...спостережної комісії таким, що відповідає чинному законодавству? Який порядок умовно дострокового звільнення осіб засуджених до виправних робіт? Які заходи заохочення застосовуються до засуджених до виправних робіт?
Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування інвестиційної діяльності можуть бути: власні фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески ...
Строк чинності особистих немайнових патентних права 16. Припинення дії патенту на винахід (корисну модель) 17. Припинення дії патенту на промисловий зразок 18.
...у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 року «Про податок з доходів фізичних осіб» від 28. 05 2004 року № 9.
...на заробітну плату згідно з чинним законодавством (36,76%) 7. Зі складу для потреб основного виробництва передано: Сировина А на суму На виріб На виріб На ...
Обґрунтуйте відповідь нормами чинного законодавства. Задача 6 Розкрийте правовий статус фондової біржі і Національного депозитарія України. Які функції вказаних суб'єктів?
Чи передбачено чинним законодавством можливість повернення судового збору і, якщо так, то у яких випадках? Задача 4 У процесі судового розгляду справи суддя ...
...1 січня 2001 року набрав чинності новий Закон України „Про банки і банківську діяльність”, який був прийнятий Верховною Радою України в грудні 2000 року.
...японці його звільняють, що суперечить чинному законодавству про працю. Коли японський менеджер запропонував італійцям запровадити принцип «зробив сам допоможи іншому, але не сиди без діла», профспілки ...
...того ж він зауважив, що чинними Правилами проживання в готелі, які були затверджені головою обласної адміністрації, встановлена можливість пріоритетного заселення готелю окремими категоріями громадян.
...таким, що не відповідає нормам чинного законодавства, ліквідатор ТОВ “Полюс” звернувся зі скаргою до ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, з вимогою скасувати зазначений Акт та ...
...таким, що не відповідає нормам чинного законодавства, ліквідатор ТОВ "Полюс" звернувся зі скаргою до ДПІ у Дзержинському р ні м. Харькова з вимогою скасувати зазначений акт ...
...зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. Основні види діяльності: виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв, оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами, роздрiбна торгiвля парфумерiєю ...
, відрахування – згідно чинного Законодавства (визначити) У бухгалтерському обліку дані операції відображено: Дт Кт Сума 13 104 1000грн 976 104 600грн 209 716 29грн ...
...Ветлікарні веде свою діяльність згідно чинного законодавства, та положення про централізовану бухгалтерію. При веденні бухгалтерського обліку використовують меморіально ордерну форму обліку.
...бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства. Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслосирзавод” ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи ...
...у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб»». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 ...
...в даній роботі стали норми чинного цивільного законодавства України, які містять основоположні поняття, права та обов’язки сторін договорів, а саме: Конституція України, Цивільний Кодекс України, ...
...така правова ситуація згідно вимог чинного законодавства? Підготовте процесуальний документ (судовий акт), який має бути результатом вирішення такої правової обставини. Завдання 4: Гр. А та гр.
...звітність в Україні», який набрав чинності з 1 січня 2000 р. Важливе значення має оцінка запасів при їх вибутті, так як саме тут виникають проблеми обрання ...
...норм міжнародного гуманітарного права в чинне кримінальне законодавство України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 17. – К.
...та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян (ч. 2 ст.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.