Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 664 за запитом Чинне

...позивача, справа розглядається з порушенням чинного законодавства. Представник позивача подав на прийомі у голови апеляційного суду витяги з матеріалів справи, які засвідчували порушення суддею, у провадженні якого знаходилися справа, чинного законодавства.
СТРОКИ ЧИННОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРІВ ТВОРІВ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА……………………………………26 3.1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності………….…26 3.2.
...відповідають дії працівника ДАІ вимогам чинного законодавства? 3. Розпорядженням голови Богодухівської райдержадміністрації Харківської обл. від 2 вересня 2009 р. було звільнено з посади заступника голови Богодухівської ... Відповідь обґрунтуйте згідно з чинним законодавством. 4. Міністром закордонних справ України було укладено від імені України договір з Урядом Республіки Польща щодо правил місцевого прикордонного ...
...відповідають дії працівника ДАІ вимогам чинного законодавства? Завдання 3. Розпорядженням голови Богодухівської райдержадміністрації Харківської області від 2 вересня 2009 року, було звільнено з посади заступника голови ... Відповідь обґрунтуйте згідно чинного законодавства. Завдання 4. Міністром закордонних справ України було укладено від імені України договір з Урядом Республіки Польща щодо правил місцевого ...
...обставин, які в розумінні положень чинного процесуального законодавства України зумовлюють розгляд справи у закритому судовому засіданні. На підставі цього, суд залишив клопотання позивача без задоволення. Чи відповідають дії судді чинному законодавству?
Чинний КК, так само, як і попередній, не містить загального поняття складу злочину. Склад злочину це, насамперед, сукупність передбачених законом ознак....значення для вирішення питання про чинність закону в часі. [20; с.14] Час є обов’язковою ознакою складу конкретного злочину в тих випадках, коли його зазначено ...
Чинний КК, так само, як і попередній, не містить загального поняття складу злочину. Склад злочину це, насамперед, сукупність передбачених законом ознак....значення для вирішення питання про чинність закону в часі. [20; с.14] Час є обов’язковою ознакою складу конкретного злочину в тих випадках, коли його зазначено ...
...на заробітну плату відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735,2 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 1800 + ...
...на заробітну плату відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735, 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 2500 + ...
...що складався на момент набрання чинності Конвенцією з вісімнадцяти експертів. Конвенція була прийнята з метою недопущення дискримінації жінок, оскільки держави учасниці занепокоєні тим, що, незважаючи на ... Чинне цивільне та цивільно правове законодавство. визначаючи матеріальні та процесуальні засади охорони прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави ...
...на заробітну плату відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735,2 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 2500 + ...
...історичний досвід, досягнення вітчизняної науки, чинне законодавство та проекти нормативно правових актів, що сприятиме удосконаленню правової регламентації відповідних відносин в майбутньому. Розділ 1....колективних трудових спорів (конфліктів)», який чинний і нині. Проте документ потребує істотного доопрацювання, адже впродовж відповідного часу соціально економічна ситуація в Україні значно змінилася.
// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано Франківськ: Плай. – 2002. – Випуск Х – С. 103 109. 9. Великорода О.М.... // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано Франківськ: Плай. – 2004. – Випуск ХІІ – С. 88 93. 11. Великорода О.М.
...набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації фізичними особами; використання інформації, тобто можливість задовольняти свої інформаційні потреби будь яким незабороненим чинним законодавством способом; поширення інформації, тобто ...
...набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації фізичними особами; використання інформації, тобто можливість задовольняти свої інформаційні потреби будь яким незабороненим чинним законодавством способом; поширення інформації, тобто ...
) 1590, 7 Згідно з чинним законодавством здійснено відрахування від з/плати робітників, зайнятих у основному виробництві до фондів соціального захисту: єдиний соціальний внесок (36,76% ...завдання) 7879, 9 Згідно з чинним законодавством здійснено обов’язкові утримання із зарплати адмін. персонала: податок з доходів з фізичних осіб (15% з різниці між нарахованою ...
...умов даного договору відповідно до чинного законодавства України. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язання в натурі. 6.2....господарського суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 8. Інші умови 8.1. Сторони за взаємною згодою мають право змінити умови договору. 8.2.
...виробнику ігнорувати виплату відшкодувань, передбачених чинним законодавством Question 34 Особисті захоплення страхувальника при особистому страхуванні: a. Заохочуються страховиком матеріально b. Не мають значення для страхування i ... Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Мінфін України c. Пакет документів, обумовлений законом, в Ліцензійну палату d. Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Укрстрахнагляд ...
...виробнику ігнорувати виплату відшкодувань, передбачених чинним законодавством Question 34 Особисті захоплення страхувальника при особистому страхуванні: a. Заохочуються страховиком матеріально b. Не мають значення для страхування i ... Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Мінфін України c. Пакет документів, обумовлений законом, в Ліцензійну палату d. Пакет документів, обумовлений чинним законодавством, в Укрстрахнагляд ...
...ауди торських фірмах відповідно до чинного законодавства. Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі визна чені такі завдання: ─ з’ясувати економічну суть операцій з надання ...послуг здійснюється від повідно до чинного законодавства з використанням первинних документів з ре алізації робіт, послуг (Акт виконаних робіт), бухгалтерські довідки, Реєстрів документів з реалізації робіт, ...
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у ...у кримінальному процесі України, передбачені чинним законодавством України, та які суд реалізує у процесі розгляду і вирішення кримінальної справи по суті.
Умови чинності правочинів. 3. Недійсні правочини. 4. Правові наслідки визнання правочинів недійсними. Висновки У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми в світлі прийняття ...додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до положень нового ЦК України, розкрити сутність презумпції правомірності правочину. Далі слухачам слід звернути увагу на питання, пов’...
Правові наслідки порушення умов чинності правочину 3.1. Правові наслідки порушення умов щодо форми правочину 3.2. Правові наслідки порушення умов щодо суб’єктів правочину ... Правові наслідки порушення інших умов чинності правочину 4. Реституція та додаткові майнові наслідки недійсного правочину 5. Співвідношення реституції та віндикації Висновки Список використаної літератури Теоретичною та ...
Охорона здоров’я неповнолітніх чинним законодавством..........................11. 4. Навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.........................14.... У дані курсові роботі прокоментовано чинне трудове за¬конодавство: Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), Закон України "Про охорону праці", а також постанови Кабінету Міністрів ...
Правові гарантії дотримання вимог чинного законодавства при взятті під варту Розділ 2. Механізм реалізації законодавства про взяття під варту 2.1 Порядок прийняття та виконання ... Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення чинного законодавства про взяття під варту Висновки Сьогодні в Україні відчувається, що найважливішою соціальною цінністю все більше стають природні права людини.
Юридична характеристика чинної Конституції України. Методичні рекомендації Слід розкрити історію зародження конституційних актів, їх значення для обмеження влади монархів, процес затвердження конституцій як ...показати її значення для прийняття чинного галузевого законодавства, державного будівництва, для діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, побудови демократичного суспільства.
Правові гарантії дотримання вимог чинного законодавства при взятті під варту Розділ 2. Механізм реалізації законодавства про взяття під варту 2.1 Порядок прийняття та виконання ... Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення чинного законодавства про взяття під варту Висновки уривок Сьогодні в Україні відчувається, що найважливішою соціальною цінністю все більше стають природні права ...
...єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України………………………………………………………………………….…..13 2.2. Суб’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України……………………………………………………………………………...19 РОЗДІЛ 3.
...кримінального закону в часі згідно чинного законодавства України 2.1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 2.2. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у ...
Завдання 2 Охарактеризуйте порядок набрання чинності актами державного управління. Завдання 3 Гр. П. – особа, як пізніше з’ясувалося, без певного місця проживання, перебуваючи в секції самообслуговування ...правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. 1997. 14 червня; Офіційний вісник України. 1997. № 50. Ст.
Завдання 2 Охарактеризуйте порядок набрання чинності актами державного управління. Завдання 3 Гр. П. – особа, як пізніше з’ясувалося, без певного місця проживання, перебуваючи в секції самообслуговування ...правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. 1997. 14 червня; Офіційний вісник України. 1997. № 50. Ст.
Цивільний кодекс України :чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 10 верес.2009р.:(ВІДПОВІДАЄ ОФІЦ.ТЕКСТУ). К.:Паливода А.В.,2009. 328с.... ( Кодекс втратив чинність на підставі Кодексу N 435 IV ( 435 15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40 44, ст.356 ) 4.
...внутрішніх справ та шляхи вдосконалення чинного законодавства з даного приводу.22 с В и с н о в к и.27 с уривок У процесі виконання ...одночасно проходять службу відповідно до чинних законодавчих та відомчих нормативно правовий актів. Питання врегулювання відносин проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ є ...
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАНУ «ПУЗАТА ХАТА» 22 2.1. Характеристика суб'єкта господарської діяльності 22 2.2. Показники оцінки ефективності чинної системи управління персоналом та їх ...
...внутрішніх справ та шляхи вдосконалення чинного законодавства з даного приводу.22 с В и с н о в к и.27 с У процесі виконання обов’...одночасно проходять службу відповідно до чинних законодавчих та відомчих нормативно правовий актів. Питання врегулювання відносин проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ є ...
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ПРОГРЕС» 23 2.1. Характеристика суб’єкта господарської діяльності 23 2.2. Показники оцінки ефективності чинної системи управління персоналом та їх ...
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ» 23 2.1. Характеристика суб'єкта господарської діяльності 23 2.2. Показники оцінки ефективності чинної системи управління персоналом та їх ...
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР НА КАЛИНОВІЙ» 15 2.1.... Економічне обґрунтування та аналіз чинної організаційної структури управління персоналом підприємства 22 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 27 3.1.
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» 17 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 17 2.2. Економічне обґрунтування та аналіз чинної організаційної структури управління персоналом підприємства ...
...статутного фонду – мінімальний відповідно до чинного законодавства про господарські товариства; г) частка засновника Петренка М. В. у статутному фонді максимальна відповідно до чинною законодавства про аудиторську діяльність, частки ...
...покарання та його відбування у чинному КК України і в теорії кримінального права. 3. Звільнення від покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 4....покарання та його відбування у чинному КК і в теорії кримінального права. Третє питання припускає з’ясування змісту, основних різновидів звільнення від покарання.
...статутного фонду – мінімальний відповідно до чинного законодавства про господарські товариства; г) частка засновника Петренка М. В. у статутному фонді максимальна відповідно до чинною законодавства про аудиторську діяльність, частки ...
...деревини, тому що відповідно до чинного законодавства на даній земельній ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь які лісові користування. Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення ...дій міськради такими, що суперечать чинному законодавству. Чи повинен суд задовольнити цю вимогу? Вирішіть справу. Дайте правову характеристик користування водними об’єктами на умовах оренди.
...розглянути види стягнень, що передбачені чинним митним законодавством України за порушення митних правил, а також надана характеристика окремим їх видам. При цьому необхідно звернути увагу на ...порушень митних правил відповідно до чинного законодавства України, та надана характеристика окремих їх видів. Розглядаючи останнє питання необхідно враховувати, що провадження у справах про порушення митних ...
...розглянути види стягнень, що передбачені чинним митним законодавством України за порушення митних правил, а також надати характеристику окремим їх видам. При цьому необхідно звернути увагу на ...порушень митних правил відповідно до чинного законодавства України та надана характеристика окремих їх видів. Розглядаючи останнє питання, необхідно враховувати, що провадження у справах про порушення митних ...
...бути вирішене питання згідно з чинним законодавством? Задача №2 При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли ...бути вирішена справа згідно з чинним законодавством? Література
Що таке чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі? Якими принципами вона визначається? Визначте, за законом якої країни можна притягти до кримінальної відповідальності ... Які принципи чинності закону в просторі в цьому випадку слід використати? Розкрийте їх зміст. Чи зміниться рішення, якщо у м. Кишиневі Д.
...одержання та провокації хабара за чинним кримінальним законодавством.................................................................................31 3.2. Кримінально правові проблеми зловживання владою або службовим становищем за чинним кримінальним законодавством........................................35 Висновки....................................................................................................................
...язкові платежі приймати згідно з чинним законодавством. Задача № 24 Визначити повну собівартість одиниці продукції на підставі даних таблиці щодо структури роздрібної ціни: Таблиця 2 Вихідні дані ...язкові платежі приймати згідно з чинним законодавством. Література
Оцінка ефективності чинної інформаційної системи управління персоналом на підприємстві 36 2.4. Переваги та недоліки чинної системи управління персоналом 41 РОЗДІЛ 3.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.