Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 664 за запитом Чинне

...посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством – 6,0; – допомога по тимчасовій непрацездатності: – за перших 5 днів – 2,8; – за решту днів – 3,2; – премії робітникам за ...плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством – 0,5; – оплата щорічних і додаткових відпусток, відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористані відпустки – 8,2; – матеріальна допомога (оздоровчі, ...
Із якої концепції імунітету походить чинне законодавство України? Складіть два стислі переліки видів діяльності та занять, якими: 1) заборонено займатися іноземним громадянам відповідно до чинного законодавства України; 2) відповідно до ...
...перше питання плану передбачає аналіз чинного Закону України „Про вибори народних депутатів України. Слід вказати види виборів народних депутатів, за якою виборчою системою вони проводяться, хто ...має бути розкрите на основі чинного Регламенту Верховної Ради України. При цьому слід звернути увагу на зміст основних стадій законодавчого процесу та склад їх учасників.
...бути вирішена справа згідно з чинним законодавством? Завдання № 2 Кондитерська фабрика згідно договору поставки повинна відвантажити торговій фірмі кондитерські вироби на 100 тис. грн.....для їх захисту відповідно до чинного законодавства? Література
...бути вирішена справа згідно з чинним законодавством? 2.Задача № 2 Кондитерська фабрика згідно договору поставки повинна відвантажити торговій фірмі кондитерські вироби на 100 тис. грн....для їх захисту відповідно до чинного законодавства? Література
Відповідь мотивуйте посилаючись на чинне законодавство. 2. Платником податку резидентом України відповідно до контракту, укладеного з російською фірмою, поставлено з Російської Федерації до України товар.... Відповідь обгрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство. Список використаної літератури
Також необхідно з’ясувати встановлені чинним законодавством України заборони та обмеження щодо переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України....зміст та види, що передбачені чинним митним законодавством, а також охарактеризувати основні умови їх застосування. Висвітлюючи третє питання необхідно визначити специфіку правого регулювання переміщення транспортних засобів ...
Чи відповідає дії судді чинному законодавству? Який принцип процесу керувався суд? Розкрийте його зміст. 2. У результаті аварії відбувся дорожньо транспортний випадок.... Які є підстави у чинному законодавстві щодо участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог? 3. Фізична особа підприємець Смирнов В. Л.
вирішив достроково припинити чинність договору, вважаючи, що Я. несумлінно виконує умови договору. Орендар звернувся з позовом до суду про визнання незаконним одностороннє припинення договору ...на те, що згідно з чинним земельним законодавством надання земельних ділянок в оренду повинно здійснюватися на земельному аукціоні. Термін та умови аукціону міська рада не змогла ...
Чи відповідає дії судді чинному законодавству? Який принцип процесу керувався суд? Розкрийте його зміст. 2. У результаті аварії відбувся дорожньо транспортний випадок.... Які є підстави у чинному законодавстві щодо участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог? 3. Фізична особа підприємець Смирнов В. Л.
...таким, що не відповідає нормам чинного законодавства, ліквідатор ТОВ "Полюс" звернувся зі скаргою до ДПІ у Дзержинському р ні м. Харькова з вимогою скасувати зазначений акт ...не має, вони втратили свою чинність. Тому задача розв'язана згідно нині діючого законодавства.
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізації 631 7...
...відповідають дії працівника ДАІ вимогам чинного законодавства. 3. Розпорядженням голови Богодухівської райдержадміністрації Харківської області від 02.09.2012 p. С. було звільнено з посади заступника голови ... Посилаючись не положення чинного законодавства, визначте, чи належить вирішення зазначених питань до повноважень міністра закордонних справ України.
...визначення референдуму, що містяться в чинному законодавстві та науковій літературі, з’ясувати його відмінність від інших форм безпосередньої демократії. Важливо акцентувати увагу на тому, чому саме ...аргументувати, чому деякі питання за чинною Конституцією та Законом „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” виведено за межі референдумів, а деякі, навпаки, можуть бути вирішені тільки референдумом.
Чи відповідають дії суду чинному законодавству? 3. Як позивач повинен обґрунтовувати свої позовні вимоги? 4. Які засоби може застосовувати суддя для повного та всебічного дослідження ...відмовлено через недотримання позивачем вимог чинного законодавства. Дослідивши матеріали справи та пояснення представників сторін, господарський суд встановив таке. У зв’язку з проведенням індексації балансової вартості ...
...на меті впорядкування і вдосконалення чинного нормативно правового матеріалу через його обробку й викладення за певною системою у вигляді збірників актів чи у формі об'єднаних ... Кодексу про адміністративні правопорушення (набрав чинності з 1 червня 1985 р.). Він складається з 5 розділів (33 глави). Адміністративне право об'єктивно взаємопов'язане з таким ...
Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 184 189. 4. Гацелюк В....правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р. 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 16 від 08.10.2004 р.
...поспіль, чим грубо порушує вимоги чинного законодавства. Чи повинен суд задовольнити позовні вимоги податкової інспекції? Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за систематичну несплату земельного податку?
та у чинному законі про кримінальну відповідальність. Далі розгляд тему курсової роботи здійснювати, базуючись на чинному КК.. Розкриваючи поняття форм співучасті, слід докладно ...
...укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності: а) у день реєстрації шлюбу; б) у день подання заяви до органів РАЦС; в) у день нотаріального посвідчення 7. Шлюбний договір, укладений подружжям, набирає чинності: а) у день реєстрації шлюбу; ...
...правовідносинами та з урахуванням норм чинного податкового, соціального й пенсійного законодавства і включає розрахунки із заробітної плати за трудовим договором, розрахунки щодо винагороди за цивільно правовими ...аспектах підготовлена відповідно до норм чинного законодавства й визначеної концептуальної основи бухгалтерського обліку. Завдання аудиту виплат працівникам мають бути доповнені оцінкою та інтерпретацією положень внутрішніх регламентів ...
Чи є даний шлюбний договір чинним? Якщо ні, то чому? Що за змістом може бути включено до складу шлюбного договору? Відповідь поясніть за чинним сімейним законодавством. Література
Які види робочого тижня встановлює чинне законодавство? Яка їх тривалість? Які порушення допущені директором? 3. Відповідно до медичного висновку МСЕК бібліотекар Поліщук була визнана інвалідом 3 ...становище Седової у порівнянні з чинним законодавством? Якщо погіршується, то в чому саме? 6. Директору підприємства терміново знадобилось надрукува¬ти ряд документів, але секретаря друкарки на ...
...обґрунтований висновок з посиланням на чинне законодавство. Завдання №2 Керівник казенного підприємства прийняв рішення про списання зайвих верстатів, обладнання і транспортних засобів з причини їх морального ... Дайте відповідь з посиланням на чинне законодавство. Завдання №3 Торговельно промислова фірма "Дукат" та акціонерне виробничо комерційне товариство "Торгрічтранс" уклали договір на оренду складського приміщення до ...
...захисту населення і територій передбачено чинним законодавством для подібних ситуацій? Вирішити справу. Задача 2 Громадянин Сівко звернувся до районного відділення земельних ресурсів з клопотанням сприяти йому ...забезпечення внутрішньої екологічної безпеки передбачає чинне законодавство? Вирішити справу. Літарутара
Чинне законодавство України переважно тлумачить термін "підприємець" як фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, тобто ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність ...власності, що формуються відповідно до чинного законодавства. На мою думку, люди займаються власною справою, тому що це є для них додатковим доходом, своєрідним помічником у вирішенні ...
Вивчення чинного законодавства, що стосується регулювання відносин, пов'язаних, так чи інакше, з інформацією, приводить до висновку про відсутність на сьогоднішній день ...та право на інформацію за чинним законодавством і за проектом Цивільного кодексу України. // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 54. – С.
Керуючись чинним законодавством, дайте обґрунтовану відповідь на наступні питання: 1. Чи є правомірним таке рішення? 2. Які питання входять до виключної компетенції ... Керуючись чинним законодавством, дайте обґрунтовану відповідь на наступні питання: 1. Якими нормативними актами передбачені вимоги до встановленого порядку прийому продукції виробничо технічного ...
Дайте аргументований висновок до чинного законодавства і зробіть розрахунок Завдання 2 Відповідно до Державної програми приватизації на 1999 р. Київським регіональним відділенням Фонду державного майна ...відшкодування збитків фірмі згідно з чинним законодавством? Завдання 4 Відкрите акціонерне товариство «Черкаське автотранспортне підприємство 23662» за разовим зобов’язанням повинне перевозити у вантажний порт автомобілями ...
Дайте аргументований висновок до чинного законодавства і зробіть розрахунок. 2.Задача № 2 Відповідно до Державної програми приватизації на 1999р. Київським регіональним відділенням Фонду державного майна ...відшкодуванням збитків фірмі згідно з чинним законодавством? 4.Задача № 4 Відкрите акціонерне товариство "Черкаське автопідприємство 23662" за разовим замовленням зобов'язане перевозити у вантажний порт автомобілями ...
Основним недоліком чинного законодавства взагалі, є його пасивний характер – декларовано лише необхідність забезпечення відкритості органів державної влади у відповідь на звернення громадян чи ... Значним недоліком чинного українського законодавства, зокрема в інформаційній сфері, є його неконкретність, певна розмитість формулювань. Фактично відсутні визначення конкретних механізмів оприлюднення інформації, конкретних ...
...правову оцінку ситуації згідно із чинним законодавством. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чиї дії відповідали (або не відповідали) чинному законодавству? Яке рішення повинен прийняти співробітник відділу ...
Дайте правову оцінку ситуації згідно чинного законодавства. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Визначите, чиї дії відповідали (або не відповідали) чинному законодавству? Яке рішення повинен прийняти співробітник відділу ...
...Уряду, спираючись при цьому на чинний Закон України „Про Кабінет Міністрів України” та галузеве законодавство. Варто акцентувати увагу на повноваженнях уряду у сфері зовнішньої та внутрішньої ...питання плану слід спиратися на чинний Регламент Кабінету Міністрів України. При цьому має бути розкрита роль Прем’єр міністра України в організації роботи уряду, форми і ...
Метою роботи є дослідження чинної нормативно правової бази, що регулює спадкові правовідносини. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 1. Проаналізувати сутність спадкових правовідносин. 2....підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне законодавсво України. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.
На сучасному етапі в чинному законодавстві України витрати розглядаються як процес споживання або використання матеріалів, товарів, робіт і послуг у ході одержання доходу, або зменшення ...виявлення відхилень фактичних витрат від чинних норм. Нормативний метод обліку витрат є системою прогнозування й управління виробництвом, яка забезпечує взаємозв'язок між усіма сферами виробничо господарської ...
...доходу і оподатковуються відповідно до чинного законодавства за ставкою 30 %; в) оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої дорівнює 10 %; г) оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої ... У яких випадках, передбачених чинним законодавством, емітент повинен оформляти тимчасовий глобальний сертифікат? а) у разі емісії цінних паперів у документарній формі; б) на період передплати ...
Чинне кримінальне законодавство розрізняє такі групи злочинів: особливо тяжкі; тяжкі; середньої тяжкості, невеликої тяжкості, але існує різноманіття інших класифікації злочинів, які не закріплені в чинному Кримінальному Кодексі.
...їй знайомий юрист, відповідно до чинного законодавства вона зобов'язана відшкодувати лише витрати Баландіної на утримання собаки, що згідно з її підрахунками складають 20 гривень, а ...язана, оскільки це не передбачено чинним законодавством. Баландіна звернулася до суду. Яке рішення повинен прийняти суд?
...укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності: а) у день реєстрації шлюбу; б) у день подання заяви до органів РАЦС; в) у день нотаріального посвідчення 7. Шлюбний договір, укладений подружжям, набирає чинності: а) у день реєстрації шлюбу; ...
...власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягнення та безакцептне списання коштів. 4. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних коштів ...та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 7. Банк на договірній основі здійснює розрахунково касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з ...
...та як вони закріпленні в чинній Конституції України та поточному законодавстві. Слід відзначити посилену увагу вітчизняного законодавства до кримінально процесуальних гарантій основних прав і свобод.... Відповідь має ґрунтуватися на чинному законодавстві, що визначає статус цих органів, а також на рекомендованій літературі. Доцільно розглянути функції та повноваження цих органів, особливості форм ...
...за певною формою згідно з чинним законодавством. Відповідно до обраної облікової політики на підприємстві для узагальнення інформації про витрати використовуються рахунки класу 9 „Витрати виробництва”, рахунки ...штрафних санкцій які не суперечать чинному законодавству. Для повної досконалості в веденні бухгалтерського обліку на підприємстві потрібно ввести повну автоматизацію бухгалтерського обліку. Перелік графічного матеріалу Рис.
...проти претензії наступні заперечення: 1) чинне цивільне законодавство не закріплює принцип винятковості фірми, а тому використання вже зареєстрованого фірмового найменування не є протиправним; 2) виняткове право ...свою відповідь посиланнями на положення чинного цивільного законодавства ………………… 22 Література ………………………………………………………………………….. 24
...аргументований висновок із посиланням на чинне законодавство. 3. Завдання № 3 У підвальному приміщенні багатоповерхового будинку, яке передано ремонтно експлуатаційним управлінням в оренду під магазин в результаті ...про відшкодування збитків згідно з чинним законодавством? Дайте аргументовану відповідь. 4. Завдання № 4 Автотранспортне підприємство згідно з договором надало на умові обов'язкового повернення до 11....
...України визначено у розділі V чинної Конституції, який встановлює місце і роль Президента в державі, окреслює коло його відповідальних повноважень, регламентує порядок обрання Президента і припинення ... За чинною Конституцією, Пре¬зидент є лише главою держави. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів. [17; с.
...економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою ... Відповідно до чинного законодавства суб'єктами банкрутства може стати будь яка юридична особа, причому особа однієї категорії — суб'єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати ...
...має бути розкрито з урахуванням чинного законодавства України. Четверте питання плану полягає у визначенні основних напрямків здійснення місцевого самоврядування, його впливу на певні сфери суспільного життя ...має бути розкрите на основі чинного Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». При цьому слід надати визначення такої служби, її принципи та види, а також ...
...ознак суб’єкта злочину у чинному законодавстві України з засадами Кримінального права інших країн світу. Також ми повинні проаналізувати види суб’єктів злочину за чинним Кримінальним Кодексом України, при цьому ...
...зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. ВАТ „Золотоніська ПКФ” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства і наказу по підприємству про облікову політику.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.